říjen - prosinec 2013
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
1
Úvodní slovo
Vážení a milí,
na Martina na bílém koni jsme v závěru loňského roku čekali marně, a tak
adventní čas i příchod Nového roku oslavili naši klienti bez nadýchané
sněhové nadílky. O to víc jsme se slavnostní atmosféru snažili vytvořit my
všichni – zaměstnanci Alzheimercentra v Průhonicích. Třpytivými vločkami
jsme ozdobili naši jídelnu i vstupní prostory, vánoční cukroví provonělo celý
dům a společenské aktivity v rámci pravidelných denních činností jsme
zaměřili na připomenutí si jedněch z nejkrásnějších svátků v roce. Vánoční
besídka s koledami, vystoupení dětí z průhonické základní školy snad
společně s drobnými dárky, které pod vyzdobenými stromečky objevili
všichni naši klienti, v jejich myslích evokovaly příjemné pocity a vzpomínky.
A na Silvestra jsme si popřáli hlavně hodně zdraví, pohody, klidu a milých
prožitků v právě přicházejícím roce 2014.
Na místě je přání i pro vás – rodinné příslušníky a příznivce průhonického
Alzheimercentra – jménem všech zaměstnanců si dovolujeme popřát
v průběhu celého roku 2014 v osobním i profesním životě jen samé dobré
zprávy, ať vás provází životní optimismus a nezapomínejme na to, kdo nám
dal život a připravil nás na jedinečnou cestu při jeho každodenním
naplňování. Cílem našeho centra je být všem našim klientům rodinou,
která se o ně postará po všech stránkách, kde se cítí bezpečně. Zaslouží si
však vaši lásku. Při každé návštěvě ji vidíme ve většině očí těch, kteří k nám
za svými blízkými přicházejí. Na místě je tedy poděkování. Víme, že to pro
mnohé z vás není často vůbec jednoduché. Vážíme si vás a o to víc se
s vámi všemi těšíme na viděnou i v letošním roce!
Jaroslava Jůzová a Aleš Kulich
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
2
Hudební odpoledne
Pravidelná hudební odpoledne se konala i
v posledních třech měsících roku 2013. Vždy ve
čtvrtek a od poloviny listopadu ve středu
odpoledne se ve velké jídelně průhonického
Alzheimercentra rozezněly známé melodie.
Zpříjemnit čas přijíždějí klientům pánové Mácha
a Bezouška. Hrají na klávesy a zpívají –
k oblíbeným patří lidové písničky, které si
někteří klienti zanotují společně s nimi. Součástí
poslechové terapie je také pohybová aktivita
pro ty, kteří mají jiskru v těle a chuť zatancovat
si.
Do oblíbené terapie se zapojují také
pracovníci sociálních služeb, sestřičky, výjimkou
však nejsou ani rodinní příslušníci. Šikovní
hudebníci jsou schopni našim klientům vyhovět
a většinou se jim podaří zahrát jakoukoliv
písničku na přání.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
3
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
4
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
5
30. 10. Pyžámková cukrárna
Po egyptské, vídeňské a havajské tématice jsme tentokrát zvolili tak trochu
netradiční námět. V prostorách stylové cukrárny, ve kterou se na celé
odpoledne proměnila velká jídelna průhonického centra, přivítaly naše
terapeutky klienty ve slušivých pyžamkách… V nabídce byla i tentokrát
výborná káva a lahodné zákusky - jahodový mls, větrník, kokosová a
čokoládová roláda, punčový dortík a řada dalších. Nálada i přes
„pyžamkovo-spací“ atmosféru byla skvělá. Akce, kterou požádáme
pravidelně každý měsíc, se těší velkému zájmu našich klientů. Jaké téma
ovládne lednovou cukrárnu v tuto chvíli ještě neprozradíme, jasnější je
pouze termín. Na nejbližší „mlsání“ se všichni zájemci mohou těšit již
v závěru ledna.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
6
Oslavy narozenin v říjnu
Dort, květiny a drobné dárky pro všechny oslavence – takovou kulisu
vytváříme v Alzheimercentru v Průhonicích při pravidelných měsíčních
oslavách narozenin. Komorní atmosféra remini prostor spolu s vhodně
zvoleným hudebním podkresem dodává akcím slavnostnější ráz. Klientům
narozeným v říjnu jsme popřáli hodně zdraví a spokojenosti.
