Kontakt
březen 2015
č. 1
VYDÁVÁ:
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 783 073
www.tyflocentrum-ova.cz
[email protected]
T C
Strana 1
Kontakt 1 / 2015
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO ...................................................................... 2
Odborné sociální poradenství ............................................ 2
Průvodcovské a předčitatelské služby.............................. 3
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením .......................................................... 4
PŘIPRAVOVANÉ AKCE ......................................................... 6
Výtvarné tvoření .................................................................. 6
Turistický klub .................................................................... 7
Trénink paměti .................................................................... 8
Exkurze do Světa přírody .................................................. 8
Vila Tugendhat ................................................................... 8
PC rekondice ...................................................................... 9
Program klubu žen ............................................................. 9
RŮZNÉ ................................................................................... 10
Euroklíč ............................................................................. 10
Linka seniorů .................................................................... 11
Projekt KMO – Paměť Ostravy ........................................ 13
PRO MLSOUNY .................................................................... 14
Tvarohový mazanec .......................................................... 14
Bramborové placičky se špenátem ................................. 15
PRAVIDELNÉ AKCE ............................................................ 16
KONTAKTNÍ ÚDAJE ............................................................. 16
INFORMACE ZE SONS OSTRAVA ...................................... 18
SLUŽBY TYFLOCENTRA PODPORUJÍ ............................... 19
Strana 2
Kontakt 1 / 2015
ÚVODNÍ SLOVO
Milí klienti,
úvodem Vám přinášíme přehled našich služeb s jejich
stručným popisem a kontakty na konkrétní pracovníky.
Jaké služby nabízíme?
Odborné sociální poradenství
Průvodcovské a předčitatelské služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pro koho je služba určena:
Odborné sociální poradenství je určeno osobám s těžkým
zrakovým postižením od 7 let.
Co je její náplní:
- sociální zabezpečení, důchodové pojištění, státní sociální
podpora, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční
minimum;
- vzdělávání, příprava k povolání a pracovní uplatnění osob
se zrakovým postižením;
- drobné kompenzační pomůcky, včetně možnosti výpůjčky
vybraných kompenzačních pomůcek za účelem vyzkoušení
jejich vhodnosti;
Strana 3
Kontakt 1 / 2015
- náročné kompenzační pomůcky na bázi PC - volba
vhodné pomůcky v závislosti na stupni zrakového
postižení, komplexní podpora pro jejich získání;
- odstraňování architektonických bariér - poskytování
informací zrakově postiženým klientům o zařízeních a
úpravách usnadňujících samostatnou orientaci v prostoru,
podávání podnětů ke zpřístupňování dalších objektů a
orientačně složitých míst;
- vystavení vyjádření o vhodnosti náročné kompenzační
pomůcky pro klienty určené Úřadu práce;
- pomoc při zajištění požadovaných dokumentů k žádosti o
příspěvek podle vyhlášky MPSV č. 388/2011 Sb.;
- pomoc při sepsání žádosti a odvolání;
- zprostředkování vhodných navazujících služeb a aktivit
zejména v okolí bydliště klienta.
Na koho se obrátit:
Ing. Petra Ďurková – sociální pracovnice
Aleš Winkler – odstraňování bariér, drobné kompenzační
pomůcky
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
Pro koho je služba určena:
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny osobám
s těžkým zrakovým postižením od 15 let.
Co je její náplní:
Průvodcovské služby
Strana 4
Kontakt 1 / 2015
Doprovod, který umožní klientovi dostat se na místa, kam
by se sám vlivem nedostatečné schopnosti prostorové
orientace nedostal. Jedná se zpravidla o doprovod k lékaři,
na úřad, do knihovny, na kulturní akci, na nákup, apod.
Předčitatelské služby
Je to nejenom předčítání a načítání textů a vyplňování
formulářů, ale patří sem i pomoc s orientací v obchodě a
výběrem zboží, roztřídění nákupu, označení léků, roztřídění
prádla v domácnosti klienta s upozorněním na jeho
případné znečištění, vyhledávání informací na internetu a
další.
Součástí služeb je také převod běžného textu do zvětšené
a digitální podoby a převod do Braillova písma. Nabízena je
také výroba reliéfních (hmatových) plánků a nákresů.
Jedná se o službu placenou, aktuální ceník naleznete na
našich webových stránkách, nebo přímo v TyfloCentru
Ostrava.
