Staň se součástí AFO týmu!
Hledáme nové členy štábu festivalu AFO! Pokud tě některá pozice zaujme, přijď na výběrové
řízení do Velké posluchárny Katedry divadelních, filmových a mediálních studií ve 2. patře
Uměleckého centra UP – Konvikt a to 17., 18. nebo 19. února, dle rozpisu jednotlivých
výběrových řízení. Odměnou ti, kromě festivalu samotného, bude drobné finanční
ohodnocení a také 3 kredity typu C za předmětu „KDU/PFPRB“ (pro studenty KDFMS kredity
typu „B“).
Program:
Asistent/ka programu (1 volná pozice)
Koordinátor/ka úvodů a besed k soutěži krátkých filmů (1 volná pozice)
Asistent/ka doprovodného programu – 3D tiskárny Do It! (2 volné pozice)
Asistent/ka programu Science Café (1 volná pozice)
Produkce:
Koordinátor/ka dopravy (1 volná pozice)
Pracovník/pracovnice AFOshopu (1 volná pozice)
Catering (4 volné pozice)
Akreditace:
Pracovník/ pracovnice akreditací (5 volných pozic)
PR sekce:
Koordinátor/ka propagace (1 volná propagace)
Tým propagace (4 volné pozice)
Pracovník/ pracovnice press centra (2 volné pozice)
Fotograf/ka (4 volné pozice)
Guest service:
Catering guest service (3 volné pozice)
Koordinátor/ka poroty zahraniční soutěže (1 volná pozice)
Koordinátor/ka poroty soutěže krátkých filmů (1 volná pozice)
Doprovod hostů festivalu (4 volné pozice)
Doprovod hostů festivalu při dopravě (3 volné pozice)
Industry program:
Asistent/ka industry sekce (1 volná pozice)
Runner/ka (1 volná pozice)
Koordinátor/ka prezenčních listin a dalších výstupů v rámci industry programu (3 volné pozice)
Projekční místa:
Venue manager/ka programu na Horním náměstí (1 volná pozice)
Libero – uvaděč/ka (10 volných pozic)
Obsluha šatny v rámci zahajovací projekce a slavnostního předávání cen (2 volné pozice)
Stručné představení pozic a základních požadavků na jednotlivé pozice
Program (výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou v úterý 18. 2. od 20:00)
Asistent/ka programu (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
komunikaci s hosty (především k programovým blokům „Láska“ a „Alan Turing“), uvedení
snímků k těmto blokům, případně uvedení přítomných hostů, moderace besed po skončení
filmů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné vystupování,
ochota řídit se pokyny, ale i řešit samostatně vzniklé komplikace, schopnost vystupovat před
lidmi, ochota rozšířit si své faktické znalosti k daným oblastem programu a aktivně těchto
znalostí v komunikaci s hosty využít.
Koordinátor/ka úvodů a besed k soutěži krátkých filmů (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
komunikaci s hosty k soutěži krátkých filmů a to jak před festivalem, tak bezprostředně
v průběhu AFO, uvedení přítomných hostů před publikem, moderace besed po skončení
filmů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné vystupování,
řešit samostatně vzniklé komplikace, schopnost vystupovat před lidmi, ochota rozšířit si své
faktické znalosti k daným oblastem programu a aktivně těchto znalostí v komunikaci s hosty
využít.
Asistent/ka doprovodného programu – 3D tiskárny DO-IT (2 volné pozice)
Pozice obnáší:
obsluha 3D tiskáren zapůjčených od partnera festivalu, firmy DO-IT, zaškolení odborníky,
průběžné představování 3D tiskáren návštěvníkům festivalu a zodpovídání jejich případných
dotazů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
Spolehlivost, příjemné vystupování, komunikativnost, ochota naučit se obsluze 3D tiskáren,
schopnost samostatně řešit vzniklé komplikace.
Asistent/ka programu Science Café (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
komunikaci s hosty k programu přednášek v rámci Science Café, uvedení hostů před
publikem, moderace besed po skončení přednášek.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné vystupování, řešit samostatně vzniklé
komplikace, schopnost vystupovat před lidmi, ochota rozšířit si své faktické znalosti k daným
oblastem programu a aktivně těchto znalostí v komunikaci s hosty využít.
Produkce (výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou ve středu 19. 2. od 18:30)
Koordinátor/ka dopravy (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
koordinaci dopravy hostů i materiálu v rámci příprav festivalu a i v samotném průběhu
festivalu a po jeho skončení.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
výborné organizační schopnosti, schopnost samostatně řešit vzniklé problémy a kolize.
Pracovník/pracovnice AFOshopu (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
komunikaci s účastníky festivalu, prodej festivalových propagačních předmětů, knih a dalšího
zboží.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
Organizační schopnosti, spolehlivost (včetně práce s pokladnou), dochvilnost,
systematičnost, příjemné vystupování.
