Chcete
s i vy p ů jč it
knihu ZDARMA?
Malá knihovna - velké tituly
ité však je,
„Slova knih nás vždy vzruší, důlež
aby nás změnila.“ Konfucius
DOTKNI SE VÝŠIN 1,2
Barvité popisy, živé dialogy, strhující děj — to vše
pomáhá vytvořit si o významných osobnostech
zcela konkrétní představu a pochopit jejich přínos
pro lidstvo.
Osudy lidí, jako byl Vincent van Gogh, Anne Morrow Lindbergová, Pelé nebo Tomáš G. Masaryk
a další (1. díl). Thomas Alva Edison, John Harper,
Matka Tereza, Antonín Dvořák či Jan Ámos Komenský (2. díl), v nás dozajista mají moc probudit
touhu něčeho v životě dosáhnout a svým činem
proměnit tento svět k lepšímu.
Melanie Bockmannová
UNRAPPED příběh dvou raperů
Byli to dva obyčejní kluci, kteří měli rádi rap a hip
hop. Vyrůstali v ulicích New Yorku, kde se naučili
první taneční krůčky. Tvrdě na sobě pracovali,
zdokonalovali se, založili vlastní hip hopovou
skupinu. Jejich hvězda stoupala stále výš. Už
to vypadalo, že až nadosmrti budou součástí
showbyznysu. Pak se ale všechno změnilo.
VĚRNÍ PŘÁTELÉ
Biblické příběhy pro děti
Knihy nabízí příběhy známých biblických postav
jako jsou Mojžíš, Samuel, Josef, Ester, Daniel,
Ježíš a mhoha dalších.
Pro vaše děti a mládež
Renata Kaminská, Pepa Poper
FILIP NA OSTROVĚ ŠŤASTNÉHO
ŽIVOTA
Další díl Filipových dobrodružství vás zavede
na ostrov, který napadli Zlostníci. Filip a jeho
přátelé chtějí obyvatelům ostrova pomoci.
Aby mohli Zlostníky vyhnat, potřebují najít pět
vzácných truhlic a jejich poklady odevzdat
náčelníkovi. Podaří se jim Zlostníky přemoci? A co
najdou v truhlicích? Pomocí tajemného pokladu
vysvětluje autorka čtenářům, co znamená právo
na život, svobodu, ochranu, pomoc a vzdělávání.
Renata Kaminská, Pepa Poper
FILIPOVA NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Filip, Klárka, doktor Příroda a jejich ostatní kamarádi zažívají nová dobrodružství. Příběhy svými
tématy zasahují do oblasti vztahů mezi dětmi
a ukazují na šikanu, vysvětlují principy zdravého
stravování, varují před závislostmi na hracích
automatech a povzbuzují ke zdravému pohybu.
Vladimíra a Jaroslava Spielvogelová
ŽIRAFÍ PŘÍBĚHY 1
Příběhy dvou žirafích kamarádů, určené pro
předškolní děti, nás zavedou do prostředí savany
a akáciového hájku, který je domovem žirafího
stáda. Žirafáčci se vydávají na výpravy do okolí
a s pomocí svých kamarádů překonají každé nebezpečí. Tato kniha, doplněná milými ilustracemi,
vede děti k tomu, aby poslouchaly své rodiče,
uměly vycházet s druhými a vzájemně si pomáhaly.
7+7×7 PŘÍBĚHŮ
Nechte se proto inspirovat příběhy, které
vyprávějí o odvaze lidí dávných i současných,
vašich vrstevníků i těch, co se svojí statečností
a houževnatostí zapsali do historie.
Pro potěšení vaší duše
Ellen G. Whiteová
Radim Passer
NA ÚSVITU DĚJIN
3 a 1/2 ROKU
Úvodní kniha série „Drama věků“ americké
spisovatelky vás zve k zamyšlení nad nejstaršími
příběhy. Popisuje známé příběhy o původním ráji,
Adamovi a Evě, o potopě, Josefovi či Mojžíšovi,
které se odehrály na úsvitu lidských dějin.
Ellen G. Whiteová
OD SLÁVY K ÚPADKU
Druhý díl série „Drama věků“ vtahuje čtenáře
do historie izraelských králů. Dočtete se o obdobích, kdy národ naslouchal slovům proroků, kteří
i s nasazením vlastního života přinášeli vládcům
naléhavá varování.
