POLİS BÜLTENİ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Yıl: 1
AKSİYON FİLMİ GİBİ
OPERASYON
Sayı: 5 MAYIS - HAZİRAN 2014
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Cezaevinden firar eden hükümlü
H.Z. tabanca ile teslim olmamak
için direnince, özel harekât ekiplerimiz tarafından kolundan vurularak
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi araetkisiz hale getirildi.
sında,
“Proje
Geliştirme, Bilimsel Araştırmalarda ve Eğitimde İşbirliği” protokolü
sayfa>> 5’te
TRAFİK HAFTASI
5- 11 Mayıs Karayolu Trafik Haftası
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi`nde düzenlenen törenle kutlandı.
>> sayfa 3’te
KIRMIZI-SİYAH BİR DOSTLUK
HİKAYESİ PROJESİ
Eskişehir 2013 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Ajansı tarafından
desteklenen ve Eskişehir Emniyet
Müdürlüğünce yapılan “Kırmızı-Siyah Bir Dostluk Hikayesi” adı
verilen proje kapsamında Emniyet
Müdürlüğümüz Bosna Hersek’ i
ziyaret etti. >>sayfa 7 de
imzalandı.
“Proje Geliştirme, Bilimsel Araştırmalarda ve Eğitimde İşbirliği Protokolü”,
İl Emniyet Müdürlüğünde karşılaşılan problemlerin tespiti, çözümü ve personelin eğitiminde müşterek olarak hareket edilmesi ile suç ve suçlularla mücadelede
polisiye tedbirlerin yanı sıra, yaşanan bireysel ve toplumsal olayların sosyal, siyasal,
ekonomik ve diğer sebeplerinin de bilimsel olarak analiz edilmesi gerektiği, teknolojik gelişme ve ilerlemenin suçla mücadele yöntemlerine katkısının azami seviyeye
çıkarılmasının hayati düzeyde önem arz ettiği noktalarından hareketle hazırlanmıştır.
İmzalanan protokol ile proje çalışmalarının yanı sıra, gerek Üniversitenin
bilimsel, akademik çalışma ve araştırmalarında, gerekse Emniyet Müdürlüğünün
yapacağı çalışmalarda protokol kapsamında karşılıklı işbirliği yapılması hedeflenmektedir.
Kurumların birim içi faaliyetlerinde, mali destek veren kurumlara yönelik
hazırladıkları projeli çalışmalarda, proje ortaklığı, iş birliği, uzman personel desteği
gibi konularda ortak çalışmaların yürütülmesi ayrıca protokol kapsamına giren hususlarda bilimsel araştırma yapılması ya da teknik destek alınması gereken konularda kurumlar arasında gerekli işbirliği sağlanacaktır.
Taraflar arasındaki işbirliği alanları karşılıklı mutabakat olduğu sürece sınırsız olmakla birlikte, “Eğitim; ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim” faaliyetleri, “İletişim;
kurum içi, kurumlar arası ve halkla ilişkilerde iletişim durumunun belirlenmesi ve
güçlendirilmesine yönelik” çalışmalar, “Ar-Ge faaliyetleri, projeli çalışmalar, proje
ortaklığı, işbirliği ve uzman personel desteği”, “Teknoloji kullanımı, altyapı faaliyetleri ve teknik destek” ve “Suçla mücadele ve güvenlik kapsamında yer alacak alan
araştırmaları ve akademik çalışmaların planlanması” öncelikli olarak yer almaktadır.
2
HIZ LİMİT ARTIŞINA UKOME ENGELİ
19/02/2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15.
Maddesi ve aynı yönetmeliğin 100. Maddesinin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkraları değiştirilmiş, bu bağlamda yapılan
değişiklikle;
İl ve İlçe Trafik Komisyonları ile Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME)
yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş
Devlet ve İl Yolları ile Belediyelerin yapım
ve bakımından sorumlu olduğu taşıma
kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği
açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya
geçitlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarında araç cinsleri
için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını
32 Km/Saat, yerleşim yeri içinde bulunan
diğer bölünmüş karayollarında ise 20Km/
Saat’e kadar arttırmaya yetkili olacağı belirtilmiştir.
