Obsah cenové nabídky při výstavbě domů na klíč
NED - Nízko-energetický dům
Kapitoly označeny
obsahují dodávu na klíč
Zemní práce v rozsahu
Vše dle detailů naší firmy
- sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby
- sejmutí ornice je provedeno +1m na každou stranu
- vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení
zemních rýh,hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu,vyčištění a zhutnění
základové spáry.
Standardní poměry místa stavby:
- uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ? 150 kPa,
- třída těžitelnosti zeminy max. F3,
- svažitost pozemku stavby max. 1% /bm
Základové pasy a základová deska
Vše dle detailů naší firmy Modul-LEG
- provedení základových pasů z prostého betonu C15/20
- vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění
- jedna řada ztraceného bednění
- provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 150 mm mezi základovými pasy
- vložení hromosvodového pásku
- provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 20/25 vyztuženého 2x kari sítí150/150/6 vše dle detailů firmy
Modul-LEG
- provedení hydro-izolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě :Penetrace ALP+Parabit GS40protiradon.izolace stř.radon (plnoplošně nataven v 1.vrstvě)
- provedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí a dovedených do objektu 4m
- přípojky ZTI
- chránička Elektro,bez přívodu elektro-(viz cena elektro)
-vč. plynové přípojky, vše vyvedeno nad základovou desku.
- ukončení všech přípojek sítí je ve vzdálenosti 1 m od hrany základové desky.
Stavební připravenost zajištěná zákazníkem:
- zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu)
- vytýčení stavby geodetem s oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku
- doložení třídy těžitelnosti zeminy
- pravomocně schválená projektová dokumentace stavby.
Vruty zemní vč.dodávky a montáže vč.kompletní konečné podlahy dle rozpisu
Přesná cena bude vypočtena na základě Projektové dokumentace-veškeré odchylky ,které budou upraveny dle přání zákazníka
budou dopočteny jako více-práce.Pro přesnou cenu je nutno dodat kotevní body, případně půdorys a specifikovat zatížení.
Složení ze shora dolů:
- Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm
- Podložka Mirelon 3 mm
- Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm
-Dřevěný rošt pro podlahy na zemních vrutech fošny 50*200mm po 600mm izolace tl. 160mm
- Izolace, tlak. voda, vodorovná folií PE, volně
- Deska DTD 18mm vlhkovzdorná
Sokl domu-dekorativní omítka marmolit(mozaiková omítka)
Sokl domu s dekorativní omítkou - výška 50cm
- Srovnání povrchu,nalepení a přivrutování extrudovaného polystyrenu do výše 50cm nad povrch a 10cm pod povrch
- nalepení perlinkového pasu a přestěrkování soklu
- napenetrování povrchu
-natažení dekorativní omítky-mozaiky(marmolit)
Kanalizace vnitřní na klíč pro rodinné domy a Vodoinstalace na klíč
- kompletní rozvod vody v domě
- přípojku pro pračku a myčku,ke sprše,vaně,záchodu,kuchyňskému dřezu a techn.místnosti....atd.
Pro patrové rodinné domy je počítána tato položka za zastavěnou plochu+k 1.np. se připočítává k zastavěné ploše plocha koupelny+wc
v prvním patře =+10% příplatek za vedení do patra.
Konečné podlahy v domě na klíč-betonová mazanina
- dodávka a montáž podlahového polystyrenu dvouvrstvá 2*60 mm
- dodávka a montáž dilatačního pásku
- dodávka a zhotovení podlah konečných z betonové mazaniny.
VŠE DLE DETAILŮ FIRMY Modul-LEG s.r.o
.
Elektroinstalace pro dům typu bungalov- včetně hromosvodu a revizí dle popisu
- hromosvod nad omítkový na klíč , hromosvodový drát je připevněn k okapovému svodu
- přívod el. vedení do domu k rozvaděči.
- elektroinstalace
- rozvody měď, rozvodnice typizovaná, vypínače a zásuvky standardní barva bílá.
