DIVISION
DIVISION
HENNLICH ENERGY
HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.
HENNLICH s.r.o.
®
H
dí!
HENNLICze a životní prostře
® aves money
í
n
e
s
p
šetří
t!
n
e
H
C
m
I
n
L
o
N
r
i
v
N
n
HE
and the e
ZERO FUEL GEN®
Připravíme projekt
a veškerou administrativu
postavíme a zprovozníme
ZERO FUEL GEN 50 na klíč
We offer the whole package
from project, paperworks…
...over turn-key installations
on customer site…
50 kW
zajistíme optimální provoz
a servis ZERO FUEL GEN 50.
We provide optimum
operation and service of
ZERO FUEL GEN 50
*
HENNLICH ENERGY dodává i další technologie, které šetří
peníze a životní prostředí.
HENNLICH ENERGY delivers also another technology which
can save your money and environment.
Certifikováno podle ISO 9001 a ISO 14001
Certified acc. to ISO 9001 and ISO 14001
Neváhejte nás kontaktovat!
Feel free to contact us!
Váš lokální partner:
Your local partner:
ECO-mizer® spalinový výměník tepla
pro plynové kotle 600 kW až 50 MW.
Mobilní bioplynová stanice na principu suchomokré fermentace o výkonu 15-100 kWe.
ECO-mizer- waste-heat exchange for
gas boilers from 600 kW to 50 MW.
Mobile biogas station on the principle
of dry-wet fermentation at a power of
15-100 kWe.
DIVISION
HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 711 600
e-mail: [email protected]
www.hennlich.cz/zfg
epla
t
z
u
n
i
ř
t
k
e
l
Vyrábějte e
at
e
h
e
t
s
a
w
om
r
f
y
t
i
c
i
r
t
c
e
Produce el
www.hennlich.cz/zfg
DIVISION
HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.
300 kWt
ZERO FUEL GEN®
50 kW
Voda
Pára
Spaliny
Olej
Použití
Applications
Spalovny
Dieselové generátory
Kogenerační jednotky
Velké turbokompresory
Zkapalňování plynu
Ocelárny
Procesní průmysl
Voda 90 - 150 °C
Water 90 - 150 °C
Water
Steam
Exhaust Gas
Oil
Pára 100 - 150 °C
Steam 100 - 150 °C
VÝSTUP
OUTPUT
VSTUP
ENTRY
350 kWt
50 kWe
ZERO FUEL GEN®
Jak ZFG funguje?
How does ZFG work?
Incinerators
Diesel generators
CHP units
Big turbocompressors
Gas liquification
Steal works
Process industry
50 kW
a
l
p
e
t
z
y
n
i
ř
t
k
e
l
e
a
b
o
Výr
t
a
e
h
e
t
s
a
w
m
o
r
f
y
t
i
c
Electri
350 kW je energie potřebná na vstupu do jedné jednotky ZFG. Ve
výparníku se tato energie využije k vypaření chladiva. Pára chladiva
expanduje na turbíně a ta pohání vysokofrekvenční generátor. Ve
vzduchem nebo vodou chlazeném kondenzátoru dojde ke zkapalnění
chladiva. Čerpadlo tlačí kapalinu do výparníku. Celý cyklus se opakuje.
350 kW is energy required on entry for one ZFG. This energy is used in
an evaporator to vaporize refrigerant. Vapour expand in a turbine which
drives high frequency generator. Vapour then condenses in a water or air
cooled condenser. Pump feeds the liquid refrigerant to an evaporator. And
the cycle repeats.
Vlastnosti & Výhody
Features & Benefits
účinnost až 14 %
turbína na plynových ložiskách zaručuje delší životnost
vodou nebo vzduchem chlazený kondenzátor
rozměry vodou chlazené jednotky 2300x2000x2300 (DxŠxV)
efficiency up to 14 %
air bearing turbine ensures that our ZERO FUEL GEN lasts for a lifetime
water or air cooled condenser
dimensions of water cooled version 2300x2000x2300 (LWH)
elektřina 400 V, 50/60 Hz
electricity 400 V, 50/60 Hz
Proč ZFG 50 kW?
Why ZFG 50 kW?
Při celoročním provozu získáte až 438 MWh
elektřiny, kterou můžete sami spotřebovat nebo
prodat. Zároveň zvýšíte účinnost vašeho provozu
a přispějete k lepšímu využívání přírodních zdrojů.
If you use a ZERO FUEL GEN 50 kW for an entire
year you will have up to 438 MWh of electricity,
which you can use or sell.
You will also increase the efficiency of your
operation which helps preserve natural resources.
www.hennlich.cz/zfg
Download

Brožura ZERO FUEL GEN® 50kW ORC