pí Olga Albrechtová
p Petr Eckhart
pí Anna Kaprálová
pí Jaroslava Plajnerová
p Josef Bártík
pí Věra Hladká
pí Iva Krulišová
p Jiří Saska
p Ladislav Brošňák
pí Daniela Jandová
p Zdeněk Kyncl
pí Jiřina Urbanová
Okénko do našich terapií
Každé roční období má bezesporu svoje kouzlo. V někom může slovo
podzim asociovat smutný čas. Jiní však dokáží jeho kouzelnou a
neopakovatelnou atmosféru najít třeba v nádherně zbarvených listech
stromů a keřů. O pozitivní naladění se v Průhonicích snažíme v rámci
nejrůznějších terapií. Letošní velice příznivé podzimní počasí nás zavedlo
s klienty velice často na naši zahradu. Sluníčkem prozářenou atmosféru
procházek jsme spojili se sběrem listů a dalších přírodnin, které se
posléze staly součástí vítaných terapií. Jejich základ tvoří společné
vytváření tematických dekorací, které posléze tvoří výzdobu našich
společných prostor. Výjimkou nebyl ani tento podzim.
Práce s přírodním materiálem
Pobyt na čerstvém vzduchu
Naši měkcí chlupáči 
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
7
Práce s přírodninami a výroba podzimní výzdoby
Procvičování dechu, představivosti, koordinace a kreativity
Malba tuší, nácvik jemné motoriky
Procvičování četby, jemné motoriky,
pozornosti
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
8
Zooterapie se želvou Želvírou
Naše setkání se želvou Želvírou jsme začali poněkud netradičně.
Nejdříve jsme měli přednášku o želvách a jejich životě, to aby si nikdo
nemyslel, že o plazech nic nevíme, a pak nás navštívila Ona sama. Ten
den ji totiž čekala cesta do místa zimního spánku. Zatímco Želvíra
putovala mezi námi, ve vyprávění o jejím životě pokračovala její
majitelka, kolegyně Dadla.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
9
20. 11. Hudební odpoledne
A tak se u nás tančí, mladší, starší……. a některé zvedla hudba i z vozíku 
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
10
21. 11. Výlet do kostela narození Panny Marie
Tak jako vždy nám páter Karel domluvil
návštěvu krásného kostela, který bývá
otevřený
jen
při
duchovních
programech. Na výlet do Mnichovic se
všichni moc těšili, možná také proto, že
na nás čekal oběd v jedné z místních
restaurací .
27. 11. Výstava
Prostory Středočeského krajského úřadu na pražském Smíchově oživila
v listopadu prezentační výstava subjektů fungujících v oblasti sociálních
služeb na území Prahy a kraje. Celoroční práci s klienty Alzheimercentra
Průhonice prezentovaly naše zástupkyně mezi dalšími třemi desítkami
společností. Na stánku příchozím zájemcům podávaly informace o
fungování našeho centra.
Prezentaci vhodně obohatily také
ukázky výsledků terapeutických
aktivit - keramická srdíčka,
stromky, vánoční ozdoby, ale také
luxusnější keramické náhrdelníky
či andílci. Pro mlsné jazýčky
nechyběla ochutnávka – nabízený
oříškový desert upekly společně
s průhonickými klienty.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
11
V listopadu narozeniny oslavili:
p Jan Bartoš
pí Jana Henselová
pí Jarmila Kosmanová
pí Jaroslava Šicová
pí Miloslava Zoubková
pí Věra Bomová
pí Milena Hlavešová
pí Jarmila Kotašková
pí Dana Wagenknechtová
p František Černý
pí Eva Karásková
pí Věra Ouřadová
pí Marie Zejvalová
Všem oslavencům jsme popřáli poklidné dny, veselou mysl a pevné zdraví
a tuto slavnostní událost s nimi náležitě oslavili.
