Ú S P ĚC H Y Ž Á KŮ
Z U Š VA L A Š S K É M E Z I Ř Í Č Í
V E Š KO L N Í M R OC E 2 0 1 1/20 1 2
S outěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
Ve školním roce 2011/2012 probíhaly soutěže ZUŠ v těchto oborech:
taneční obor, hra na dechové a bicí nástroje, sólový zpěv, smyčcové orchestry a hra na lidové nástroje
(cimbál).
TANEČNÍ OBOR:
Okresní kolo (13. 3. 2012, Vsetín)
přímý postup do kraje – choreografie Vesnické hrátky (D. Vašíčková)
přímý postup do kraje – choreografie Vijte, vijte věnce (I. Stolářová)
Krajské kolo (4. 4. 2012, Uherské Hradiště)
choreografie Vijte, vijte věnce (I. Stolářová) – zvláštní ocenění za choreografické zpracování –
návrh na postup do celostátního kola (1. náhradník)
HRA NA DECHOVÉ A BICÍ NÁSTROJE:
Okresní kolo - DECHOVÉ NÁSTROJE (15. 2. 2012, Rožnov p. R.)
1. místo – Tereza Fojtíková – příčná flétna (p. uč. Markéta Pivovarčíková)
1. místo – Michaela Zákopčaníková – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
1. místo – Jindřich Jelínek – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
1. místo – Martina Palyzová – klarinet (p. uč. Růžena Děcká)
1. místo – Robin Kandráč – trubka (p. uč. Aleš Kučera)
1. místo – Adam Škorňa – trubka (p. uč. Václav Stodůlka)
1. místo – Richard Boček – pozoun (p. uč. Václav Stodůlka)
1. místo – Václav Rychtecký – trubka (p. uč. Václav Stodůlka)
2. místo – Hana Kubešová – příčná flétna (p. uč. Markéta Pivovarčíková)
2. místo – Karolína Masaříková – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
2. místo – Anastázie Sedlářová – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
2. místo – Veronika Mikulenková – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
2. místo – Matěj Schäfer – zobcová flétna (p. uč. Růžena Děcká)
Krajské kolo - DECHOVÉ NÁSTROJE (19. a 20. 3. 2012, Zlín)
1. místo – Robin Kandráč – trubka (p. uč. Aleš Kučera)
2. místo – Richard Boček – pozoun (p. uč. Václav Stodůlka)
2. místo – Tereza Fojtíková – příčná flétna (p. uč. Markéta Pivovarčíková)
2. místo – Michaela Zákopčaníková – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
2. místo – Jindřich Jelínek – příčná flétna (p. uč. Zuzana Haikerová)
3. místo – Martina Palyzová – klarinet (p. uč. Růžena Děcká)
Okresní kolo – BICÍ NÁSTROJE (7. 2. 2012, Valašské Meziříčí)
1. místo – Miriam Kovářová (p. uč. Milan Kratochvíl)
1. místo – Martin Strážnický (p. uč. Milan Kratochvíl)
1. místo – Štěpán Marek (p. uč. Milan Kratochvíl)
Krajské kolo – BICÍ NÁSTROJE (6. 3. 2012, Rožnov p. R.)
1. místo – Martin Strážnický (p. uč. Milan Kratochvíl)
1. místo – Štěpán Marek (p. uč. Milan Kratochvíl)
2. místo – Miriam Kovářová (p. uč. Milan Kratochvíl)
SÓLOVÝ ZPĚV:
Okresní kolo (17. 2. 2012, Rožnov p. R.)