Catering (4 volné pozice)
Pozice obnáší:
zajištění chodu cateringu pro štáb festivalu, příprava nápojů a občerstvení, drobné pochůzky
a nákupy.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
spolehlivost, dochvilnost, příjemné vystupování, schopnost vytvořit příjemnou atmosféru
„na pracovišti“ pro ostatní členy štábu
Akreditace (výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou v úterý 18. 2. od 20:00)
Pracovník/ pracovnice akreditací (5 volných pozic)
Pozice obnáší:
komunikaci s účastníky festivalu, přípravu a výdej akreditačních karet, zodpovídání rozličných
dotazů, řešení případných problémů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
Organizační schopnosti, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné vystupování,
angličtina výhodou.
PR sekce (výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou ve středu 19. 2. od 18:30)
Koordinátor/ka propagace (1 volná propagace)
Pozice obnáší:
koordinaci týmu propagace a průběžnou kontrolu v období před započetím festivalu,
v průběhu festivalu dohlížet na sklad tiskových výstupů dle pokynů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
výborné organizační schopnosti, schopnost samostatně řešit vzniklé problémy a kolize,
schopnost a ochota řídit tým
Tým propagace (4 volné pozice)
Pozice obnáší:
zajištění propagace festivalu před jeho započetím, distribuce plakátů a dalších tiskových
výstupů
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
spolehlivost, příjemné vystupování, iniciativa v hledání nových prostor pro prezentaci
festivalu vítána.
Pracovník/ pracovnice press centra (2 volné pozice)
Pozice obnáší:
chod press centra v průběhu festivalu, komunikace s novináři, průběžný media monitoring
tisku.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
Organizační schopnosti, spolehlivost, příjemné vystupování, angličtina vítána.
Fotograf/ka (4 volné pozice)
Pozice obnáší:
zaznamenávat průběh příprav festivalu a festivalu samotného dle zadání PR a fundraisingu.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
praxe v oboru nutná, uchazeči by měli na výběrové řízení donést ukázky svých prací, časová
flexibilita výhodou
Guest service (výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou v úterý 18. 2. od 20:00)
Catering guest service (3 volné pozice)
Pozice obnáší:
zajištění chodu cateringu pro hosty festivalu, příprava nápojů a občerstvení, drobné
pochůzky a nákupy.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka podmínkou, spolehlivost, dochvilnost, příjemné vystupování,
schopnost vytvořit příjemnou atmosféru v prostorách guest servisu, ochota a schopnost
komunikovat s hosty na rozličná témata.
Koordinátor/ka poroty - zahraniční soutěže (1 volná pozice), soutěže krátkých filmů (1
volná pozice)
Pozice obnáší:
komunikaci s porotou a to jak před festivalem, tak bezprostředně v průběhu AFO, dohlížení
na harmonogram jednotlivých členů poroty.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné vystupování,
řešit samostatně vzniklé komplikace, ochota rozšířit si své faktické znalosti k daným
oblastem programu a aktivně těchto znalostí v komunikaci s porotci využít.
Doprovod hostů festivalu (4 volné pozice)
Pozice obnáší:
bezprostřední komunikaci s hosty, řešení vzniklých problémů, dohlížení na harmonogram
jednotlivých hostů a koordinaci využití volného času hostů k jejich spokojenosti.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka nezbytná, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné
vystupování, řešit samostatně vzniklé komplikace, ochota rozšířit si své faktické znalosti
k daným oblastem programu a aktivně těchto znalostí v komunikaci s hosty využít.
Doprovod hostů festivalu při dopravě (3 volné pozice)
Pozice obnáší:
bezprostřední komunikaci s hosty od okamžiku příletu/příjezdu až do okamžiku příjezdu do
Olomouce – vyzvednutí hostů na letišti či nádraží a komunikace s nimi v průběhu cesty do
Olomouce, řešení vzniklých problémů se zpožděním, dopravní situací a podobně
v komunikaci s koordinátorem dopravy a guest servisem.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka nezbytná, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné
vystupování, řešit samostatně vzniklé komplikace, ochota rozšířit si své faktické znalosti
k daným oblastem programu a aktivně těchto znalostí v komunikaci s hosty využít.
Industry program (výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou v úterý 18. 2. od 20:00)
Asistent/ka industry sekce (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
před započetím festivalu - pomoc při přípravě katalogu „Industry guide“ – podrobné
seznámení s hosty indurstry sekce. V rámci festivalu - komunikaci s hosty industry meetingů
a péče o ně, řešení případných problémů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
znalost anglického jazyka, spolehlivost, dochvilnost, systematičnost, příjemné vystupování,
ochota řídit se pokyny, ale i řešit samostatně vzniklé komplikace, ochota rozšířit si své
faktické znalosti k daným oblastem programu a aktivně těchto znalostí v komunikaci s hosty
využít.