İlimiz merkezinden geçmekte olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan taşıma kapasitesi yüksek ve bölünmüş yollarda ve İl merkezi
içerisinde yer alan Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nın sorumluluğunda bulunan
Aralık
2013
Polis
Bülteni
Mayıs 2014
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Adına Sahibi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
taşıma kapasitesi yüksek ve bölünmüş yollarda yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak hız artırımının “İlimiz trafik
düzeni açısından olumlu sonuçlar vereceği kanaatiyle” konunun ilgili birimlerce
incelenip, ivedilikle UKOME gündemine
alınarak görüşülmesini, yapılan işlemlerle ilgili olarak Valiliğimize bilgi verilmesi hususu Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na resmi yazı ile yazılmıştır.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hız artırımı konusunda Karayolları Genel Müdürlüğünden UKOME
Genel Kuruluna sunulmak üzere görüş
ve önerileri sorulduğu, Karayolları Genel
Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün konu
hakkında verdiği rapora istinaden, Alt
Komisyonun hız artırıma gerek olmadığı
görüşüne vardığı, ancak konunun UKOME Genel Kurulunca karara bağlanması
doğrultusunda rapor sunduğu anlaşılmaktadır.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü 28/05/2014 tarihli kararıyla;
İlimiz merkezinden geçmekte olan Ankara – Bursa (D-200), Eskişehir – Kütahya
(D-230) ve Eskişehir - Seyitgazi (D-665)
karayollarındaki yapılaşmaların devlet
yoluna çok yakın olması, hemen her noktadan karşıdan karşıya yaya hareketlerinin görülmesi, yol kenarında üniversite,
okulların bulunması ve yayaların üst geçidi kullanma alışkanlıklarının olmaması
nedenleriyle hız artırımına gidilmesi oy
çokluğuyla uygun görmemiştir.
Ankara – Bursa (D-200) ve Eskişehir
– Kütahya (D-230) Karayolunun yerleşim
yeri içerisinde kalan kısımlarında hız limitlerinin artırılmasına ilişkin İl Emniyet
Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda
sonuç olarak;
Otomobil, Minibüs ve Otobüs türü
araç hız limitlerinin 70 Km/Saat olarak
aynı kalmasına, Kamyonet ve Panelvan
türü araçları için 50 Km/Saat olan hız limitlerinin 16/06/2014 tarihinden geçerli
70 Km/Saat olarak belirlenmesine karar
verilmiştir.
İl Emniyet Müdürlüğümüzün UKOME
Genel Kurulu temsilcisi, 28/05/2014 tarihli kararın ilgili kısımlarına gerekçelerini
bildirerek muhalefet şerhi koymuştur.
Temsilcimizin koyduğu muhalefet şerhine
TCDD İşletme Müdürü ve Şoförler Odası
Başkanı da destek vererek katılmışlardır.
TRAFİK HAFTASI AÇILIŞI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE
SANAT MERKEZİNDE YAPILAN TÖRENLE KUTLANDI
5- 11 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Yunus Emre Kültür ve Sanat
Merkezi`nde düzenlenen törenle kutlandı.
Programda konuşan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa ŞAHİN konuşmasında,
trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Yolcu koltuğunda oturanlarında emniyet kemeri takmasını isteyen Sayın Müdürümüz Mustafa Şahin, “Önce tedbir sonra
Basın ve Halkla İlişkiler Şube
taktir. Trafik güvenliği için yolların altyapısı büyük önem taşıyor. Ama emniyet kemeri
Müdürü
takmak da hayat kurtarır” dedi.
Ş. Engin KORKMAZ
İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen “trafik haftası” konulu resim ve komposizyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenTeknik Destek
cilerden birinci olanlara bisiklet verilirken ikinci ve üçüncü olanlara da çeyrek altın
G. Emre ONAN
hediye edildi.
Daha sonra yılın şoförleri için belge törenine geçildi. Taksi şoförü Mehmet ÖZArifiye Mahallesi Kırıs Şehitleri
ÇAM, taksi dolmuş şoförü Gökhan AKTAN, şehir içi nakliye şoförü Mehmet GÜCaddesi No:26 Odunpazarı/ESKİVEN, kamyon şoförü Ali İhsan KUTLU, Özel Halk Otobüs şoförü Yavuz AKTUNA,
ŞEHİR
servis şoförü Mehmet ERGİN ve yılın servis şoförü Şahin KONPUSTİ’ye belgeleri oda
Telefon: 0 222 2302773-6342 (dahili) başkanları tarafından takdim edildi.
