CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
PŘÍPRAVA 1
Jméno tvůrce:
Mgr. Magda Mezníková
TÉMA:
Hliněné stavby
CÍL:
Žák pozná hlínu jako stavební materiál.
datum:
POMŮCKY:
 Úvodní text o hliněných stavbách pro vyučujícího, zároveň pracovní list pro starší
děti ke čtení s porozuměním
 Pracovní list s tabulkou
 Pracovní list – obrázek na dokončení
 Učitel si připraví ukázky hliněných staveb
NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY:
Hliněné stavby, nepálená cihla.
VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ:
Hlína jako modelovací nebo stavební materiál.
UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY
Diskuse o dosavadních znalostech o hlíně a o využití hlíně ve stavebnictví vůbec –
5 min.
Seznámení se s historií hliněných staveb, ukázky staveb na obrázcích – mladší žáky
seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text o hliněných stavbách a
pracují metodami kritického myšlení – 10 min.
Pracovní list s tabulkou – mladší žáci mají na výběr výhody a nevýhody hliněných
staveb a přiřazují je, starší vyplní výhody a nevýhody podle předchozího textu, učitel
dle potřeby pomáhá – 10 min.
Pracovní list obrázek domu na dokreslení hliněných cihel jako stavebního materiálu –
15 min.
Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse – 5 min.
POZNÁMKY
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
HLINĚNÉ STAVBY – úvodní text
Nepálená hlína je nejdostupnějším a nejlevnějším stavebním materiálem.
Výhodou nepálených cihel je jejich cena, snadná dostupnost, nehořlavost, ekologická
likvidace, vysoká tepelná akumulace, akustický útlum, absorpce vzdušné vlhkosti.
Nevýhodou je jejich nasákavost a z toho plynoucí nestabilita (rozpadají se), menší
pevnost.
Hliněné stavby byly rozšířeny v úrodných rovinných oblastech podél řeky Moravy
(Haná). Nejstarší hliněné domy byly budovány vrstvením. Uhnětená jílovitá hlína byla
míšená s plevami (tuhé části obilky po vymlácení zrna) a prolita vodou. Vidlemi se
postupně nanášela na stěnu, která tak rostla po jednotlivých vrstvách. Okenní a
dveřní otvory byly vysekány dodatečně.
Mladší technikou bylo natlačení hlíny mezi posuvná prkna.
Do současnosti se dochovaly domy zhotovené z nepálených cihel.
Nepálené cihly vznikaly z jílovité hlíny, do které se přidávala sláma, písek, hnůj,
štětiny, plevy. Mají různé názvy: vepřovice, kotovice nebo buchty. Tato směs se
napěchovala do formy a jednotlivé cihly se pak vyklopily a nechaly vyschnout ve stínu
po dobu několika měsíců. Zdilo se na hliněnou nebo vápennou maltu.
Všechny techniky stavění z hlíny se nejvíce rozšířily po válkách v 17. stol., kdy bylo
zničeno mnoho roubených staveb v důsledku požárů.
Výroba nepálených cihel
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
HLINĚNÝ DŮM – pracovní list 1
STAVEBNÍ MATERIÁL: VEPŘOVICE
NEPÁLENÁ CIHLA VYROBENÁ Z HLÍNY + SLÁMY + PÍSKU + HNOJE + VODY,
VYSUŠENÁ NA SLUNCI
VÝHODY
NEVÝHODY
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
PŘÍPRAVA 2
Jméno tvůrce:
Mgr. Magda Mezníková
datum:
TÉMA:
Hliněné stavby
CÍL:
Žák vytvoří materiál na model hliněného domu – nepálené cihly.
POMŮCKY:





Fotka modelu hliněného domu pro představu dětí.
Ztvrdlé zbytky keramické hlíny.
Nadrcené seno.
Voda.
Nádoba na míchání hlíny, sena a vody.
NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY:
-----VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ:
Stavby z nepálených cihel, výroba nepálené cihly.
UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY:
Opakování znalostí o stavbách z nepálených cihel z minulé hodiny, diskuse – 5 min.
Fotografie modelu hliněného domu, pracovní postup na výrobu cihel – 5 min.
Práce dle postupu – 30 min.
Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse – 5 min.
POZNÁMKY
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
Pracovní postup:
1. Den dopředu namočíme zbytky keramické hlíny.
2. Hlínu ve vodě rozmícháme (vznikne hustá hmota) a část jí uchováme v uzavřené
nádobě – na slepování cihel při stavbě modelu.
3. Do hlíny nasypeme nadrcené zbytky sena a rozmícháme.
4. V ruce formujeme cihličky velikosti cca 4 x 2 x 2 cm.
5. Cihličky dáme sušit na novinový papír.
Pozn.: Stavba domu z cihel po jejich ztvrdnutí v příští hodině – nejdříve za týden,
dle vlhkosti vzduchu.
Download

Náhled - Technické školky