Základní vybavení přízemí
Obývací pokoj
- 4 zásuvky, 2 vypínače, 1 televizní zásuvka, 2 vývody na světlo
Vstupní chodba
- 2 schodišťové vypínače, 1 zásuvka, 1 vývod na světlo
Kuchyň
- 1 přípojka na el. Sporák, 2 zásuvky, 2 zásuvky v lince, 2 vypínače, 2 vývody na světlo
Koupelna
- 1 vypínač, 1 zásuvka, 1 vývod na světlo, 1 vývod na pračku,ventilátor
Schodiště
- 2 schodišťové vypínače, 2 vývody na světlo
Pokoje
- 2 vypínače, 4 zásuvky, 1 vývod na světlo,
WC a sprcha
- 1 vypínač, 1 vývod na světlo, 1 zásuvka
Venkovní prostory:
- 2 vstupní vypínače, 1 vývod pro světlo a zvonek
Garáž (je-li součástí dodávky)
- 1 vypínač, 1 vývod na světlo, 2 zásuvky
Do ceny se nezahrnují svítidla, telefonní rozvody, rozvody na počítače, zabezpečovací zařízení a rozvody 380 V
Cena je včetně kompletní revizní zprávy elektro
Patrový dům zahrnuje přirážku 15%,oproti domu Bungalow , což znamená příklad: jestliže mám v bungalovu 15vypínačů,tak v
patrovém jich bude 15ks+15% =17ks
Krov a střecha na klíč Bramac
vč.montáže a dodání okapu,žlabu,svodu,háků
!!!Při dodávce standard máte výběr:1/ střešní krytinu Bramac 2/ střešní krytinu živičný šindel ONDULINE!!!
Dodávka standard 1/ :
-Konstrukce krovu stojaté stolice,
-spojovací prostředky,
- ukotvení pozednic,
-profilování zhlaví trámů,
-bednění přesahů střechy obkladem palubky pero-drážka 12mm,
-nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem - Barva za příplatek 25,-Kč za m2 střechy,
-laťování.+ folie,
-Nadstřešní odvětrávací komínek v barvě střešní kce
-Krytina Bramac základní taška (standard)
-Háky,žlaby,svody, veškeré klempířské prvky jsou dodány v barvě střešní konstrukce.
Dodávka standard 2/ :
-Konstrukce krovu stojaté stolice,
-spojovací prostředky,
-ukotvení pozednic,
-profilování zhlaví trámů,
-bednění celoplošné OSB deskami 25mm vč. přesahů střechy obkladem palubky- lazurovacím lakem - Barva za příplatek 25,-Kč za m2
střechy
-folie,
-střešní krytina ONDULINE nebo obdoba v barvě základní
-Nadstřešní odvětrávací komínek v barvě střešní kce
-Háky,žlaby,svody, veškeré klempířské prvky jsou dodány v barvě střešní konstrukce.
Krov a střecha na klíč lakovaný plech EVROVLNA -vč.montáže a dodání okapu,žlabu,svodu,háků
Za příplatek +380,-Kč/m2
Střešní krytina lakovaná EVROVLNA.Barva základní dle výběru investora
-Konstrukce krovu stojaté stolice,
-laťování,
-spojovací prostředky,
-ukotvení pozednic,
-profilování zhlaví trámů,
-bednění. přesahů střechy obkladem palubky
-folie,
Háky,žlaby,svody, veškeré klempířské prvky jsou dodány v barvě střešní konstrukce.
Sanita - Zařizovací předměty POUZE montáž
Z důvodu velkého výběru zařizovacích předmětů na trhu nejsou v obsahu cenové nabídky uvedeny žádné zařizovací předměty, ani
montáž zařizovacích předmětů . Na základě investora bude tento seznam doplněn a položky budou dopočítány.
Dveře a zárubně vnitřní pouze montáž
Z důvodu velkého výběru dveří a zárubní na trhu nejsou v obsahu cenové nabídky uvedeny dveře a zárubně, ale pouze montáž
standardních dveří a obložkové zárubně . Na základě investora bude tento seznam doplněn a položky budou dopočítány
Dveře vstupní Rokoplasto -Vstupní dveře jsou v obsahu cenové nabídky započítány vč.montáže
Přesný typ dveří bude upřesněn zákazníkem a poté zakoupen.
