2015 / 2016 ÖĞRETİM YILI ALAN
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TANITIM
TOPLANTISI
12.04.2015
HOŞGELDİNİZ
SAYIN VELİLER!
SİZLERE
 ALAN
YERLEŞTİRME TAKVİMİ
 OKULUMUZDA VE İLİMİZDE OLAN BÖLÜMLER
 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 FORMUN DOLDURULMASI VE BAŞVURUNUN
YAPILMASI
HAKKINDA BİLGİLER VERECEK VE SORULARINIZI CEVAPLAYACAĞIZ.
MESLEK SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Kendini Tanıma ( İlgi Yetenek Değer)
Mutluluğun ve başarının sırrı kendinizi tanımaktan geçer. Bir meslek için
neler önemlidir? İlgilerim, yeteneklerim, mesleki değerlerim nelerdir? diye
sorduğunuzda aldığınız cevap neyse o bölümü okuyunuz.
Eğitim Fırsatları:
Nasıl bir ortaöğretim kurumuna devam etmeliyim?
Üniversite seçeneklerim neler? Mesleki bilgi ve becerilerimi nasıl
geliştirebilirim?
Alacağınız eğitim geleceğinizin şekillenmesinde önemli bir yer tutar.
Nasıl bir eğitim almanız ya da hangi kurslara gitmeniz gerektiğine karar
veremiyorsanız bu bölümü
İstihdam Durumu
Hangi işlere talep var?
Kaç kişi işsiz?
Türkiye´de hangi meslekler gözde?
İleride bu sıralama değişir mi?
Yeni bir işe başlıyorsanız, işinizi değiştirmek istiyorsanız ya da işinizde
yükselmek istiyorsanız bu bölümü
KENDİNİ TANIMA








Neleri yapmaktan mutlu oluyorum ?” sorusunun cevabı ilgilerimizi gösterir.
Mesleğimizin gerektirdiği özelliklerle ilgilerimiz benzeştiği ölçüde, meslek
hayatımızda daha verimli ve mutlu oluruz.
Örneğin, öğretmen insanlarla iletişim kurmaktan ve onlara bir şeyler öğretmekten
mutlu olan biridir.
Muhasebeci, belgeleri düzenlemekten, hesap yapmaktan, ayrıntılarla uğraşmaktan
hoşlanır. Ülkedeki adalet sistemine ilgisi olan bir kişi ise hakim, savcı veya avukat
olabilir.
Yeteneklerimiz, anlamakta ve yapmakta başarılı olduğumuz alanları temsil eder.
Her birimizin farklı yetenekleri vardır. Bazılarımız spora yetenekliyken, bazılarımız
sayısal konularda daha yeteneklidir. Kimimiz sanatta, kimimizse yabancı dil
öğrenme konusunda daha yeteneklidir. Sahip olduğumuz yetenekler, yöneleceğimiz
meslekle eşleştiği zaman mesleğimizde hem daha başarılı, hem daha mutlu oluruz.
Seçtiğimiz meslek, sadece ilgi ve yeteneklerimizle örtüştüğü kadar önem verdiğimiz
değerlerimizle de tutarlı olmalıdır.
Bazıları için iş hayatında parasal kazanç, toplumda saygın bir konuma sahip olmak
daha önemliyken, bazıları için de aile hayatına zaman ayırmak önceliklidir.
Meslek seçimi yaparken, seçeceğimiz mesleğin değerlerimizi destekleyecek
özelliklere sahip olması, işimizi yaparken daha fazla verim almamızı ve mutlu
olmamızı sağlar
EĞİTİM FIRSATLARI
Eğitim fırsatlarını ve eğitim sürecinizi değerlendirirken, planlarken nelere
dikkat etmek gerekir?
