Zhodnocení deseti let členství
v Evropské unii
Praha, 14. října 2014
VŠE
Co nám přinesla EU?
333 369 900 000 kč
Kohezní politika
Billions of Czech crowns
Total receipts
Total payments
Net position
800
677
600
400
333 CZK
200
0
-200
-344
-400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source: Ministry of Finance of the Czech Republic, Note: EUR = 25.98 CZK in 2013
Kohezní politika
Period 2004-2006
Period 2014-2020
Period 2007-2013
Cumulative (all programmes)
5%
4,7%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
2004
2006
2008
2010
2012
Sources: Janos Varga and Jan in 't Veld model (2009, 2010)
2014
2016
2018
2020
2022
2024
333 369 900 000 kč
Jak by nám bylo mimo EU?
“Samozřejmosti”
Makroekonomické přínosy skrze
makroekonomické modely
Neschopnost čísla 333,4 miliard pojmout opravdové
finanční/ekonomické přínosy EU. Překvapivě malý počet srovnatelných
studií odhadujících následky vstupu.
Evropská komise ve své studii z roku 2001 odhadovala pozitivní vliv na
růst nových členských zemí mezi 1,3 a 2,1 p.b.
V roce 2009 jej revidovala pro období 2000-2008 na 1,75 %.
Kdybychom brali v potaz tento průměrný dopad, výnosy z EU by dnes
byli na úrovni přes 5 bilionů.
Campos, Coricelli a Moretti (2014) odhadují rovněž průměrný dopad na
HDP ve výši 12 % a zvýšený růst o 1,2 p.b., avšak jako průměr pro
všechny země EU, tedy i ty vyspělejší.
Makroekonomické přínosy
Nevyužitý potenciál?
Nevyužitý potenciál?
Míra konvergence reálného čistého příjmu domácností
v porovnání s průměrem EU15 mezi 1995 a 2012
60%
+11.1%
-4.0%
+9.5%
50%
+0.1%
40%
30%
20%
10%
Lotyšsko
Rumunsko*
Litva
Bulharsko*
Estonsko
Polsko
Slovensko
Maďarsko
Česká
republika
Slovinsko
Vývoj běžného účtu platební bilance
Hrubý národní příjem
Transfery výnosů
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Vývoj míry zaměstnanosti
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Polsko
Staré členské státy (EU15)
70%
65%
60%
55%
50%
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Míra zaměstnanosti podle věku v roce 2013
∆ zaměstnanosti
Muži
Ženy
94.8%
100%
88.7%
80%
60%
50.5%
40%
20%
0%
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Download

zde