ČÍSLO 4
DUBEN 2012
strana 2
strana 3
strana 6
strana 8
Radnice
informuje
Semilasso je pro mě milovanou
moravskou základnou,
říká Dáda Patrasová
Václav Neckář
v Semilasse
Slavnostní otevření
Studijního a informačního
centra VFU
DVACETINÁSOBNÝ MISTR SVÌTA SLAVIL ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Do Pohádkové hospůdky na Dobrovského ulici v Králově Poli dnes zavítal
Jindřich Pospíšil, muž, který spolu se svým o tři roky mladším bratrem Janem
proslavil naši zemi v celém světě – v roce 1988 dosáhl bratrský tandem na
jubilejní dvacátý titul mistrů světa v kolové. Byl to tenkrát velký okamžik,
v historii sportu nevídaný. Také dnes, 23. března roku 2012, slaví Jindřich
Pospíšil jubileum, tentokrát životní. Spolu s manželkou Věrou přijali pozvání
starosty Králova Pole Romana Vykoukala, který při setkání, spojeném se
slavnostním obědem, dvacetinásobnému mistru světa poblahopřál a popovídal
si s ním nejen o jeho sportovních zápasech a vítězstvích, ale i o životě v Králově
Poli, se kterým je jubilant bytostně spjatý.
Jindřich Pospíšil se narodil 23. března
1942 v Králově Poli, jeho bratr Jan
o tři roky později. Otec jim zahynul
při osvobozování Brna, maminka musela tvrdě pracovat, aby se postarala
o rodinu, a právě v nelehkých životních podmínkách měla také nejspíš
původ jejich vůle, vytrvalost, síla.
S kamarády hráli na pláccích fotbal
a získávali tak první sportovní zkušenosti. Jejich starší sestra Zdena, která
v té době působila v dětském cyklistickém oddílu královopolského Sokola jako krasojezdkyně, je přivedla
do sokolovny, kde dostali příležitost
věnovat se sálové cyklistice a zajezdit
si na bicyklech, které by si jinak nemohli dovolit. Brzy se jich ujal trenér
kolové Rudolf Harth, když si povšiml
jejich talentu, kondice, odolnosti, bojovnosti. Začal se jim věnovat a stal
se postupně jejich „náhradním otcem“
i kamarádem. V r. 1963 vytvořili pod
jeho vedením sportovní dvojici, o rok
později se stali mistry republiky v kolové, v r. 1964 získali stříbrnou medaili na mistrovství světa v Kodani
a rok nato se v Praze na Letné stali
poprvé mistry světa – se vzpomínkou
na otce prý to jejich maminka tenkrát
samou radostí oplakala. Po letech
1966–1967, kdy byli druzí a třetí, už
následovala jen šňůra čtrnácti zlatých
medailí, přerušená nakrátko v letech
1982–1983 a dotažená v roce 1988
k jubilejní dvacítce.
„Byli jsme sehraná dvojice. Už
jako mladí kluci jsme poráželi starší páry – Němce, Švýcary, Rakušany,“ vzpomíná Jindřich Pospíšil.
Pro ostřílené borce to bylo záhadou
– přišli dva kluci z „Kénigu“, nikdo
jim nestačil, každého přehráli svou
rychlostí a houževnatostí, i když ještě neměli dostatečné technické zkušenosti. „Byli jsme spolu tak spjatí,“
pokračuje Jindřich Pospíšil, „že jsme
si myšlenkami předávali okamžitá řešení situací. Bleskově jsem se rozhodl
a brácha již najížděl do volného prostoru a jednal. A když došly síly, řídili
jsme se heslem trenéra Hartha, které
nám vštěpoval: Když už nemůžeš, tak
přidej!“
Po roce 1989 působil Jindřich
Pospíšil patnáct let v rakouském St.
Pöltenu jako trenér, potom se zapojil
do práce v komisi sálové cyklistiky Českého svazu cyklistiky, které
předsedá. „Právě chystáme spolu
s TJ Favorit Brno dvě významné
mezinárodní akce – Finále světového poháru v kolové v roce 2013 a
mistrovství světa v sálové cyklistice, tj. v kolové a krasojízdě, v roce
2014, o jehož pořadatelství jsme
požádali, a které by se mělo konat
v Brně. Byl by to hezký závěr mé
sportovní i funkcionářské kariéry,
neboť po ukončení mého volebního
období v roce 2014 mám v úmyslu
přenechat veslo mladším,“ přiznává
dvacetinásobný mistr světa.
Své sportovní a životní zkušenosti a peripetie již zaznamenali spolu
s bratrem Janem v knize Duhové
návraty. A právě tak jako na jejích
stránkách, tak i v rozhovoru Jindřich
Pospíšil nezapomíná na vděčnost
obyvatelům Králova Pole a spolupracovníkům v tehdejší Královopolské
strojírně, kteří jim po celou dobu fandili a na které mysleli při reprezentaci
především, dále trenérovi Rudolfu
Harthovi, jenž se v říjnu loňského
roku dožil devadesáti tří let, a zejména pak oběma manželkám, které se
staraly o rodiny, když bratři Pospíšilové získávali vavříny.
Jana Novotná, foto: 1 – autorka,
2 – s trenérem Rudolfem Harthem:
archiv
PŘIPOMÍNKA 67. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Dne 26. dubna 1945 došlo v rámci tzv. Bratislavsko-brněnské operace vedené
především sovětskou a rumunskou armádou k osvobození Brna. Připomenutí
této události a uctění památky padlých organizuje Občanské sdružení
na ochranu památníků osvoboditelů z roku 1945. Pietní akt se bude konat dne
27. dubna v 15 hodin u pomníku obětem 2. světové války z řad příslušníků
Rudé armády na Božetěchově ulici v Králově Poli.
(red.)
Členská schůze Červeného kříže skupiny 59 se koná 26. 4. v 16. hod.
v ul. Husitská 1, 1. poschodí.