Runner/ka (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
plnění drobných produkčních úkolů v rámci industry meetingů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
organizační schopnosti, spolehlivost, dochvilnost, samostatnost, technická zdatnost,
proaktivita.
Koordinátor/ka prezenčních listin a dalších výstupů v rámci industry programu a
workshopů (3 volné pozice)
Pozice obnáší:
dohled nad distribucí prezenčních listin, podání zpráv z průběhu úvodů, diskusí a přednášek
(produkční industry sekce), příprava podkladů pro další zpracování (dle zadání).
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
pečlivost, organizační schopnosti, samostatnost při řešení problémů, dobrá stylistická úroveň
psaného i mluveného projevu.
Projekční místa – venue manager/ka
(výběrové řízení proběhne v pondělí 17. 2. od 20:30)
Venue manager/ka programu na Horním náměstí (1 volná pozice)
Pozice obnáší:
dohled nad projekčním místem na Horním náměstí, obsluha přednášek v rámci Science Café,
dohled nad doprovodným programe na Horním náměstí. Komunikace s techniky při
večerních projekcích.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
technická zdatnost, organizační schopnosti, samostatnost při řešení problémů, příjemné a
klidné vystupování i v krizových situacích
Projekční místa (mimo venue managera/ku)
(výběrová řízení na jednotlivé pozice proběhnou ve středu 19. 2. od 18:30)
Libero – uvaděč/ka (10 volných pozic)
Pozice obnáší:
Komunikaci s návštěvníky festivalu, dohled nad projekčním sálem, kontrolu sálu před a po
projekci, koordinaci vstupu diváků do sálů – zajištění přednostního vstupu účastníkům
s rezervacemi, kontrolu přítomnosti hostů pro úvody a besedy, komunikaci s promítači a
venue managery, řešení konfliktních situací s návštěvníky, komunikace případných problémů
k divákům v sále.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
asertivita, organizační schopnosti, samostatnost při řešení problémů, příjemné a klidné
vystupování i v krizových situacích, ochota získat podrobné informace o programu a tyto
znalosti dále předávat návštěvníkům.
Obsluha šatny v rámci zahajovací projekce a slavnostního předávání cen (2 volné pozice)
Pozice obnáší:
pomoc při organizaci zahajovací projekce a slavnostního předávání cen, zajištění obsluhy
šatny v Kině Metropol a případně dalších dílčích úkolů.
Uchazeč/ka by měl/a splňovat tyto požadavky:
organizační schopnosti, spolehlivost, samostatnost při řešení problémů, příjemné a klidné
vystupování i v krizových situacích.
Přehled výběrových řízení:
Pondělí 17. 2. 20:00
Organizační schůzka – představení volných pozic, zodpovězení případných dotazů,
účast není povinná.
Pondělí 17.2. 20:30
Výběrové řízení na pozici: Venue manager/ka programu na Horním náměstí
Úterý 18.2. 20:00
Výběrová řízení na pozice:
Asistent/ka programu (1 volná pozice)
Koordinátor/ka úvodů a besed k soutěži krátkých filmů (1 volná pozice)
Asistent/ka doprovodného programu – 3D tiskárny Do It! (2 volné pozice)
Asistent/ka programu Science Café (1 volná pozice)
Pracovník/ pracovnice akreditací (5 volných pozic)
Catering guest service (3 volné pozice)
Koordinátor/ka poroty zahraniční soutěže (1 volná pozice)
Koordinátor/ka poroty soutěže krátkých filmů (1 volná pozice)
Doprovod hostů festivalu (4 volné pozice)
Doprovod hostů festivalu při dopravě (3 volné pozice)
Asistent/ka industry sekce (1 volná pozice)
Runner/ka (1 volná pozice)
Koordinátor/ka prezenčních listin a dalších výstupů v rámci industry programu
(3 volné pozice)
Středa 19.2. 18:30
Výběrová řízení na pozice:
Koordinátor/ka dopravy (1 volná pozice)
Pracovník/pracovnice AFOshopu (1 volná pozice)
Catering (4 volné pozice)
Koordinátor/ka propagace (1 volná propagace)
Tým propagace (4 volné pozice)
Pracovník/ pracovnice press centra (2 volné pozice)
Fotograf/ka (4 volné pozice)
Libero – uvaděč/ka (10 volných pozic)
Obsluha šatny v rámci zahajovací projekce a slavnostního předávání cen (2
volné pozice)
Download

TEĎ - Academia Film Olomouc