Novinářská cena 2013
Fórum kvalitní české žurnalistiky
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society
Fund Praha proto od roku 2010 pořádá každoroční soutěž Novinářská cena, která veřejně oceňuje kvalitní
žurnalistické práce. Poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, v ní
hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři a redakce přihlašují do žánrových kategorií.
Novinářská cena 2013 v číslech
35 karikaturistů z České a Slovenské republiky
55 českých médií, celostátních i regionálních redakcí
280 novinářů a novinářek
400 přihlášených příspěvků
3680 lidí zapojených do online hlasování o Česko-slovenskou cenu veřejnosti
9 kategorií psané, audiovizuální a online žurnalistiky
2 zvláštní ceny
66 výstupů o soutěži v médiích
Zahájení soutěže
Soutěž jsme zahájili 3. prosince 2013. Od tohoto dne až do 31. ledna 2014 byl otevřen online formulář na
stránkách www.novinarskacena.cz, jehož prostřednictvím přihlašovali autoři, redakce i zástupci veřejnosti ty
nejlepší novinářské práce uveřejněné v České republice v období od 1. ledna do 31. prosince 2013.
Hodnocení příspěvků
Každou soutěžní kategorii hodnotila samostatná tří- až pětičlenná porota složená z osobností veřejného života. Od
půlky února do půlky března 2014 hodnotili porotci a porotkyně příspěvky samostatně a každý za sebe označili
maximálně deset příspěvků, které považovali za nejlepší. Ve středu 26. března se poroty sešly a ve vzájemných
diskusích vybraly tři nominované a z nich jednoho vítěze v každé kategorii.
Vyhlášení vítězů
Vítězové a vítězky převzali ocenění z rukou porotců 29. dubna 2014 na slavnostním večeru v pražské Galerii
Louvre, kterého se zúčastnilo na 120 hostů z médií, kultury i akademické sféry. Vyhlášení, které proběhlo za
spolupráce s režisérem a choreografem Michalem Cabanem, moderovala redaktorka Českého rozhlasu Veronika
Sedláčková. Všichni nominovaní obdrželi diplomy, vítězové soutěžních kategorií navíc získali finanční odměnu ve
výši 20 000 korun a vítěz Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky obdržel odměnu ve výši 10 000 Kč a
odbornou pomoc redaktorů iHNED.cz s realizací svého studentského projektu.
Reportáž ze slavnostního vyhlášení vítězů
www.youtube.com/watch?v=AceXSfpeyW4
Vítězové a vítězky
Kategorie psané žurnalistiky
Nejlepší rozhovor
Michal Komárek: Proč média předstírají, že nepředstírají (Literární noviny)
Nejlepší reportáž
Silvie Lauder: Čeští Romové pod hákovým křížem (Respekt)
Nejlepší komentář
Petr Honzejk: Série komentářů Prezident Zeman (Hospodářské noviny)
Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Petr Třešňák: Tajemné zločiny ve Valdicích (Respekt)
Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura
Vladimír Renčín: Kreslený humor (Právo)
Kategorie audiovizuální žurnalistiky
Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
Daniela Drtinová: Interview s Michalem Haškem (Česká televize)
Nejlepší reportáž
Jiří Vondráček: Zkáza města Lauterbach (Česká televize)
Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Dalibor Bártek: Lihový boss Radek Březina a jeho podnikání (Česká televize)
Kategorie online žurnalistiky
Cena Googlu za inovativní online žurnalistiku
Filip Rožánek: Srpen 1968 pro váš počítač, čtečku a tablet (Český rozhlas)
Zvláštní ceny
Česko-slovenská cena veřejnosti
Dušan Károlyi: Odmena pre známu (TREND)
Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky
Peter Zvirinský: Insolvenční rejstřík
Končím v České televizi a nemohla jsem si představit důstojnější rozloučení s institucí, kterou mám ráda a ve které
jsem strávila 21 let, než je tato cena.
Daniela Drtinová, vítězka v kategorii audiovizuální žurnalistiky Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
Novinářská práce má pro mě význam především v dopadu informací, které jsou zveřejněny. Ale to, že jsem tuto
cenu získal, mě těší a je to určité zadostiučinění. I když to připisuji i na vrub tomu, že mě mí nadřízení pošťouchli a
řekli: přihlas se, zúčastni se…
Dalibor Bártek, vítěz v kategorii audiovizuální žurnalistiky Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Tato soutěž je důležitá pro celou novinářskou komunitu. Jako v každé profesi i my novináři potřebujeme cítit, že
naše práce má smysl. Tato cena navíc zakládá tradici a má před sebou budoucnost. Věřím, že za padesát let to
bude velmi zavedené ocenění, které nastaví standardy, co je dobrá novinařina a jak se dělá, a pomůže inspirovat
mladé začínající novináře.
Silvie Lauder, vítězka v kategorii psané žurnalistiky Nejlepší reportáž
Rozhovory s vítězi
www.youtube.com/watch?v=3dRCq2N82BQ
Poroty
Celkem 39 osobností mediálního, kulturního, akademického a společenského života přijalo letos členství v jedné
ze tří- až pětičlenných porot, které hodnotily samostatně každou kategorii.