Motto měsíce: „Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili.“ Švédské přísloví
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
ČISTĚNÍ ULIC – TERMÍNY 2012
BLOK č. 1 – 2. 5., 1. 6., 3. 9., 4. 10. – Floriánova, Hostinského, Hrubého,
Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště,
Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova – slepá před
č. 65, 67, Palackého tř. k ZUŠ, Poděbradova
BLOK č. 2 – 9. 5., 4. 6., 4. 9., 5. 10 – Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova,
Mánesova vč. park. u kolejí VUT, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště, před nádražím ČD, Kosmova – vnitroblok
BLOK č. 3 – 14. 5., 7. 6., 7. 9., 18. 10. – B. Němcové, Ramešova, Havlišova,
Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské
nám., Kubešova, Berkova, Srbská 48–70 vč. parkoviště
BLOK č. 4 – 15. 5., 15. 6., 14. 9., 19. 10. – Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká
(souběh s radiálou), Hradecká – techn. park, U Vodárny
BLOK č. 5 – 16. 5., 18. 6., 14. 9., 23. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova,
Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácel. po
Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště,
Purkyňova–Vodova–Skácelova (vnitroblok)
BLOK č. 6 – 22. 5., 21. 6., 18. 9., 25. 10. Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště,
Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova
BLOK č. 7 – 28. 5., 27. 6., 21. 9., 26. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček,
Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední – Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS
BLOK č. 8 – 29. 5., 28. 6., 25. 9. 30. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova,
Žleb, Křivého, Högrova,Kepákova, Černíkova, Sladkovského
ČISTĚNÍ PARKOVIŠŤ – TERMÍNY 2012
1. BLOK – 6. 4., 8. 6., 10. 9., 31. 10. – B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého tř. (za
Zágrebem)
2. BLOK – 13. 4., 22. 6., 17. 9., 1. 11. – Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před
pol. domem Eden)
3. BLOK – 23. 4., 29. 6., 24. 9., 2. 11. – Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Generála Píky
INFORMACE K ODTAHŮM VOZIDEL PŘI BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ
Dle sdělení správce komunikací, společnosti Brněnské komunikace a. s., budou
vozidla provozovatelů, kteří v době blokového čištění nerespektují dopravní značení, odtahována na příslušnou dopravní plochu. Cena za odtah a parkovné bude
činit 1 800 korun za odtah, parkované 120 korun/den.
Vrácení vozidla zpět na místo nacházející se v lokalitě původního odtahu bude
provedeno pouze v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla.
Cena za odtah včetně jednoho dne parkovného pak bude činit 3 720 korun.
Od 1. března je přemístěno pracoviště odtahové služby (Bkom a. s.) zajišťující
odstraňování vozidel z pozemních komunikací na základě rozhodnutí strážníků
Městské policie Brno z původní adresy v ulici Hybešova 1 na nové místo v ulici
Porážka 2 (odbočka z ulice Masná).
UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, odbor finanční upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, kteří mají u správce poplatku
k 31. 12. 2011 evidovaný dluh, že v souladu se změnou legislativy, novelou
zákona o místních poplatcích č. 565/1990, § 11 odst. 1 a zákona č. 280/2009 Sb.
(daňový řád) §50 správce poplatku stanoví i se sankčním zvýšením neuhrazený
poplatek tj. k 31. březnu každého roku hromadným předpisným seznamem. Platební výměry již nebudou rozesílány jednotlivě dlužníkům!
Stanovení poplatku hromadným předpisným seznamem, označení poplatku,
jakož i místo, poučení a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní správce poplatku veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí v květnu
tohoto roku po dobu 30 dnů na úřední desce umístěné na budově úřadu a také
na elektronické úřední desce.
Pokud poplatky vyměřené hromadným předpisným seznamem nebudou včas
a ve správné výši uhrazeny, budou předány k exekučnímu vymáhání!
Vyzýváme proto poplatníky, aby si včas zkontrolovali, případně ověřili
u správce poplatku, zda mají své poplatky řádně uhrazeny.
Vladimíra Vedmochová, tel.: 541 588 287 – evidence psů
REDUKČNÍ ŘEZ PLATANŮ
Veřejná zeleň města Brna, jako správce stromořadí ve městě, dělá redukční řez
platanů. Jedná se pouze o menší, ale nutný zásah do korun stromů. V uplynulých dnech došlo i na Husitskou ulici.
Foto: Petr Podroužek a Jana Novotná
Starožit
t nosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(tram. 9, 12 zast. Konopná – pátá od hl. nádraží u hotelu Bílá rùže)
 IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI 
ZLATÉ kapesní hodinky a náramkové hodinky (i poškozené), šperky, mince,
zubní zlato – slitky, zlomkové zlato
STŘÍBRNÉ hodinky i mince, šperky, příbory, tabatěrky, pudřenky aj.
ČESKÉ granáty i bižuterii, vyznamenání, medaile, bankovky
VEŠKERÉ pánské náramkové hodinky do r. 1980 i nejdoucí
VEŠKERÉ SKLO vázy, těžítka, figurky, poháry aj.
OBRAZY rámy, nábytek, hodiny, alpaku kombinovanou se sklem,
sošky a plas ky, lustry, rádia, gramofony, fotoaparáty,
hudební nástroje, knihy, pohlednice a spoustu dalších předmětů
VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
Tel.: 737 171 367  [email protected], Po–Èt 9.30–17, Pá 9.30–14
P Ø I J E D E M E  Z A P L AT Í M E  O D V E Z E M E
PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V ROCE 2012
Z důvodu rekonstrukcí kanalizačního řadu a dokončovacích prací „Královopolských tunelů“ jsou na letošní rok plánované následující uzavírky:
– ul. Poděbradova 5. 3.–15. 7. 2012 (v úseku u křižovatky s ul. Veleslavínova)
– oprava komunikace v rámci stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“
– ul. Chaloupkova 16. 4.–30. 11. 2012 (včetně křižovatky ul. Košinova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, následná oprava povrchu komunikace)
– ul. Chelčického 1. 5.–30. 11. 2012 (rekonstrukce kanalizace a vodovodu, následná oprava povrchu komunikace)
– ul. Dobrovského vč. křižovatky s ul. Vodova, Charvatská a Purkyňova, předpokládaný začátek březen 2012 (oprava komunikace v rámci stavby „Silnice I/42
Brno, VMO Dobrovského B“)
– Palackého třída, úsek Husitská – Kosmova, předpokládaný termín květen – červen 2012 (výměna tramvajových kolejí)
O podrobnostech plánovaných uzavírek včetně objízdných tras budeme včas
informovat prostřednictvím webových stránek MČ Brno-Kr. Pole.
Michaela Šulová, ÚMČ Brno-Královo Pole, odbor veřejných služeb
2
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
SPORÁKY MORA OD 4.190 Kč
PLYNOVÉ PODOKENNÍ
TOPIDLO MORA JIŽ ZA 4.850 Kč
VELKÝ VÝBĚR VAŘIČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROPAN-BUTAN
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
KOŠINOVA 10, BRNO, TEL.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
CEJL 68, BRNO, TEL.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
SEMILASSO JE PRO MĚ MILOVANOU MORAVSKOU ZÁKLADNOU, ŘÍKÁ DÁDA PATRASOVÁ
Když se řekne žížala Jůlie, v okamžiku se vybaví většině Dáda Patrasová, opravdová
královna mnoha dětských srdcí. Radost přináší měsíc co měsíc (až na ty prázdninové)
i těm nejmenším v Semilasse. A tak jsme si s Dagmar Patrasovou (55) i jejím manželem Felixem Slováčkem (68) chvíli povídali.
Jaké jste měli vůbec dětství vy?
Dáda: Nádherné, vyrůstala jsem se dvěma staršími sourozenci, část dětství, hlavně
víkendy a prázdniny, jsem trávila na venkově u babičky. Sestra a bratr se mi museli
povinně věnovat, chodit se mnou ven, ale jinak mě strašili večer u postýlky, takže mě
v podstatě „týrali“ (úsměv).
