Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
reg. u MK ČR: MK ČR E 21014
Insolvenční správce®
Informační newsletter ze světa vašeho software
Službou zítřka je “Virtuální asistentka“
Představte si, že Vám přišla složka insolvenčního případu
se stovkami přihlášek pohledávek. Je na to Vaše kancelář
připravena?
Co je to Virtuální asistentka?
Virtuální asistentka zadává do systému Insolvenční správce®
všechna nová oddlužení, rozděluje platby dle usnesení soudu
a spravuje některé akce u běžících oddlužení. Jde o službu,
která pomáhá insolvenčním správcům zpracovávat náročnou
administrativu insolvenčních případů. Společnost Insolvence
2008, a.s., dodává správcům vedle špičkového informačního
systému i služby v oblasti administrativní podpory, školení
a správy dat.
•
•
•
•
•
Pomáháme se zadáním a správou insolvenčních případů
v software pro správce.
Máme v systému Insolvenční správce® více než 15.000
případů správců z celé ČR.
Více než 6.500 těchto řízení jsme do systému sami zadali.
Služba je navržená insolvenčními správci pro správce.
Nabízíme zkušenosti vyškolených pracovníků.
Vyplatí se mi Virtuální asistentka?
Tato služba, která je již u několika správců v provozu, šetří
v závislosti na množství přidělených případů práci desítek
hodin za měsíc. Vaši zaměstnanci tak mohou věnovat svůj
čas jiné práci. Ve velkých kancelářích insolvenčních správců
dochází opravdu k velké úspoře, která často umožňuje jednoho až dva administrativní pracovníky přeřadit na jinou práci.
Jakou mám jistotu, že mi data zadáte správně?
Díky tomu, že společnost Insolvence 2008, a.s. zadává
svým zákazníkům data do
informačního systému pro
správce, jsme od roku 2011
profesionálně zadali již více
než 6.500 oddlužení. Kolegové, kteří se této činnosti
na plný úvazek věnují, jsou
vyškolení
profesionálové.
Všechna data spravujeme
a zadáváme velice pečlivě
a
výsledek
prochází
důslednou kontrolou.
Veronika Dočkalová
datová specialistka
Jaké jsou výhody služby
Virtuální asistentka?
1. Dělejte jen odbornou práci, na opakující se administrativu jsme zde my.
2. Zadání a správa případů je u nás pod drobnohledem.
3. Ušetříte desítky hodin svého času, anebo času svých
zaměstnanců.
4. Náklady na službu jsou tak nízké, protože pracujeme ve
velkém.
5. Jsme profesionálové a naše služby využívá přes 170
správců v celé ČR.
Více informací o službách naleznete na adrese
www.insolvencnispravce.info Věříme, že i s touto naší službou
pro správce budete spokojeni a ušetří Vám spoustu času.
Veronika Dočkalová
Otevřená školení jsou pro zákazníky až dvakrát do
měsíce zdarma
Zavedli jsme nový koncept vzdělávání v oblasti využití
informačních technologií v kancelářích insolvenčních
správců. Nyní nově realizujeme tzv. “otevřená školení“,
která mají naši zákazníci zdarma. Školení jsou vypisována
v termínech pravidelně až dvakrát do měsíce přihlašování
na ně probíhá prostřednictvím našeho přihlašovacího
formuláře na našich www stránkách.
Práci se systémem zvládne opravdu každý
Otevřená školení jsou koncipována tak, aby nové
uživatele jednoduchou formou zasvětila do základů práce
s informačním systémem a stávajícím uživatelů ukázala novinky systému a oživila některé složitější postupy
a procesy.
Na našich nově zavedených otevřených školeních všichni
uživatelé zjistí, že práci se systémem zvládne opravdu
každý.
pokračování na str. 2...
O čem se v tomto čísle dočtete?
-
Zjistěte jak získat tablet ZDARMA
Nový trend: optimalizace pro smartphone a tablety
Služba monitoring rejstříku pohlídá Vaše insolvence
Virtuální asistentka: přenechte administrativu na nás
Novinky v informačním systému Insolvenční správce
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
Otevřená školení jsou pro zákazníky až dvakrát do
měsíce zdarma
... pokračování ze str. 1.
