Tento projekt je realizován v rámci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Dosavadní výsledky projektu „Traditional and wild“
Mendelova univerzita v Brně
Regionální Agrární komora Jihomoravského kraje
www.traditionalandwild.eu
Gabriela Růžičková
17. 5. 2013
J. Neugebauerová
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Projekt
TRADITIONAL AND WILD
(2011 – 2014)
• Podpora sběru a zpracování
tradičních planých rostlin pro
zmírnění společenských a
ekonomických nerovností ve
střední Evropě
• Maďarsko, Polsko, Slovinsko,
Česká republika, 9 partnerů
• 2 partneři z ČR – Mendelova
univerzita v Brně a Regionální
Agrární komora JmK
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
• zmapování regionu Jižní Morava z hlediska ohrožených
oblastí (Socio-ekonomická studie)
mikroregiony Velké Opatovice, Nedvědicko, Vranovsko,
Horňácko
• zmapování volně rostoucích druhů rostlin (Databáze
rostlin – 500 r., Etnobotanická studie – dotazníky mezi
obyvateli regionů, dospělí, děti; Situační analýza zdrojů)
• kopřiva dvoudomá
• bez černý
• růže šípková
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
• zachycení tradic souvisejících s volně rostoucími
rostlinami, které se v regionu zachovaly, jaké tradiční
výrobky, jaké mají lidé povědomí a znalosti o rostlinách
(dotazníky)
• vzdělávací semináře v Brně – školící materiály na webu
www.traditionalandwild.eu a na CD, 7 seminářů
• školení v regionech na principy udržitelného sběru
(semináře v 8 obcích, pro kluby seniorů, sdružení tělesně
postižených, sdružení občanů, jednotliví zájemci, maminky atd.,
prezentace, rozhovory, diskuze, dotazníky, recepty)
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
• vývoj marketingové studie prodeje vybraných výrobků,
jejich uplatnění na trhu (Studie trhu a marketing)
• propagační letáky, film (s českými titulky)
• propagační stánky na veletrzích a výstavách (FLORA
Olomouc 2011, TECHAGRO 2012, Země Živitelka) a v
roce 2013 FLORA Olomouc, v roce 2014 TECHAGRO
(propagace projektu a výrobků podpořených osob)
• zakoupení sušárny rostlin (instalace 27. 5. 2013, Lednice,
areál ŠZP, středisko ovocnictví, provozovat bude obec, každý bude
mít přístup, budeme pořádat školení v průběhu podzimu)
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
VÝSLEDKY PROJEKTU DO KVĚTNA 2013
• snažíme se podpořit certifikaci produktů (BIO
certifikace sbíraných rostlin, správné označení
potravinářských výrobků, správné označení
kosmetických výrobků)
• Metodika na výrobu kosmetických výrobků z
volně rostoucích rostlin (bude k dispozici v
červnu 2013)
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Sušárna rostlinného materiálu
KONEL, s.r.o Zlín
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Síta do sušárny
KONEL, s.r.o Zlín
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Zjišťování zásobenosti lokality
– kopřiva dvoudomá
J. Neugebauerová
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Jak vám může projekt pomoci?
• máte v rodině, vesnici, klubu nějaký tradiční produkt z
planých rostlin (džem, sirup, směs koření, omáčku, čaj,
mýdlo, nebo jen sušenou rostlinu)?
• chtěli byste sbírat plané rostliny, sušit je, mrazit,
zavařovat, vyrábět z nich výrobky nebo prodávat do
výkupen sušené rostliny?
• chcete pracovat samostatně nebo se sdružíte a budete
pracovat společně?
PŘIHLASTE SE NYNÍ, DEJTE O SOBĚ VĚDĚT
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Jak vám může projekt pomoci?
PENÍZE VÁM NEDÁME, ALE…..
• informace o sběru, zpracování, legislativě na
www.traditionalandwild.eu, na vyžádání zašleme v tištěné
podobě, zdarma, zdarma CD
• kontakty na výkupny léčivých rostlin, na zpracovatele
• odkážeme na legislativu, kontakty na povolané osoby, v
rámci projektu zaplatíme poradenství (prostřednictvím
metodik), označení provozovny
• společné logo na obal výrobku, zaplatíme menší počet
obalového materiálu (sklenice, krabičky, pytlíky atd.)