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
/ počet kusů dle dodaného půdorysu
Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří
/ počet kusů dle dodaného půdorysu
Montáž kliky a štítku / počet kusů dle půdorysu
/ počet kusů dle dodaného půdorysu
Dveře vchodové plast 900x2200 vč.montáže
1ks
Obklad keramický koupelna+kuchyňská linka+dlažba
Obklad uvažován v místech koupelny
Položka je určena pro kladení obkladu do tmele, rovnoběžně se stěnou do úrovně výšky dveří bez skládání složitých
vzorů,lišet,tvarů,listel,bombát a dekorů.Toto se oceňuje zvlášť položkou.
- zalištování lišet PVC v barvě dle požadavku investora ,
- silikonování,
- akrylování
- hydroizolace sprchových loutů a van-tekutá lepenka v kýbly
- celoplošné zaspárování obkladu.
- prořez obkladu hodnotou 10%
- přesun hmot.
- dodávka obkladu hodnotou 200,-Kč/m2
Dlažba uvažována v místech koupelny a předsíně
Přesná cena bude upravena po zhotovení výrobní dokumentace na systému Modul-LEG®
-,silikonování,
-akrylování
-hydroizolace sprchových loutů a van-tekutá lepenka v kýbly
-celoplošné zaspárování obkladu
-prořez dlažby hodnotou 10%
-přesun hmot
-dodávka dlažby hodnotou 200,-Kč/m2
Montáž plastových dveří a vrat
Montáž oken obsahuje:
- montáž a usazení oken do plochy 2,5 m2
- utěsnění PUR pěnou
- přesun hmot a odpadu
Montáž dveří obsahuje:
- dveře dle rozpisu ve skladbě
- montáž a usazení dveří do plochy 5,5m2
- utěsnění PUR pěnou
- přesun hmot a odpadu
Okna jsou ve variantě 5-komorová a v barvě bílá/bílá vše dle obsahu viz.poznámka
Montáž a dodávka koberců v domě vč.soklů
Dodávka standard:
Koberce jsou zde uvažovány v celém domě
Cena 409,-Kč/m2 obsahuje:
- materiál/koberec zátěžový v hodnotě 135,-KČ/M2
- materiál/soklík kobercový 22,-kč/m2
- materiál/mirelon podložku pod kobercovou krytinu 26kč/m2
Plovoucí podlahy v celém domě mimo koupelnu a wc
Plovoucí podlaha je zde uvažována v místech: pokoje,obývák,ložnice,chodba
- materiál/plovoucí podlahu v hodnotě 200,-KČ/M2
- materiál/Lišty a rohy k plovoucí podlaze 35,-kč/m2
- materiál/mirelon podložku pod plovoucí podlahu 18kč/m2
- položení podložky Mirelon pod plovoucí podlahu 12,-kč/m2
- položení plovoucí podlahy - přilepení lišt. 25,-kč
- přesun hmot a odpadu 6,-kč
Parapet interiérový a exteriérový včetně montáže
-exteriérový parapet lakovaný plech
= v barvě střechy
- interiérový parapet plastový alt. dřevěný = v barvě vnitřních oken
Požární přístroje+autonomní hlásič kouře
Požární položky dle standard. požární zprávy
požární hlásič včetně montáže 2 ks - hasicí přístroj včetně revizí a montáže dle PZ
Přímotopné vytápění a ohřev TUV
Dodávka standard:
- montáž a připojení bojleru:
- bojler 180L kombinovaný
- přímotopná tělesa
- radiátor koupelnový elektr. 600*1200
- montáž koupeln.radiátoru elektrického
- montáž a připojení přímotopných těles
- revize
- tlaková zkouška
Za příplatek je možnost zvolit vytápění plynové,vytápěnou podlahou,akumulační nádrže atd...