Školení jsou vhodná i pro dlouholeté uživatele
Na školeních se snažíme kromě základních funkcionalit
předvádět uživatelům i pokročilejší práci se systémem
a zároveň prezentovat novinky, které se v našem software pravidelně objevují. Uživatelé, kteří se systémem
Insolvenční správce pracují pravidelně již několik let
tak například mohou zjistit, že postupy, které používali
před nějakou dobou lze dnes řešit mnohem rychleji
a jednodušším způsobem a dochází tak i u nich
k významné úspoře času. A samozřejmě i v kancelářích
stávajících uživatelů je čas od času nutné zaškolit nový
personál v okamžiku, kdy je dostatečně naroste objem
zpracovávané agendy.
“I ve stávajících kancelářích dochází
proškolením k nové úspoře času.“
Uživatelé si otevřená školení zdarma chválí
Poslední otevřené školení, které proběhlo dne 9.7.2013
v Brně bylo zaplněno pár dní po vypsání jeho termínu. Kapacita byla nastavena na 15 lidí a již týden
před konáním školení jsme další zájemce museli odmítat. Otevřeného školení se účastnili jak zaměstnanci
kanceláří insolvenčních správců, tak správci samotní. Po celou dobu školení samotného, které zabralo
cca 4 hodiny, jsme předváděli informační systém
prostřednictvím projektoru ve školící místnosti a zároveň
jsme si všechny věci s účastníky školení naostro zkoušeli
ve zkušební školící licenci software. Atmosféra byla velice přátelská a účastníci pokládali i doplňující dotazy.
Během celého školení jsme prošli nejen školící manuál
k software, ale také pracovní sešit, ve kterém jsou úkoly na opakování – oba dva materiály dostávají účastníci
školení zdarma. Dali jsme si samozřejmě také několik
přestávek, kdy bylo k dispozici bohaté občerstvení, káva
a probíhala zajímavá diskuse. I z tohoto školení nám od
našich zákazníků vyplynuly hned 3 zajímavé návrhy na
rozšíření software, za což velice děkujeme.
“Střídáme tak vždy jedno školení
v Čechách a jedno školení na Moravě.“
Termíny školení zdarma
4.6.2013
25.6.2013
9.7.2013
16.7.2013
20.8.2013
- Ostrava (již proběhlo)
- Praha (již proběhlo)
- Brno (již proběhlo)
- Pardubice
- Praha
Termíny
vypisujeme
pravidelně a školení se
konají po celé ČR
Příští termíny nejbližších
školení jsou 16.7.2013
v Pardubicích a 20.8.2013
v Praze. Střídáme tak vždy
jedno školení v Čechách
a jedno školení na Moravě.
Předchozí školení proběhla
již například v Ostravě
nebo Brně. Hned v září
Ing. Aleš Pokorný
a říjnu tak budou další termanažer prodeje
míny otevřených školení
zdarma i v těchto městech následovat – stačí jen sledovat naše www stránky > sekci školení. Na našich www
stránkách se pak můžete na školení i online přihlásit
a náš web Vás na termín ještě emailem upozorní.
Fotografie z otevřeného školení, které proběhlo v
Brně dne 9.7.2013 v počtu 15 lidí.
Nejsme jen IT firma - školení je služba
zákazníkům
Realizace uživatelských školení zdarma je součástí
našeho komplexního servisu služeb kancelářím
insolvenčních správců. Společnosti Insolvence 2008,
a.s. totiž není jen IT firma, která vyvíjí PC program,
snažíme se profilovat jako partner insolvenčních správců
na poli řešení insolvencí. Poskytuje tak již nějakou dobu
i službu „Virtuální asistentka“ o které se v tomto čísle
dočtete. Všemu včetně školení se u nás věnují profesionálové – právníci, produktoví manažeři a vyškolení
pracovníci jak uživatelské podpory, tak zadávání dat.
Otevřená školení jsou tak jednou z vlajkových lodí
naší společnosti – služba, kterou poskytujeme našim
zákazníkům v jednom balíku spolu s informačním
systémem Insolvenční správce®.
další termíny se pravidelně objevůjí na našem webu
www.insolvencnispravce.info
Informační newsletter ze světa vašeho software
Ing. Aleš Pokorný
Strana 2
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
Informační systém pro správce v nové verzi podporuje
mobilitu - dáme Vám k němu tablet zdarma
Na začátku měsíce května byla vydána nová verze
informačního systému Insolvenční správce®, která obsahovala verzi zobrazení pro mobilní zařízení. Nová funkcionalita
byla výsledkem vývoje, který si kladl za cíl dát insolvenčním
správcům možnost pracovat se svými daty prakticky kdekoliv.