► Kendinizi tanıyın, beklentilerinizi, eğitim ihtiyaçlarınızı iyi belirleyin
► Yakın ve uzak çevrenizdeki fırsatları ve koşullarını araştırın,
► Eğitim kurumlarının özelliklerini, koşullarını, ihtiyaçlarınıza ve sizin
koşullarınıza uygunluğunu değerlendirin,
► Almayı istediğiniz eğitim sonucunda gelmek istediğiniz noktayı değerlendirin
► Bir sertifika programı ya da kursa katılacaksanız size sağlayacağı katkıları
değerlendirin, daha önce bu eğitime katılmış tanıdıklarınız varsa görüş ve önerilerini
alın,
► Eğitiminizi yarıda bıraktıysanız ve tekrar eğitiminize devam etmek istiyorsanız
nereden ve nasıl başlayacağınız konularında bir uzmandan destek alın, çevrenizdeki
tanıdıklarınıza sorun,
► Eğitim kurumlarını, eğitim merkezlerini ziyaret ederek değerlendirme için daha çok
bilgi toplayın,
► Halen eğitiminize devam ediyorsanız, eğitiminizi destekleyen farklı fırsatların olup
olmadığını araştırın. Zaman zaman çevrenizde halk eğitim merkezleri, üniversiteler,
belediyeler bünyesinde katılabileceğiniz kurslar açılabilir. Çeşitli şekillerde ve özellikle
de internet üzerinden bu kursları takip edin,
► Eğitiminizi farklı bir ülkede ya da şehirde devam etmek istiyorsanız eğitim kurumları
ile yazışın, koşullarını öğrenin, internet üzerinden araştırmalar yapın.
İSTİHDAM
Büyük bir ekonomiye sahip ülkemizde çalışılabilecek çok sayıda farklı
meslek vardır. Çalışma hayatına başlarken bu farklı mesleklerin her birinin
belli başlı nitelikleri, ne tür beceri, yetenek, kişisel özellik ve eğitim
gerektirdikleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir, çünkü hepimiz bilgi
ve becerilerimizle örtüşen, kendimizi rahat hissettiğimiz bir işte çalışmak
isteriz.
Çalışacağımız meslekte ne kadar ücret ödendiği, ne kadar kişinin
istihdam edildiği, bu mesleğin gelecekte önemini koruyup korumayacağı gibi
bilgiler de kararımızı verirken ihtiyacımız olan önemli ayrıntılardır.
Seçtiğimiz meslekte gelişimimizin hangi noktalara ulaşabileceğini,
mesleğimizde deneyim kazandıktan sonra bizi bekleyen seçeneklerin neler
olacağını da tabii ki önceden bilmek isteriz.
Uygun mesleği belirledikten sonra artık kendimize bir iş bulma
aşamasına gelmiş oluruz. Çoğu insan iş arama ve bulma sürecini tamamen
tesadüflere bırakır. Oysa bu süreçte bize yardımcı olabilecek kurumlar ve
yöntemler vardır. Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezlerinden, Ulusal
Mesleki Bilgi Sistemi bunlara örnek olarak verilebilir.
ATP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına
geçebilmek için isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek ancak ortaöğretim
kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55
olan öğrencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır.
Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve
anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına
göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.
9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla
matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı
puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
ATP meslek alanlarına geçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları
dışında diğer okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. ATP na
Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki diğer okulların 9 uncu sınıfını
doğrudan geçen öğrenciler de başvurabilir.
AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI.
Alana yerleştirme puanı, öğrencinin 9 uncu sınıf
yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının
yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı
toplanarak belirlenir.
AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler
sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına
göre tercih edeceklerdir.
Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri
bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili
meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu
işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.
SINIF TEKRARI YAPAN VE ÖĞRENİM HAKKINI KULLANMAYAN
ATL/AML ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile
alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına
kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi
programında öğretimlerine devam eden
öğrencilerin istemeleri halinde hakları korunarak
daha önce yerleştirildikleri program ve alanda
eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
TERCİH İŞLEMLERİ
Tercihler 18-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden
yapılacaktır.
Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2
formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli
adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.
Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın
öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.
ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan
AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır.
MBY sınavı ile öğrenci alacak denizcilik alanını tercih edecek
öğrencilerin kılavuzda belirtilen tarihlerde bu sınavlara girmiş olmaları gerekir.
Sınava girmemiş olan ya da sınavda başarısız olan öğrenciler ile olumlu sağlık
raporunu alamayanlar denizcilik alanını tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda
olan adaylara okulunda gidebileceği başka bir alanın bulunmaması durumunda
diğer alanları tercih etmeleri için e-Okul Sistemi izin verecektir.
