Duben – květen 2013 Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. – výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Plané neštovice -­‐ Varicella —  Onemocnění způsobuje -­‐ Virus varicella zoster – VZV, tento virus patří mezi herpes viry —  VZV způsobuje 2 onemocnění –  plané neštovice -­‐ primární onemocnění –  herpes zoster /pásový opar/ -­‐ jako reaktivace viru, který zůstává přítomen v nervovém systému —  Dvě onemocnění x jeden virus! —  Přenos kapénkovou infekcí (vzdušnou cestou) nebo přímým kontaktem -­‐ sekret z puchýřků —  Vysoce infekční onemocnění -­‐ nakažlivost více než 90% Plané neštovice —  Nejčastější vyrážkou se projevující infekční onemocnění v ČR -­‐ v roce 2010 více než 48 tisíc onemocnění —  Průměrný věk, kdy dochází k onemocnění je 6 let —  Inkubační doba -­‐ doba od nakažení po první projevy nemoci je obvykle 14 -­‐ 16 dní —  Dítě je nakažlivé až 2 dny před výsevem vyrážky na kůži nebo sliznici a nakažlivost trvá až do zaschnutí posledních strupů, nejčastěji kolem 7 dnů —  Do dvacátého roku života prodělá plané neštovice pouze 90 % populace —  V dospělosti jsou plané neštovice často závažné onemocnění -­‐ u pacientů, kteří je dosud neprodělali —  Nejzávažnější průběh bývá u těhotné ženy, která plané neštovice neprodělala či nebyla očkována Projevy planých neštovic —  Obvykle se nejdříve objevuje únava, teploty, nechutenství —  Následuje výsev vyrážky, který probíhá v několika vlnách —  Výsev se nejčastěji objevuje ve vlasaté části hlavy, obličeji a na trupu —  Flíčky se postupně mění v puchýřky, jejichž obsah se kalí a mění ve strupy —  Ve stejnou dobu se na kůži vyskytují všechna stádia vyrážky —  U atopiků a dospělých bývá výsev masivnější —  Teplota se může objevit hned na začátku či až v průběhu onemocnění, nebo onemocnění probíhá bez teplot Možné komplikace neštovic —  Plané neštovice jsou většinou nepříjemné, ale nezávažné onemocnění. Ovšem i při onemocnění planými neštovicemi se mohou vyskytnout komplikace: Nejčastější jsou: 1)  Dehydratace 2)  Bakteriální infekce rozškrábaných puchýřků na kůži -­‐ puchýřky svědí -­‐ dítě si je škrábe -­‐ rozškrábané puchýřky se infikují bakteriemi -­‐ mohou vzniknout jizvy 3)  Cerebelitida -­‐ zánět mozečku, děti mají problém s chůzí, udržením rovnováhy -­‐ dítě se prakticky vždy plně uzdraví Průběh onemocnění u dospělých bývá většinou závažnější Vakcíny pro; planým neštovicím Priorix Tetra vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím Varilrix vakcína proti planým neštovicím Priorix Tetra vakcína pro; spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím •  Může se aplikovat u dětí od 11. měsíce věku do 12 let •  Může se použít jako místo státem hrazené vakcíně proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. •  Vakcinační schéma obsahuje 2 dávky. •  První dávka se podává nejčastěji v 15. měsíci věku •  Druhá dávka se podává za 6 týdnů až 3 měsíce, či jako ekvivalent ke státem hrazené vakcíně za 6 až 10 měsíců •  Vakcína není hrazena ze zdravotního pojištění, rodiče si ji musí zakoupit •  Většina zdravotních pojišťoven na tuto vakcinaci přispívá Varilrix vakcína pro; planým neštovicím •  Vakcína Varilrix se může aplikovat od 9 měsíců věku •  Vždy by se měly aplikovat dvě dávky vakcíny •  Druhá dávka by měla být aplikována nejméně 6 týdnů od první dávky •  Vakcína se musí aplikovat pod kůži (subkutánně) •  Vakcína musí být uchovávána v lednici při teplotě 2 -­‐ 8˚C •  Vakcína není hrazena ze zdravotního pojištění, rodiče si ji musí zakoupit —  Vakcíny Varilrix a Priorix Tetra jsou léčivé přípravky, dostupné pouze na lékařský předpis —  Před aplikací si pozorně přečtěte příbalovou informaci, která je k dispozici