Novinka je součástí stávajících i nových distribucí systému
úplně zdarma.
Požadavek na mobilitu přišel od správců
„Na začátku celé myšlenky bylo několik podnětů insolvenčních
správců, kteří se zajímali o možnost zobrazení dat na svých
mobilních zařízeních. Po dotazování širší základny uživatelů
systému Insolvenční správce® jsme zjistili, že poptávka po
takovém řešení stoupá nejen mezi stávajícími uživateli, ale
i mezi správci obecně.“ Sdělil Pavel Mikulenka, manažer
marketingu.
Dostupnost dat kdekoliv
Základním parametrem úpravy systému pro mobilní zařízení
byla skutečnost mít data k dispozici i mimo kancelář.
Předpokladem byla možnost číst informace na jakémkoliv
zařízení – tzv. chytrých mobilních telefonech, anebo tabletech
a samozřejmě na jakémkoliv operačním systému (Android,
iOS, Windows mobile). Nezbytnou součástí takového řešení
je samozřejmě i připojení k internetu, které je však v těchto
zařízeních dostupné prakticky kdekoliv.
Úspora a bezpečnost dat
„Hlavním cílem vývojového týmu bylo snížit nutnost přenosu
dat mezi serverem a zařízením na minimum, abychom
zbytečně nečerpali limitované množství dat, které může zákazník průměrně přes své mobilní zařízení stáhnout. Naše mobilní aplikace informačního systému si tak vystačí i se základním připojení k internetu, které se v průměrném současném
mobilním zařízení nachází.“ Vysvětluje dále Pavel Mikulenka
a dodává „Stěžejním parametrem vývoje byla samozřejmě
i bezpečnost dat přenášených prostřednictvím mobilních sítí,
anebo sítí Wi-Fi. Avšak díky tomu, že využíváme certifikát
VeriSign, který k takovému zabezpečení používají například
i banky, anebo státní instituce, máme data zajištěna prvotřídní
technologií.“
Jednoduché řešení je většinou to nejlepší
Opět se zde projevují přednosti architektury systému, který je
Tablety zdarma si osobně převzali například v AK
Zrůstek, Lůdl a partneři.
dodávaný online jako služba
– pracovat se všemi novinkami, včetně mobilní varianty,
zvládne opravdu každý.
Vývoj klasického i mobilního systému jde neustále
kupředu
V mobilní verzi systému
Insolvenční správce® je stejně
jako v jeho verzi pro stolní
počítače
plánována
řada
Pavel Mikulenka
manažer marketingu
vylepšení, která vycházejí
z
návrhů
insolvenčních
správců, jež s aplikací již pracují. Výhledově uvažujeme
o intenzivnější integraci možnosti využívat mobilní zařízení
jako jakousi přenosnou kancelář, která by ještě více pomohla
správcům a jejich zaměstnancům vzdáleně řídit svou agendu
a šetřit jim tak ještě více času než dosud.
Mobilní informační systém
Mobilní novinku navíc není ani nutno nijak instalovat
jako klasické PC aplikace, anebo mobilní aplikace. Je
automaticky dostupná všech uživatelům, kteří mají platný
přístup do systému Insolvenční správce® a to z www adresy
m.insolvencnispravce.org.
Všichni správci mohou získat tablet zdarma
Pro nové i stávající zákazníky jsme připravili obchodní akci, ve
které k nové funkcionalitě mohou získat tablet zdarma. Stačí
kontaktovat manažera prodeje pro svůj region a on s Vámi
možnost získání tabletu zdarma probere při osobní návštěvě.
Na fotkách níže je několik spokojených nových zákazníků,
kteří své tablety již obdrželi.
Ing. Aleš Pokorný, manažer prodeje pro Moravu
tel. +420 775 854 031, email: [email protected]
Michal Černý, manažer prodeje pro Čechy
tel. +420 775 712 715, email: [email protected]
Pavel Mikulenka
Osobně jsme předali tablet zdarma i správkyni
Mgr. Martině Kaplánkové z Jihlavy.