Cena za služby je 90 Kč/hodinu, počítáno na minuty od
setkání s klientem.
Na koho se obrátit:
Kamila Rojáková, DiS. – sociální pracovnice
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pro koho je služba určena:
Strana 5
Kontakt 1 / 2015
Sociálně aktivizační služby jsou určeny osobám s těžkým
zrakovým postižením od 7 let.
Co je její náplní:
Vzdělávací aktivity (individuální a skupinové)
- základní a nástavbové kurzy obsluhy náročných
kompenzačních pomůcek pracujících na bázi výpočetní
techniky, včetně osobních, telefonických a e-mailových
konzultací
- speciálně vedená výuka cizích jazyků (angličtina,
němčina)
- přednášky a exkurze
- rekondiční pobyty se speciálním zaměřením
Klubové aktivity
- klub uživatelů výpočetní techniky
- plavání ve vyhrazeném bazénu
- výtvarné tvoření
- turistický klub
Společenské aktivity
Různé aktivity zaměřené na setkávání zrakově postižených
klientů.
Rozvrh pravidelných akcí naleznete na konci Kontaktu a na
našich webových stránkách.
O ostatních akcích informujeme navíc emailem.
Na koho se obrátit:
Strana 6
Kontakt 1 / 2015
Ing. Petra Ďurková – výuka obsluhy náročných
kompenzačních pomůcek, výtvarné tvoření, plavání
Mgr. Markéta Poštulková – výuka cizích jazyků
Kamila Rojáková, DiS. – výuka cizích jazyků, přednášky,
exkurze
Michal
Štefanovič
výuka
obsluhy
náročných
kompenzačních pomůcek, turistický klub, klub uživatelů PC
Aleš Winkler - výuka obsluhy náročných kompenzačních
pomůcek
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
O připravovaných akcích a náhlých změnách v programu
Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách
www.tyflocentrum-ova.cz
Počátkem každého měsíce zde naleznete přehled akcí
konaných v daném kalendářním měsíci.
Na co se můžete těšit v jarních měsících?
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Na každé druhé úterý v měsíci jsme si pro Vás připravili
program výtvarného tvoření, a to:
- 10. března se podíváme do Galerie výtvarného umění
v Ostravě. Paní Pelikánová má pro nás připravenou hlínu a
Strana 7
Kontakt 1 / 2015
sádru. Tentokrát se necháme inspirovat geometrickoabstraktním uměním současných nizozemských umělců.
- 14. dubna si upleteme z papíru květináče
- 12. května budeme malovat na sklo
V případě většího zájmu (min. 3 účastnice) proběhne
výtvarné tvoření i čtvrté úterý v měsíci.
Přihlášky zasílejte Petře Ďurkové nebo Kamile Rojákové do
pátku před tvořením.
TURISTICKÝ KLUB
V letošním roce jsme podnikli 2 výlety. První proběhl 31.
ledna, prošli jsme se z Frýdlantu nad Ostravicí do
Ostravice. Sešlo se nás 11 turistů. Cesta byla celkem
pohodová, občas jsme se brodili sněhem, počasí nám
vyšlo, nádherná ladovská zima. Nachodili jsme cca 8 km.
Druhý výlet se uskutečnil 21. února, vydali jsme se
z Poruby do Krásného Pole. Tentokrát nás bylo 11 turistů a
vodicí pes. Šlo se celkem fajn, až na jeden úsek cesty
s ledovkou, ale to jsme zvládli bez problému. Sem tam jsme
narazili na bláto a počasí nám opět přálo, což nám jen na
spokojenosti přidalo. Už se těšíme na jaro…
A co jsem si pro Vás, milé a veselé turisty na jaro připravil?
14. březen 2015 - ze Zátiší do Hrabyně
4. duben 2015 - z Děhylova do Háje
25. duben 2015 - Hrádek okruh
16. květen 2015 - rozhledna Pohoř - Olšová
30. květen 2015 - Gírová
Strana 8
Kontakt 1 / 2015
13. červen 2015 - Dřevjanka U Zbuja
Těším se na další veselé kilometry s přáteli našeho vašeho
turistického klubu.
Michal Štefanovič
TRÉNINK PAMĚTI
11. března 2015 začíná 8týdenní kurz trénink paměti. Bude
probíhat v malé klubovně každou středu od 14:00 do 15:00.
Kurz je určen pro cca 10 účastníků. V případě většího
zájmu kurz zopakujeme.
