TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH
PANELOVÝCH DOMŮ
V OBDOBÍ 2014 – 2020
Martin Hanák
Svaz českých a moravských bytových družstev
REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
12. – 13. 11. 2013
Bytový fond v ČR
Charakteristický rys bytové výstavby v letech 1980 - 2005
Panelové budovy
(% všech postavených bytů)
1980
1990
1995
2005
89%
98%
20%
3%
1958 – 1990: cca 1,2 milionu bytů bylo postaveno v prefabrikovaných
(panelových ) technologiích ve všech regionech dnešní ČR
Družstva, která jsou členy SČMBD, vlastní či spravují 680 000
bytových jednotek
(z celkového počtu 3 826 000 trvale obydlených bytů)
17%
83%
Počet bytů vlastněných či
spravovaných člem SČMBD (%)
Ostatní byty v ČR (%)
Členové SČMBD spravují cca 600 tisíc bytů v panelových domech
(z celkového počtu 1,2 mil. bytů).
Podíl členů SČMBD na správě bytů v panelových
domech
Podíl bytů ve správě
členů SČMBD (%)
49%
51%
Podíl bytů ve správě
jiného správce (%)
5
1. etapa oprav a modernizací panelových domů
Základní opatření zajišťující či zlepšující funkční, statický a
tepelně-technický standard budovy. Zpravidla zahrnuje zásahy
na obálce budovy (opravy či zateplení obvodového pláště,
střechy, balkonů či lodžií a výměnu oken), v některých
případech dochází i k opravám společných rozvodů TZB a
výměnám či modernizacím výtahů a dalším navazujícím
opatřením.
6
Stav panelových domů
Ve správě členu SČMBD – cca 600 000 bytů
(rok 2011)
V původním
stavu
Po celkové
regeneraci
Pouze
výměna oken
Pouze
zateplení
pláště
15
42
29
14
%
Pozn.: plášť budovy + související
Zdroj: statistika SČMBD
Náklady na opravu bytu – panelové domy (plášť budovy + související)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Náklady
153.998 187.980 186.992 214.994 221.780 229.320 226.460 226.200
na byt
Náklady
2.366
2.938
2.990
3.484 3.692 3.822 3.770 3.770
na m2
7
Stav panelových domů
1 200 000 panelových bytů celkem v ČR
Panel SCAN 2009 – u panelových bytových domů je opravami dotčeno 55 %,
Pozn.: ne všechny domy komplexně opraveny
Vyšší stupeň „opravennosti“ – bytová družstva
Po rekonstrukci 50 – 55 %, tj. 600 000 – 660 000 bytů
8
Stav panelových domů – ČR
Odhad
Celkem 1 200 000 bytů
Po rekonstrukci 50 – 55 %, tj. 600 000 – 660 000 bytů
Počet panelových bytů před rekonstrukcí
560 000 – 600 000
Odhadované náklady nutné v příštích 10 letech
126 – 135 mld. Kč
Pozn.: plášť budovy + související
Budou tyto práce
provedeny?
Otázka:
9
Trendy v opravách panelových domů
Stav:
560 000 – 600 000 bytů před rekonstrukcí
Pozn.: plášť budovy + související
Odhad: cca 300 000 bytů bude rekonstruováno v následujících 5 – 10
letech (odhad)
• tzn. 70 mld. Kč stavebních činností
cca 300 000 bytů zůstane ve stávajícím stavu (odhad)
• vyloučené a sociálně slabé lokality,
• oblasti, kde je tržní cena bytů nižší než náklady na opravu
• vznik sociálních problémů, ghetta atd.