Felix: Krásné, ať už šlo o Malenovice u Zlína (ve Zlíně se narodil – pozn, red.),
dědečka v Sazovicích nebo babičky v Mysločovicích. A kromě toho, že jsem musel
chodit do houslí, bych je považoval za úžasné. Ale zase jsem pochopil, že pokud se
někomu nechce na nějaký nástroj hrát, tak se do toho nemá nutit. Až později jsem
začal s klavírem. Do chvíle, než jsem si dokázal zahrát nějakou tu písničku, jsem
trpěl jako pes.
Takže to vše je důvodem, proč se dětem tolik věnujete?
Dáda: Jaké měl člověk dětství, zázemí, skvělé rodiče, si uvědomí, až je dospělý. Je
ale také pravda, že když připravuji pro děti nějaký pořad, tak stále čerpám ze svého
dětství.
Felix: Já si například myslím, protože chodíme mezi děti často do nemocnic, že by
na dětském oddělení neměla pracovat sestřička, která sama děti nemá, protože si
k nim ještě nemohla vybudovat tak vřelý vztah, ale naopak by tam měla být žena,
která už matkou je.
Dáda: Děti jsem měla ráda prakticky odjakživa, což mohou říct mnozí, ovšem
sama cítím, že je v tom něco více. Možná mně ve vztahu k nim nadělil někdo
něco navíc. Hodně to ovlivnil i manžel, protože navrhl, že pro děti vydám desku
s písničkami, což předtím u nás nikdo neudělal. Někdo si může pomyslet, že písničky pro děti je něco strašně jednoduchého, že se vystačí s dvěma tóny a nějakým
jednoduchým veršem, ovšem zdaleka to není pravda. Děti sami dobře vycítí, co je
pro ně dobré, dají jasně najevo, co se jim líbí. Ondřej Suchý, Jiří Suchý, Ivan Mládek, Zdeněk Barták, Zdeněk Svěrák, Jarda Uhlíř, Pavel Vrba, to jsou ve skládání
písniček pro děti opravdoví mistři svého oboru. Jejich výsledky vidím i po dvaceti
letech, když si dodnes někdo zpívá písničky z mé první desky. A rodiče, kteří
na mně „vyrůstali“, vodí dnes na moje koncerty svoje děti a zpívají s nimi, což je
neuvěřitelné.
Co dnešní děti chtějí?
Dáda: To je různé. Oni nad písničkami až tolik nepřemýšlejí, buďto ji přijmou, nebo
ne. Občas jim stačí nějaký slogan, který si oblíbí, a hit je na světě. Například Chytila
jsem na pasece žížalu, nebo Aha, aha hlásí se vám Praha. Mnohé písničky, které psali
autoři pro děti, jsou věčné.
Felix: Děti se chtějí hlavně bavit. Samy si vyberou člověka, který má charizma.
Zhlédnou se v něm, a potom koukají, jaké nosí sukýnky, jak se maluje, jaké má vlasy.
Je to taková hra. Manželka se už narodila jako pohádková bytost, proto jí nejvíce sluší pohádkové role. V těch už zůstane do konce života. Po princezně totiž přichází královna a možná to skončí až u ježibaby, to zatím nevím. Z toho všeho vycházejí i děti.
Dáda: Základem je ale dobrá písnička…
Felix: Když tancujete, tak je samozřejmě ideální muzika, a pokud je s dobrým textem
spojená dobrá melodie, která „jde“ do uší, stane se z písničky šlágr jak u dospělých,
tak i dětí. Chtějí „svého“ interpreta vidět živého, a proto na představení přijdou.
Co se skládá pro děti nejprve, text nebo muzika?
Felix: Různě. Když je dobrý text, tak se k němu
udělá melodie. U populární Chytila jsem na pasece
žížalu, byla napřed melodie. Ondřej Suchý vymyslel žížalu, Dáda zase podobu žížaly.
Dáda: Žížala Jůlie vlastně „supluje“ dítě, které je
někdy milé, jindy má zase špatnou náladu, zazlobí; žížala je prostě taková, jaké jsou všechny děti.
Například k vydání CD Školička s Dádou mě inspiroval syn, a to v době, kdy chodil do třetí, možná
čtvrté třídy. Učil se tehdy vyjmenovaná slova, která
bývají pro mnohé děti k zapamatování náročnější.
Protože ale vím, jak se děti písničku rychle naučí,
zpaměti, tak Ivan Mládek všechna vyjmenovaná
slovíčka zhudebnil a děti si je písničkou dokonale
osvojily. A tyhle písničky už provází děti mnoha
generací.
Dávají o sobě vědět děti, které na vás chodily
a nyní samy potomky vychovávají?
Dáda: Dostala jsem například dopis od ženy, která
na „mně vyrůstala“, že mi kdysi napsala, já ji odpověděla, poradila, když to potřebovala nejvíce, že
si toho hrozně váží a že mi za to dodatečně děkuje.
Mám radost třeba z chlapečka, který byl onkologicky nemocný a vyléčil se, ale podobných případů je
samozřejmě více.
Felix: Nechodíme ovšem za nemocnými dětmi
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
kvůli zviditelnění se, abychom se s nimi třeba vyfotili do novin, o to nám nejde. My
se snažíme pro děti opravdu něco dělat.
Dáda: Přesto prožívám při takovýchto návštěvách v nemocnici stále intenzivní emoce, nejdou potlačit, i když se musím přemoci, protože dětem musím dát radost a aspoň trochu jim od nemoci odlehčit.
Felix: Já bych to nevydržel. Několikrát jsem na onkologii byl a musel jsem odejít.
Vydrží tam jen hrozně silná osobnost. Já to nezvládnu.
Letos vás čeká hodně náročné období. Budete mít více představení po celé republice. S čím novým přicházíte?
Dáda: Všechno se vyvíjí, tudíž i moje představení. Mám jich několik a zrovna dopisuji scénář k dalšímu. Čerpám z dětí, co se jim líbí, co je baví, co mají rády. Dominantní je tancování, pohyb, písničky, chybět nebudou loutky. Každé představení
je ale hodně postavené na improvizaci, každé vystoupení je jiné, i když se třeba
písničky opakují, děti je ale spoludotvářejí. Hodně vystoupení mám v brněnském
Semilasse, které je pro mě takovou milovanou moravskou základnou. Jezdím sem
hrozně ráda, brněnské děti mají v sobě hodně srdíčka, jsou velmi zpěvavé. Navíc
zrovna tady jsem „měla“ holčičku, která chodila na všechna moje vystoupení, a to
s maminkou, protože bojovala s rakovinou a současně byla na vozíčku. Brávala jsem
si ji na jeviště, potom jsme si ještě vždy povídaly v šatně. Bohužel maminka přišla
vloni už sama, holčička zemřela. Ale i tak, kdykoliv přijdu do Semilassa, pokaždé ji
vidím na jevišti usměvavou, šťastnou…
Dokážete při takovém zátahu vůbec nějak relaxovat?