0 505 318 26 03
Facebook : https://www.facebook.com/EskisehirilEmniyetMudurlugu
Twitter : https://twitter.com/Esk_
emniyet
İhbar Linki : http://www.egm.gov.
tr/Sayfalar/Ihbar.aspx
e posta :[email protected]
http://www.eskisehir.pol.tr
3
eskişehir polis bülteni
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
OLASI YANGIN DURUMLARIN
KARŞI TATBİKAT YAPTI
TRAFİK POLİSLERİ İLE
ŞOFÖRLER ARASINDA
DOSTLUK MAÇI
7 gün 24 saat esasına göre asayiş ve huzuru sağlayan Personelimizin,
yangın, kaza gibi bir çok üzücü hadiseye en önce ulaşması, bu gibi durumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ nda Yangın Eğitimi ve Tatbikatı yapıldı..
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen yangın tatbikatında Personelimiz
yangın sırasında alacakları tedbirler konusunda bilgilendirildi. Yangın
söndürme tüplerinin kullanımının da öğretildiği çalışmada Personelmiz,
İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde yakılan ateşi yangın söndürme
tüplerini kullanarak söndürdüler. Tatbikatta görev alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri olay yerine ilk ulaşan ekipler
olması dolayısıyla polislerin ilk yardım, yangına müdahale konularında
bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, yerinde yapılacak müdahalenin
can ve mal kaybını önlemedeki önemini belirttiler.
Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devamı ettirilmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi
ülkemizde de her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü
Karayolu Trafik Günü ve bu günü takip eden hafta ise
Karayolu Trafik Haftası olarak kabul edilmiştir.
05-11 Mayıs 2014 Trafik Haftası etkinlikleri
çerçevesinde Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetine
bağlı ticari taksi şoförleri ve şehir içi trafik polisleri
arasında Osmangazi Üniversitesi kapalı halı sahasında 06 Mayıs 2014 Salı günü oynanan dostluk maçı 4-4
berabere sona erdi. Maçta gösterdiği başarılı performanstan dolayı Polis Memuru Gökhan KARA maçın
adamı seçildi. Müsabaka sonucunda Osmangazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN her iki
takımada plaket takdim etti.
AYIN PERSONELİ
İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek, üstün performans gösteren personelin belirlenerek
“Ayın Personeli” seçme uygulamasına kapsamında;
Emniyet Müdürlüğümüz Ayın Personeli olarak, NİSAN AYI
PERSONELİ
-Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memurı Nihat DÖNMEZ, “Ölüme Sebebiyet Verecek Derecede Kasten Yaralama” suçundan dolayı
tutuklu bulunduğu İlimiz Açık Ceza evinden firar eden şahsın
14.04.2014 tarihinde yapılan detaylı araştırmalar sonucu yakalanmasında göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı”
-Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tolgay AKTAŞ “29 Nisan 2014 günü eşini rehin alan cezaevi firarisinin 2,5 saat süre ile yapılan müzakereler neticesi eşini bırakmayı ve teslim olmayı reddetmesi üzerine etkisiz hale getirilerek
rehinenin kurtarıldığı operasyonda göstermiş olduğu üstün
gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı”
-Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ersin ÜLKER “görevli olduğu sorumluluk bölgesinde meydana gelen (28) adet narkotik madde olayına karışan şüpheliler ile
mahkemelerce değişik suçlardan aranan (7) şahsın yakalanarak
haklarında gerekli yasal işlemler için ilgili birimlere teslim edilmesinde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı
Nisan ayı “Ayın Personeli” olarak seçilmişlerdir.
MAYIS AYI PERSONELİ
- Mihalıççık İlçe Emniyet Amirliği Cumhuriyet Polis Merkezi
Amirliğinde görevli Polis Memurları Hakan ŞAHİN, Cumhur
KILIÇARSLAN ve Adem KARASU “22/05/2014 tarihinde Mihalıççık İlçesi Camikebir Mahallesinde inşaat halinde bulunan
petrol istasyonunda 5 şahsın istasyona ait kabloları çaldığı bilgisinin öğrenilmesi üzerine olay yerine intikal edip, hırsızlık olayına konu malzemeler ile birlikte şüpheli şahısları yakalayarak
adli makamlara sevk edilmesinde göstermiş oldukları başarılı
çalışmalarından dolayı ” Mayıs ayı Ayın Personeli seçilmişlerdir.