Değişik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday, bulunduğu
okulda kontenjan açığı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak
merkezi olarak yerleştirilir.
Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle
başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sistemine hatasız ve
eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.
e-Okul Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler merkezi
yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.
Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak
onaylanacaktır.
Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce
yapılacaktır.
Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak okul müdürlüğü
yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası
imza karşılığı veliye verilecektir.
Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr,
http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise
https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
ATP Tercih İşlemleri
ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler
kendi okulları dışında diğer okullardan da tercih
yapabileceklerdir.
Adaylar ATP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.
AMP Tercih İşlemleri
AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler
sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih
önceliğine göre tercih edeceklerdir.
Öğrenciler AMP için tercih yaparken okullarında
bulunan tüm alanları tercih önceliğine göre seçmek
zorundadırlar.
Adaylar AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ







Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate
alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Öğrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse AMP tercihleri dikkate
alınmayacaktır.
ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve
tercih sırasına göre değerlendirilecektir.
AMP de yerleştirme işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki alanlardan birisine
yapılacaktır.
ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı oluşması halinde diğer ortaöğretim
kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik
esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.
Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması
durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna
kadar, alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.
MBY sınavıyla öğrenci alınan denizcilik alanı ile sağlık hizmetleri alanına diğer
alanlardan geçiş yapılmaz.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI
ATP ve AMP yerleştirme sonuçları 12 Haziran
2015 saat 15:00 da ilan edilecektir.
Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli
Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.
Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye
olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS)
gönderilecektir.
OKULUMUZ KONTENJANLARI:
2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuzda
okutulacak alanlar ve kontenjanları :
ALAN
ŞUBE SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
BİLİŞİM
2
68
MUHASEBE-FİNANSMAN
3
102
PAZARLAMA
1
34
BÜRO YÖNETİMİ
3
102
TERCİH FORMU NASIL
DOLDURULACAK ?????
İSTANBUL’DA BULUNAN OKULLARIN
ADLARINI BU OKULLARDA BULUNAN
BÖLÜMLERİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM????
29 MAYIS 2015 TARİHİNE KADAR
TERCİH BAŞVURULARINIZI EK-1 VE EK-2
FORMLARINI E-OKUL ÜZERİNDEN DOLDURARAK
VEYA FORMLARIN ÇIKTILARINI DOLDURUP
MÜDÜR MD. YRD. ŞAZİYE AKSU ÇELİK’E İMZALI
OLARAK TESLİM EDEREK YAPABİLİRSİNİZ.
12 HAZİRAN 2015 15:00 DA E-OKUL
SİSTEMİNDEN SONUÇLARI KONTROL EDİNİZ.
TERCİH YAPMAMANIZ YA DA TERCİHİNİZE
YERLEŞEMEMENİZ DURUMUNDA
OKULUMUZDA BOŞ KALAN KONTENJANLARA
YERLEŞTİRİLECEKSİNİZ.
BU DURUMDA İSTEMEDİĞİNİZ BİR BÖLÜMDE
OKUMAK ZORUNDA KALABİLECEĞİNİZİ
UNUTMAYINIZ.
OKULUMUZDA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE
YETECEK KADAR BÖLÜM AÇILMAKTADIR.ANCAK
ÖĞRENCİLER, YANLIŞ YÖNLENDİRMELER
YÜZÜNDEN BELLİ ALANLARA YIĞILMALARI
NEDENİYLE İSTEMEDİKLERİ ALANDA EĞİTİM
GÖRMEK ZORUNDA KALMAKTADIRLAR.
BU NEDENLE SİZE VERİLEN 15 TERCİH HAKKINI
DOĞRU KULLANINIZ.
UNUTMAYINIZ!
EN GÜZEL BÖLÜM ÇEVRENİN SİZE DAYATTIĞI
DEĞİL ÇOCUĞUNUZUN YETENEKLERİNE EN
UYGUN OLAN BÖLÜMDÜR.
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
SORULAR
VE
CEVAPLAR….
Download

dosyalar/2015_04/15122900_alandaltanıtımsunusu