Dáda: Manžel to vymyslel hrozně šikovně. Miluji Český ráj, našli jsme si tam chaloupku. Když Felix na mně vidí, že už melu z posledního, tak mě naloží do auta a jedeme tam třeba jen na půl hodiny třeba i při návratu z představení. Na chaloupce si
energii zase dobiji a Felix mě odveze zase zpátky. Je tam klid, krásná příroda, zvířata
jsou zde nebojácná. Na zahradě máme zajíce, dva datly, asi pět veverek, chodí k nám
srnky i liška už nás navštívila, je to tam hrozně pohádkové.
Felix: Je to prostě Český ráj.
Petr Podroužek, foto: archiv Dagmar Patrasová (dav)
4187 DEL PorscheBrno GolfVI_133,5x92,5_T4.indd 1
3/15/12 12:01 PM
3
Brnìnská mìstská policie se pøedstavila také na výstavì
STRÁŽNÍCI OCEŇOVALI ZA ZÁCHRANU I STATEČNOST
Pamětními medailemi za záchranu lidského života či za velkou míru osobní statečnosti ocenilo v závěru února vedení brněnské městské policie své strážníky při
slavnostním ceremoniálu v Městském divadle Brno. Při příležitosti 20. výročí MP
Brno byly rovněž vyznamenány osobnosti a instituce, které s městskou policií dlouhodobě spolupracují, výrazně ji podporují nebo se jinak podílejí na její činnosti.
Opat Lukáš Evžen Martinec, který se dlouhodobě podílí na uskutečňování charitativních projektů spolupořádaných MP, v úvodu slavnostního aktu požehnal k 20.
výročí MP vydané kronice, mapující všechny významné skutečnosti a události.
Ocenění z rukou ředitele MP Brno Jaroslava Přikryla přebrali bývalí ředitelé městské policie, náměstci primátora statutárního města Brna Robert Kotzian a Ladislav
Macek i představitelé Policie ČR.
Medaile za záchranu života přebrala dvojice strážníků z Jednotky operativního
zásahu, která prokázala mimořádnou duchapřítomnost a dokonalé zvládnutí technik
předlékařské péče v ulici Plotní, když v noci z 18. na 19. srpna 2011 objevila muže
s masivním tepenným krvácením z nohou. Jiná dvoučlenná hlídka strážníků z revíru
Střed 19. července 2011 zase pohotově zasáhla v případě muže v Orlí ulici, který si žiletkou opakovaně způsoboval řezné rány na předloktích. Díky pohotovému
jednání hlídky pětatřicetiletý muž, u kterého hlídka záhy zjistila i otevřené řezné
rány na krku, nevykrvácel a vozidlo záchranné služby, přivolané strážníky, dorazilo
včas. Tyto případy jsou přitom jen zlomkem zákroků, kdy strážníci městské policie
zachrání lidské zdraví a životy. Každý rok jich jsou desítky a jen hlídka Jednotky
operativního zásahu vloni pomáhala třiceti převážně starším osobám, které zůstaly bezmocně uvězněny ve svých bytech. V rámci slavnostního ceremoniálu byli
v divadle medailemi Za věrnost oceněni strážníci, kteří v řadách MP Brno působí
nepřetržitě 10, 15 či 20 let.
Punc výjimečnosti mělo dekorování desetiletého Tomáše, který před několika
dny na Vinohradech našel peněženku s vysokým obnosem, platební kartou a doklady a odevzdal ji na služebnu městské policie. Za svůj výjimečný čin obdržel z rukou
ředitele MP pamětní plaketu, kroniku městské policie a dárkový balíček.
Na závěr slavnostního shromáždění poděkoval ředitel MP Brno Jaroslav Přikryl
přítomným za odvedenou práci a vyjádřil přesvědčení, že brněnská městská policie
bude i nadále úspěšná při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
i při plnění dalších úkolů vyplývajících ze Zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii.
Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno
4
Brněnská městská policie si připomíná
letos již 20 let své novodobé historie,
která se, formálně vzato, začala psát 1.
ledna 1992. V tento den nabyl účinnosti
zákon o obecní policii. Statutární město
Brno využilo možnosti, kterou mu společně s odpovědností za veřejný pořádek
ve městě dával zákon o obcích, a svoji
městskou policii si v tomto roce zřizovací
vyhláškou založilo.
V oněch uplynulých 20 letech prošla
Městská policie Brno dynamickým vývojem. Přibývalo strážníků, zdokonalovala
se jejich příprava, zvyšovala odbornost
a připravenost k plnění náročných úkolů při zajišťování bezpečnosti a pořádku
ve městě. Souběžně s tím se vyvíjela
technická vybavenost, která jim pomáhala vykonávat tuto veřejnou službu účinně
a efektivně.
Současná brněnská městská policie
navázala v roce 1992 na své předchůd-
ce z mnohem vzdálenější historie. Ta
se v našem městě začala psát již v roce
1866. Pro všechny, které počátky i současnost strážníků v moravské metropoli
zajímá, připravila Městská policie Brno
ojedinělou výstavu s názvem „20 let služby veřejnosti“, jež proběhla v Křížové
chodbě brněnské Nové radnice. Návštěvníci na ní měli možnost vidět dobové
fotografie, dokumenty, ale i výstrojní
součástky a techniku, kterou používali
strážníci v Brně před téměř 150 lety a kterou používají dnes.
Kromě uvedených exponátů byla
na výstavě připravena i ukázka laserové
střelnice, kterou strážníci využívají ke své
odborné přípravě a kterou si návštěvníci mohou sami vyzkoušet. Ke zhlédnutí
byla i ukázka fungování pultu centralizované ochrany objektů nebo nové služby
pro veřejnost s názvem „Územář“.
(red)
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Palackého třída 70, 612 00 Brno
Akce ZUŠ V. Kaprálové, Palackého třída 70
18.00 sál školy Absolventský podvečer s akordeony
17.00 sál školy Koncert z díla Juraje Hatríka za účasti autora
18.00 sál školy Oborový večer smyčcový
17.00 sál školy Akordeonový koncert posluchačů pardubické
konzervatoře
11. 4. 18.30 Galerie Lužánky Výstava výtvarného oboru NÁHODOU II.
17. 4. 18.00 sál školy Klavírní recitál M. Paláta a T. Šmahelové
18. 4. 18.00 sál školy Žákovský koncert
19. 4. 18.00 sál školy Absolventský recitál Marty Dembické – cemballo
23. 4. 18.00 sál školy Oborový koncert dechového oddělení
24. 4. 18.00 Konvent „Jarní slavností koncert“, Milosrdní bratři
25. 4. 18.00 sál školy Flétnový a kytarový absolventský recitál
26. 4. 18.00 sál školy Absolventský koncert
3. 4.