• přístup k sušárně (Lednice)
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Příklady: prodej mýdel na
farmářských trzích
G. Růžičková
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Prodej tradičních výrobků v zahraničí
A. Timoshyna
G. Růžičková
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Prodej tradičních výrobků v zahraničí
G. Růžičková
G. Růžičková
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Prodej tradičních výrobků v zahraničí
G. Růžičková
G. Růžičková
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Příklad pomoci z projektu
Azylový dům XY (podílejí se klienti)
• kosmetické produkty z volně rostoucích rostlin (rostlinná bylinná
mýdla, koupelové oleje a soli)
• obdrželi informace na seminářích v Brně
• obdrželi kontakty na odborníky (kosmetika, Státní zdravotní
ústav)
• konzultovali receptury, názvy a značení na obalech
• najali jsme experta z oboru kosmetika a uvádění na trh
• prodej výrobků na farmářských trzích
• informace o jejich produktech bude v letáku (FLORA Olomouc
2013)
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Příklad pomoci z projektu
Paní XY
• na rodičovské dovolené, 2 děti, produkuje džemy, sirupy,
sušené ovoce, prodává na trzích, má již své zákazníky, kteří se
vracejí
• vyrábí ve vlastní kuchyni, chce se tím živit
• problém: legislativa pro „domácí“ výrobu, je velmi přísná a
společná pro velké výrobce
• jak pomůžeme: obaly, logo, testy kvality, správnost značení,
informace ve společném letáku projektu, propagace na stánku
na FLOŘE Olomouc 2013
• prodávat může zatím pouze tzv. z farmy
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Příklad pomoci z projektu
Paní XYZ
• plánuje otevřít nákupnu rostlin (léčivých atd.) a rostliny
odbytovat
• jak pomůžeme: obaly, logo, testy kvality, správnost značení,
informace ve společném letáku projektu, propagace na
stánku na FLOŘE Olomouc 2013, kontakty na odběratele
suroviny
• kontakty na certifikační orgány BIO – všechny dokumenty si
však musí opatřit sama (podklady pro certifikaci)
• možnost zaškolení na práci se sušárnou rostlin v Lednici
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Příklad pomoci z projektu
Paní ABC
• zásobuje lepší brněnské restaurace plevelnými rostlinami
• je to trendy – v módě, restaurace zpracovávají tzv. potraviny
z farem a z blízkého okolí
• Slow food Brno
• restaurace dobře platí, ale musí být založeno na výborné
spolupráci a dodržení slova
• sezónní záležitost
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Příklad pomoci z projektu
• sdružení osob, komunita atd. vypracuje plán sběru 1 – 2
druhů na základě poptávky od zpracovatele v ČR nebo
zahraničí
• zajistíme možnost certifikace (pokročilé certifikáty FailWild =
sbíráno souladu s udržitelnými principy, stanoviště nebude
zničeno, rostlina se bude dál na lokalitách vyskytovat)
• zajistíme kontakty na odbyt certifikované rostliny (sušené)
• zájem je v SRN, USA, PL
• nutno produkovat velká množství (cca 1 tuna ročně atd.)
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Plán aktivit na poslední rok
• instalace sušárny – vývoj metodiky na sušení jednotlivých
druhů rostlin
• seminář k sušení na sušárně (září 2013)
• monitoring zásobenosti regionů
• Metodika na výrobu a uvádění potravinářských výrobků z
volně rostoucích rostlin na trh
• model na sběr a zpracování rostlin v rámci Střední Evropy
• certifikace rostlin
• podpora zájemců o sběr a zpracování
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Sdružte se, ozvěte se nám
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
• Gabriela Růžičková – [email protected]
• Blanka Kocourková – [email protected]
• 545 133 361, 545 133 131
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Sdružte se, ozvěte se nám
Regionální Agrární komora Jihomoravského kraje
Kotlářská 53, 602 00
tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772,
fax.: 549 216 864,
mail: [email protected],cz
• Ing. Jaromír Musil, Ph.D.
• Ing. Václav Hlaváček, CSc.
• Ing. Eva Chromečková
Tento projekt je realizován v rá mci
programu CENTRAL EUROPE
a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Download

"Výsledky projektu Traditional and wild