Přihlášky zasílejte Kamile Rojákové do 9. března 2015.
EXKURZE DO SVĚTA PŘÍRODY
Ve čtvrtek 26. března 2015 ve 14:00 se vydáme do Dolních
Vítkovic, kde ve Světě techniky navštívíme expozici Svět
přírody.
Vstupné: děti, důchodci, ZTP 130 Kč, ZTP/P 110 Kč +
doprovod zdarma.
Přihlášky zasílejte Petře Ďurkové do 20. března 2015.
VILA TUGENDHAT
V květnu se chystáme do Brna na prohlídku Vily
Tugendhat. Protože je o Vilu velký zájem, je třeba si
prohlídku dopředu rezervovat. Rezervaci máme na
Strana 9
Kontakt 1 / 2015
21. května 2015 na 14:00 pro 10 lidí. Cena II. rozšířeného
okruhu je pro ZTP a ZTP/P 210 Kč, průvodce zdarma.
Závazné přihlášky zasílejte Kamile Rojákové do 12. května.
PC REKONDICE
Rádi bychom Vás informovali o připravované PC rekondici,
kterou plánujeme uspořádat v termínu od 27. 6. do 4. 7.
2015. Rekondice by se opět konala v lázních Teplice nad
Bečvou. Ubytováni bychom tentokrát byli v penzionu Diana
v jedno a dvoulůžkových pokojích. Předpokládaná cena je
4 600 Kč na osobu. Cena zahrnuje stravu a ubytování.
Pokud o PC rekondici budete mít zájem, prosím, nahlaste
se nejpozději do konce března 2015 Ing. Petře Ďurkové
z TyfloCentra Ostrava na tel.: 776 069 142 nebo e-mailem:
[email protected]
PC rekondice se uskuteční s finanční spoluúčastí
Nadačního fondu Českého rozhlasu (projekt Světluška).
PROGRAM KLUBU ŽEN (BABINCE)
1. středa v měsíci – sociální poradna (15:00 – 15:30)
2. středa v měsíci – výtvarné tvoření (15:00 – 16:00)
3. středa v měsíci – beseda
4. středa v měsíci – trénink paměti (15:00 – 15:30), po
ukončení kurzu tréninku paměti
Tento program je předběžný, mohou v něm nastat změny.
O programu budeme vždy informovat předem.
Strana 10
Kontakt 1 / 2015
Besedy:
25. března 2015 v 15:30 beseda o mytologii a vesmíru
s panem Janem Langhamerem, kterého již znáte
z přednášek o myslivosti
A na co se můžete těšit v letních měsících?
Čeká nás:
- vaječina (29. května)
- výtvarné tvoření (9. června)
- vítání léta (19. června)
- výlet do Květné zahrady v Kroměříži (25. června)
Data jsou přibližná, upřesníme je v programu na daný
měsíc.
RŮZNÉ
EUROKLÍČ
Co je to Euroklíč?
Euroklíč je speciálně upravený klíč, který je využíván
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a to
k otevření sociálních zařízení, výtahů, schodišťových
plošin a podobných zařízení.
K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí
být osazeny speciálním zámkovým systémem a na dveřích
by měla být nálepka.
Strana 11
Kontakt 1 / 2015
Kdo může získat zdarma dotovaný Euroklíč?
a) Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu
TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient,
člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou
chorobou, močovými dysfunkcemi a nespecifickými
střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní
kolitidou, který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou
držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty
Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.
b) Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také
osoby pečující o děti do tří let, a to na krajských
pracovištích Sítě mateřských center.
Kde jej můžete získat?
- v TyfloCentru Ostrava vyplníte Evidenční kartu Euroklíče
a se sociální pracovnicí Kamilou Rojákovou se domluvíte
na termínu dodání Euroklíče, nebo
- v ostravské pobočce Národní rady zdravotně postižených,
30. dubna 2944/1, Moravská Ostrava.
LINKA SENIORŮ
Co je to Linka seniorů?
S čím se na linku mohu obrátit?
V podstatě s jakoukoliv starostí, případně radostí, pokud ji
nemáte s kým sdílet. Linka je zde pro vás, aby vám
pomohla nést vaše starosti a trápení, aby vám pomohla
poodstoupit a nahlédnout na věci z většího odstupu, a
pokud je to možné (a nevěřili byste, co všechno je možné),
situaci vyřešit vašimi vlastními prostředky. Když na linku
Strana 12
Kontakt 1 / 2015
zavoláte, dostane se vám především laskavého přijetí,
bezpečného prostoru a podpory a také odborného vedení.