4. 4.
10. 4.
11. 4.
SEMILASSO
❚❚❚
2. 4.
Dáda Patrasová divadelní představení
3. 4. 19.30 Progres 2 – koncert + multimediální show Dialog s vesmírem
po 30 letech + dechová sekce (host: Victim? Why)
13. 4. 18.00 Večer rockových legend Květinový večer – rev. Jimi Hendrix
(USA) The Doors (z AT) Led Zeppelin (MYST)
14. 4. 20.00 JAZZ FEST
15. 4. 20.00 JAZZ FEST
16. 4. 20.00 JAZZ FEST
18. 4. 20.00 JAZZ FEST
19. 4. 20.00 JAZZ FEST
20. 4. 20.00 JAZZ FEST
24. 4. 19.00 CARMEN TOUR flamenco – divadelní představení
25. 4. 20.00 JAZZ FEST
26. 4. 19.30 ANNA K koncert jedné z nejznámějších českých zpěvaček
29. 4. 20.00 Ondřej Havelka a Melody Makers Koncert
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
ZUŠ Královo Pole: „Z pohádky do pohádky – z komiksu do komiksu.“
(do 16. 4. 2012) Velikonoční KONCERT V MKG, Petr BABULA – baryton
(16. 4. v 17.30 hod, vstup dobrovolný).
Jugo Machař: „Krajiny vzdálené a blízké“ (od 18. 4., výstava bude otevřena
pouze od 13 hod do 17 hod).
❚❚❚
Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578 – program na duben
1. 4.
2. 4.
4. 4.
12. 4.
13. 4.
17. 4.
17.00 CENTRUM TANCE SLAVÍ 15 let!
19.30 OORPHANE LABYRINT SRDCE
10.00 a 16.00 KOMENSKÉHO SVĚT V OBRAZECH
19.00 Divadlo Járy Pokojského BALADA PRO BANDITU
19.00 Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK
18.00 Gruppe07
19.30 Doppel L
20. 4. 10.00 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose NEDĚLEJ MI NASCHVÁLY
21. 4. 19.00 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose NEDĚLEJ MI NASCHVÁLY
23. 4. 17.00 TANEČNÍ KONCERT ZUŠ Vranovská
❚❚❚
Přírodní zahrada u smrku u parku Ramešova ul.
www.prirodnizahrada.wz.cz
9. 4. 10.00–18.00 velikonoční zahrada
otevřena pro veřejnost Oslavy Brněnských dnů Země:
14. 4. – 14.00–17.00 + táborák, hudebně-pohybově výtvarná vícegenerační tvůrčí dílna, 16. 4. 13.30–16.00
společná vícegenerační akce nevidomých klientů TyfloCentra Brno a zájemců veřejnosti, 19. 4. 10.00–13.00
děti MŠ oslavují Dny Země, výsadba
růží a rostlin
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
STÍŽNOSTI A PODNĚTY OBČANŮ JSOU ZODPOVĚDNĚ ŘEŠENY
Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole provedl v souladu s jeho
zákonným posláním podle §119 odst. 3b, zákona č. 128/2000 Sb. kontrolu
dodržování právních předpisů úřadem městské části na úseku samostatné
působnosti při řešení stížností petic podaných občany v roce 2011. Obsahem
13 stížností občanů v roce 2011 mimo jiné bylo:
a/ výskyt závad po provedených opravách a rekonstrukcích obecních domů
a bytů, nedostatečná kontrola kvality oprav při přebírání opravených domů
a bytů zadavateli oprav, nedodržování harmonogramu a termínů provádění
oprav zhotoviteli, porušování podmínek užívání obecních nájemních bytů
k nepovoleným činnostem některými nájemníky apod. Uvedené stížnosti
byly nejrozšířenější a představovaly více než 50 % podíl z celkového počtu
stížností. Řešení bylo v kompetenci majetkového odboru.
b/ rušení nočního klidu příliš hlučnou hudbou, výtržnostmi neukázněných
občanů pod vlivem požití alkoholu, znečišťování veřejného prostranství
různými odpadky, poničenými automobilovými díly a vraky aut, podezřelé
přidělení obecního bytu k pronájmu, rozpory mezi vlastníky pozemků, atd.
Tyto a další stížnosti byly řešeny odborem veřejných služeb ÚMČ, radou MČ
a bytovou komisí. Žádná z podaných stížností nebyla opomenuta. Naopak,
všechny byly po doručení bezodkladně a zodpovědně řešeny příslušnými
odbory naší městské části. Stěžovatelé byli vyrozuměni o výsledcích a závěrech
řešení k podaným stížnostem v zákonné lhůtě. Stížnosti a podněty občanů
Králova Pole v koši nekončí!
Doc. PhDr. Alois Zlatníček, CSc. předseda kontrolního výboru ZMČ
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI
– Nešlo by alespoň o trošku prodloužit zelenou pro chodce na světelně řízené
křižovatce u Semilassa? Ani zdatní běžci ji na zelenou nestačí přeběhnout celou. Staří lidé s hůlkou ji nepřekulhají přes křivé kostky a koleje ani do poloviny a to už řidiči zatáčející k nádraží mohou ujíždět na zelenou. Stalo se mi, a ne
jednou, že řidič neváhal stáhnout okénko a počastovat mě hrubými, vulgárními
urážkami. Dá se ale k Semilassu (anebo obráceně) dostat jinak?
Stará důchodkyně
– S jarem se zase začínají objevovat tradiční nešvary. Do parku na Slovanském
náměstí vodí majitelé psů své čtyřnohé kamarády, jako by to nebylo zakázáno,
někteří s nimi i hodnou chvíli dovádějí na zelených plochách. Také mě zaráží, s jakou samozřejmostí jezdí někteří cyklisté po chodnících a ohrožují tak
chodce.
František S.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
VYMĚNÍM OB 1+1 v Židenicích za OB 2–3+1 v Králově Poli, celková
rekonstrukce, zvýšené přízemi, tel.: 724 584 706
POČÍTAČ opravím v domácnosti, odborně, rychle. Všechny práce
na PC, tvorba web stránek, zaškolení. www.pomuzuspocitacem.cz, tel.:
775 043 320
ODBORNÉ podlahářské práce – parkety, vinyly, masiv, PVC. Info:
www.ok-podlahy.cz, [email protected], tel.: 773 554 410
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo
Pole a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
ZDARMA nabízíme poradenství v oblasti exekucí, dluhů, půjček,
jejich konsolidaci apod. Kontakt: BEST KREDIT s. r. o., Gajdošova 7,
Brno-Židenice, 615 00 Brno, email.: [email protected], www.bestkredit.cz, tel.: 533 432 455 nebo 603 198 055
ÚKLIDOVÉ služby a pomoc v domácnosti. Pravidelně i jednorázově.