1. díl
aneb americký sen v Česku
Strhující životní příběh jednoho z nejúspěšnějších
českých podnikatelů současnosti, developera
Radima Passera. Upřímná, zcela otevřená zpověď
osloví bezpochyby ­každého čtenáře. Toho, koho
zajímá, jak se dělá byznys; toho, koho láká nahlížet
„až do kuchyně“ známých lidí; toho, kdo — stejně
jako ještě před nedávnem Radim ­Passer — hledá
jediný správný směr svého života.
3 a 1/2 ROKU II
2. díl
aneb s vírou a odhodláním
Další poutavé vyprávění Radima Passera.
Lloyd Erickson
Ellen G. Whiteová
BŮH OTCEM
TOUHA VĚKŮ
Historické drama nabízí jedinečný pohled na život
a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii
lidstva — Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes
vliv na naše myšlení, historii, kulturu i umění,
a především na naši morálku a etické postoje.
Tato kniha nabízí nový a podněcující obraz nebeského Otce. Ukazuje na Jeho důvěryhodný charakter,
Jeho stálou přítomnost, Jeho nekonečnou lásku.
Najdete v ní porovnání různých vzorů rodičů s Boží
dokonalostí. Dovede vás k poznání, díky kterému
se budete moci zbavit mylných představ o Bohu
a přijmout Jeho vroucí objetí.
Ellen G. Whiteová
Ron & Nancy Rockeyovi
POSLOVÉ NADĚJE A LÁSKY
KAŽDÝ MÁ SVÉ MÍSTO
Čtvrtý díl série „Drama věků“ pojednává
o pozoruhodných událostech na počátku našeho
letopočtu, kdy v Palestině vlivem Ježíšova učení
vzniklo hnutí, které okolnímu světu přineslo
fascinující poselství.
Na základě biblických principů povede kniha čtenáře cestou k odkrytí zdroje jejich osobních traumat.
Pomůže jim hlouběji pochopit jejich osobní potřeby
a nalézt konečné a trvalé Boží uzdravení. Jste-li
připraveni zbavit se konečně nálepky „oběti“,
začtěte se do následujících stránek.
Ellen G. Whiteová
Ron & Nancy Rockeyovi
VELKÉ DRAMA VĚKŮ
SPOJENÍ SRDCÍ
Závěrečný díl sleduje vývoj křesťanství za poslední
dva tisíce let. Jednotlivé události i základní smysl
historie jsou nazírány z perspektivy „velkého
dějinného sporu“ mezi dobrem a zlem. Značná
pozornost je v knize věnována závěrečným dramatickým událostem lidských dějin v biblických
proroctvích.
Spojení srdcí je působivá kombinace pravdivých
životních příběhů, průlomových výzkumů, které
vysvětlují, proč se cítíme tak, jak se cítíme, a proč
určitým způsobem jednáme, a praktických principů
a teorií, které mohou pomoci zlepšit naše narušené
vztahy a naplnit je láskou, jejíž velikost předčí
všechna naše očekávání.
Gerhard Padderatz
Donna Habenichtová
BŮH PŘED SOUDEM
Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik
utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často
nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude
svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv
na to, co s námi bude po smrti?
UKAŽ MI CESTU
Dr. Habenichtová vysvětluje na základě svých
poznatků z oblasti rozvoje dítěte a náboženské
výchovy, jak se děti duchovně rozvíjejí. Nabízí
praktické návrhy, jak můžete pomoci svému dítěti
rozvinout ­trvalé přátelství s Bohem.
Pro potěšení vaší duše
Ben Carson
Walter J. Veith
ZLATÉ RUCE
GENESIS KONFLIKT
Ben Carson je přednostou neurochirurgie fakultní
nemocnice Univerzity Johna Hopkinse. Je znám
jako tvůrce několika převratných chirurgických
postupů i jako lékař, který nejsmělejší naděje
proměňuje ve skutečnost. V prvním příběhu
s příznačným názvem „Zlaté ruce“ jej sledujeme
od dětství až po postavení věhlasného neurochirurga.
Kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční
teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před
několika lety zastáncem a pro­pagátorem evoluce.