4
eskişehir polis bülteni
FAİR-PLAY DOLU FUTBOL TURNUVASI
ÇOGEP kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünce Onaylanan; “Her Şey Seninle Başlar” isimli proje kapsamı içerisinde yer alan “Fairplay Dolu
Hayat” isimli alt faaliyet çerçevesinde,
İl merkezinde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerden okulunu
aksatan, suç işleme ve suça maruz
kalma açısından risk altında olan ve
aynı zamanda ekonomik yoksunluk
içinde bulunan öğrencilerin sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
yoluyla, kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenmesi amacıyla, birlikte
yaşama ve hoşgörünün teşvik edilerek,
çocuk ve gençlerin arkadaşları, aileleri
ve toplumla iletişimleri güçlendirilerek
olumsuz ortamlardan, suç ve suçlulardan uzak tutulması amacıyla Fatih
Mahallesinde bulunan Ata Ortaokulu, 71 Evler Mahallesinde bulunan
Nezire Sarıkamış Orta Okulu, Erenköy
Mahallesinde bulunan Mareşal Fevzi
Çakmak Orta Okulu, Fevzi Çakmak
Mahallesinde bulunan Cemalettin Sarar Orta Okulundan oluşan 4
takım kuruldu. Oluşturulan 4 takıma
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görev yapan lisanslı futbol
hakemleri ile Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğünden görevlendirilen uzman personel tarafından gerekli
teknik ve uygulamalı eğitimler verildi.
4 futbol takımı ile birlikte, turnuvaya katılan toplam 32 futbol takımı
sporcularının teorik eğitimlerinde,
“YAŞAMIM BOYUNCA, ZAFER
VE ÖDÜLE DAVRANIŞ ŞEKLİMLE
LAYIK GÖRÜLMELİYİM” Fair-play
felsefi düşüncesi ile müsabaka sonuçlarını atılan goller değil, Fair Play
puanlarının belirlediği turnuvanın
07 Mayıs 2014 Çarşamba gün Saat:
14.00’da Üniversite Caddesi üzerinde
bulunan ESBAY Halı Sahada final
maçı, Çamlıca Mahallesinde bulunan
Fahri Günay Ortaokulu ile Şarhöyük
Mahallesinde bulunan Şehit Halil
Durmaz Ortaokulu arasında oynanan
futbol müsabakası ile sona erdi.
İsmail ŞENCAN tarafından verildi.
Ayrıca;
1.Olan futbol takımın okul kütüphanesine 1000 adet kitap,
2.Olan futbol takımın okul kütüphanesine 750 adet kitap,
En Fair Play Futbol Takımının okul
kütüphanesine 500 adet kitap hediye
edilmiştir.
En Fair Play Teknik Direktör;
Gökmeydan Sami Sipahi Orta Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nilüfer
KURU MEHMETOĞLU seçilmiş olup
Turnuva sonucunda;
ödülü İl Emniyet Müdür Yardımcısı
1.Olan futbol takımı; Şarhöyük MaHalil KISALAR tarafından verilmiş,
hallesinde bulunan Şehit Halil DurEn Fair Play Oyuncu ;
maz Ortaokuluna, kupa ve ödülleri
İhsaniye Mahallesinde bulunan Ataİl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustürk Ortaokulu Öğrencisi Hüseyin
tafa ŞAHİN adına İl Emniyet Müdür BAĞRIYANIK seçilmiş, ödülü Toplum
Yardımcısı Halil KISALAR tarafından Destekli Polislik Şube Müdürü Tevfik
verildi
Erhan ŞAHAN tarafından verilmiş,
2.Olan futbol takımı; Çamlıca Mahal- En Fair Play Davranış ; Gündoğdu
lesinde bulunan Fahri Günay OrtaMahallesinde bulunan Ali Fuat Cebeokuluna, kupa ve ödülleri Toplum
soy Ortaokulu Öğrencisi Harun ASDestekli Polislik Şube Müdürü Tevfik LAN seçilmiş, ödülü Toplum Destekli
Erhan ŞAHAN tarafından verildi.