Ústřední vytápění - plynové ,radiátorová tělesa
- Kotel MORA METEOR Plus,plynový,turbo, 18 KT
- montáž a připojení kotle vč. materiálu
- bojler 180L kombinovaný
- montáž a připojení bojleru
- radiátor 900*1000 2-ploch vč.šroub 7ks
- radiátor koupelnový elektr. 600*1200
- montáž koupeln.radiátoru elektrického
- revize kotle
- montáž a připojení radiátorů 7ks
- rozvody PPR trubek pro radiátory
Ústřední vytápění, elektrokotel,podlahové vytápění
za příplatek 788,-Kč/m2
- elektrokotel Protherm Rejnok 18KW
- montáž a připojení kotle vč.materiálu
- bojler 180L kombinovaný
- montáž a připojení bojleru
- podlahové vytápění na systémovou desku
- radiátor koupelnový elektr. 600*1200
- montáž koupeln.radiátoru elektrického
- revize kotle
- montážpodl.vytápění
- tlakovou zkoušku
Ústřední vytápění - plynové ,podlahové vytápění
za příplatek 878,-Kč/m2
- Kotel MORA METEOR Plus,plynový,turbo, 18 KT
- montáž a připojení kotle vč .materiálu
- bojler 180L kombinovaný
- montáž a připojení bojleru
- podlahové vytápění na systémovou desku
- radiátor koupelnový elektr. 600*1200
- montáž koupelnového .radiátoru-žebříkového elektrického
- revize kotle
- tlakovou zkoušku
Komínové těleso
Komín Keramo jedno-průduchový, pata DN 18 cm
- Kompletní certifikovaný komínový systém KERAMO DN 18
- prstence v barvě dle výběru investora
- montáž komínu
- revizi komínu
- vytvoření průduchu přes stěnu Modul-LEG nebo SDK přičten příplatek 700,-KČ/BM
- zaizolování kolem průduch protipožární izolace BIPE 1800°C přičten příplatek 180,-KČ/BM
Plynovodní přípojka z trub pe80, dn 32 mm, dl. 2,5 m
napojení na řád dn 63 mm
- hloubení rýh nezapažených, šířky 50 cm v hornině 3 ve volném terénu
- dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky s obsypem pískem nebo štěrkopískem, se zásypem hutněným
- Součástí ceny je dodávka trubního materiálu,elektrokoleno, chránička bralen, objímka, kulový kohout Novasfer, těsnící tmel,
přechodka Isiflo, podpůrná vložka, držák chráničky a montáž všech částí přípojky, dále pak i výstražná fólie.
Délka přípojky 1 m + 1,5 m z výkopu do fasády.
Strop nepochůzí podkrový dřevěnný tl.246 mm Modul-Leg ®
pro bungalowy UED,NED
Složení ze shora dolů:
- minerální izolace uni-roll profi tl.200+100 mm
- folie reflexní AL
- sádrokartonový podhled zavěšený GKB TL.12,5 mm - sádrokarton přebroušený
- penetrace
- malba bílá standard
-půdní schody nezateplené vč.montáže
Podlaha pochůzí dřevěná tl.295 mm Modul-Leg ® pro patrové domy UED,NED
Složení ze shora dolů:
- pochůzí podlaha QSB desky
- akustická izolace Hofafest UD tl.15 mm
- OSB nebo QSB deska tl.22mm
- minerální izolace uni-roll profi tl.100mm
- hranoly po 0,45 m osově 240*50 mm
- folie reflexní
- sádrokartonový podhled zavěšený GKB TL.12,5 mm
- sádrokarton přebroušený
- penetrace
- malba bílá standard 2-násobná - jiná barva za příplatek 4,-Kč/m2
Modul-LEG ®- kompletní stavební systém pro výstavbu Rodinných domů
Pod-parapet Modul-Leg 150 mm -K zakrytí modulů pod okny a zakrytí mezer pod dveřmi,k dosažení správné
parapetní výšky,určeno také jako materiál pro veškeré záklopy na celém rodinném domě
Podkladový práh Modul-LEG ® 150 mm - Pro vytvoření základu pro moduly
Překlad Modul-LEG ® - nad okna dveře atd..
