MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
REFERENČNÍ LISTINA
PROJEKTY
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
Firma MIKROKLIMA s.r.o. se zabývá projektováním v oboru technika prostředí staveb.
Služby
Zpracováváme veškerou dokumentaci profesí:
VZT
CHL
VYT
SOZ (OTK)
STV
MAR
SLP
vzduchotechnika
klimatizace, komfortní chlazení
vytápění (menší soustavy)
výkresová část odvodu tepla a kouře VZT zařízením
tlakový vzduch
automatická regulace
slaboproudá elektrotechnika (vyjma vyhrazených požárních zařízení - EPS)
inteligentní domy
V kooperaci s dlouhodobými spolupracovníky jsme schopni zajišťujeme:
VYT
PL
ZTI
EL
SOZ (OTK)
vytápění (větší soustavy)
plyn
zdravotně technické instalace (voda, kanalizace), vč. VKP
silnoproudá elektrotechnika
výpočtová část odvodu tepla a kouře
Ve výše uvedených oborech zpracováváme dokumentaci do všech typů objektů, například:
•
•
•
•
bydlení
soubory bytových domů
rodinné domy, bazény pro rodinné domy
občanská vybavenost sportovní areály
zimní stadiony
bazény
divadla
školy
komerční prostory
administrativní budovy
obchodní centra, obchodní plochy v OC
restaurace
hotely
průmysl
tovární haly, areály
zařízení techniky prostředí pro výrobní technologii
Projekční kancelář
Firma MIKROKLIMA s.r.o. má dlouhodobě stabilizovaný (již 10 let) stav pracovníků beze změn:
3 projektanti
technika prostředí staveb, specializace technikcá zařízení (VZT, CHL,...)
1 projektant
technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (MAR, SLP)
Nabídky
V případě Vašeho zájmu rádi zpracujeme bezplatnou nezávaznou nabídku na konkrétní akci.
Profese jsme schopni nabídnou jako celek i jednotlivě.
ing. Jiří Kaplan
[email protected]
vedoucí projekce
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
2009-2011
,
Bílá věž v Hradci Králové - rekonstrukce
vnitřní klima
PPR, DUR
Generální projektant: Architekti Chmelík & partneři
Investor:
Statutární město Hradec Králové
Projektové stupně: Přípravné práce a průzkumy (vč. měření stavů prostředí)
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Bílá věž je nejvýznamnější památka města Hradce Králové.
Cílem rekonstrukce Bílé věže bude:
• zlepšení stavebně-technického stavu
• zvýšení návštěvnosti
• zatraktivnění pro návštěvníky, mj. pomocí různých audiovizuálních
prvků
• celoroční provoz (dosud byl jen sezónní)
• vybudování zázemí
Vzhledem k charakteru budovy a jejímu užívání byla nutná úzká spolupráce
se stavebním fyzikem. Bylo identifikováno celkem 8 různých zdrojů vlhkosti,
např. dotace od odvlhčovacího systému základů kaple sv.Klimenta, nad
jejímž vstupem je věž postavena. V souvislosti s celoročním provozem a
zvýšením návštěvnosti dojde navíc k většímu zatížení budovy vlhkostními
zisky. Za určitých mikroklimatických podmínek pak může docházet ke
kondenzaci vodní páry na stavebních a dalších konstrukcích s důsledkem
poškozování těchto konstrukcí. Již v současné době jsou období (mimo
sezónní provoz), kdy je uvnitř objektu jinovatka. Kromě standartních
projekčních činností bylo řešeno mj.:
•
Ochrana stavebních konstrukcí před nepříznivými jevy (kondenzace)
Vlhkostní poměry stavby a vlhkostní bilance.
Variantní řešení vnitřního klimatu:
Přirozené větrání
Odvlhčování cirkulační, decentralizované
Odvlhčování centrální (s vynuceným větráním)
další varianty: odvlhčování centrální bez větrání
temperace
osálávání vnitřních povrchů
nucené větrání
Energetické a ekonomické zhodnocení variant,
přínosy a omezení provozu objektu jednotlivých variant.
•
Úprava mikroklimatu pro elektronická zařízení
Elektronická zařízení nemohou být instalována volně v prostředí,
které bude uvnitř věže nastávat, je nutno je ochránit.
•
Stávající zařízení techniky prostředí ve věži - dopady a návrh úprav.
Například zmíněné proudění vlhkosti do věže z kaple sv. Klimenta
odvlhčovacím systémem kaple.