1. místo – Barbora Kutějová (p. uč. Eva Ježíková)
1. místo – Kateřina Vrbacká (p. uč. Tereza Válková)
2. místo – Zuzana Skýpalová (p. uč. Tereza Válková)
2. místo – Klára Stržínková (p. uč. Tereza Válková)
Krajské kolo (16. 3. 2012, Karolinka)
2. místo – Barbora Kutějová (p. uč. Eva Ježíková)
3. místo – Kateřina Vrbacká (p. uč. Tereza Válková)
SMYČCOVÝ ORCHESTR:
Krajské kolo (9. 3. 2012, Zlín-Malenovice)
1. místo – smyčcový orchestr (p. uč. H. Hrachová)
2. místo – smyčcový soubor (p. uč. H. Hrachová)
Celostátní kolo (21. 4. 2012, Olomouc)
3. místo – smyčcový orchestr (p. uč. H. Hrachová)
HRA NA CIMBÁL:
Okresní kolo (28. 2. 2012, Rožnov p. R.) - žáci p. uč. Růženy Děcké
1. místo – Petra Hubová, Matyáš Jílek, Josef Dostál, Adam Gorej, Markéta Jílková, Kateřina
Vykydalová, Šimon Gilar, Kateřina Výmolová, Matěj Číp, Anežka Tkáčová
Komorní hra
1. místo – Kateřina Vykydalová, Adam Gorej, Kateřina Výmolová a Šimon Gilar, Anežka Tkáčová a
Matěj Číp
Krajské kolo (29. 3. 2012, Valašské Meziříčí)
1. místo – Petra Hubová, Matyáš Jílek, Josef Dostál, Adam Gorej, Markéta Jílková, Kateřina
Vykydalová, Matěj Číp, Anežka Tkáčová
2. místo – Šimon Gilar
Absolutní vítěz – Anežka Tkáčová
Komorní hra
1. místo – Anežka Tkáčová a Matěj Číp
2. místo – Kateřina Vykydalová a Adam Gorej
Celostátní kolo (10. - 11. 5. 2012, Mikulov)
1. místo – Kateřina Vykydalová
1. místo – Matěj Číp
1. místo – Anežka Tkáčová
2. místo – P. Hubová, M. Jílek, J. Dostál, A. Gorej, M. Jílková
Komorní hra: 1. místo – Anežka Tkáčová a Matěj Číp
Mezinárodní a zahraniční soutěže
MISTROVSTVÍ SVĚTA V INTERPRETAČNÍM UMĚNÍ WCOPA, Los Angeles, USA, červenec 2012
Soutěže se účastnilo 8 soutěžících z ČR
juniorská kategorie - Eliška Hasalíková (hra na akordeon) – 1. místo (bez postupu)
dospělí - Petr Bazala (hra na akordeon) – 1. místo ve finále, vystoupení na finálovém večeru
přenášeném v americké TV
MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÁ SOUTĚŽ v Pule, Chorvatsko, 25. – 28. duben 2012
Eliška Hasalíková – 2. místo (p. uč. Petr Bazala)
MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÁ SOUTĚŽ, Ostrava 2012
Eliška Hasalíková – 3. místo (p. uč. Petr Bazala)
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ, Garda, Itálie
„Il Garda in coro“, Itálie, 17. – 21. dubna 2012,
Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO pod vedením p. uč. E. Juříčkové a E. Ježíkové - 4. místo
Sbormistryně MgA. Eva Juříčková získala ocenění za dirigentský výkon.
Celostátní a krajské soutěže
Celostátní soutěžní přehlídka MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ
Michal Mikulec – klavír – 2. místo (p. uč. Lenka Šoborová)
Barbora Honsová a Eliška Sojková – klavír – 3. místo (p. uč. Šoborová
ORGANUM REGIUM – soutěžní přehlídka mladých varhaníků, Pardubice, červen 2012
Vojtěch Trubač – 1. místo a ocenění poroty
p. uč. Bohumír Kratochvíl – ocenění za vynikající pedagogické vedení
„CHRÁM I TVRZ 2012“ - krajská soutěž dětských pěveckých sborů
Dům kultury Vsetín, 31. 3. 2012
1. místo – dětský pěvecký sbor MIBIDIZO
2. místo - dětský pěvecký sbor miniDIZO
DĚTSKÁ SCÉNA 2012 - Celostátní přehlídka dětských recitátorů
krajské kolo v Uherském Hradišti 11. 4. 2012
účastní se žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ pod vedením MgA, Bohumily Plesníkové
ocenění: Ondřej Hradil, Antonín Masopust, Lucie Chumchalová, Daniel Schmied
Ta n e č n í s o u t ě ž e
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 2012, Nipos-Artama
Krajské kolo, 16. 3. 2012 Otrokovice
Přímý postup do celostátního kola - choreografie Vijte, vijte věnce (I. Stolářová) – ocenění za
zpracování hudební předlohy, čistotu stylizace a technickou připravenost.