Modul Leg systém věnec 150 mm - Pro konečné svázání stavby
Vnitřní zdivo Modul-LEG tl. 245 mm pro výstavbu rodinných domů :
Složení z interiéru do exteriéru:
-Sádrokarton 12,5 mm
-Folie alu IZOFOL
-Polystyren PŘEDSTĚNA EPS 70F 30 mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-Modul=Osb 10mm
-Polystyren VNĚ OBVODOVÉ STĚNY EPS 70F 130mm
-Modul=Osb 10mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-Polystyren PŘEDSTĚNA EPS 70F 30 mm
-Folie alu IZOFOL
-Sádrokarton 12,5 mm
-Malba klasik
Obvodové zdivo tl.150 mm UED pro ÚSPORNĚ-energetické domy :
Složení z interiéru do exteriéru:
-Malba klasik
-Sádrokarton 12,5 mm
-Folie alu IZOFOL
-Polystyren PŘEDSTĚNA EPS 70F 30 mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-Modul=Osb 10mm
-Polystyren VNĚ OBVODOVÉ STĚNY EPS 70F 130mm
-Modul=Osb 10mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-POLYSTYREN ZATEPLENÍ EPS 70F 30mm mezi latě
-POLYSTYREN ZATEPLENÍ EPS 70F 50mm na latě
-Lepidlo fasádní
-Omítka zatřená 1,5mm bílá
CELKEM R=6,1795 CELKEM U=0,161
Celková síla stěny v ÚED domu je 250 mm
Při této síle stěny je spotřeba 51-142 Kw/m2.
Minimální spotřeba energie na vytápění při výměře domu 100m2 je 20400,-Kč/rok
Pro dodržení spotřeb uvedené zde je zapotřebí zvolit správné vytápění domu,skladbu stěn a stropu,vhodné rozměry oken a dveří a
situační umístění na pozemku.
Obvodové zdivo tl.150 mm NED pro NÍZKO-energetické domy :
Přesná cena bude upravena po zhotovení výrobní dokumentace na systému Modul-LEG®
Složení z interiéru do exteriéru:
-Malba klasik
-Sádrokarton 12,5 mm
-Folie alu IZOFOL
-Polystyren PŘEDSTĚNA EPS 70F 30 mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-Modul=Osb 10mm
-CLIMATIZÉR plněný na 50KG/m3 130 mm
-Modul=Osb 10mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-POLYSTYREN ZATEPLENÍ EPS 70F 30mm mezi latě
-POLYSTYREN ZATEPLENÍ EPS 70F 50mm na latě
-Lepidlo fasádní
-Omítka zatřená 1,5mm bílá
CELKEM R= 6,7265
CELKEM U=0,1486
Celková síla stěny v NED domu je 280 mm
Při této síle stěny je spotřeba 15-50 Kw/m2.
Minimální spotřeba energie na vytápění při výměře domu 100m2 je 6000,-Kč/rok
Pro dodržení spotřeb uvedené zde je zapotřebí zvolit správné vytápění domu,skladbu stěn a stropu,vhodné rozměry oken a dveří a
situační umístění na pozemku.
Obvodové zdivo tl.300 mm EPD pro PASIVNĚ-energetické domy
Pro vysokou energetickou náročnost lze použít systém Modul-LEG® s tl. modulů 450mm
Složení z interiéru do exteriéru:
-Malba klasik
-Sádrokarton 12,5 mm
-Folie alu IZOFOL
-Polystyren PŘEDSTĚNA EPS 70F 30 mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-Modul=Osb 10mm
-CLIMATIZÉR plněný na 50KG/m3 280 mm
-Modul=Osb 10mm
-Laťování předstěna 30*50mm
-POLYSTYREN ZATEPLENÍ EPS 70F 30mm mezi latě
-POLYSTYREN ZATEPLENÍ EPS 70F 50mm na latě
-Lepidlo fasádní
-Omítka zatřená 1,5mm bílá
CELKEM R= 10,4345
CELKEM U=0,0958
Celková síla stěny v EPD domu je 430mm
Při této síle stěny je spotřeba 0-15 Kw/m2.