Informační newsletter ze světa vašeho software
Strana 3
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
Proč si insolvenční správci vybírají právě řeš
ISIS je odborník na oddluže
umí i likvidace a monitoruje
Přechod na správu kanceláře přes ISIS byl
tak snadný, že jsme to skoro ani nepostřehli
Naše kancelář řeší v současné době téměř 300 řízení a bez inteligentního software řešení si dnes práci ani neumíme představit. Na zavedení systému jsme
u nás připravili výběrové řízení, do kterého jsme zařadili všechny možnosti, které
by šlo pro zpracování celé agendy využít. Nakonec jsme vsadili na jedničku na
trhu – software Insolvenční správce®. Zjistili jsme totiž, že je to jediné řešení,
které má veškeré agendy (oddlužení, konkurs, majetek atd.) perfektně provázané a z hlediska funkcí nemá v ČR konkurenta. Další milé překvapení přišlo
v okamžiku zavádění systému do naší kanceláře. Dodavatel systému nám totiž zadal do software veškerá naše řízení a perfektně proškolil celý tým na práci se systémem. V naší kanceláři jsme si celé této aktivity skoro ani nevšimli. Čeho jsme
si však všimli, byla okamžitá úspora času celé kanceláře. Úkony, které nám dříve
zabraly dny jsme dnes schopni vyřešit v řádu minut. Řešení od společnosti Insolvence 2008, a.s. jsem doporučil i kolegovi Mgr. Martinu Kolařovi, jehož kancelář,
stejně jako ta naše, pracuje nyní mnohem efektivněji. Pokud o zavedení nějakého
software i u Vás přemýšlíte, tak ISIS je pro Vás sázka na jistotu.
Na informačním systému Insolvenční správce® o
Nejenže výborně vyhovuje při výkonu běžné ag
správa oddlužení, řešení konkursů (což umí jako
tomatizace korespondence, vyplácení, komunika
a podobně. Líbí se mi, že vývojáři systému nez
správcům. Díky tomu i já v současné době využí
bez ISIS na trhu nenašel, anebo inteligentní m
Vždy mám tak vše na jednom místě a od jednoho d
v situaci, když mám nějaký složitější dotaz na uži
ochotně poradí. Výhodou řešení ISIS je i jeho
všechny informace neustále při sobě. V současné
rozumnou variantou pro všechny insolvenční správ
anebo jejich zaměření.
Ing. Jakub Harvan (Turnov)
JUDr. Narcis Tomášek (Děčín)
Líbí se mi osobní přístup vývojářů a
usnadnění, která ISIS přináší
Již jako začínající správkyně jsem uvažovala, jaký zvolit nejvhodnější
způsob řízení kanceláře insolvenčního správce. Mám ráda informační
technologie, které usnadňují lidem život a pomáhají získat více volna pro
rodinu, nebo jiné osobní aktivity. Když jsem se poprvé setkala s nabídkou společnosti Insolvence 2008, a.s. a jejího informačního systému pro
správce, měla jsem teprve jeden přidělený případ. Jejich IT řešení mě
ihned oslovilo svou jednoduchostí, ale zároveň obrovským množstvím
funkcí. Nejvíce mě však nadchnul osobní přístup společnosti, kdy jsem
pochopila, že mě neberou jako snadný zdroj příjmů, ale jako partnera,
se kterým chtějí dlouhodobě spolupracovat na rozvoji svého produktu.
Doteď jsem se systémem Insolvenční správce® velice spokojená a kdybych stála před stejným rozhodnutím i dnes, tak nevolím jinak.
Ing. Mgr. Andrea Balášová, (Čáslav)
Informační newsletter ze světa vašeho software
Strana 4
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
ě řešení společnosti Insolvence 2008, a.s.?
oddlužení a konkursy, ale
nitoruje insolvenční rejstřík
ční správce® oceňuji hlavně jeho široký záběr.
onu běžné agendy správce, jako je hromadná
(což umí jako jediné řešení v ČR), anebo auení, komunikace s bankou, datovou schránkou
i systému nezahálí a neustále rozšiřují služby
né době využívám modul Likvidace, který bych
inteligentní monitoring insolvenčního rejstříku.
