LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM
VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND
RESEARCH
BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
Kişisel Bilgiler/Personal Information
Adı/ First Name:
Soyadı/Surname:
Doğum Tarihi /Date of Birth:(Gün/Ay/Yıl)(Day/Month/Year)
Doğum Yeri/Place of Birth:(Şehir/City)
Uyruk/Citizenship:
Cinsiyet/Gender: Erkek/Male  Kadın/Female
Daimi Adres/Permanent Address:
Telefon No/Telephone No:
(Ülke/Country)
Cep tel/GSM:
Faks/Fax:
KKTC Adresi/TRNC Address:
Telefon No/Telephone No:
Cep tel/GSM:
Faks/Fax:
E-posta/E-mail:
Başvuru Bilgileri /Admission Information
Başvurduğunuz lisansüstü program türü/Graduate study level you are applying to:  Master  PhD
Başvurduğunuz program kodu/Applied program code:
(Aşağıdaki listeden belirleyiniz /Please refer to the list of program codes below)
TEZSİZ/WITHOUT THESIS
Yüksek Lisans Programları /Master Programs
501 - Business Administration
503 - International Relations
505 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Turkish)
507 - International Economics and Finance
509 - Sağlık Yönetimi (Turkish)
511 - İşletme (Turkish)
513 - Architecture
515 - English Language Teaching
517 - Uluslararası İlişkiler (Turkish)
519- Environmental Sciences
521- Management Information Sytems
___ ___ ___
TEZLİ/WITH THESIS
Yüksek Lisans Programları /Master Programs
502 - Business Administration
504 - International Relations
506 - Electrical & Electronics Engineering
508 - Civil Engineering
510 - Computer Engineering
512 - Architecture
514 - Horticultural Production & Marketing
516 - English Language Teaching
518 - İletişim Bilimleri (Turkish)
520 - International Economics and Finance
522 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Turkish)
524 - İşletme (Turkish)
526 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Turkish)
528 - Uluslararası İlişkiler (Turkish)
530 - Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Turkish)
532 - Özel Eğitim Öğretmenliği (Turkish)
534 - Environmental Sciences
536 - Management Information Systems
Doktora Programları/PhD Programs
602 - Architecture
604 - Horticultural Production & Marketing
606 - Computer Engineering
666
608 - Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Turkish)
610- Business Administration
612 - İşletme (Turkish)
614 - İletişim Bilimleri (Turkish)
616 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Turkish)
Akademik Yıl/Academic Year: 20 _ _ / 20 _ _
Dönem/Semester: Güz/Fall
Program Statüsü/Program Status:
 Bahar/Spring
Öğrencilik Statüsü/Studentship Status
 Tam zamanlı/Full time
 Yarı zamanlı/Part-time
 Normal/Regular
 Transfer
 Özel/Special
Akademik Yeterlik ve Dil Sınav Sonuçları /Academic Proficiency and Language Scores
Akademik Yeterlik Sınavları
Academic Proficiency Exams
 ALES
İngilizce Yeterlik Durumu
English Proficiency Level
Sözel/Verbal:
____
Sayısal/Quantitative:
____
Eşit Ağırlıklı/Equally Weighted:
____
 Diğer/Other (Lütfen Belirtiniz/Please specify):
___________________________
Eğitim dili İngilizce olan bir programdan mezun/
Graduate of a program taught in the English language
Puan/Score
Giriş Tarihi/Date Taken
(Gün/Ay/Yıl)(Day/Month/Year )
 TOEFL
_____
_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
 IELTS
_____
_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
 YDS
_____
_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
_____
_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
 Diğer/Other
_________
Mezun Olunan Okullar/Academic Institutions Attended
Okul/Institution
Bölüm/Department
Alınan
Derece/Degree
Awarded
Mezuniyet
Tarihi/Graduation
Date
Mezuniyet
Ortalaması/
CGPA
Şehir/Ülke
City /Country
Sadece Yatay Geçiş YapacakÖğrenciler Tarafından Doldurulacaktır/ For Transferring Applicants Only
Bölüm
/Department
Devam Edilen Okul
/Current Institution
Programa Başlama Tarihi
/Date of Start
Not
Ortalaması/CGPA
Şehir/Ülke
City/Country
İş Deneyimi/Work Experience
Kurum/Organization
Bölüm/Department
Pozisyon/Position held
Tel/Phone
Tarihler/Dates
Referanslar/References
Adı-Soyadı/NameSurname
Mevki/Position
Adres
/Address
Telefon No
/PhoneNo
E-posta/E-mail
» Bu formda verilen tüm bilgilerin ve istenilen belgelerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
I hereby certify that all the information supplied in this form and supporting documentation is true and complete.
Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Applicant’s Name-Surname
İmza/Applicant’s Signature
Tarih/Application Date
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler/ Application Procedure and Documents Required
ÖNEMLİ
IMPORTANT
Öğrenciler web sitesinde belirtilen başvuru tarihlerini dikkate
alarak başvurularını yapmalıdırlar.
Aşağıdaki belgeler başvuru formu ile birlikte verilmelidir:







Pasaport, kimlik kartı veya nüfus cüzdanının bir
fotokopisi
Mezun olduğunuz üniversiteden onaylı transkript
Üniversite veya eşdeğer bir kurumda alınan lisans
belgesinin veya diplomasının noter onaylı fotokopisi
İngilizce ve akademik yeterlik sınav sonuç belgeleri
Amaç/Niyet mektubu (Programa başvuru nedeninizi,
ve çalışmak istediğiniz alanı anlatınız).
2 adet yeni vesikalık resim
Özgeçmiş
International Students should submit their application form to the
International Office before the given admission deadlines stated on the
website.
The following are to be included with the application form:
 A photocopy of your passport, ID Card or Birth Certificate
 Official university transcripts & course descriptions (if
applicable) of all university-level courses taken
 Attested photocopies of Diploma/Degree Certificates received
from a University or equivalent institution
 Documentation of scores received for English and academic
proficiency exams/tests
 Letter of Intent (Please state your aims in applying to the
program chosen, explaining your motivation as well as the
areas of specialization which would be of interest to you within
the discipline).
 2 recent passport-size photographs
 A Curriculum Vitae (CV)
Kabul veya Red Durumunda İletişim Detayları/Correspondence Details in case of Acceptance/Rejection
x E-posta yoluyla bildirim/E-mail to my e-mail address:_____________________________
For Official Use Only
x Kabul/Accepted
x Red/Rejected
Date/Tarih:
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün Onayı/ Approval of the Institute of Graduate Studies and Research
İletişim Bilgileri/Contact Details
Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı, Lefke / KKTC / Mersin 10 , TÜRKİYE
Tel : +90 ( 392 ) 660 20 00 Dahili : 2124 / 2125 Faks : +90 392 727 7572
E –posta : [email protected] Web : www.eul.edu.tr
European University of Lefke, International Affairs Office, Gemikonagi, Lefke / TRNC / Mersin 10, TURKEY
Tel: +90 ( 392 ) 660 20 00 Ext: 2344/2345/2346 Fax: +90 ( 392 ) 660 2073
E-Mail : [email protected] Web : www.eul.edu.tr
Download

lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma enstitüsü başvuru formu