PENÍZE
1
Co jsou vlastně peníze?
‐ peníze ‐ prostředek k platbě za zboží
Jakou funkci peníze plní?
2
Jaké znáš formy peněz?
hotovostní bezhotovostní peníze
peníze
bankovky a mince
vklady na účtech
3
Kdo má výhradní právo vydávat hotovostní peníze do oběhu?
ČNB ‐ Česká národní banka
ČNB v Praze
pobočka ČNB v Brně
4
Jakou úlohu plní ČNB ve správě mincí a bankovek?
příprava a výroba mincí a bankovek
dodávky nových mincí a bankovek do oběhu
výměna poškozených mincí a bankovek za nové
stažení opotřebovaných mincí a bankovek z oběhu a jejich zničení
evidence padělaných a pozměněných bankovek a mincí
5
Znáš české bankovky?
Tvoř dvojice.
6
Najdi v textu věcné chyby a text napiš tak, aby byl správně.
Peníze vydává tatínek, dozor nad jejich
vydáváním má maminka. Jsou prostředkem,
kterým denně platíme za zboží, tím zajišťujeme
jejich mačkání. Hotovostní peníze jsou mince a
bankovky, které jsou tištěny na kancelářském
papíře. V České republice platíme tanzanským
šilinkem.
?
Pracuj s učebnicí.
7
Najdi v textu věcné chyby a text napiš tak, aby byl správně.
Peníze vydává tatínek, dozor nad jejich
vydáváním má maminka. Jsou prostředkem,
kterým denně platíme za zboží, tím zajišťujeme
jejich mačkání. Hotovostní peníze jsou mince a
bankovky, které jsou tištěny na kancelářském
papíře. V České republice platíme tanzanským
šilinkem.
?
8
Najdi v textu věcné chyby a text napiš tak, aby byl správně.
Peníze vydává Česká národní banka, dozor nad
jejich vydáváním má stát. Jsou prostředkem,
kterým denně platíme za zboží, tím zajišťujeme
jejich oběh. Hotovostní peníze jsou mince a
bankovky, které jsou tištěny na speciálním
bankovkovém papíře. V České republice platíme
korunou českou.
9
Uveď ochranné prvky na našich bankovkách.
http://www.cnb.cz/cs/platidla/animace.html
10
Co dělat s poškozenými bankovkami?
Stalo se vám někdy, že jste při placení zjistili, že máte poškozenou bankovku a pokladní ji odmítla přijmout? Mohou si v obchodech dovolit bankovku odmítnout?
pokladní může odmítnout poškozenou bankovku
zákazník může také poškozenou bankovku odmítnout (pokladní vám ji vůbec nesmí vydat)
každý občan může poškozenou bankovku odnést do banky a požadovat výměnu za novou
11
všechny banky mají ze zákona povinnost měnit poškozené bankovky, pokud není jejich poškození příliš velké
například pokud je bankovka ohořelá, měla by být předložena pouze v České národní bance
12
Zdroje:
Učebnice: „Finanční gramotnost“, autor: Petra Navrátilová, nakladatelství: Computer Media
„Finanční gramotnost pro 2. Stupeň ZŠ“ a pracovní sešit "I. Peníze", autor: Petr Jakeš a kolektiv, nakladatelství: Fortuna
Obrázky: <http://i.idnes.cz/11/023/cl6/BAB396207_profimedia_0010622168.jpg>
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CBNod.JPG>
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_‐_%C4%8CNB.jpg>
animace:
<http://www.cnb.cz/cs/platidla/animace.html>
13
Download

Peníze