Rychlé a přesné měření
geometrie řízení a náprav
www.josam.se
Měřicí hlava na každé straně
vozidla
Přední měřicí stupnice
Obrázek ukazuje měření geometrie autobusu pomocí zařízení JOSAM i-track.
Rychlejší měření geometrie s pevnými měřicími
stupnicemi
Opravdu můžeme na pracovišti umístit pevné měřicí
stupnice pro správné měření geometrie řízení a náprav?
vozidla. Nyní lze tato vozidla měřit rychle, jednoduše a
přesně.
Ano! Se zařízením JOSAM i-track je kontrola seřízení
geometrie vozidel rychlejší a efektivnější než kdy předtím.
Vybavte jedno nebo více pracovišť tímto zařízením a
provádějte měření geometrie jako na výrobní lince.
Rovněž na pracovišti bez montážní jámy bylo dříve obtížné
připevnit měřící stupnice na autobusy a minibusy. Tento
problém při používání systému JOSAM i-track úplně odpadá.
Největší rozdíl oproti předcházejícímu systému spočívá
v tom, že měřicí stupnice pro zařízení JOSAM i-track se
připevňují na stěny nebo na podlahu pracoviště. Jediné, co
se připevňuje na vozidlo, jsou kolové držáky a měřicí hlavy.
To znamená, že vozidla, jejichž měření bylo dřív velmi
obtížné kvůli nedostatku vhodných upevňovacích míst,
mohou být nyní měřena zcela bez problémů. Takovými
vozidly byly například autobusy, minibusy a malá užitková
Pokud právě neprovádíme měření geometrie, můžeme
samozřejmě toto pracoviště použít i pro jiné druhy prací.
Rychlost a přesnost při použití systému JOSAM i-track
znamená úsporu pracovních hodin. Z toho vyplývá, že váš
podnik bude v oblasti měření a seřizování geometrie řízení
a náprav efektivnější, konkurenceschopnější, a tím pádem
také ziskovější.
Zadní měřicí stupnice
Před měřením jsou na všechna
kola připevněny kolové držáky
- v tomto případě na čtyři kola
Počítač se softwarem
a Bluetooth komunikací
Měření menších vozidel
Je to jednoduché:
1
2
3
4
5
6
1. V softwaru zvolte typ vozidla a velikost pneumatiky.
2. Připevněte kolové držáky na všechna kola.
3. Začněte od zadní nápravy vozidla a proveďte měření.
4. Přemístěte měřicí hlavy na další nápravu a proveďte
měření. Postupně opakujte měření u všech náprav.
5. Popojeďte s vozidlem tak, aby se kola otočila o
180°. Software oznámí koncovou polohu zastavení.
6. Opakujte měření na všech kolech jednotlivých
náprav. Proveďte seřízení nebo vytiskněte protokol
měření.
Po druhém změření zadní nápravy je celá procedura
hotová. Jednomu Vyškolenému pracovníkovi vše trvá asi
5 minut. Při dvou pracovnících je doba měření poloviční.
Nový hardware a srozumitelné uživatelské rozhraní
Uživatelsky přívětivý software s novými funkcemi
Uživatelské rozhraní systému JOSAM i-track je snadné
k pochopení, se srozumitelnými ikonami, které vedou
uživatele celým měřicím procesem.
Nové kolové držáky a měřicí hlavy
Kolové držáky, které používá systém JOSAM i-track, mají
zabudovanou drážku pro nasazení hlavy do přesné pozice.
Měřicí hlava je naprogramována, aby mohla číst z pevných
měřicích stupnic.
Hodí se systém JOSAM i-track do vaší dílny?
Samozřejmě. Zařízení JOSAM i-track se hodí na všechna
pracoviště, ať mají nebo nemají montážní jámu. Zvolte
si sami, zda budou měřicí stupnice upevněny na zdi nebo
na podlaze.
Obchodní zástupce:
Výrobce:
MAHA Consulting s.r.o.
Moskevská 33
101 00 Praha 10
Tel.: 271 721 595
e-mail: [email protected]
www.maha-cz.cz
Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 19 30 40 00 • Fax +46 19 32 03 16
E-mail: [email protected] • Internet: www.josam.se
T 124 1 1008
Download

Rychlé a přesné měření geometrie řízení a náprav