a od jednoho dodavatele, což šetří čas například
ší dotaz na uživatelskou podporu, která mi vždy
SIS je i jeho mobilní verze, díky které mám
bě. V současné době je ISIS v podstatě jedinou
solvenční správce, bez rozdílu velikosti kanceláře
Insolvenční správce® je snadný na ovládání a
umí toho spoustu
Jsem insolvenčním správcem již od roku 2011 a vzhledem k tomu, že jsem
byl zvyklý pracovat postaru, měl jsem ze začátku trochu obavu ze zavedení
a užívání moderních technologií v mé kanceláři. Zjišťoval jsem však, jaké
jsou aktuální možnosti na trhu a po setkání se software Insolvenční správce
jsem zjistil, že ne všechna řešení musí být složitá a nesrozumitelná. Dodavatel tohoto informačního systému pořádá pravidelně pro jeho uživatele
školení, na kterých se každý může zdokonalit nejen v ovládání informačního
systému, ale občas se dozví i užitečné tipy a triky při práci s PC. Se softwarem Insolvenční správce® pracuji již přes dva roky a oceňuji nejen jeho
snadné ovládání a kvalitní školení, ale i fakt, že toho umí hodně. Řeším
poměrně velké množství oddlužení a automatizaci a úsporu času, jakou mi
software přinesl, velice oceňuji. Dnes si svou práci bez ISIS neumím ani
představit.
Ing. Vít Baštán (Rožnov pod Radhoštěm)
ISIS je silný partner, kterého jsme již
několikrát doporučili
Naše kancelář začínala jako většina správců s menším počtem řízení.
Když jsme byli poprvé v roce 2010 osloveni nabídkou informačního systému Insolvenční správce®, zdvořile jsme ji odmítli, jelikož veškerou práci
byly naše kapacity schopny zatím plynule zvládat. Postupem času jsme
však zjistili, že s narůstajícím počtem řízení by se nám nějaká evidence
přece jen hodila. ISIS přišel nejen jako nástroj evidence, ale přímo jako
silný partner, který nám nyní pomáhá s řízením správy insolvenčních
případů od A do Z. S řešením jsme za celou dobu jeho využívání v naší
kanceláři natolik spokojeni, že jsme jej doporučili již několika dalším
kancelářím (např. Mgr. Marek Konečný, Mgr. Jiří Ostravský a další),
které si dnes již správu bez tohoto informačního systému ani neumí
představit. Informační systém insolvenční správce nám ušetřil spoustu
času a starostí.
Mgr. Radim Janoušek (Olomouc)
Informační newsletter ze světa vašeho software
Strana 5
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
10 důvodů, proč je na čase opustit Excel
Na začátku roku jsme se sešli s některými uživateli systému Insolvenční správce®, tedy konkrétně těmi, kteří před
zavedením ISIS do své kanceláře využívali na evidenci
a organizaci kanceláře Excel a diskutovali jsme o tom, co
jim přechod na nový systém přinesl a jak své rozhodnutí
hodnotí s odstupem času. Z této diskuse nám vyšlo několik
zajímavých bodů, které si nyní blíže rozebereme.
1. Excel je pouze rámec, do kterého si funkce musím
vkládat sám
Kdykoliv budete chtít, aby Vaše excelovské řešení udělalo
automaticky nějakou práci za Vás nebo Vaše zaměstnance,
musíte si takovou funkci sami dodělat, anebo zaplatit
někoho, kdo Vám ji dle Vašeho návrhu připraví.
2. Excel neumí reagovat na změny legislativy
Jste uživatel excelovských tabulek? Tak to Vás
pravděpodobně zaskočila změna DPH na přelomu roku
2012 / 2013 že? Sofistikovaný systém tabulek v Excelu se
stává rigidní k rychlým úpravám a zapracování legislativních
změn. Výhodou specializovaného software je, že je zde dodavatel, který se všemi změnami již počítá a řešení je vždy
aktuální.
3. Excel neumí zálohovat data
Základní problém Excelu – pokud si informace uložené
v tabulkách neukládáte ručně a pravidelně na nějaké alternativní úložiště, vždy riskujete ztrátu všech dat. Profesionální řešení jako je Insolvenční správce® se stará a zálohování
dat nepřetržitě každou vteřinu.
4. Musím sám sobě a svým zaměstnancům dělat
uživatelskou podporu
Jelikož jste pravděpodobně tvořili obsah excelovských
tabulek sami, nemáte komu zavolat, když Vám nějaký
vzorec přestane počítat tak, jak by měl. Spočítejte si také,
kolik času musíte obětovat vysvětlováním toho všeho svým
zaměstnancům. U nás stačí napsat svůj problém do aplikace
uživatelské podpory a většinou v řádu několik minut je Vaše
otázka zodpovězena nebo problém vyřešen.
5. Každá Excelovská tabulka vypadá jinak – soudy
nám je vracejí
Specializovaný software jako je Insolvenční správce® má
výstupy unifikovaně zpracované přesně dle požadavků jednotlivých soudů v daných krajích. Tyto tabulky (například
ZOPO) jsou navíc pravidelně aktualizovány dle zpětné vazby
od správců, ale i soudů. V poslední době jsme v některých
regionech my těmi, kteří v tandemu se soudci spolutvoří
standarty v oblasti podoby výstupů.
