Jan rozený Segeš
Kdo byl Jan rozený Segeš?
Co slavíme 28. března?
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Ve kterém žil století?
Jan Komenský
Kde se narodil?
 Nivnice
 Komňa
 Uherský Brod
Jan Komenský
Kde se narodil?
 Nivnice
 Komňa
 Uherský Brod
Jan Komenský
Kde se narodil?
 Nivnice
 Komˇna
 Uherský Brod
Jan Komenský
Kde se narodil?
Během života prokazoval Jan
totožnost několika způsoby,
podepisoval se Nivnický, Nivanus
Nivnicensis (z Nivnice), Comenius
(z Komni) Moravus (z Moravy) ..
výjimečně Hunnobrodensis
(z Uherského Brodu).
Pouze
jednou se podepsal
Jan
Amos Segeš Nivnický.
Jan Komenský
Kde se narodil?
 Nivnice
 Komňa
 Uherský Brod
Jan Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Komenský
dětství
Jan Komenský
dětství
Jan Komenský
dětství
Uherský Brod
Jan Amos Komenský
mládí
Jan Amos Komenský
mládí
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
Jednota bratrská
Jan Hus
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
Jan Hus
Jednota bratrská
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
FULNEK –ŠKOLA
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
FULNEK
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
Jan Amos Komenský
kazatel - učitel
Bitva na Bílé hoře
8. 11. 1620
Bitva na Bílé hoře
8. 11. 1620
Jan Amos Komenský
vyhnanství
MOR
Jan Amos Komenský
vyhnanství
Černá smrt
Jan Amos Komenský
vyhnanství
Jan Amos Komenský
vyhnanství
Jan Amos Komenský
vyhnanství
LEŠNO - POLSKO
Jan Amos Komenský
vyhnanství
Jan Amos Komenský
Kšaft umírající matky jednoty
bratrské
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský
Didactica
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Informatorium školy mateřské
Jan Amos Komenský
Dvéře jazyků otevřené
Brána jazyků
Jan Amos Komenský
ANGLIE
Jan Amos Komenský
ŠVÉDSKO
Jan Amos Komenský
UHRY - Sárospatak
Jan Amos Komenský
Schola ludus – Škola hrou
Jan Amos Komenský
Orbis pictus
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Svět v obrazech
Jan Amos Komenský
LEŠNO – požár 1656
shořelo 40. leté dílo Česko
– latinský slovník
Jan Amos Komenský
LEŠNO –
požár 1656
shořelo 40.
leté dílo
Česko –
latinský
slovník
Jan Amos Komenský
AMSTERODAM
Jan Amos Komenský
Rembrandt van Rijn
Jan Amos Komenský
NAARDEN
Jan Amos Komenský
NAARDEN
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
citáty
 Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech,
přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak
milován budeš.
 S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih
pak nebývá učený nikdo ani ve škole.
 Lidi jsou opičky, které se napodobují.
 Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.
 Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.
 Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným
peřím.
 Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
Jan Amos Komenský
citáty
 Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená stát se hlupákem.
 Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází
světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil
aby odstranila světlo.
 Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky,
poněvadž jinak je to nemožno.
 Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši
marnivost.
 Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.
Zdroje
 http://www.nivnice.cz/o-nivnici/jan-amos-komensky/
 http://www.oahshb.cz/staremapy/
 http://www.mjakub.cz/
 http://www.bystricepodlopenikem.cz/
 http://www.jakomensky.estranky.cz/
 http://www.wikipedie.cz
 Toulky českou minulostí 4, Petr Hora-Hořejš, Praha 1995
 Toulky českou minulostí 3, Petr Hora- Hořejš, Praha 1994
 České země v době renesance, Naďa Kubů, Praha 1994
 Anděl míru, František Kožík, Praha 1984
 Vyprávění o Velkém učiteli, Boris Uher, Praha 1990
Jan Amos Komenský
Poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel
Download

Prezentace lekce o J. A. Komenském