Jaká jsou nejčastější témata hovorů?
Většinou jsou to samota, ztráta partnera či jiné blízké
osoby, potíže ve vztazích, nejčastěji manželských a
rodinných, demence, péče o seniory, problematika
přechodu do důchodu, otázky spojené se zdravím, starosti
právního charakteru, kriminalita páchaná na seniorech.
Časté je i jisté bilancování, sdílení faktu, že síly zkrátka
ubývají, otázky konečnosti, smyslu života, smrti a umírání a
také otázky duchovní.
Kdo na lince pracuje?
Většina pracovníků má vysokoškolské vzdělání v oblasti
psychologie, sociální práce, práva a psychoterapie.
Jsem již senior? Je mi 55 let.
Zákon o sociálních službách počítá jako seniora osoby od
65ti let věku. U nás ale spíše počítáme 50+, protože již v té
době někdy začínají první starosti spojené se stárnutím. I
když zavolá vysloveně mladý člověk v krizi, bude se mu
pracovník věnovat. Pokud by ale volal opakovaně,
pravděpodobně by jej pracovníci linkyposléze odkázali na
linku důvěry pro jeho věkovou skupinu.
Musím se představit a uvést o sobě nějaké údaje?
Jedním z pravidel linek důvěry je anonymita. Nemusíte tedy
o sobě prozradit nic, nikdo se ani nedozví, že jste kdy
služeb linky využili.
Jaké má tedy Linka seniorů telefonní číslo a kdy na ni
mohu zavolat?
Můžete volat každý den mimo svátků od 8:00 do 20:00
hodin na tel. číslo 800 200 007.
Strana 13
Kontakt 1 / 2015
Mohu se na linku obrátit také e-mailem?
Ano, obdoba linky důvěry v e-mailové podobě je k dispozici
na adrese [email protected] Pracovníci této služby
vám odpoví nejpozději do tří dnů.
Převzato a zpracováno z internetu.
PROJEKT KNIHOVNY MĚSTA OSTRAVY – PAMĚŤ
OSTRAVY
V Knihovně města Ostravy probíhá projekt Paměť Ostravy.
Jste Ostravané rodem či srdcem, je Vám 55+ a ledacos (si)
pamatujete? Tak přesně Vás oslovují! S Vaší pomocí chtějí
zachytit významné, ale i obyčejné dny kdysi „razovite“
Ostravy. Na čem budete společně pracovat? Pomocí PC
připraví Vaše vzpomínky, příběhy nebo poezii k tisku.
Budete vzpomínat nad Vámi zapůjčenými fotografiemi,
které si díky skeneru a externímu disku uloží v digitální
podobě, vytvoří „video“. Zkusí stejná místa zachytit dnes.
Zjistíte, že ovládat diktafon, digitální fotoaparát, připravit si
vlastní CD a společnou vizualizaci není nic, co byste
nedokázali zvládnout! Přijďte, zapojte se!
Máte-li zájem se zúčastnit, přidat své vzpomínky na život
v Ostravě, obraťte se na pobočky Knihovny města Ostravy
v Porubě na Vietnamské ulici, ve Výškovicích na ul. 29.
dubna, v Hrabůvce na Závodní ulici, v Michálkovicích a
také na studovnu ústřední knihovny u Sýkorova mostu.
Můžete nás také kontaktovat telefonicky či mailem a
domluvit si formu spolupráce – [email protected] 599 522
Strana 14
Kontakt 1 / 2015
222, [email protected] 599 522 541, [email protected] 599
522 541.
zdroj: www.kmo.cz
PRO MLSOUNY
TVAROHOVÝ MAZANEC
250 g tvarohu
150 g másla nebo hery
150 g moučkového cukru
2 vejce
citron
1 vanilkový cukr
rozinky, mandle,oříšky
4-5 lžic mléka
špetka soli
2 prášky do pečiva
500 g polohrubé mouky
Strana 15
Kontakt 1 / 2015
BRAMBOROVÉ PLACIČKY SE ŠPENÁTEM
750 g předem uvařených brambor
2 vejce
150 g hrubé mouky
2 lžíce dětské krupičky
50 g taveného sýru
3 stroužky česneku
1 balíček mražených špenátových listů
200 g kuřecího masa
1 malá cibule
sůl, pepř
strouhanka
olej nebo sádlo
Na tuku osmažíme cibulku, přidáme kousky kuřecího masa
a prudce osmažíme. Vložíme okapaný špenát, osolíme,
opepříme a dusíme. Do vychladlé směsi vmícháme 1 vejce,
česnek
a
podle
potřeby
strouhanku.