•
Monitorovací systém stavu prostředí v jednotlivých částech věže.
www.bilavez.cz
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
2005-2010
Obchodní a zábavní centrum FORUM Ústí nad Labem
VZT+CHL
STU, DUR, DSP, DPS
Generální projektant: Sdružení Atelier Chlup / DRNH, investor: Multi Development
5 podlaží, multikino, plocha jednoho podlaží cca 15.000 m 2
Zdrojem chladu jsou absorpční jednotky o výkonu celkem 4,9 MW.
Na projekt OC navazovali další projekty prodejen a lanovky (dolní, horní stanice).
obr. Chladící věže
obr. Horní stanice lanovky na Větruši
obr. OC Forum Ústí nad Labem (pohled z Větruše)
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
2011
Panorama Kociánka I., Brno
Soubor bytových domů v pasivním standartu
Generální projektant: Atelier Chlup, investor: Unistav
VZT+VYT
DSP
2011
Benešova třída I - revitalizace, Hradec Králové
VZT
DSP
Garáže a partery bytových domů na hlavní ulici (6 tis.obyv.) největšího sídliště ve městě.
Generální projektant: SUDOP (DUR: AP studio)
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
Další reference
Aquacentrum Opava (přední pohled)
Aquacentrum Opava (zadní pohled)
Městská knihovna Hradec Králové („Vertex“)
Rixi Špičák
Administrativní budova OEZ, Letohrad
Tereziánský dvůr Hradec Králové
Hotel Happy Star Hnánice u Znojma
MZLU objekt Q Brno
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
2010-2011
Výzkumný ústav ovocnářský, Holovousy
VZT+CHL+MAR
DUR,DSP,DZS
V objektu jsou např. čisté prostory.
Generální projektant: JIKA-CZ (DUR ing.arch. Pavel Kramář), investor: město Hradec Králové
2011
Plnění HFO, Škoda Auto, Mladá Boleslav
VZT
DPS
První pracoviště pro plnění nového chladiva HFO-1234yf do automobilových klimatizací v
České republice. Chladivo je tzv.ekologické, hořlavé, výbušné. Úzká spolupráce s požárním
specialistou.
Generální projektant: Atelier Tsunami, investor: Škoda Auto
2011
Lean centrum, Škoda Auto, Mladá Boleslav
školící středisko
VZT+MAR
DSP, DPS
2011
Lázeňský hotel Libenský, Poděbrady
VZT+CHL
DSP
2011
Lázeňský dům - bazény, Jánské Lázně čp.1
VZT+MAR
DSP, DPS
2011
Sportovní areál Bavlna, Hradec Králové
VZT+MAR
DPS
2011
SAAR Gummi, hala PR3, Červený Kostelec
VZT+CHL+MAR+STV STU,DSP,DPS
2011
Zkušebna lokomotiv CZ loko Česká Třebová
VZT+CHL
2010
Multikino OC Karolína, Ostrava
VZT+CHL
8 sálů
Generální projektant: k4, investor: Multi Development / Palace Cinemas
DPS
2010
Poliklinika Ústí nad Labem - CT, interna
VZT+CHL+MAR
DSP
2010
Poliklinika Ústí nad Labem, Doctus - modernizace
VZT+CHL+MAR+VYT STU
2010
Předúpravna textiliíí pro výrobu afrického brokátu
VZT
DSP, DPS
VZT+CHL+MAR
STU
STU
Veba, Police nad Metují
2010
Batist, Červený Kostelec - čistý prostor
2010
Aquacentrum Opava
VZT+CHL+MAR+VYT DUR
2010
Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují
VZT+CHL+MAR
DSP,DPS
2010
Hotel Krahulec Sněžné v Orlických horách
VZT
DSP
2010
Elektrárna na biomasu Mostek (Ecoclimate technology)
VZT+MAR
DSP
2009
Rezidence Paví vrch, Radlická ul. Praha
VZT+CHL
DPS
2009
Městská knihovna Hradec Králové – centrum celoživot.vzděl. VZT+CHL+MAR
DSP
2009
Kolonáda Jánské Lázně
VZT+MAR
DPS
2009
Obytné domy Bělorusko
VZT
DSP
2009
Vojenská zotavovna Rixi Špičák na Šumavě (horský hotel)
VZT+CHL+MAR
DSP,DPS
2008
Galex Celetná ul., Praha 1, obchodní a administrativní centrum VZT+CHL+MAR
2008
Areál Tereziánský dvůr s hotelem, Hradec Králové
VZT
DPS
DSP
