Download

Otevřený dopis ve věci zrušení grantové výzvy 2.1 ministerstvem