Tel.: 737 945 337
MALÍŘ pokojů. Mobil: 604 518 776, tel.: 549 272 738
AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 030 304
MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT,
ST, ČT. 15–18 hod. Tel.: 549 250 323. Ochutnávka medoviny zdarma
RÁMOVÁNÍ obrazů – Metodějova 9a, tel.: 541 211 165
DĚTSKÉ TÁBORY DRAK – sportovní, taneční, výtvarné. Minitábory
pro rodiče s dětmi 1–9 let, tel.: 541 229 122, www.drak.cz
MANŽELSKÝ PÁR se zajištěným financováním hledá ke koupi byt
2–3+1 v Brně, Králově Poli, tel.: 605 476 589
POTŘEBUJTE přivýdělek? Bavila by Vás práce v oblasti zdravého
životního stylu? Do nutričního klubu v Brně hledám spolupracovníky.
Volejte 606 534 593, Erika Gendráčová
5
V
Václav Neckáø
VYZNÁNÍ VYSOÈINÌ
v Semilasse
Na pódium Semilassa vběhl v krátké kožené bundičce, černé košili a černých
kalhotách, nyní již zase štíhlý, chlapecký, i když je mu sedmdesátka v patách.
Malý postavou, ale velký srdcem, s polodlouhými vlasy, poprášenými stříbrem,
milý, kamarádský – zpěvák, herec a tanečník Václav Neckář, megahvězda šedesátých a sedmdesátých let, idol tehdejších teenagerů. Vtrhl na pódium a začal
hrát na kytaru a zpíval a probudil nadupané Semilasso, kam dnes přišli staří,
kam přišli mladí, kam přišli nejmladší, kam přišli všichni. Je čtvrtek 16. února,
sál burácí potleskem, koná se zde koncert VÁCLAV NECKÁŘ + BACILY,
koncert, který je součástí návratu zpěváka na koncertní pódia po delší přestávce
a také oslavou čtyřicátin kapely Bacily. Muzikanti, nástroje, aparatura, vše se
v tu chvíli zahalí do závoje světelných a kouřových efektů. A už je to tady: Včerejší, Stín katedrál, Slunce dál vychází nad Massachusetts, Ša la li, Lékořice.
A návštěvníci zvedají ruce, aplaudují. Jak jen to ten Neckář dělá – že stále tolik
táhne, že zůstává mladý?
„Jdeme si zavzpomínat, nebo chytat život za pačesy?“ směje se jeden z návštěvníků koncertu, šedesátiletý Pavel. „Nejsem tady s maminkou ani s babičkou,“ brání se zase třiadvacetiletý Jan, „přišel jsem jen kvůli Vaškovi osobně,
líbí se mi jeho písničky.“ Karla s dospělým synem přijeli až z Blanska, Karla
si přišla zavzpomínat a oba se svorně těší na píseň Půlnoční. Však také zazní.
A jak zpěvák připomíná, je to písnička, která má duši, stal se z ní hit a vrátila
mu radost ze zpěvu. V závěru koncertu se třikrát přidává. A Václav Neckář,
který začínal s písničkou Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, zpěvák, který v roce
1968 dobýval spolu s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou pařížskou
Olympii, si tu kytaru, kterou si před více než čtyřiceti lety koupil kvůli tobě,
odnáší do zákulisí, všechno hezké musí jednou skončit.
Jana Novotná, foto: František Kressa
Jarní salon Uměleckého sdružení Parnas
Také na výstavě Jarní salon
Uměleckého sdružení Parnas,
která se v MK galerii konala
ve dnech 7. až 26. března, mohli
návštěvníci obdivovat krásu stále
oblíbené krajinomalby. Protože se
ale jednalo o společnou výstavu
členů sdružení a jeho hostů, mohl
zde každý milovník výtvarného
umění najít dílo svého srdce, tedy
i zátiší, portréty, městská zákoutí
a vyobrazení dalších a dalších témat a vedle obrazů (oleje, akvarely, pastely, tempery, kombinované
techniky, malba na hedvábí) i fotografie a keramiku.
Královopolské Umělecké sdruMartin Foretník
žení Parnas provozuje Malou královopolskou galerii v předsálí naší radnice od r. 1996. Jejím zbrusu novým
kurátorem se v letošním roce stal malíř Martin Foretník, který převzal štafetu
od architektky a výtvarnice Jany Urbanové. Sdružení každoročně pořádá Jarní
a Podzimní salony, na kterých umělci představují svá nejnovější díla. Další pravidelné společné výstavy pak uskutečňuje v Kulturním centru Adamov, obřadní
síni ÚMČ Brno-Řečkovice a historických budovách kláštera Rosa coeli (Růže
nebes) v Dolních Kounicích.
Jana Novotná, foto: autorka
6
Předjaří nad Sněžným, Zataženo na Milovech, Cesta k Rokytnu, Léto u rybníka
Sýkovec a další a další krajinomalby na stěnách Malé královopolské galerie
na Husitské 1 (výstavu můžeme navštívit ještě ve dnech 16.–21. 4. v Galerii
„i“ na Horově 8 v Brně-Žabovřeskách) vyzývaly ve dnech 15. února až 5. března návštěvníky výstavy obrazů Heleny Puchýřové Vyznání Vysočině, každá
svým vlastním půvabem a osobitostí, ke zvláštní pozornosti. Malířka Helena
Puchýřová, dcera akademického malíře Bohumila Puchýře a rodačka z Nového Města na Moravě, se zde ve svých více než šedesáti olejomalbách vyznala
z lásky k tomuto kraji – k Vysočině všech ročních období, k Vysočině bohatých
barev, poetického kouzla, cest, remízků, chaloupek, potoků a rybníků, k Vysočině, která uchvátí každého, kdo ji jednou navštívil, ať již v její rázovité
skutečnosti, nebo na plátnech umělce.
Vernisáž velmi úspěšné výstavy, kterou navštívil a v pamětní knize malířky
ocenil i starosta Králova Pole Roman Vykoukal, zahájil předseda Uměleckého
sdružení Parnas Mgr. Richard Tribula. Úvodní řeč pronesla Mgr. Věra Rudolfová, „spisovatelka Vysočiny“, která ve svých knihách představuje význačné
osobnosti tohoto koutu země, v hudebním programu pak vystoupila flétnistka
Erika Vlasáková.
Jana Novotná, foto: autorka
Přijďte se podívat na zrekonstruované moderní zařízení
vyrábějící energii z odpadu.
Ukážeme Vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad.
Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu.
Společnost SAKO Brno, a.s. pořádá při příležitosti
oslav Dne Země
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
do provozovny v Brně Líšni na Jedovnické 2
v neděli 15. dubna 2012
Prohlídky provozu probíhají po skupinách
v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.
Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků
ve skupině omezený.
Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce na:
tel.: 548 138 214, email: [email protected]
PROGRAM:
– Film o rekonstrukci zařízení
na energetické využívání odpadu
– Prohlídka provozu
– Ukázka vozové techniky
– Soutěže pro děti
Více informací na www.sako.cz
Spojen MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č.8,
Spojení
autob
autobusů č. 55, 75. Změna programu vyhrazena.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
LAVICE VYMĚNILI STUDENTI ZA PLESOVÉ ŠATY
Oslnivé večerní šaty
krásných dam, hladce
oholené tváře mladých
mužů, dojaté tváře rodičů
a hlavně taneční kreace
a veselí ve všech částech
sálu Semilassa v sobotu 3.
března. To byl již 2. společenský ples Gymnázia
Slovanské náměstí v Brně.
Tento večer se jistě nezapomenutelně otiskl do
paměti všech maturantů
a jejich třídních profesorů, kteří zahájili ples
slavnostním šerpováním
za zvuků pochodu z opery
Aida. Součástí slavnostního zahájení bylo také
předtančení osmi studentských párů pod vedením
profesorky Jany Novotné.
Na programu večera byla i vystoupení soutěžních tanečních párů; předvedeny byly mistrovské ukázky standardních i latinskoamerických tanců či
novinky v podobě poi tanců, tedy taneční světelné show. Melodie a hlasy,
které pravidelně naplnily taneční parket, patřily populární hudební skupině Pavel Helan Band, která si i letos vysloužila uznání za velmi dobrou
zábavu.
Celá akce je vedena jako studentský projekt. To znamená, že veškeré
přípravy jsou koordinovány členy studentského senátu a dalšími studenty,
kteří mají příležitost za asistence některých učitelů připravit slavnostní společenskou událost, na které se setkávají studenti, rodiče, absolventi a samozřejmě jejich učitelé – a příští rok možná i vy.
Mgr. Tomáš Sargánek
Část knihovny Jiřího Mahena putovala i do školy na Botanické ulici
V souvislosti s nepopulárním, ale z finančních důvodů nutným opatřením – uzavřením pobočky Knihovny Jiřího Mahena na Botanické ulici, základní škola
oslovila vedení KJM s návrhem na převedení knižního fondu do své žákovské
knihovny, což se podařilo a knihovna se rozrostla o stovky hodnotných knih.
Děti samy pomohly knihy přemístit do školní knihovny a přitom si už vybíraly tituly k další výpůjčce. Mají čtenářské průkazy a cítí se být skutečnými
čtenáři jako v opravdové knihovně.
Knihy se tak dostaly díky dobrému nápadu do správných rukou, opět k dětem, které tak nebudou muset navštěvovat vzdálenější pobočky jako dospělí
čtenáři, ale mohou si knihy půjčovat přímo ve své škole.
Děkujeme za spolupráci vedení Knihovny Jiřího Mahena. Naši žáci si tak
mohou zlepšovat svoji čtenářskou gramotnost čtením dalších zajímavých titulů
dětské literatury.
Mgr. Martina Schoříková, ZŠ Botanická
Poznejte „KOUSEK INDIE V BRNĚ“
v ajurvédském centru
Na Kociánce závodili lukostøelci
„To není nikdy jisté,“ zasměje se a odpovídá Markéta Sidková z TJ Nola Teplice na otázku, zda si na mistrovství republiky v lukostřelbě přijela pro medaili:
na paralympiádě v Pekingu v roce 2008 získala jako členka družstva bronzovou. O kousek dál se baví s ředitelem závodu Martinem Poláškem vozíčkář
David Drahonínský z Prahy, který si tenkrát z Pekingu přivezl jako jednotlivec
dokonce medaili zlatou. V prostoru mezi stanovišti a terčovnicemi v tělocvičně
ÚSP pro TPM Kociánka, kterých je tu po sedmi, není radno se příliš motat,
za okamžik začne trénink – Kamila Špičáková ze Sportovního klubu Kociánka
Brno, která jako jediná bude hájit jeho barvy, již ladně napíná tětivu. Ale žádný
strach, o lukostřelbu, při které by šlo o život, se tady rozhodně nejedná. I když
jako prostředek boje a lovu má střelba z luku dlouhou tradici – padesát tisíc let,
sportovní pojetí je tu také již delší čas; vzniklo v polovině 16. století v Anglii.
Je sobota 17. března 2012, Sportovní klub Kociánka Brno, o.s. pořádá
ve spolupráci s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež a Jihomoravským krajem a z pověření České federace Spastic Handicap, o. s. Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě jednotlivců a družstev. Soutěží se
v několika kategoriích podle stupně postižení a se dvěma typy luků – kladkovým a reflexním. Závodit bude dvacet dva lukostřelců z celé ČR. Slavnostního
zahájení turnaje, při kterém zazpívá osmnáctiletý student gymnázia v Líšni Daniel Dobšík českou hymnu, se účastní primátor statutárního města Brna Roman
Onderka, starosta Králova Pole Roman Vykoukal, ředitel ÚSP-TPM Mgr. Jiří
Podlucký a další hosté. V zahajovacích projevech mj. zazní, že nezáleží na tom,
zdali je sportovec tělesně postižený či nikoliv, ale na tom, co umí a zda hraje
fair play. Jak se v průběhu soutěže ukázalo, na Kociánce byly obě podmínky
splněny svrchovaně.
V závěru mistrovství dekorovali vítěze starosta Králova Pole a ředitel ÚSPTPM Kociánka.
Vítězství si odvezli v kategorii muži Leoš Bartoš (kladkový luk) a Václav
Košťál (reflexní luk), oba z TJ Nola Teplice, v kategorii začátečníci Jan Hroch
z České asociace handicapovaných sportovců. V kategorii ženy získala domácí
závodnice Kamila Špičáková (reflexní luk) krásné druhé místo. A Markéta
Sidková (reflexní luk) si do Teplic odvezla zlatou medaili – no vida, tak pro
dnešek už to jisté je.
Jana Novotná, foto: autorka
Na snímku starosta Roman Vykoukal s Kamilou Špičákovou a Martinem Poláškem
5HDOLWQtNDQFHOiŐ
SparkReal*
3RWŐHEXMHWHY\ŐHäLWE\GOHQt"9\PĚQLWSURGDWQHERNRXSLWQHPRYLWRVW"
+OHGiWHSURQiMHPQHERQDRSDNFKFHWHVYRMLQHPRYLWRVWQDEtGQRXWNSURQiMPX"
stres, vnitřní neklid
í Vás
Tráp
vání energie?