6. Excel neumí automatické funkce jako hromadné
oddlužení, anebo generování platebních příkazů
možné každý měsíc automaticky „jedním kliknutím“
automaticky
zpracovat
všechna oddlužení, anebo
požadovat po jednoduchém
Excelu, aby vygeneroval
elektronický platební příkaz
k úhradě, který by šel načíst
a provést elektronickým
bankovnictvím.
7. Excel si nezobrazím
na mobilním telefonu ani
tabletu
Michal Černý
manažer prodeje
Jednoduché zobrazení samozřejmě možné je, ale nelze
počítat se zapojením všech funkcí, anebo s komunikací na
dálku. Software Insolvenční správce® má pro tyto účely
samostatnou optimalizaci pro mobilní zařízení.
8. Excel neumí řídit úkoly a hlídat termíny
Jelikož primárně neslouží k plánování, není Excel schopen
zastat funkci plánovače pracovních povinností a přiřazování
úkolů. Tyto činnosti musíte tříštit do dalšího software, který
je zase jen úzce specializovaný na tuto činnost. ISIS má
zvláštní plánovací modul určený přímo pro organizaci práce
a sledování termínů u spisů - Organizér.
9. Excel neumožňuje snadnou práci více lidí se stejnými daty zároveň a navíc tato data nechrání
Excel je minulost. Pokud pracujete na stejné tabulce ve více
lidech, musíte se vždy ujistit, že používáte nejaktuálnější
verzi tohoto dokumentu. Navíc není možné, aby více lidí
najednou editovalo tu samou tabulku ve stejný čas. Díky
nutnosti kooperace ve více lidech přes server tak může
navíc dojít k nezabezpečeným přenosům dat a nezaručíte,
že data nebude číst někdo cizí.
10. Excel není sofistikovaný informační systém pro
insolvenční správce a nedostanu k němu tablet
zdarma
K vážným zdravotním komplikacím přeci zavoláte lékaře přenechejte tedy své starosti také profesionálům. Vy jste
specialista na hmotnou a procesní problematiku insolvencí
– my jsme specialisté na správu a manžerské řešení v této
oblasti. Na rozdíl od Excelu navíc dostanete k software
Insolvenční správce® tablet zdarma.
S výsledkem 10:0 pro ISIS je jasné, že specializovaný
software zastane nejen více práce, ale zároveň po Vás
nevyžaduje tolik dalšího času při konfiguraci, aktualizaci,
správě PC sítě, či zabezpečení dat. Naši zákazníci radí:
čím dříve přejdete na specializované řešení Insolvenční
správce®, tím dříve začnete pracovat efektivně.
Jsou funkce, které z logiky fungování tabulkového procesoru, jakým je Excel ani zpracovat nelze. Není tedy například
Informační newsletter ze světa vašeho software
Michal Černý
Strana 6
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
Novinky v informačním systému
Insolvenční správce®
Od konce roku 2012 proběhlo s systému Insolvenční
správce® hned několik zásadních změn.
Úpravy ZOPO a novinky v korespondenci
V lednu 2013 doznaly změn formuláře pro Krajský
soud v Českých Budějovicích. Pro České Budějovice
byla vytvořena zpráva ZOPO a soupis majetkové
podstaty. Vše tak, jak aktuálně vyžaduje Krajský soud
v Českých Budějovicích. U ZOPO jsme verzí 7.3. také
přidali možnost zobrazení různého počtu měsíců (3,
6, 12). Dále přibylo několik novinek v korespondenci,
a to konkrétně v registru vozidel, při výzvě na penzijní
společnosti a došlo k aktualizaci názvů bank.
Mobilní ISIS
Mezi nejzásadnější změnu, která přišla s poslední verzí
ISIS je však možnost pohodlného zobrazení aplikace
na mobilních zařízeních. O tom více v okolních článcích
kolegů.
Myslíme dopředu
Mezi
další
novinky,
které plánujeme patří
především automatické
načítání plateb do ZOPO
z bankovních výpisů.
Tato aktualita Vám ušetří
další drahocenný čas se
správou oddlužení.