Polislik Şube Müdürü Tevfik Erhan
ŞAHAN tarafından verilmiştir.
En Fair Play Futbol Takımı:
Fair Play Futbol Turnuvasında dereceErenköy Mahallesinde bulunan Sabri ye giren takım sporcularının 4 Gece 5
Kılıçoğlu Ortaokulu sicilmiş olup
gün süreli Çanakkale ve İstanbul gezisi
ödülleri Türkiye Futbol Federasyonu düzenlenmiştir.
Eskişehir Bölgesi Süper Lig Hakemi
eskişehir polis bülteni
5
ESKİŞEHİR ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN AKSİYON
FİLMLERİNİ ARATMAYACAK OPERASYON
Cezaevinden firar eden H. Z., eşini evinde tabanca ile rehin aldı. Elindeki tabancayla çevreye rastgele
ateş eden H.Z. Özel Harekat Polisimizden bir keskin nişancının başarılı atışıyla sağ kolundan vurularak
kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirildi.
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan dolayı 7,5 yıl hapis
cezası alan ve Eskişehir Açık Ceza
İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan
H. Z., cezaevinden firar etti.
Evli ve bir çocuk babası H. Z. ,
ayrı yaşadığı eşi K. Z.’nin Orhangazi Mahallesindeki müstakil evine
çatıdan girdi. Durumu fark eden
K.Z.’nin annesi, 4 yaşındaki torununu alarak evden dışarı kaçtı.
Olay yerine gelen ekiplerimiz
şahsın teslim olması için uyarılarda bulundu. Firari şahıs H.Z.
görevlilere hitaben “teslim olmayacağı, bundan sonra Cezaevine
gitmek istemediği” şeklinde bağırması üzerine gerekli çevre güvenliği alındı. Firari şahıs ikametin
arka kısmında bulunan mutfak
camından elindeki silahı göstererek “Beni Kimse Teslim alamaz”
şeklinde bağırarak elindeki silah
ile evin içinde 3 el rastgele ateş etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve
özel harekât ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Elinde silahı ile evin penceresinden çevresine
tehditler savuran, eşini rehin alan
ve polise teslim olmamak için direnen H. Z., tüm ikna çabalarına
rağmen teslim olmadı.
Şüpheli şahsın eşini hedef gözetip gözetmediği değerlendirilerek,
şahsa müdahale edilmedi. Bunun
üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na konu hakkında teferruatlı
bilgi verildi. Cumhuriyet Savcısından “arama kararının yazdırılması, gerekli çevre güvenlik tedbirlerinin aldırılması, şahsın elinde
bulunan suç aleti ile kimseye zarar
vermeden etkisiz hale getirilmesi “
talimatları alındı.
Olay yerine gelen Özel Harekat
Şube Müdürlüğü Timleri gerekli
güvenlik tedbirlerini aldı. Müzakerecinin ikna çalışmalarına karşılık,
şahıs kendisini ve karısını öldürmekle tehdit etti.Uzlaşmacı olarak
gelen görevlinin, şüpheli H.Z.’ yi
saat:01:20 den saat 03:10’a kadar
ikna etme çalışmaları sonuçsuz
kalması sebebi ile Operasyon Timinde bulunan keskin nişancı tarafından elinde silah bulunan Hüseyin H.Z. sağ kolundan vurularak
etkisiz hale getirildi. Çevre güvenliği alan diğer görevliler ikametin
pencere camı kırılarak içeri girdi
ve şahıs göz altına alındı. Olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı tabanca 2
adet fişek ve 3 adet boş kovan elde
edilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Daha sonra tedavisi yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Gerek müzakerecinin kullanılması, gerek şüphelinin vurularak
etkisiz hale getirilmesi ve rehinenin kurtarılması bakımından Özel
Harekat Polislerinin yüksek performansıyla sonuçlanan bir operasyon gerçekleşmiştir.