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
2007
ČVUT fakulta strojní, chlazení budovy A2, Praha
VZT+MaR
DPS
2006
Ústřední vojenské archívy, Praha – Ruzyně
(klimatizace celé budovy, v archivech využívána adsorpce)
VZT
DPS
2006
Richterova vila
VZT+CHL DUR, DSP, DPS
luxusní restaurace na hřebeni u Pražského hradu (nad Starými zámeckými schody)
www.villarichter.cz
2006
Polyfunkční dům s poliklinikou, Pardubice
VZT+CHL
DSP, DPS
2006
Divadlo Beseda, Hradec Králové
VZT+MaR
DPS
2005
Doplnění rekuperace, OC Myslbek, Praha
VZT+MaR
DPS
2004
Hotel Happy star, Hnánice u Znojma
VZT+CHL+MAR DPS
2004
Hotel Ježíšek I-III, Praha – Malá Strana
CHL
hotel / rezidence (3 etapy, 3 domy) na Malé straně, ul. Břetislavova-Tržiště
www.alchymisthotel.com
2004
Hotel Mario, Lednice
VZT+CHL+MAR DPS
2004
Administrativní budovy EOP, Opatovice nad Labem
(zdroj chladu – absorpční jednotka voda/voda)
CHL+MAR
DPS
2004
Kolonáda, Jánské Lázně
VZT+MAR
DPS
2004
Penzion Janovičky u Broumova
VZT+MAR
DPS
2003
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – objekt Q, Brno
(klimatizace, vzduchotechnika a vytápění pomocí systému VRV)
VZT+CHL+VYT+MAR
STU+DUR+DSP+DPS
2003
Administrativní budova OEZ, Letohrad
(klimatizace, vzduchotechnika a vytápění pomocí systému VRV)
VZT+CHL+VYT+MAR
STU+DUR+DSP+DPS
2002
Tiskařské středisko – BVV pavilon D, Brno
VZT+CHL+MAR DPS
2001
Pavilon indonéské džungle, ZOO Praha
VZT
DPS
2001
SOŠ a SOU Pod stanicí
VZT+MAR
DPS
2001
Administrativní budova GIST, Hradec Králové
VZT+CHL+MAR DPS
2000
Hotel Prestige, Znojmo
VZT+MAR
DSP+DPS
1999
Kuchyňský a jídelní blok, 4.Základna taktického letectva (NATO) Čáslav VZT+MAR
DSP+DPS
1999
Ofukování železniční brzdy, zkušebna VZLÚ Praha, Letňany
DPS
VZT+MAR
STU, DPS
MIKROKLIMA s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 500 970, fax: +420 495 500 979
www.mikroklima.cz, e-mail: [email protected]
Reference - Škoda Auto
Zkušebna motorů, Eurocar, Solomonovo, Ukrajina
2008 Audit + Hot test
VZT+CHL+MAR
DPS+DOD
Zkušebna motorů, Skoda Auto India Pvt.Ltd., Aurangabad, Maharasthra, Indie
2003 Audit
VZT+CHL+MAR
2007 Hot test II
VZT+CHL+MAR
2005 Hot test I
VZT+CHL+MAR
DPS+DOD
DPS+DOD
DPS+DOD
Areál Česana, Mladá Boleslav
2005 Serverovna IT - klimatizace
2000-4 Konstrukční centrum (budova 510) - klimatizace
2005 Kontejnerové kanceláře - klimatizace
CHL+MAR
CHL+MAR
DPS
DPS
VZT+MAR
CHL+MAR
VZT+CHL+MAR
DPS
DPS
DPS
MAR-IQ
DPS
Hlavní závod, Mladá Boleslav
2008
2006
2006
Vodoléčba, poliklinika Škoda Auto
Administrativní budova V8 - klimatizace
Archiv (budova V8)
Reference - inteligentní domy
2006
Vila Pod Havrankou, Praha
Ostatní projekty
Uvedené reference jsou pouze výběrem z vypracovaných zakázek.
Zpracováváme desítky projektů ročně (každým rokem kolem 80 nových objektů).
Kromě výše uvedených referencí byly vypracovány dokumentace desítek až stovek:
• rodinných domů
Různé systémy vytápění a větrání RD, běžná i méně běžná řešení, jako např. teplovzdušné vytápění,
rekuperační větrání, teplovodní vytápění, tepelná čerpadla vzduch-voda, vzduch-vzduch, chlazení,
využívání tepla z krbu,....
Dnes běžné nízkoenergetické domy s rekuperačním větráním nebo teplovzdušným vytápěním a
pasivní domy projektujeme již od r.2003.
• bytových domů a souborů bytových domů
• obchodních jednotek v obchodních centrech
• hotelů
• objektů občanské vybavenosti a dalších objektů
RD Plachta, Hradec Králové
Download

tomto PDF - MIKROKLIMA sro