Dále se náš vývojový
tým věnuje restrukturalIng. Lucie Blahetová
izaci některých modulů
produktová manažerka
informačního systému,
abychom mohli přejít
na novou technologii
vývoje, která bude nejen rychlejší, ale zároveň poskytne
i nové možnosti a funkce.
Věříme, že se systémem Insolvenční správce® budete
nadále tak spokojeni jako doposud.
Ing. Lucie Blahetová
Systém Insolvenční správce® je stále jednička na trhu.
Pozici lídra si držíme pravidelným uváděním novinek.
Software pro insolvenční správce z dílny společnosti
Insolvence 2008, a.s. je dlouhodobě nejrozšířenější řešení
v kancelářích insolvenčních správců. Potvrdil to i nedávný
průzkum zveřejněný Konkursními novinami ve vydání
č.5/2013 z května 2013, který potvrdil prvenství systému
Insolvenční správce® na poli specializovaných IT řešení pro
správce. S 38% procenty a nárůstem tržního podílu o více
než 7% oproti minulému roku si stále držíme pozici lídra trhu,
což nás obrovským způsobem zavazuje.
Pravidelně uvádíme novinky a vylepšení
Díky rozšířenosti řešení Insolvenční správce® jsme schopni
sbírat zpětnou vazbu z celé ČR a mít tak přehled o rozdílných
potřebách správců napříč republikou. Prakticky každých 14
dní přicházíme s drobnými vylepšeními nasazovanými do systému za pochodu a každý cca měsíc a půl s novou verzí systému, která vždy obsahuje významné technologické novinky.
Správci oceňují možnost dostupnosti dat odkudkoliv
Docela novým trendem, který se v poslední době mezi
správci začal objevovat, je požadavek na dostupnost dat
i v terénu, na jednání věřitelského výboru, soudu anebo třeba
z domu v případě nemoci kolegy. Na tento trend jsme reagovali vydáním verze software pro mobilní zařízení a informační
systém Insolvenční správce® tak nyní lze využívat opravdu
kdekoliv. Software je ve své mobilní verzi dostupný z jakéhokoliv smartphone, či tabletu, který je zároveň připojený
k internetu.
Nemáte
tablet?
Nevadí – my Vám ho dáme
zdarma
Jelikož ne každá kancelář
insolvenčního správce je v
současné době vybavená
tablety, spustili jsme pro
stávající i nové zákazníky
obchodní akci, kdy každý
může získat tablet pro svou
kancelář zdarma. Akce má
zatím velký úspěch a rozdali
jsme zdarma již pěknou
řádku tabletů.
Mgr. Tomáš Valášek,
výkonný ředitel společnosti
Rychlá, spolehlivá a bezpečná služba
Základním stavebním kamenem našich služeb vedle zajímavých obchodních akcí však stále zůstává snaha o dodávku
kompletního servisu v oblasti IT služeb správcům. Systém
Insolvenční správce® vyvíjí špičkoví programátoři na základě
podnětů a návrhů samotných správců. O uživatelskou podporu se starají odborníci na plný úvazek a hned několik dalších
profesionálů se stará o správu a zadávání dat do systému.
Chceme tak nadále být těmi, na které se můžete spolehnout
stejně, jako jste mohli doposud – jsme zde pro Vás.
Informační newsletter ze světa vašeho software
Mgr. Tomáš Valášek
Strana 7
Občasník
www.insolvencnispravce.info
11.7.2013 - ČÍSLO 3
Jak probíhá zavedení informačního systému v
kanceláři?
Přechod na software Insolvenční správce® je naprosto plynulý
Společnost Insolvence 2008, a.s. vychází nový zákazníkům
maximálně vstříc především v přechodu na vylepšené řízení
kanceláře. Není třeba mít z přechodu na systém Insolvenční
správce® obavy, jelikož tento je naprosto plynulý a bezproblémový. Do systému vstupují bez potíží malé kanceláře
teprve s několika řízeními, ale i velké insolvenční firmy
s mnoha stovkami řízeními.
Bojím se, že systému nebudeme rozumět…
Bez obav! Společnost Insolvence 2008, a.s. pořádá pro nové
uživatele systému bezplatná vstupní školení, kde si všechny
funkce systému velice rychle osvojí. Dostanete od nás
i názorný obrazový manuál a pracovní sešity, ve kterých si
na cvičeních můžete nabyté znalosti procvičovat. Software
je navíc uživatelsky velice příjemný a dodržuje standarty,
na které je většina uživatelů z práce na PC již zvyklá. Ať už
správce, anebo jeho zaměstnanci tedy mohou přejít na systém velmi jednoduše a hlavně rychle.