6
eskişehir polis bülteni
GÜVENLİ GELECEK İÇİN TRAFİK POLİSİYİM
Son yıllarda trafik kazaları sonucu oluşan can ve mal kayıplarında görülen büyük artışla birlikte trafik güvenliği kavramının önem kazanmaya başlaması sebebiyle; Trafik kazalarının önlenmesinde ilk basamak, risk olabilecek
etkenleri saptayıp bunları ortadan kaldırmak ve azaltmak, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik eğitiminin çok erken yaşlarda pekiştirilerek kalıcı davranışlara dönüştürmek, trafik güvenliği eğitimi ile kazandırılmaya
çalışılan bilgi ve davranışların sonucunda trafik kazaları ve bu kazalar sonucunda meydana gelen maddi ve manevi
kayıpları azaltmak için toplumun teminatı ve geleceği olan çocuklarımıza, akan trafik içerisindeki hareketlerin nasıl
olması gerektiği, araç sürücülerinin davranışları ve araçların verecekleri zararlar konusunda bilinçlendirilmek amacıyla trafik eğitimi kapsamında Han İlçe Emniyet Amirliğimizce “GÜVENLİ GELECEK İÇİN TRAFİK POLİSİYİM”
isimli proje planlanmıştır.
“GÜVENLİ GELECEK İÇİN TRAFİK
POLİSİYİM” isimli proje kapsamında
İlçede bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim
seviyesindeki 150 öğrenciye okul alanı içerisinde Trafik Denetleme Büro Amirliğinde
görevli, Yüksek Okul Mezunu personel ile
İlçe Emniyet Amir V. Komiser Yardımcısı
Davut ÇANKAYA tarafından, okul yönetimince oluşturulan gruplara Kamu Kurum
ve Kuruluşları yetkililerinin de katılımları
ile ikişer saatlik temel trafik eğitimi verildi.
Ayrıca eğitim bitiminde öğrencilere konu
ile ilgili bilinçlendirme amaçlı “GÜVENLİ
GELECEK İÇİN TRAFİK POLİSİYİM”
kimlik kartları dağıtıldı.
Eskişehir’de Son Yılların En
Sakin ve Olaysız 1 Mayıs Kutlamaları
Eskişehir’de 1 Mayıs Kutlamaları Sıhhiye Meydanı, Odunpazarı
Meydanı ve Aşağı Söğütönünde kurulan temsili Taksim Anıtı önünde olmak üzere 3 ayrı yerde kutlandı.
Sıhhiye Meydanında yaklaşık 2000-2500 kişi, Odunpazarı Meydanında 4500-5000 kişi, kutlamalara katıldı.
Tüm kutlamalar ve yürüyüş güzergahları boyunca güvenlik kuvvetleri, vatandaşların 1 Mayıs kutlamalarını huzur ve güvenlik içinde
geçirmeleri için yaklaşık 2000 personelle yoğun güvenlik tedbiri
aldı. Güvenlik güçleri kutlamaya katılan tüm gruplara karşı zaman
zaman tahriklere rağmen, itidalli yaklaşımıyla kutlamaların olaysız
ve hasarsız sona ermesini sağladı.
ÖĞRENCİLERE
TRAFİK SEMİNERİ
05-11 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü personelince Ahmet
Sezer Ortaokulu, Yunus Emre Lisesi,
Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Meserret İnel
İlkokulu, Şehit Murat Tuzsuz Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi ve Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde öğrencilere ve öğretmenlere “TRAFİK” konulu
seminer , ayrıca Zübeyde Hanım Kültür
Merkezinde İlkokul Öğretmenlerine ve
Kamu Hastaneleri Ambulans Şoförlerine “ Emniyet Kemerinin Kullanımının
Önemi” konulu seminer verilmiştir.
eskişehir polis bülteni
7
KIRMIZI-SİYAH BİR DOSTLUK HİKAYESİ PROJESİ
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce
yapılan “Kırmızı-Siyah Bir Dostluk Hikayesi” adı verilen proje
kapsamında 9-13 mayıs 2014 tarihleri arasında Vali Yrd. Sn.
Ali ÇETİN ve Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Orhan ÇETİNGÜL
başkanlığınca oluşturulan emniyet ve adli yetkililerden oluşan
ve Eskişehirspor Kulübü Başkan Yrd. Ahmet YALÇIN ’ın da
katıldığı heyetle Bosna-Hersek Federasyonu ziyaret edildi.