Situace dnešních žurnalistů, ať již působí v jakémkoli typu média, se ani vzdáleně neblíží často zmiňované
mediokracii. Sdělovacích prostředků všech druhů je totiž značné množství, stejně jako informací, které šíří. Jejich
nadbytek tak logicky omezuje jejich dopad i recepci. O to důležitější je veřejná reflexe a promyšlená hodnocení,
mezi nimiž sehrává Novinářská cena zcela zásadní a zatím nenapodobitelnou kvalitativní roli.
Ivo Mathé, rektor Akademie múzických umění, mediální producent a scenárista
Soutěž Novinářská cena má význam pro začínající a mladé novináře, kteří potřebují vyztužit sebevědomí a získat
sílu v boji za prestižní žurnalistiku.
Karel Hvížďala, novinář, dramatik a spisovatel
Novinarska cena je jedno z mala prostredi, ktoré svojimi kritériami kultivujú úroveň žurnalistiky u nás.
Štefan Hríb, šéfredaktor časopisu .týždeň a moderátor pořadu Večery pod lampou RTVS
Vážím si práce novinářů za to, že odkrývají pravdu a rozšiřují naše vědomí. Líbí se mi jejich dychtivost, se kterou se
ženou za kořistí. Jsem nadšená, když tou kořistí jsou nehodní lidé, gauneři, zločinci a zloduchové. Ale ještě víc mě
těší, když objeví skvělé úctyhodné lidi, kteří mě naplňují nadějí, že lidstvo ještě nedošlo do pekla.
Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a pedagožka
Otto von Bismarck definoval novinára ako človeka, ktorý si zmýlil povolanie. Bez ohľadu na to, či sa Novinárskej
ceny zúčastňujem ako súťažiaci, alebo ako porotca, vždy ma poteší, keď vidím, koľko skvelých ľudí a autorov sa
„zmýlilo“ úplne rovnako ako ja.
Marián Leško, politický komentátor slovenského týdeníku Trend
Všichni víme, že novinářská profese neprochází jednoduchým obdobím, o to víc je dnes potřeba podporovat to
nejkvalitnější, co v této oblasti vzniká. Novinářská cena je pro mě jedním ze způsobů, jak v rámci oboru nastavit
měřítka a ocenit osobní zaujetí a profesionální poctivost.
Ján Simkanič, výkonný ředitel společnosti Internet Info, s.r.o.
Veřejná média ovlivňují naše myšlení, společnost, politický život. Považuji proto za důležité zhodnotit čas od času
jejich produkci a podívat se, jak a nakolik je originální, objektivní, týká se závažných problémů a hlavně kdo za
skutečně hodnotnou produkcí stojí. A k tomu slouží Novinářská cena.
Helena Illnerová, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR
Seznam všech porotců a porotkyň naleznete na www.novinarskacena.cz/poroty-novinarske-ceny-2013.
Veřejnost
Česko-slovenská cena veřejnosti
O Česko-slovenské ceně za příspěvek, který měl za poslední rok největší společenský dopad a zásadně přispěl k
posílení práv občanů, rozhodovala česká a slovenská veřejnost v online hlasování. To proběhlo od 7. do 16. dubna
2014 na adrese: http://hlasovani.novinarskacena.cz. Vítězem se stal slovenský novinář Dušan Károlyi z TRENDU se
sérií příspěvků o podivném financování na obchodní škole v Košicích. Získal 1168 hlasů, celkem se hlasování
zúčastnilo 3680 lidí.
eBook nominovaných a vítězných prací
Výběr nejlepších prací Novinářské ceny 2013 spolu s hodnocením poroty je k dispozici v elektronických formátech
pro čtečky a počítače. Součástí eBooku jsou nejen psané, ale i televizní a rozhlasové příspěvky a karikatury.
Soubor prací ve formátu PDF, ePUB či MOBI lze stáhnout na www.palmknihy.cz a na stránkách
www.novinarskacena.cz/ebook-ocenenych-praci.
Výstava NO COMMENT
Výstava česko-slovenských kreslených vtipů, komiksů a karikatur přihlášených do aktuálního ročníku soutěže
Novinářská cena byla od května do června k vidění v Bratislavě. V Praze se představí od 1. října v Galerii Langhans.
Zaostřeno na datažurnalistiku
Datová žurnalistika je trendem světových ne sroomů, do tuzemských redakcí si však prošlapává cestu pomalu. Ve
spolupráci s týmem datové žurnalistiky serveru iHNED.cz, který loni získal Cenu Googlu za inovativní profesionální
online žurnalistiku, jsme se proto v rámci letošní soutěže snažili přiblížit tuto metodu studentům žurnalistiky a
dalších oborů, novinářům a zástupcům neziskových organizací.