Jak do systému dostaneme data?
Při příchodu nového zákazníka k systému Insolvenční
správce®, je zde speciální služba, která se nazývá „Zadávání
dat“. V praxi to funguje tak, že správce nám zašle podklady ke
svým řízením – konkrétně ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení)
a čísla účtů – a my mu dle toho všechna jeho řízení do databáze
software vložíme. Přihlášky pohledávek, termíny a lhůty si
již sami vytahujeme přímo z online aplikace Insolvenčního
rejstříku. Zadávání dat v naší
společnosti provádí několik
vyškolených zaměstnanců,
kteří se na tuto činnost
specializují. Pro několik
insolvenčních kanceláří tuto
činnost provádíme dokonce
pravidelně v podobě další
služby „Virtuální asistentka“.
Vaše kancelář tedy přijde
již k systému, který bude
obsahovat všechny potřebné
informace a neztratíte ani
minutu.
Kateřina Otradovcová
Specialistka zadávání dat
Jak se projeví nasazení informačního systému v naší
kanceláři?
Především úsporou času. Díky tomu, že Vám budou všechna
data do systému zadána a Vy i Vaši zaměstnanci budete
plně proškoleni k jeho využívání, tak velice rychle zjistíte, že
administrativa, která Vám dříve trvala celé hodiny, je nyní
prakticky sama hotová v řádu minut. Nejen že zvládnete
udělat více práce, ale systém za Vás navíc některé věci kontroluje, takže můžete odložit i starost o správnost všech
podání. No a co s volným časem? Vezměte třeba rodinu na
dovolenou.
Kateřina Otradovcová
Pro firmy, ale i správce máme sledovací službu
Monitoring rejstříku.cz
Jedinečná chytrá on-line služba automatického sledování
insolvenčního rejstříku, která umožňuje automaticky sledovat
platební schopnost tisícovek subjektů a poskytne tak dohled
nad vašimi pohledávkami, anebo pohledávkami vašich klientů.
Díky tomuto softwaru formou služby (SaaS) lze pohodlně
využívat nástroj, který nejen umožní pravidelně hlídat vše
potřebné, ale i provádět jednorázové kombinované dotazy.
Hlavní výhody automatického monitoringu
Sledujte pohledávky za firmou, kterou spravujete
Monitoring insolvenčního rejstříku pohlídá pohledávky za firmou
v insolvenci. Můžete tak sledovat, které pohledávky vymůžete
klasicky a které je třeba přihlásit do jiného insolvenčního řízení.
Sledujte pohledávky svých zákazníků
Pokud jste advokáti, daňoví poradci anebo sledujete pohledávky
svých klientů z jiného důvodu, monitoring insolvenčního
rejstříku vám bude nepostradatelným partnerem.
Všechny informace máte ihned
Monitoring insolvenčního rejstříku poskytuje aktuální informace o finanční situaci nově vložených subjektů.
Můžete sledovat neomezený počet subjektů
Nezáleží na počtu sledovaných subjektů - čím více tím levněji.
U nás platíte poplatek pouze za přístup ke službě, nikoliv za
počet sledovaných subjektů.
Ušetřete si práci i čas
Rychle si zvyknete na efektivnější a snazší práci při monitoringu
subjektů. Úlevu vám přinese i automatizace procesu přihlášení
pohledávek do insolvenčního procesu.
Hlídejte své peníze
Včasným přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení maximalizujete možnost jejího uspokojení. Uspoříte také za lidské
zdroje na rutinní a administrativní práci, kterou lze automatizovat.
Informace o přihláškách na email
Na vaši emailovou adresu bude chodit výpis všech událostí
v řízeních dle vašeho výběru. Nikdy tak nezůstanete pozadu
a vždy budete o krok napřed.
Pracujte napříč formáty, nevažte se na techniku
Data můžete importovat ve formátu XLS nebo v jiném
formátu. Díky tomu, že jde o online službu, nejste vázáni na
jeden konkrétní počítač. Hlídat své pohledávky můžete odkudkoliv jen prostřednictvím internetového prohlížeče.
Více informací o službě, případně bezplatný zkušební režim
naleznete na adrese www.monitoringrejstriku.cz
Informační newsletter ze světa vašeho software
Pavel Mikulenka
Strana 8
Download

Newsletter č.3, ze dne 11.7.2013