Nyní máte možnost seznámit se s překvapivými
přírodovědeckými objevy týkajícími se původu
a historie lidstva v celé šíři jejího vědeckého
a duchovního kontextu.
Danièle Starenkyj
TOUHA ŽENY
Srdce ženy je jako kompas, jehož střelka ukazuje
vždycky k lásce bez ohledu na to, kterým směrem
se žena vydá. Proto by si měla každá žena uvědomit,
že být milována je její výsadou i právem.
Josh McDowell
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
ROZLUŠTĚNA
Šifra mistra Leonarda je kasovní trhák. Od prvního
vydání v roce 2003 se jí prodalo více než čtyřicet milionů ve čtyřiceti dvou jazycích. Dá se předpokládat,
že ještě více lidí zhlédlo filmové zpracování. Kromě
nadšeného přijetí však kniha vyvolává i bouřlivé
reakce. Církev, zasažená do citlivého místa, se
snaží tvrzení knihy vyvracet a v Itálii někteří
křesťané výtisky románu dokonce pálí. Čtenáři si
pak nad knihou velmi často kladou znepokojující
otázky typu: Co nebo kdo je svatý grál? Jsou tvrzení
zpochybňující věrohodnost křesťanství historicky
spolehlivá? Je pravda, že nás církev po celá staletí
záměrně udržuje v hluboké nevědomosti? Odpovědi
na tyto a jim podobné otázky se pokoušejí najít
i autoři knihy.
Cheri Ann Petersová
CHERI ZÁZRAK Z ULICE
Seděla v luxusní restauraci. Na stole před ní leželo
86 tisíc dolarů a 2,8 kg čistého kokainu.
Byla přesvědčena, že pro ni přece jen začínají lepší
časy. Konečně ji bude mít někdo rád. Tento úžasný
muž jí pomůže začít nový život. Už nebude muset
nazývat svým domovem ošuntělé byty narkomanů,
stará auta a erotické noční bary.
Za posledních deset let jich bylo víc než dost.
Cheri se cítila osamělá a velmi toužila po tom, aby ji
měl někdo opravdu rád. Potřebovala být milována.
Chtěla okusit skutečnou, nepodmíněnou lásku.
Jak ji však najít?
Walter J. Veith
KDE JSME ZTRATILI KŘÍDLA DVD
Jsme dokonalým projektem nebo senzačním
shlukem náhod?
Záznam přednášek prof. Veitha na DVD
DVD 1: Země v prostoru a v čase
DVD 2: Celosvětová potopa
DVD 3: Spor o fosílie
DVD 4: Království savců
DVD 5: Tajemství genů DVD 6: Původ degenerace
DVD 7: Historie ukrytá v kamenech
Dwight K. Nelson
DŮKAZ 3DVD
Filmové dokumenty představují rozhovory s renomovanými vědci, umělci i obyčejnými lidmi, kteří
prožili ve svém životě zvláštní zkušenost s Bohem.
Nabízejí drama, které staví mosty mezi teologií
a vědou, náboženstvím a touhou lidského srdce.
D. Batchelor
NEJBOHATŠÍ POUSTEVNÍK
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH DOUGA BATCHELORA
Mít otce milionáře a matku pracující v showbyznysu
znamená narodit se na „Šťastné planetě“. Ne vždy
však tato, na první pohled slibná konstelace přinese
člověku opravdové štěstí. Životní příběh Douga
Batchelora je toho exemplárním dokladem. Přestože
může mít všechno, co za peníze lze koupit, jeho nitro
se utápí v bolestné prázdnotě. Život mu již v dětství
přináší zdrcující prohry…
D. Batchelor
POSLEDNÍ UDÁLOSTI POČÁTEK NEBO KONEC?
Pozoruhodný filmový dokument pastora Douga
Batchelora, který se pokouší přiblížit dramatické
události lidských dějin v závěrečném zápasu
mezi dobrem a zlem.
zvuk: anglicky, titulky: české, čas: 43 min.
vieví
rara
šešezdzd
PrPre ovava
Neil Nedley, M. D.
ŽIVOT BEZ DEPRESE
Jako lékař se Neil Nedley zabývá vztahem mezi
fyzických a duševním zdravím. Kromě popisu
symptomů a rizik onemocnění depresí autor
představuje principy životního stylu, který
depresi předchází nebo s ní bojuje. Zaměřuje
se na zdravou stravu, pohyb, spánek, vliv
hudby, možnost použití bylin při léčbě deprese,
ale také nabízí rady, jak předcházet stresu.