na www.gskkompendium.cz —  O vhodnosti očkování se poraďte s dětským lékařem —  Při onemocnění dítěte se vždy poraďte s lékařem —  Vakcíny nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění Otázky pro ambasadorky Otázka 1: Jaká dvě onemocnění způsobuje VZV? Otázka 2: Mohou plané neštovice dostat i dospělí? Otázka 3: Jsou plané neštovice závažnější u dospělých a těhotných? Otázka 4: Kdy je dítě nakažlivé pro druhé? Otázka 5: Je mi 20 let, neprodělal jsem plané neštovice, jakou vakcínu či vakcíny mohu proti neštovicím použít? Otázka 6: Kde se puchýřky nejčastěji vyskytují? Žloutenka (hepa;;da) typu A —  Je infekční onemocnění způsobené virem hepatitidy A —  Virus žloutenky typu A je velmi odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, ve slané i sladké vodě, léta ve zmrazeném stavu Jak se žloutenka typu A projevuje —  Začíná necharakteristickými příznaky, nejčastěji podobnými chřipce (zvýšená teplota, bolesti hlavy, bolesti svalů, únava, rýma, kašel, zánět spojivek) nebo střevními obtížemi (nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem, nebo naopak zácpa, tlak v pravém podžebří) —  Potom dochází ke zhoršení potíží a často se objevuje „žloutenka". Současně s ní má pacient tmavší moč, světlou stolici a svědění kůže —  Někdy výše uvedené necharakteristické příznaky nemusí být přítomny vůbec a nemocného přivádí k lékaři žluté zbarvení kůže a bělma oka Průběh žloutenky typu A —  Inkubační doba -­‐ doba od nákazy po první projevy nemoci je 14 -­‐ 50 dní, nejčastěji 30 dní —  Nakažlivost trvá 1 -­‐ 2 týdny před a po začátku onemocnění —  U malých dětí probíhá nemoc často bez žloutenky, pod obrazem „chřipky“, dítě tak může nemoc šířit —  Nekomplikovaná hepatitida typu A trvá 2 -­‐ 4 týdny, rekonvalescence několik týdnů, při komplikacích i měsíců —  Léčba -­‐ klidový režim, přísná jaterní dieta —  Povinná izolace na infekčním oddělení —  S rostoucím věkem se zvyšuje riziko komplikací, u starých lidí možné až smrtelné průběhy Jak se žloutenka A přenáší Přenos stolicí infikovaného člověka hraje nejzávažnější roli, ať už se jedná o přenos přímý od osoby k osobě, např. špinavýma rukama, ale i nepřímý, znečištěnou (kontaminovanou) vodou nebo potravinami a znečištěnými předměty —  hračky ve školce, kostky v mateřském centru, sdílené lžičky… —  na cestách kostky ledu ze znečištěné vody, salát nebo ovoce omyté takovouto vodou… Virus je vysoce odolný vůči vlivům zevního prostředí ! Výskyt žloutenky typu A v ČR —  Několik stovek případů ročně —  V roce 2012 -­‐ 284 případů —  Nejvíce onemocnění obvykle u předškolních a raně školních dětí Hepatitida A, Česká republika, 2011-2012, podle věkových skupin,
nemocnost na 100 000 obyvatel, Epidat, předběžná data
12
10
2011
2012*
6
4
věková skupina
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0
1-4
2
0
nemocnost
8
Vakcíny pro; žloutence typu A Havrix Junior 720 pro dětí 1 -­‐ 15 let Havrix 1440 pro dospívající od 16 let a dospělé Vakcína Havrix Junior 720 pro dě; 1 -­‐ 15 let Havrix 1440 pro dospívající od 16 let a dospělé —  Očkuje se injekcí do svalu, nejčastěji na paži —  Aplikují se dvě dávky, druhá dávka za 6 -­‐ 12 měsíců po první —  Po podání druhé dávky je navozena dlouhodobá ochrana (nejméně na dobu 25 let) —  Při zpoždění a podání druhé dávky až do 5 let od první druhá dávka stále vyvolává podobnou ochrannou odpověď imunitního systému jako při podání za 6 -­‐ 12 měsíců od první —  Vakcína není hrazena ze zdravotního pojištění, rodiče si ji musí zakoupit —  Některé pojišťovny na tuto vakcinaci přispívají —  Vakcíny Havrix Junior Monodose 720 a Havrix 1440 jsou léčivé přípravky, dostupné pouze na lékařský předpis. —  Před aplikací si pozorně přečtěte příbalovou informaci, která je k dispozici na www.gskkompendium.cz. —  O vhodnosti očkování se poraďte s dětským lékařem. —  Při onemocnění dítěte se vždy poraďte s lékařem. —  Vakcíny nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Otázky a odpovědi o žloutence typu A Otázka 1:
Otázka 2: Otázka 3: Otázka 4: Otázka 5: Otázka 6: Co způsobuje žloutenku typu A? Jak se žloutenka typu A přenáší? Kdo nejčastěji onemocní žloutenkou typu A? Jak dlouho je žloutenka nakažlivá? Jak se žloutenka léčí ? Musí všichni nemocní zežloutnout? Invazivní meningokokové onemocnění —  Způsobována bakterií Neisseria meningitidis, především typy B, C, A, W135 a Y —  Přenos kapénkami -­‐ jako chřipka či rýma —  Projevuje se nejčastěji jako zánět mozkových blan (meningitida) nebo otrava krve (sepse) —  Jedno z nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu, které může vést k vážným trvalým následkům nebo být i fatální. K úmrtí může dojít již 24 hodin po projevení prvních příznaků —  V ČR se vyskytuje několik desítek případů ročně (57 onemocnění v r. 2012) Jak se invazivní meningokokové onemocnění projevuje —  První příznaky jsou obvykle nespecifické a mohou ukazovat na jiné onemocnění, například na chřipku. Nemocný má obvykle horečku, pociťuje bolesti hlavy, zvrací —  V rozvinuté fázi onemocnění se pak na kůži se mohou objevit červené flíčky nebo modřinky, tzv. petechie. K dalším příznakům patří světloplachost, poruchy vědomí a příznaky dráždění mozkomíšních plen —  I přes odbornou lékařskou péči až 10 % pacientů s IMO umírá a až 19 % přeživších si odnáší trvalé následky (amputaci končetin, hluchotu, mentální retardaci, epilepsii aj.) —  Včasná diagnóza této choroby je proto při léčbě klíčová a mnohdy může zachránit i život Kdo může onemocnět IMO —  Nakazit se může kdokoliv, nejvíce jsou však ohroženy děti do 4 let a dospívající ve věku 15 – 19 let. —  Riziko onemocnění obecně zvyšuje nástup do kolektivu. V současném aktivním životním stylu toto u dětí nastává často již kolem jednoho roku života. —  Dalšími rizikovými faktory je i prodělané akutní onemocnění horních cest dýchacích nebo pobyt v kuřáckém prostředí, dále také fyzická i psychická zátěž Možnos; prevence: vakcíny dostupné v ČR —  Polysacharidové A+C (Menigococcal polys. A+C vaccine) —  Konjugované —  Monovalentní – C (NeisVac-­‐C, Menjugate) —  Tetravalentní – A, C, W -­‐ 135, Y (Nimenrix, Menveo) —  Připravené reverzní vakcinologií – Monovalentní -­‐ B (Bexsero, registrováno v EU, zatím v ČR nedostupná) 28 ShrnuT —  IMO není příliš časté, ale je rychlé, zrádné a potenciálně velmi závažné —  Proti čtyřem ze šesti hlavních patogenních skupin N. m. je v ČR již možno očkovat 29 Nimenrix – nová vakcína pro; meningokokům skupin A, C, W135 a Y §  Pomáhá chránit proti čtyřem z pěti hlavních patogenních typů meningokoků §  Pro děti od 1 roku (= dovršeného 12 měsíce života), dospívající i dospělé §  Jedna injekce do svalu (obvykle paže) §  Účinnost i bezpečnost ověřena ve studiích s více než 8000 subjekty —  Vakcína Nimenrix je léčivý přípravek, dostupný pouze na lékařský předpis —  Před aplikací si pozorně přečtěte příbalovou informaci, která je k dispozici na www.gskkompendium.cz —  O vhodnosti očkování se poraďte s dětským lékařem —  Při onemocnění dítěte se vždy poraďte s lékařem —  Vakcína není hrazena ze zdravotního pojištění Otázky a odpovědi o invazivních meningokokových onemocněních (IMO) Otázka 1:
Otázka 2: Otázka 3: Otázka 4: Otázka 5: Otázka 6: Co způsobuje invazivní meningokoková onemocnění? Jak se meningokok přenáší? Kdo nejčastěji onemocní IMO? Co může zvyšovat riziko IMO? Jak onemocnění probíhá ? Jak se lze proti IMO chránit ? 
Download

Duben – květen 2013