Ziyaret çerçevesinde 09 mayıs 2014 tarihinde Zenica- Dobaj
Kantonunda, Kanton Emniyet Bakanı Rıfat DELİC ’in başkanlığında ve ev sahipliğinde kantonun adli ve emniyet yetkileriyle
toplantı düzenlendi. Toplantıda her iki şehrin emniyet yetkilileriyle Sporda Şiddetin Önlenmesi ve buna yönelik alınan tedbirler görüşülüp karşılaştırıldı. Ayrıca adli heyetler arasında da müsabakanın güvenliğini olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlar
ve bunun cezai yükümlülükleri hakkında fikir alış verişinde
bulunuldu. Toplantı sonunda 16 haziran 1945 yılında kurulan
ve Bosna-Hersek premier liginde mücadele eden Eskişehirspor
gibi kırmızı siyah renk taşıyan N.K Celik Zenica Spor Kulübünün CEO’su Alija Porca ’nın eşliğinde Zenica Bilina Polca stadı
ziyaret edildi. Müsabakanın güvenli bir şekilde tamamlanması
için alınan fiziki tedbirler ve polisiye önlemler gözlemlendi.
Eskişehirspor Kulübü Başkan Yrd. Ahmet YALÇIN ve N.K
Çelik Zenica Spor Kulübünün CEO’su Alija Porca arasında her
iki spor kulübü dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla
“Kardeş Takım” protokolü imzalandı. Daha sonra N.K Çelik
Zenica – F.K Leotan takımları arasındaki premier lig müsabaka-
sı izlendi.
Ziyaretin son iki gününde ise heyet olarak Osmanlı eserlerinin bulunduğu şehirler ve 1992-1995 yılları arasında 3 yıl süren
savaşta zarar gören şehir ve köyler ziyaret edildi ve ziyaretler sırasında halkla görüşüldü. İki ülke açısındaki dostluk ve kardeşliğin yüzyıllara kadar devam etmesi temennisinde bulunuldu.
SİLAH ATÖLYESİ KURAN ŞEBEKE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından, elde edilen
istihbarı bilgiler neticesi yapılan çalışmalarda;
B.O., S.B., S.G. ve V.K. isimli şahısların birlikte hareket ederek
Trabzon ve Sakarya illerinden temin ettikleri ruhsatsız tabanca
satışı yaptıklarını tespit etti. Ayrıca temin ettikleri, torna, matkap, spiral taşı, kaynak makinası, ölçme aparatları vb. malzemelerle evlerinin çatı ve bodrum katlarında silah atölyesi gibi
faaliyet göstererek kurusıkı tabancaların namlularını çıkartıp
yerine yeni namlular eklemek suretiyle ruhsatsız tabancalar ve
kurusıkı tabanca mermilerinin uç kısımlarının açılıp bilye ve
mermi çekirdeği eklenmek suretiyle gerçek mermilere dönüştürdükleri, tüm bunların ilimizde şuçla uğraşan insanlara satışının
yapılarak kendilerine haksız kazanç sağladıkları ve atölyelerinde
tüm iç aksamını üretebilecek kapasite de üretimini yaptıkları
yönünde bilgiler elde edildi ve projeli çalışma başlatıldı.
Aynı suçlardan daha önce İstanbul ve Ağrı illerinde de işlem
gördükleri tespit edilen şahısların yakalanması için yaklaşık 6
ay süresince ekiplerimizce takip ve tarassut yapılmış, şahısların
üretimini yaparak satışını gerçekleştirdikleri silahlara da ulaşılarak yakalanmaları sağlanmıştır.
27/05/2014 tarihinde başlatılan operasyonda şüpheliler B.O.,
S.B., R.D., F.Y., yakalanmış şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş
adreslerinde, bu adreslere ait bodrum ve çatı katlarında yapılan
aramalarda;
1 adet 7,65 mm çaplı Mikro Uzi marka tabanca, 1 adet 7,65
mm çaplı Çek Vizör marka tabanca, 2 adet 9 mm çaplı kurusıkıdan çevrilme tabanca, 3 adet 9 mm çaplı kurusıkı tabanca, 1
adet pompalı av tüfeği, 1 adet küçük torna tezgahı,1 adet küçük
matkap tezgahı, 1 adet el matkabı, 1 adet kaynak makinası, 2
adet el spiral makinası, 1 adet ölçme işlemlerinde kullanılan
kumpas, 1 adet hassas su terazisi, 11 adet hazırlanmış silah
namlusu, 131 adet kurusıkı tabanca mermisi, 10 adet tabanca
şarjörü, 18 adet tabanca mermisi, 25 adet mermi çekirdeği, 8
adet metal eğe, 15 adet değişik ebatlarda matkap ucu, 2 gram toz
barut ele geçirilmiştir.