Minimální spotřeba energie na vytápění při výměře domu 100m2 je 400,-Kč/rok
Pro dodržení spotřeb uvedené zde je zapotřebí zvolit správné vytápění domu,skladbu stěn a stropu,vhodné rozměry oken a dveří a
situační umístění na pozemku.
Montáž a demontáž lešení kompletní venkovní a lehké pro vnitřní použití
Lešení lehké hliníkové pro uložení věnců a modulů nad výšku 1,8 m , pro potřeby malování atd...
Lešení těžké EKRO pro vytvoření zateplovacího systému,usazení krokví,kleštin a vazníků vč.střešní krytiny a okapových prvků
Úklid na staveništi a kolem hrubý odpad - kontajner
-úklid na stavbě a kolem staveniště,naložení veškerého vzniklého odpadu,
-přistavení kontajneru,
-odvoz kontajneru na skládku,
-pronájem kontajneru.
V cenové nabídce je dále obsaženo:
Mimo-staveništní doprava-a ubytování.
-Doprava a ubytování do 150km od sídla firmy Modul-LEG s.r.o.
Výrobní dokumentace Modul-Leg
-Tato výrobní dokumentace je zaúčtována částkou 15000,-KČ bez DPH. Tato dokumentace slouží jako dokumentace realizační a ke
kolaudačnímu rozhodnutí jako změna stavby před dokončením
Cenová nabídka neobsahuje:
Zemní práce podloží nad rámec standardu dodávky je:
- jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší
svažitost apod.,
- odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např.
stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.
- stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodněná základová rýha) např. odčerpávání vody,
provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.
- nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh.
- nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy(štěrky, jíly, skalní podloží
apod.).
Zemní práce-rozprostření ornice
- rozprostření ornice(dle našeho mínění se bude rozprostření ornice dělat až při posledních dokončovacích pracích(úprava zeleně na
pozemku)
Rezerva rozpočtu
Veškeré vícenáklady budou předloženy investoru ke schválení a řádně podepsány.
Varianty domů nabízených naší firmou dle energetické náročnosti
Spotřeba el.elnergie za vytápění za rok (100m2) = 21 000,-Kč
Spotřeba el.elnergie za vytápění za rok (100m2) = 12900,-Kč
Spotřeba el.elnergie za vytápění za rok (100m2) = 7500,-Kč
Spotřeba el.elnergie za vytápění za rok (100m2) = 7500,-Kč
Varianty nabízející výstavby domů naší firmou:
- stavba domu svépomocí (koordinátor po celou dobu výstavby systému Modul-LEG® ZDARMA)
- hrubá stavba domu
-stavba domu na klíč
-stavba domu do fáze dle přání zákazníka
Naše firma vám nabízí veškeré služby na klíč ohledně výstavby rodinných domů:
- financování formou úvěru či hypotéky od ČESKÉ SPOŘITELNY (kalkulace splátek na našich stránkách:
- vypracování před-projektové dokumentace ve 3D,
- projektové dokumenatce ATYPICKÝCH DOMŮ
- koupě projektů domů TYPIZOVANÝCH G-Servis nebo EUROLINE
-vyřízení veškerých náležitostí na stavebních úřadech,vyřízení OHLÁŠENÍ , STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Veškeré cenové nabídky jsou s platností do 1-měsíce
Veškeré informace o našem systému naleznete na našich stránkách : http://www.modul-leg.cz/
Veškeré fota z realizací,krátká videa najdete na našem facebooku: http://www.facebook.com/modulleg
Videa ze stavby svépomocí či na klíč najdete na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=9E6ZQm178w0 ,
http://www.youtube.com/watch?v=LQ8m3Xl6AKw
Optimální cenovou nabídku na jakýkoliv dům si můžete také s okamžitým výsledkem spočítat na našich stránkách:
http://www.modul-leg.cz/spocitejte-si-cenu-domu#start
Download

Obsah cenové nabídky při výstavbě domů na klíč NED - Modul-LEG