či ubý
Dopřejte si:
– ajurvédské celotělové masáže
– individuální jógu (v době od 22. 3.–21. 6. 2012)
– ajurvédské ošetření pleti s kosmetikou Shahnaz Herbals
– prodej kosmetiky Shahnaz Herbals a přírodních mýdel
Věnovat se Vám budou:
– indický zkušený masér/masérka a lektor jógy
– kosmetička vyškolená v jižní Indii na klinice Shahnaz
Informace a objednávky:
www.ajurvedskecentrum.cz
masáže a jóga: 530 334 464; [email protected]
Brno-Žabovřesky, Jelínkova 7 kosmetika: 602 770 357
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2012
6YëPNOLHQWŢP]GDUPDQDEt]tPH
‡NRPSOH[QtVOXæE\YREODVWLNRXSĚSURGHMH
YëPĚQ\ÿLSURQiMPXQHPRYLWRVWt
‡EH]SODWQRXLQ]HUFLQDLQWHUQHWXDYWLäWĚQëFK
UHDOLWQtFKPpGLtFK
‡GRNRQDOëSUiYQtVHUYLVDSUiYQt]iUXN\
‡YëNXSQHPRYLWRVWt
5iGLSRPŢæHPH
‡SŐLŐHäHQtÀQDQFRYiQtE\GOHQt
‡Y\KOHGiYiQtYKRGQëFKQHPRYLWRVWt
‡SŐLUHNRQVWUXNFtFKLE\WRYpPGHVLJQX
3RNXGYiVQDäHQDEtGNDRVORYLOD
PŢæHWHQiVNG\NROLYNRQWDNWRYDW
WHOHIRQLFN\QDÿtVOHFK
2
9RGDIRQ
70RELOH
SHYQiOLQND
RVREQĚQDDGUHVH6SDUN5HDO
6NiFHORYD%UQR.U3ROH
SRQGĚOtDæSiWHNKRG
www.sparkreal.cz
7
SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ
STUDIJNÍHO A INFORMAÈNÍHO
CENTRA VFU
Občanské sdružení VARHANY PRO KRÁLOVO POLE
vás zve na benefiční koncert, který se uskuteční
v úterý 24. dubna 2012 v 19 hod. v kostele Nejsvětější Trojice
v Brně-Králově Poli na Božetěchově ulici.
Zazní skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
H. L. Hasslera, Z. Pololáníka a dalších autorů.
Účinkují: Martina Macko – soprán sólo, Chrámový sbor kostela
Nejsvětější Trojice a Královopolský komorní orchestr.
Řídí: Jan Hanáček
Pořádající občanské sdružení představí záměr postavit zde nové varhany.
Výtěžek koncertu bude věnován na tento účel.
Vstupné dobrovolné.
SEDMÉ PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI
1
V kampusu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo ve čtvrtek
8. března slavnostně otevřeno nové Studijní a informační centrum.
Moderní čtyřpodlažní objekt, jehož užitková plocha činí něco přes
6 900 m2, je provozně a dispozičně rozdělen na tři bloky, mezi nimiž se
nacházejí dvě vnitřní atria. Všechna podlaží budovy jsou koncipována
pro bezbariérový přístup. S dílem v celkové hodnotě 307 milionů korun bylo započato v září 2010.
Informační centrum poskytuje inspirativní prostor pro studium tradičních tištěných materiálů a umožňuje i přístup
k nejnovějším informačním technologiím. Zázemí zde našly děkanáty všech
tří fakult, studijní oddělení, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, v suterénu pak univerzitní archiv,
v němž jsou uchovávány archiválie až
z 19. století; vedle depozitáře zde nebu-
de chybět ani spisovna a badatelna. Archiv disponuje unikátním sterilizačním
přístrojem pro péči o archivní materiál
citlivý k teplotám nad 60 °C a vysoké
vlhkosti. Na jižní Moravě je podobným
zařízením vybaven pouze Moravský
zemský archiv v Brně.
Jana Novotná,
foto: 1 – autorka, 2 – Alena Sýkorová
2
Hledáte vlastní
podnikání?
Chcete stabilní zdroj
příjmů?
Vydělávejte jednoduše
s námi!
Jako obchodní zástupce společnosti Provident Financial s. r. o. budete poskytovat finanční půjčky do
domácností zákazníků. Budete pravidelně komunikovat se svými klienty, vybírat dohodnuté splátky, uzavírat
smlouvy a dohody, vést svou vlastní agendu.
Co nabízíme:
Týdenní výplatu provizí v hotovosti
Podnikání v okolí vašeho bydliště
Vlastní plánování časového rozvrhu
Spolupráci se stabilní mezinárodní
společností
Kontaktujte nás:
844 11 22 22
[email protected]
Co požadujeme:
Středoškolské vzdělání nebo 3 roky
praxe v oboru
Životní zkušenosti a znalost lidské
povahy
Časovou flexibilitu, spolehlivost
a komunikativnost
Letošní Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky se
uskuteční 30. dubna v sadech Národního odboje – v parku před klubem v Šelepově ulici
– od 16.30 hodin. Již posedmé si budeme na rozhraní zmíněných městských částí pod
záštitou starostů a v rámci koncertu k osvobození Brna připomínat brněnské odbojáře,
po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. František Drobný, Jan Florian, František Hutař, Ladislav Kabátník, Petr Kaman, Bohumír Košina, Miroslav Křivý, Miroslav Křivý, Josef Podešva, Fráňa Ptašinský, Josef Rameš, Josef Skřivan, Karel Staněk,
Jaroslav Škára, Rudolf Terer, Tomáš Vacek… Téměř dvacítka brněnských a královopolských osobností byla popravena a umučena v roce 1942 – přesně před sedmdesáti lety.
Po položení kytic u pomníku v parku, který období nacistické zvůle během druhé světové války připomíná, uctíme konkrétní i bezejmenné občany Brna, jak je již zvykem,
hudbou všech žánrů. Úvod obstará mladý Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka a zpěváci Tereza Marečková, Martina Grulová, Anežka Doležalová, Robin Schenk a Zuzana
Gamboa. S mladými
muzikanty si rád zaObilný klíček Královo Pole – hraje i letošní osmdesátník Jaromír Hnilička
zdravé jídlo na Vašem stole (na snímku) Mojmír
Bártek, první ze sedmdesátníků, které jsme
pozvali, a dlouholetý
sólista orchestru Gusta BioPotraviny
va Broma, Mojmír Bár Denně čerstvé
tek. Tím dalším bude
pečivo
král moravské lidové
BioVíno
písničky Jožka Černý
a
pozvání přijal i letos
BioMaso
sedmdesátiletý Karel
Přírodní lékárna
Vágner. Producent koncertu má pro letošní
EkoDrogerie
ročník v rukách ještě
Dárky
jeden trumf, ale k datu
uzávěrky nechtěl konBrno – Královo Pole
krétní jméno dalšího
Palackého tř. 112
hosta prozatím prozrawww.obilnyklicek.cz
dit. Takže v pondělí 30.
Tel.: 541 321 370
dubna uvidíme.
Otevírací doba:
po-pá 8 -18, so 8 -12
Vladimír Koudelka,
foto: Igor Zehl
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
32_pf_naborove_materialy_inz_97,5x67
1
8.3.12
14:09ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
4. patro – dveře č. 60. Registrováno
MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000.
Cena:
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.: 541 588 111.
Download

Královopolské listy - Královo Pole