Univerzita Karlova
Husitská teologická fakulta
Bůh – Život – Pravda
Husovy kategorie v proměnách času
Program badatelské konference, konané v rámci
Programu rozvoje vědních oblastí UK
Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury (P01)
Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1, Vlastenecký sál
Čtvrtek 11. prosince 2014
8,30- 8,45 registrace účastníků
8,45-9,00
zahájení konference, úvodní přednáška
Stav Husovy kauzy po konferencích v Bayreuthu (1993) a Římě (1999)
prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr. h. c.
9,00-9,30
Pravda a současná doba
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
9,30-10,00 Hus v soukolí mezi duchovní a světskou mocí
prof. Dr. Petr Čornej, DrSc.
10,00-10,30
Pravda ve světle vědy a víry
Jiří Lukeš, Th.D.
10,30-11,00
Aristotelské prvky v chápání světa v myšlení Matěje z Janova
ThDr. Jan Rokyta
11.00-11,30
Přestávka
11,30-12.00
Husova recepce knihy Daniel
doc. Jiří Beneš, Th.D.
12,00-12,30
Husovo pojetí církve z pohledu personalistické eklesiologie
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
12,30-12,45
Reflexe na dopolední blok
13,00-14,30
Přestávka na oběd
14,30-15,00
Co a proč stojí u Husa za další bádání
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
15,00-15,30
Husovo pojetí pravdy a života
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
15,30-16,00
Přestávka
16,00-16,30
Život v Bohu, život skrze Tóru, život v pravdě. Chasidská dynastie Sochačov
se zvláštním ohledem na dílo rabiho Šemu´ela Bornsteina (1855-1926)
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
16,30-17,00
Vztah k Mistru Janu Husovi v pravoslavném prostředí
doc. ThDr. Gorazd J. Vopatrný, Th.D.
17,00-17,30
M. Jan Hus v životě a díle prof. Rudolfa Urbánka
ThDr. Jaroslav Hrdlička
17,30-18,00
Reflexe na odpolední blok, zakončení konference
Download

Bůh – Život – Pravda - Univerzita Karlova v Praze