Ramon C. Gelabert
BOLESTI HLAVY
V dnešní hektické době trápí bolest hlavy téměř
každého. Někdo jí trpí častěji, jiný méně často,
ale těžko bychom našli člověka, kterého hlava
ještě nikdy nebolela. Lze tedy říci, že kniha
„Bolesti hlavy a jak nad nimi zvítězit“ je užitečnou
pomůckou pro široký okruh lidí. Kniha jistě zaujme každého, kdo se zajímá o své zdraví a chce
zvítězit nad nepříjemnými obtížemi, jimiž různé
druhy bolesti hlavy nepochybně jsou.
Hans Diehl & Aileen Ludingtonová
UMĚNÍ ŽÍT ZDRAVĚ
Být zdravý, to je přání snad každého člověka.
Na péči o tělo nám však v dnešní uspěchané době většinou nezbývá čas. K snídani
rychle vypijeme šálek čaje nebo kávy, oběd
zhltneme v chůzi a na večeři spořádáme, na co
přijdeme. A pohyb? Na ten se dostane nanejvýš
jednou týdně. Pokud Vám tento scénář něco
alespoň vzdáleně připomíná, pak držíte v rukou
správnou knihu. Lékaři Hans Diehl a Aileen
Ludingtonová v ní uvádějí zkušenosti mnoha
lidí, kteří žili stejně jako většina z nás, ale díky
jednoduché úpravě životního stylu se zbavili
mnoha zákeřných nemocí, výrazně zlepšili své
zdraví a získali více tolik potřebné energie.
z
.c
o
n
l
p
a
n
t
i
.z
w
w w
:00 –17:00 hod.
4
Každou středu 1
George D. Pamplona – Rodger
ENCYKLOPEDIE LÉČIVÝCH
POTRAVIN
Dr. Pamplona-Roger v této knize přináší mnoho
nových informací o nejrůznějších druzích ovoce,
zeleniny, obilninách, luštěninách a ořeších. Graficky
přehlednou a logicky členěnou formou seznamuje
čtenáře s tím, jaké zdraví prospěšné látky se
skrývají v mikroskopické struktuře potravin a jak se
jich dá využít při léčbě nemocí. Autor se nezaměřuje
pouze na onemocnění, která jsou pro moderního
člověka čím dál větší hrozbou — na takzvané
civilizační choroby —, ale zabývá se i tím, jak zvýšit
odolnost imunitního systému, jak se vyhnout
infekčním chorobám či jak zlepšit psychickou i fyzickou výkonnost. Tuto knihu ocení každý, kdo touží
po tom, aby jeho strava byla lékem a lék byl jeho
stravou; každý, kdo chce, aby jeho život překypoval
energií, zdravím a vitalitou.
George D. Pamplona – Rodger
ENCYKLOPEDIE LÉČIVÝCH
ROSTLIN
Dr. Pamplona-Roger v této knize čtenáře přehlednou formou seznamuje s léčivými vlastnostmi,
které se skrývají v rostlinné říši. Ve dvaceti kapitolách představuje známé i méně známé rostliny
a jejich účinné látky, s jejichž pomocí si člověk
může upevnit své zdraví a využít je jako doplněk
léčby konkrétních onemocnění. Velkým přínosem
knihy je to, že se v ní nenacházejí jen teoretické
informace, ale také návodná doporučení, díky
nimž mohou čtenáři získané vědomosti snadno
využít v praktickém životě. Knihu ocení každý,
komu jeho zdraví není lhostejné a kdo touží o ně
pečovat šetrným způsobem.
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
CASD, Masarykova 128, Ústí nad Labem
Kontakt: 734 684 146 (I. Perůtková), 606 646 513 (R. Loder)
e-mail: [email protected]
Výpůjční doba všech knih a DVD je maximálně jeden měsíc.
Zájemcům s omezenou možností pohybu můžeme knihy doručit až domů.
Některé nabízené tituly si můžete zakoupit osobně v knihovně
nebo v e-shopu: www.maranatha.cz/e-shop/
e-shop
Download

stáhněte si leták - Sbor Ústí nad Labem