Brambory
nastrouháme, přidáme vejce, krupičku, mouku, sýr a
česnek, osolíme a vypracujeme hladké těsto, ze kterého
tvoříme placičky, mezi dvě vložíme trochu špenátové
náplně, okraje přitlačíme k sobě a zprudka smažíme na
oleji.
Podáváme teplé i studené.
Strana 16
Kontakt 1 / 2015
PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ
14:15 – 15:15
15:30 – 17:00
Klub angličtiny – začátečníci
Klub
uživatelů
výpočetní
(poslední pondělí v měsíci)
techniky
ÚTERÝ
9:00 – 11:00
Výtvarné tvoření (druhé úterý v měsíci)
STŘEDA
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Klub angličtiny – mírně pokročilí
Klub angličtiny – pokročilí
Klub němčiny
PÁTEK
16:45 – 18:00
Plavání
SOBOTA
8:00 – 16:30
Turistický klub (1x za 3 týdny)
KONTAKTNÍ ÚDAJE
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
tel.: 596 783 073
Čas poskytování služeb:
Ambulantní pro zájemce o službu a neobjednané klienty
Čtvrtek 13:00 - 17:00
Strana 17
Kontakt 1 / 2015
Ambulantní i terénní pro objednané klienty
Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 17:00 - 18:00
Kontakty:
Karel Kurland - ředitel
e-mail: [email protected]
mobil: 777 231 122
Ing. Petra Ďurková - sociální pracovnice
e-mail: [email protected]
mobil: 776 069 142
Kamila Rojáková, DiS. - sociální pracovnice
e-mail: [email protected]
mobil: 774 731 331
Ivana Tedová - účetní
e-mail: [email protected]
mobil: 774 731 330
Michal Štefanovič - pracovník v sociálních službách
e-mail: [email protected]
mobil: 774 731 338
Aleš Winkler - pracovník v sociálních službách, referent pro
odstraňování architektonických bariér
e-mail: [email protected]
mobil: 774 731 337
Strana 18
Kontakt 1 / 2015
INFORMACE Z OBLASTNÍ
ODBOČKY SONS OSTRAVA
BŘEZEN
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 bychom si zopakovali loňskou, velmi
úspěšnou vycházku jarní přírodou. Projdeme se parkem
klimkovických lázní a novou energii můžeme nabrat
v lázeňské cukrárně.
Odjezd autobusu č. 64 ze zastávky Svinov mosty, dolní
zastávka je v 8:30. Sraz je v 8:15. Zájemci o tuto akci se
mohou hlásit u Evy Plačkové do 17. 3. 2015.
DUBEN
V sobotu 18. 4. 2015 se od 12:30 uskuteční v sále Domova
pro seniory Slunečnice v Porubě Výroční členské
shromáždění, které bude tentokrát spojeno s volbou nové
Rady. Případné návrhy kandidátů do nové Rady nám
prosím oznamte.
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 Vás zveme na příjemné setkání
se zahradnicí Mgr. Lenkou Vavrečkovou v areálu Školního
statku v Nové Vsi. Místo a přesný čas srazu bude
upřesněn.
REKONDICE
Ve dnech 5. 7. – 11. 7. 2015 připravujeme opět rekondiční
pobyt, tentokrát v penzionu U Studánky v Horní Lomné.
Cena pobytu je 3.240 Kč.
Strana 19
Kontakt 1 / 2015
Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava
tel.: 596 783 083
e-mail: [email protected]
kontaktní osoba: Ing. Eva Plačková
mobil: 776 305 022
Čas poskytování služeb:
Úterý 9:00 – 16:00
Středa 10:30 - 17:00
Pátek 9:00 - 13:00
SLUŽBY TYFLOCENTRA
PODPORUJÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
SONS ČR
Nadační fond Českého rozhlasu – projekt Světluška
Rotary Club Ostrava
LinuxBox, s. r. o.
Ing. Marie Parmová
Robert Kovarik
Milan Vaněček
Download

zde - KMO pro handicap