Příručka datové žurnalistiky
Do knihoven několika univerzit jsme věnovali Příručku datové žurnalistiky, kterou jsme vydali na základě slavné
The Data Journalism Handbook, a ve spolupráci s kantory jsme studentům představili základní principy práce s
daty a upozornili je na možnost přihlásit své datové nápady do soutěže. Příručka datové žurnalistiky je volně ke
stažení na http://motejl.cz/#/obcansky-radce/publikace.
Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky
Do prvního ročníku zvláštní Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky se zapojili studenti žurnalistiky,
nových médií, ekonomie i technických oborů. Soutěžili s nápady, jak využít veřejná data a najít v nich nové
souvislosti přínosné pro veřejnost. Vítězem se stal Peter Zvirinský, student Matematicko-fyzikální fakulty UK, který
analyzoval data Insolvenčního rejstříku ČR, zkoumal vztahy mezi dlužníky, insolvenčními správci a věřiteli a ukázal,
jak řeší insolvence jednotlivé kraje. Autor získal nejen finanční odměnu, ale také pomoc členů redakce datové
žurnalistiky iHNED.cz. Ve spolupráci s nimi uveřejní své výstupy na www.ihned.cz v září 2014.
Workshop pro neziskové organizace a novináře
V únoru jsme uspořádali orskhop “Political Watchdog: Lessons Learned from Data Driven Campaigns”, který se
zaměřil na využití dat a nejnovějších technologií pro práci neziskových organizací a novinářů. Prezentace českých i
zahraničních hostů ukázaly praktické využití dat, například Sandor Lederer z maďarské protikorupční organizace
K-Monitor představil projekt aHálo, rozsáhlou databázi vazeb mezi politiky, lobbisty a firmami. Semináře se
zúčastnilo 20 zástupců nevládních organizací, studentů a novinářů.
Ohlasy
Novinářská cena byla opět předmětem mediálního zájmu. Publikováno bylo 66 výstupů o letošní soutěži (do
června 2014), včetně přímého vstupu Českého rozhlasu z vyhlášení vítězů. Většina výstupů byla vydána v
celostátních médiích.
Novinářská cena na sociálních sítích
Novinářská cena také vzbudila ohlas na sociálních sítích. V den vyhlášení se hashtag #novinarskacena dostal podle
serveru www.klaboseni.cz mezi deset nejoblíbenějších českých hashtagů.
Záznam nejzajímavějších tweetů a postů na Facebooku
https://storify.com/marieperinova/novina-ska-cena-2013-na-socialnich-sitich
Partneři
Čtvrtý ročník soutěže pořádala Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s hlavním partnerem, kterým je
český Google, a partnery NEWTON Media a.s. a Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
Mediálním partnerem byly ČeskéNoviny.cz.
Novinářská obec často čelí kritice, nátlaku a někdy i dehonestaci ze strany politiků. Zaslouží si však nejen kritiku,
ale i ocenění toho kvalitního a povzbuzení k další práci, která má zásadní vliv na naši společnost.
Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha a předseda Rady Novinářské ceny
Internet a nové online technologie překonávají bariéry geografické, jazykové i společenské, a veřejnosti tím
zpřístupňují důležité informace nebo nové pohledy. Klíčovou roli mají určitě profesionální novináři, ale stále více i
zástupci občanské žurnalistiky. Letos jsme ocenění kvalitní online žurnalistiky chtěli posunout ještě o krok dál, a to
směrem k celosvětovému trendu datové žurnalistiky, která se pomalu rozvíjí i v České republice.
Janka Zichová, PR manažerka Googlu Česká republika
Společnost NEWTON Media stála na počátku monitoringu médií v Česku, příští rok si připomeneme 20 let od jejího
založení. Denně zpracováváme 60 tisíc českých, slovenských i polských článků z tisku, internetu, televize a rozhlasu
a prostřednictvím našich mediálních analýz vidíme, jak tyto informace ovlivňují nejen českou populaci. Cítíme
spoluzodpovědnost za kultivaci mediálního prostoru ve směru podpory poctivého novinářského řemesla a
novinářů, kteří upozorňují na celospolečensky závažná témata a hledají neotřelý způsob pro jejich vyjádření. Proto
podporujeme soutěž Novinářská cena.
Petr Herian, zakladatel a majitel NEWTON Media, a.s., ředitel NEWTON Technologies, a.s.
Rada soutěže
Na průběh soutěže po celý rok dohlížela pětičlenná Rada soutěže. Na čtyřech zasedáních a v průběžných
e-mailových diskusích rozhodovala o veškerých významných bodech soutěže.
Členové Rady Novinářské ceny:
Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha
Jeremy Druker, výkonný ředitel Transitions, o.s.
Marie Kopecká, členka správní rady Nadace OSF
Marie Němcová, Chief Operating Officer neziskového fondu Media Development Investment Fund
Jan Rybář, novinář, fotograf a spisovatel
Kontakt:
Lucie Laštíková, Nadace Open Society Fund Praha
[email protected] / [email protected]
Více informací na www.novinarskacena.cz.
Download

zde. - Novinářská cena