Kadeřník
Součástí
rozšířené
nabídky
našeho
Alzheimercentra v Průhonicích jsou také služby
kadeřnice. Kromě dam se paní Julie věnuje i
zájemcům z řad pánů. Samozřejmostí je
zkrácení účesu, ale i trvalá či barva pro
náročnější zájemkyně. Před vánocemi byl o
kadeřnické služby velký zájem, a tak došlo na
rozšíření pracovní doby, aby byli uspokojeni
všichni zájemci.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
12
Okénko do listopadových terapií
Byť se heslo zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, které hlásá: „Ve
zdravém těle zdravý duch!“ – zrodilo v minulém století, stále platí. A
právě v tomto duchu se snažíme vést s našimi klienty pravidelné
sportovní a pohybové aktivity. Jsou důležité pro posílení ochabujících
svalů a zvýšení jejich rozsahu, který jim umožní pohyb. Cvičení často
doplňujeme pomůckami – například míči, šátky či odlehčenými tyčemi,
které se nejčastěji používají v bazénech, jako pomůcka pro plavání dětí
či na aqua aerobik.
Cvičíme pro radost
Hudební dopoledne
Debatní kroužek
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
13
Práce s knihou - listujeme, prohlížíme,
vzpomínáme, trénujeme paměť
Keramická dílna
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
14
Canisterapie
Pravidelně každý čtvrtek přichází do průhonického centra paní
Magdalena Němcová s canisterapeutickým pejskem. Sami, tak se
přítulný chlupáč jmenuje, dělí svoji přízeň mezi všechny zájemce. Pro
někoho je příjemný pouhý dotek, pohlazení, pro jiné i důvěrnější
mazlení. A jak to vidí odborníci?
Okénko pro zvídavé
Canisterapie je metoda, která se snaží pozitivním psychosociálním a
fyziorehabilitačním způsobem působit na konkrétní osoby, a to
prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem
představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami,
depresemi, ale i pro ty, kteří se cítí opuštěně. Canisterapie tak má
pozitivní vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka.
Využívá se v domovech pro seniory i v léčebnách dlouhodobě
nemocných. V dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a
tvorem, o kterého se musí starat, se lépe srovnají se ztrátou rodičů.
V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené, či pro lidi s downovým
syndromem pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá zlepšení
komunikačních schopností klienta a procvičování některých částí těla.
Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování. Uplatňuje se
také jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých
situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.
Canisterapie zná tyto formy: aktivace, terapie, edukace a krizová
intervence. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť,
komunikaci (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), učení se, ale i
motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
15
5. 12. Mikulášská nadílka
Roztomilý čert s početnou skupinou usměvavých andělů dorazil na
počátku prosince do Alzheimercentra v Průhonicích.
V košíčcích byla pro každého
klienta nachystána drobná nadílka
– ovoce a čokoládový Mikuláš,
který tak alespoň symbolicky
doplnil tradiční trojici. Společně
se zpívalo, povídalo a dobrou
náladu zachytil i náš pohotový
fotoreportér.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
16
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
17
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
18
8. 12. Vánoční představení
O druhé adventní neděli zavítali do Průhonic ochotničtí divadelníci.
Loutkové představení s názvem Jak šel kašpárek do Betléma se těšilo
velkému zájmu našich klientů a účinkující sklidili velký aplaus. Hrálo se na
kytaru a harmoniku, zpívalo a s kašpárkem a ostatními loutkami bylo
tentokrát opravdu hodně veselo. Prostory naší jídelny opanoval srdečný
smích. Říká se, že smích léčí – co na to říkají odborníci?
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
19
Okénko pro zvídavé
U každého srdečného zasmání dochází k prohloubení dechu, čímž je
uvedeno do klusu srdce, hrudní koš, bránice a plíce. Tato svalová vibrace
působí jako masáž na žaludek a střevní trakt. Tím je povzbuzeno zažívání.
Smích též podpoří produkci endorfinů - tzv. hormonů štěstí, které mají
protibolestivý účinek. Smíchem můžeme omezit či zmírnit bolesti hlavy,
zubů a svalů. Endorfíny -regulují psychický stav a mohou nás přenést do
výborné duchovní nálady.
12. 12. Setkání s duchovním
Otec Karel Soukal přichází za klienty pravidelně každých čtrnáct dnů.
