DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co je to dualismus?
Kdy vzniklo Rakousko­Uhersko?
Co je Předlitavsko?
Co je Zalitavsko?
Kdo to byl Alexandr Bach?
Co jsou to fundamentální články?
Kdo to byli mladočeši?
Kdo to byli staročeši?
Kdy se stal rakouským císařem František Josef I.?
* Témata k ref.: Frant. Josef I., Alžběta Bavorská (SISI), Ferdinand d`Este, Žofie Chotková, korunní princ Rudolf Habsburský
IX 9­22:58
1
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://leccos.com/pics/pic/rakousko­uhersko­_mapa_1867.jpg
IX 21­7:40
2
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 ­ 1918
PŘÍČINY
Tradiční koloniální mocnosti ­ Francie, Velká Británie, Nizozemí,
Španělsko.
Nové velmoci usilující o kolonie ­ Německo, Rakousko­Uhersko ­ bojují
o sféry vlivu.
TROJSPOLEK: 1882 ­ spojenectví Německa, Rakouska­Uherska a Itálie.
1908 ­ Rakousko­Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu.
TROJDOHODA: 1907 ­ dohoda Ruska, Francie a Velké Británie ­ příslib
vzájemné pomoci při napadení.
(MANDELINKA s.154)
Záminka k válce
28.6. 1914 Následník rakousko­uherského trůnu František Ferdinand
d’Este podnikl inspekční cestu do Bosny (Sarajevo), byl i se svou
manželkou zastřelen atentátníky (vrah Gavrilo Princip ­ skupina Černá
ruka).
Rakousko vydalo ultimátum Srbsku, Srbsko jej nemohlo přijmout.
28.7.1914 ­ vyhlásilo Rakousko­Uhersko válku Srbsku. Rusko a státy
TROJDOHODY vyhlásily mobilizaci. Centrální mocnosti a státy dohody si
navzájem vyhlásily válku.
IX 9­23:05
3
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
Průběh válečného konfliktu
Vleklý válečný konflikt. ZÁKOPOVÁ (poziční) VÁLKA, využití nových moderních
zbraní ­ první tanky, letadla, kulomety, ponorky, dalekonosná děla, bojové plyny
(yperit).
Proti sobě: Velká Británie, Francie, Rusko, Japonsko, Srbsko, Černá hora, britská
dominia a kolonie, později Itálie a USA
(státy DOHODY) X CENTRÁLNÍ MOCNOSTI: Německo, Rakousko­Uhersko, Turecko,
Bulharsko .
Západní fronta: Německo X Francie nejkrvavější bitva u Verdunu.
Východní fronta: Německo a Rakousko X Rusku.
Balkánská fronta: Rakousko­Uhersko X Srbsku.
Střední východ: Turecko X Velké Británii.
Italská fronta: Rakousko­Uhersko X Itálii.
Práce s mapou ­ najdi a zapiš do sešitu bojiště, datum, bojující strany ­ Verdun,
řeka Somma, řeka Marna, Gallipoli, Halič, Piava, Zborov.
MOBILIZACE = ?
USA a Itálie zprvu neutrální, materiální podpora DOHODĚ. 1915 ­ Itálie vstoupila do
bojů na straně DOHODY.
Zvrat ve válce 1917 ­ Velká říjnová revoluce v Rusku, Rusko uzavřelo mír s
centrálními mocnostmi (Brest­litevský mír).
1915 ­ USA vstupují do války na straně DOHODY(německá ponorka potopila
britskou civilní loď Lusitania).
IX 14­20:32
4
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
Závěr první světové války
1918 ­ centrální mocnosti ovládaly značnou část území ve
Francii, Halič, Bělorusko, Černá hora, Srbsko. Centrální
mocnosti byly vyčerpané ekonomicky, dohodové státy
podporovaly silně USA. V říjnu 1918 ­ podepsáno příměří mezi
státy DOHODY a CENTRÁLNÍMI MOCNOSTMI. Vítězí lépe
zásobovaná strana. Versailleský mír.
Mírové smlouvy uzavřené k ukončení války:
• Versailleská smlouva s Německem, podepsaná 28. června
1919
• Saint­Germainská smlouva s Rakouskem , podepsaná 10. září
1919
• Neuillyská smlouva s Bulharskem, podepsaná 27.
listopadu 1919
• Trianonská smlouva s Maďarskem, podepsaná 4. června
1920
Sévrská smlouva s Tureckem, podepsaná 10. srpna 1920
IX 17­20:56
5
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
KONEC PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY ­ VERSAILLESKÝ SYSTÉM
Důsledky války
Německo: konec německého císařství, císař Vilém II. emigroval do Nizozemí,
ztráta území Lotrinska a Alsaska ve prospěch Francie, ztráta kolonií, omezení
armády, loďstva, letectva. Muselo platit válečné REPARACE = náhrada válečných
škod.
Rakousko­Uhersko se rozpadlo na nástupnické státy ­ Polsko, Československo,
Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Království Srbů a Chorvatů, konec existence
rakouské monarchie, císař Karel I. emigroval do Švýcarska.
Turecko: ztrácí Balkán, Sýrii, Libanon a Palestinu, odstoupil sultán, monarchie se
změnila v republiku. Prvním prezidentem Kemal Ata Tűrk.
Vítězné mocnosti:
Francie: Na jejím území probíhaly nejtěžší boje ­ silná protiněmecká politika.
Získala Turecká území Sýrii a Libanon. Prosadila válečné reparace 132 mld. marek
ze strany Německa. Versailleský mírový systém, 1920 byla založena Společnost
národů.
Velká Británie: Podporuje SIONISMUS ­ hnutí za návrat Židů do Palestiny. Konflikty v
Irsku, vznik Irské republiky, Severní Irsko součástí Velké Británie
. Mírnější politika.
Itálie: Na jejím území se rovněž bojovalo, velké ztráty a malé zisky, usilovala o
Balkán a nezískala jej.
IX 17­21:23
6
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz­Joseph­%C3%96sterreich­1885.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_joseph1.jpg
IX 9­23:15
7
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_of_Bavaria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Empress_Elisabeth_of_Austria3.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Winterhalter_Elisabeth.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Luigi_Lucheni_02.jpg
IX 9­23:18
8
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://www.crg.cz/~historie/referaty/19­stoleti/rudolf_habsbursky.htm
Korunní princ Rudolf Habsburský
IX 9­23:23
9
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F.F..jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_ferdinand.jpg
IX 9­23:40
10
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://sechtl­vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska3473.jpg
X 13­23:22
11
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
KONOPIŠTĚ ­ SÍDLO RODINY D'ESTE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konopi%C5%A1t%C4%9B5.jpg
IX 9­23:41
12
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gavrilloprincip.jpg
Gavrillo Princip
IX 14­20:42
13
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_ani_western_front.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg
ženista, ženijní
jednotky
IX 14­21:15
14
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WWIchartX.svg
IX 14­21:17
15
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
IX 14­21:19
16
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
IX 20­11:08
17
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
X 13­23:27
18
DĚJEPIS ­ 9. ROČ. ­ OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (2).notebook
November 27, 2014
IX 20­11:18
19
Download

DĚJEPIS - 9. ROČ. - OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