účast: choreografie Vesnické hrátky (D. Vašíčková)
Celostátní kolo, 25. 5. 2012 Kutná Hora
Choreografie Vijte, vijte věnce (I. Stolářová) – ocenění pedagoga za dosavadní práci s dětmi
PAFORTA 2011, 10. 11. 2011, Ostrava - Zábřeh
umístění: choreografie Minimalistika (D-Company) – 1. místo
účast: choreografie Ukolébavka (2. ročník TO), choreografie Spolu (D-Company)
TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2012
Regionální kolo, 8. 4. 2012, Zlín
postup: TS Aneri, ZUŠ Valašské Meziříčí: choreografie Full of power (disco),
Pozor, připlouvá Madagaskar! (freestyle), Never back down (disco-junioři) a choreografie Time of
chosen (disco)
postup: 1. místo: We never stop, choreografie Dva světy pubeťačky - 1. místo
postup: 2. místo: D-Company, choreografie Síla skryté identity - 2. místo
Mistrovství Moravy, 28. 4. 2012, Zlín
postup: TS Aneri, ZUŠ Valašské Meziříčí, choreografie Time of chosen (disco)
účast: TS Aneri, ZUŠ Valašské Meziříčí, choreografie Full of power (disco),
choreografie Pozor, připlouvá Madagaskar! (freestyle) a Never back down (disco)
Mistrovství České republiky, 4. 5. 2012, Praha
TS Aneri, ZUŠ Val. Meziříčí, choreografie Time of chosen (disco) - 6. místo
CDO - DANCE LIFE TOUR 2012
Regionální kolo CDO, 31. 3. 2012, Olomouc
postup: TS Aneri, ZUŠ Valašské Meziříčí - postup: 2., 2. a 2. místo, 3. místo
Mistrovství Moravy CDO, 21. 4. 2012, Zlín
postup: TS Aneri, ZUŠ Valašské Meziříčí - postup do celostátu, 8. a 6. místo
HRADECKÁ ODETTE 2012, 4. - 5. 5. 2012, Filharmonie Hradec Králové
5. ročník Mezinárodní soutěžní přehlídky mladých tanečníků, pořádá baletní škola Balet HRH,
Hradec Králové, účast: Kateřina Hegarová
VÝTVARNÝ OBOR
Výtvarný obor má okresní, krajské a národní přehlídky jednou za 3 roky. 6 našich žáků se účastnilo
11. celonárodní přehlídky, která probíhá do konce září 2012 ve Šternberku.
Sněhové království Pustevny (sochařské sympózium) - dvakrát 1. místo
S t u d e n t i Z U Š Va l a š s k é M e z i ř í č í p ř i j a t í n a s t ř e d n í a v y s o k é
š kol y s um ěl ec kým za měření m
Jelínková Alena - Konzervatoř Praha – skladba a aranžování populární hudby
Trubač Vojtěch - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava - varhany
Tkáčová Anežka - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - cimbál
Číp Matěj - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava - cimbál
Poledňák Daniel - Církevní konzervatoř Opava - sbormistrovství
Marek Štěpán - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - bicí nástroje
Výtvarné umělecké školy, architektura:
Štěpánová Martina - VUT Brno, Fakulta stavební - architektura
Lípová Markéta - VUT Brno, Fakulta stavební - architektura
Vaňurová Tereza - VUT Brno, Fakulta architektury
Hrochová Kristýna - VUT Brno, Fakulta architektury
Bubelová Linda - SUPŠS Valašské Meziříčí
Šalplachtová Barbora - SUPŠ Uherské Hradiště
Štefková Markéta - AVU Praha; VŠ UMPRUM Praha; FAVU Brno (malba)
Dalecká Hedvika - Ostravská univerzita, Fakulta umění
Mikudová Barbora - Ostravská univerzita, Fakulta umění
Kolínková Diana - UP Olomouc, Pedagogická fakulta, KVV
Vašíčková Pavlína - UTB Zlín, Design obuvi
Mazáč Vít - SUPŠS Valašské Meziříčí
Hoferová Karolína - SUPŠS Valašské Meziříčí
Šavarová Veronika - SUPŠS Valašské Meziříčí
Kučeříková Jana - SUPŠS Valašské Meziříčí
Download

školní rok 2011/2012 - Základní umělecká škola Valašské Meziříčí