KOM Şube ekiplerimiz tarafından, adeta silah fabrikası
kurarak satış yapan ve kamu güvenliği adına büyük bir tehdit
oluşturabilecek bir şebeke ortaya çıkartılmıştır.
Vahim nitelikte sonuçlara yol açabilecek silahların üretimini
yapan bu organizasyonun yakalanması, bir çok suçun işlenmeden önlenmesi bakımından hayati önem taşımaktadır.
Suçla mücadelede, suçun imkanlarını ortadan kaldıran
önleyici faaliyetlerin, suçun işlenmesinden sonraki faaliyetlere
göre daha önemli olduğunun bilincinde bir anlayışa sahip ekiplerimiz edindikleri bilgilerle bu suç membaının yok edilmesini
sağlamışlardır.
8
eskişehir polis bülteni
ESOGÜ SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU
ÖĞRENCİLERİNE OLAY YERİ EĞİTİMİ
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürü Erol ULAŞ ve Müdür Yardımcısı
Emniyet Amiri Adem KÜÇÜK tarafından 06/05/2014 tarihinde Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine “Olay Yerinde Yapılması Gerekenler” konusunda temsili olay yeri
incelemesi yapılarak teorik ve pratik
eğitim verildi ve olay yerinin suç aydınlatmadaki önemi anlatıldı.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tes-
pit Şube Müdürlüğümüzün yapmış
olduğu çalışmalarda son teknoloji cihazların kullanılması sonucunda olay
yerinden elde edilen delillerle 2014
yılının dört aylık döneminde 2013 yılının ilk dört aylık dönemine göre şüphelisi tespit edilen olayların toplamında %151 artış, şüphelisi tespit edilen
mala karşı meydana gelen olaylarda
%300 artış, şüphelisi tespit edilen şahıslara karşı meydana gelen olaylarında % 29 artış sağlandı.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ÖĞRENCİLERE SEMİNER
Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Komiser
Yardımcısı Furkan YILMAZ ve Polis Memuru Osman KELEŞ tarafından 05/06/2014 tarihinde Gazi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 300 öğrencinin
katılımı ile “Bilişim Suçları ve Bilinçli Kullanıcı”
konul konferans verildi.
Konferansta öğrencilere internet kullanımında
nelere dikkat edilmesi gerektiği, bilinçli internet
kullanımı adına bilgilere değinildi.
PERSONELİMİZ TABANCA ATIŞ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı 1.Dönem Tabanca Atış Eğitimi genelgesine göre; Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Tabanca
Atış Eğitimleri 12 Mayıs – 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında
İlimiz Kütahya Yolu Ömür Mevkiinde bulunan Eskişehir
Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu Yerleşkesinde yapılmaktaır.
Müdürlüğümüz kadrosundan Tabanca Atış Eğitimine gelen
personele atış eğitiminden önce atış amirinin nezaretinde atış
eğitimcileri tarafından personelin silahını tanıması, atış şekli,
kuru tetik çalışması, atışların güvenli şekilde yaptırılması, atış
esnasında silahının arızalanması durumunda sol elini kaldıra-
rak arkasında bulunan atış nezaretçilerinin müdahale etmesini
beklemesi, silahının namlusunu hedeften başka yöne çevirmemesi, atış yapmadığı sürece işaret parmağının tetik korkuluğunun dışında tutması, komut dışında ferdi harekette bulunmaması hususunda teorik bilgiler verildikten sonra atış kulvarına
alınıp; atış eğitimine gelen personele ilk önce eğitim atışı olarak
10 adet fişek tabanca atışı, 5 adet fişek Mp-5 otomatik tabanca
olmak üzere 15 adet fişek, daha sonra 5 adet fişek tabanca, 5
adet fişek ise Mp-5 otomatik tabanca ile toplam 10 adet fişek
performans atışlarında olmak üzere toplamda atış eğitimine
gelen personele 25 adet fişek kullandırılmaktadır.
Download

buradan