• nezbytný zásah státu ve formě dotačních opatření
• NEODKLÁDAT ŘEŠENÍ
10
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Předpoklad
• domy po realizaci 1. etapy oprav a modernizací
• domy u kterých již došlo ke splacení úvěrů z 1. etapy
• domy s „poučenými“ obyvateli
Motivace
• snížení provozních nákladů
• prodloužení životnosti opatření z 1. etapy
• opravy vad a poruch z 1. etapy,
• zvýšení bezpečnosti provozu domů
• zvýšení komfortu bydlení
11
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Pláště budov s již realizovaným zateplovacím systémem:
• opatření k prodloužení životnosti
• opravy vad a poruch
• ochrana před napadením řasami a plísněmi
250 – 400 Kč/m2
600 tis. Bytů
10 – 15 mld. Kč
nebo
• dodatečné „přiteplení“ pláště
40 – 80 mld. Kč
12
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Konstrukční prvky a systémy budov
• opravy a náhrady balkonů či lodžií
• opravy a modernizace výtahů
• rozvody TZB
- společné
- v bytech
doposud neřešeno
!
až 200 tis. kč/byt
120 – 180 mld. kč
13
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Energetika – snižování energetické náročnosti, nové zdroje energií
• solární a fotovoltaické systémy pro ohřev TV či výrobu elektřiny
• výměny kotlů
• tepelná čerpadla
• systémy řízeného větraní s využitím rekuperace
• CZT vs. lokální zdroje
Náklady
Tech. realizovatelnost
Ekonomická návratnost
audity, posudky, spolupráce se specialisty
14
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Systémy řízeného větraní s využitím rekuperace
Klíčový prvek pro další snižování energetické náročnosti bytových domů
Zvyšování tepelně – technických parametrů konstrukcí
vs.
Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
Výměna vzduchu v místnostech
Panelový dům v pasívním (či výrazně nízkoenergetickém) standardu pouze v
případě aplikace systému řízeného větrání.
15
Trendy v opravách panelových domů – 2. etapa
Reálná potřeba oprav a modernizací v rozsahu
240 – 345 mld. Kč v období 2014 – 2020
tj.
35 – 50 mld. Kč ročně
35.000 – 50.000 pracovních míst
16
Odpojení od CZT
Výběr ze statistického šetření mezi členy SČMBD
Počet
odpojených
domů
8
20
25
1
4
6
1
7
1
11
1
11
1
1
1
40
2
2
Počet
odpojených
Způsob náhrady (slovně)
bytů
95
V 17 případech výstavba nové kotelny s výkonem pod 50 kW
V 18 případech výstavba nové kotelny s výkonem y, ve 2
600
případech instalace tepelných čerpadel s výkonem y
521
výstavba nové kotelny(popř.plynového zdroje vytápění)
24
Výstavba nové kotelny s výkonem 120 kWh
138
výstavba nových kotelen na plyn
92
6 x plyn. kotelna s výk. 540 kW
28
Domovní plynová kotelna
80
V 7 případech zřízení vlastní domovní kotelny
33
plynová kotelna
V 7 případech provedena výstavba domovní plynové kotelny,
146
ve čtyřech případech lokální plynové kotle.
8
tepelné čerpadlo
595
vlastní domovní kotelna
24
domovní kotelna
16
1 kotelna, výkon 180 kW
26
výstavba samost.zdroje tepla
Ve všech případech výstavba nové kotelny s výkonem od
1843
90kW až 450kW
53
Ve 2 případech výstavba nové kotelny s výkonem 367 kWh
Instalace 5 tepelných čerpadel v 5 vchodech ( 2 domy ) od
60
staré blokové plynové kotelny
Původní cena
tepla z CZT
(Kč/GJ)
635
750
655
630
680
831
748
600
750
698
792
694
650
667
658
861
665
670
17
OZE
Výběr ze statistického šetření mezi členy SČMBD
V období 2014 ‐ 2020 družstva předpokládají realizaci energetických systému na bázi OZE
Počet instalací Solární systém TV
Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
93
17
83
18
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních
korporacích a družstvech
Vznik SVJ již při poklesu podílu původního družstva pod 50% (dříve 25%)
19
Soutěž panelák roku – 2008
Soutěž panelák roku – 2010
Soutěž panelák roku – 2012
Děkuji Vám za pozornost
Martin Hanák
23
Download

Stáhnout soubor - Dny teplárenství a energetiky