Čtvrtek 12. prosince 2013 byl však výjimečný. Poslední předvánoční
povídání zakončil v této adventní atmosféře pomazáním nemocným.
Vybrané pokoje našich klientů obešel otec Karel na přání rodin.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
20
18. 12. Procházka Prahou
Stejně jako vloni i v závěru roku 2013 jsme uspořádali výlet do centra
Prahy. Vánočně vyzdobená královská cesta zavedla skupinku našich
klientů až k slavnostně ozdobenému vánočnímu stromu na Staroměstské
náměstí. Cestou přes Karlům most byla příležitost obdivovat nabídku
šikovných řemeslníků, zaposlouchat se do skladeb lidových hudebníků.
Nechybělo ani povídání o historii nejstaršího kamenného mostu ve
stověžaté matičce. A co by to bylo za vánoční atmosféru bez tradičního
trdelníku a vanilkou provoněného teplého čaje. Jak je patrno z přiložených
fotografií, ani invalidní vozíčky nám nezabránily v tom, ochutnat tepající
atmosféru samého srdce Prahy.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
21
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
22
18. 12. Vánoční setkání s blízkými
Tradiční vánoční setkání s blízkými letos přišla pozdravit skupina dětí ze
základní školy v Průhonicích. Pod vedením učitelky Ilony Kaplanové a
ředitelky Ester Štorkové děti přítomným zazpívaly, zatančily a nechybělo ani
klavírní vystoupení. Sami klienti pod vedením šikovných průhonických
ergoterapeutek secvičili vánoční program – živý betlém a pásmo vánočních
koled. O dobrou náladu se postaral také pravidelný účastník hudebních
odpolední – pan Bezouška. Na stolech vonělo vánoční cukroví a podával se
hřebíčkem a skořicí provoněný punč. Všem nám bylo moc pěkně. 
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
23
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
24
19. 12.
Vánoční
rozjímání
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
25
V prosinci narozeniny oslavili:
pí Olga Domagalová
pí Marta Chaloupková
pí Anna Kapustková
pí Ludmila Kašparová
pí Libuše Klobučarová
pí Jelena Kunovská
pí Eva Rittichová
p Václav Šlehofer
p Otakar Tesař
pí Zdeňka Turková
Všem oslavencům jsme přáli vše nejlepší,
veselou mysl a šťastné dny.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
26
Silvestr 2013
Starý rok uplynul jako voda a pod rouškou tajemství – proto ty
pestrobarevné škrabošky – se na nás v průhonickém Alzheimercentru
31. prosince „dobýval“ rok nový. A my se bavili… Hudba, povídání, zpívání
a také trocha hazardu - Kolo štěstí a s ním i dobrá nálada okořeněná
drobnými výhrami. A k tomu všemu nesmělo chybět silvestrovské
občerstvení. Poděkování patří tedy i týmu v kuchyni za to, že připravili
přesně takové silvestrovské menu, které chutnalo klientům zamlada!
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
27
Připravujeme
LEDEN:
ÚNOR:
BŘEZEN:
Tematická cukrárna v prostorách AC Průhonice
Beseda s paralympionikem, lukostřelcem Davidem Drahonínským
Návštěva kavárny
Výlet do sesterského zařízení ve Zlosyni
Návštěva vybrané pražské galerie
Návštěva zoologické zahrady
Pokud byste chtěli pomoci více než nám pomáháte, stačí málo:
Poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS DUSTOJNESTARI
Cena je 30,-Kč.
Děkujeme
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
28
Alzheimercentrum Průhonice o.p.s.
Ředitel zařízení
+420 774 774 060
[email protected]
Vrchní sestra
+420 774 774 01
[email protected]
Staniční sestra (2.p)
+420 774 774 062
[email protected]
Staniční sestra (3.p)
+420 774 774 072
[email protected]
Staniční sestra (4.p)
+420 774 774 092
[email protected]
Sociální pracovnice
+420 774 774 065
[email protected]
Provozní pracovník
+420 774 774 064
[email protected]
Administrativní pracovnice
+420 774 774 066
[email protected]
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
29
Download

IV. - Alzheimercentrum