1 Popis produktu
Obsah balení
Příručka pro rychlou instalaci
Přenosný 3G/3.75G bezdrátový baterií
napájený směrovač Wireless N
Popis
Vypínač
Tento vypínač slouží k zapínání směrovače.
Micro USB Port
Tento port slouží k připojení dodávaného napájecího adaptéru.
Tlačítko resetování
Při zapnutém směrovači stiskněte a podržte tlačítko Reset
nejméně 10 sekund a poté se obnoví výchozí nastavení
směrovače.
TL-MR3040
Vypínač
Micro USB port
Příručka pro rychlou instalaci
Přenosný 3G/3.75G bezdrátový baterií
napájený směrovač Wireless N
Tlačítko resetování
Č. MODELU TL-MR3040
Příručka
Baterie
Napájecí adaptér
Kabel USB
Kabel Ethernet
• Windows Vista
• Windows 2000
• Mac
• Android
• Windows 7
• Windows 2003
• iOS
Tento port slouží k připojení 3G modemu/karty.
Ethernetový port
Tento port se používá jako LAN nebo WAN port.
LED
Stav
Bliká (červeně)
Ethernet
WLAN
WLAN
Ethernet
Napájení
Jsou podporovány tyto prohlížeče:
• Internet Explorer
• Safari
3G USB Port
Popis
Svítí (červeně) Baterie je plně nabitá nebo napájení probíhá normálně.
Napájení Svítí (oranžově) Baterie se nabíjí.
Svítí (červeně) Baterie je vybitá, je třeba ji nabít.
Internet
Jsou podporovány tyto operační systémy:
• Windows XP
• Windows 98
• Windows Me
• Linux
3G USB Port
Ethernetový port
Zdrojové CD
Systémové požadavky
Č. MODELU TL-MR3040
Položka
Internet
• FireFox
• Chrome
Svítí
Baterie je abnormální.
Ethernetový port je připojen, ale nejsou přenášena
žádná data.
Bliká
Svítí
Bliká
Ethernetový port přenáší data.
Bezdrátové připojení je zapnuto.
Data jsou přenášena bezdrátově.
Svítí
3G modem/karta je rozpoznána.
Bliká
Směrovač je připojený k internetu a přenáší data.
2 Připojení hardwaru
Vkládání baterie
Připojení k zařízení
Nadzvedněte a vyjměte
zadní kryt směrovače, jak
ukazuje šipka na obrázku
vlevo.
1
2
Režim 3G směrovače (výchozí)
Režim směrovače WISP klienta
V tomto režimu je směrovač TL-MR3040
připojen k 3G USB modemu a bezdrátově
sdílí 3G mobilní připojení pro několik
uživatelů.
Vložte baterii, jak ukazuje
šipka na obrázku vlevo
a zatlačte baterii, dokud
nezapadne na své místo.
3G
V tomto režimu je směrovač TL-MR3040
bezdrátově připojený k WISP
(poskytovateli bezdrátového připojení k
internetu) a internet může sdílet více
uživatelů.
SSID: 123
Režim cestovního směrovače AP
V tomto režimu je směrovač TL-MR3040
připojen ke kabelové síti a transformuje
drátové připojení k internetu na
bezdrátové, aby internet mohlo sdílet
více uživatelů.
Režim bezdrátového směrovače
V tomto režimu je směrovač TL-MR3040
připojen k DSL nebo ke kabelovému modemu
a funguje jako běžný bezdrátový směrovač,
takže internet může bezdrátově sdílet více
uživatelů. Ethernetový port na směrovači
TL-MR3040 funguje jako WAN port.
Drátová síť
s
Kabel
Poté nasaďte zadní kryt.
POZNÁMKA: Přepněte
vypínačem doleva a
zapněte směrovač.
7106503915
POZNÁMKA: Ve standardním režimu AP nabízí směrovač TL-MR3040 také další tři dílčí režimy: Opakovač\Klient\Most. Více informací najdete v uživatelské příručce na zdrojovém CD disku.
Linka
Modem ADSL
Karty
3 Připojení k síti
Jako příklad použijeme Bezdrátové připojení k síti. Ujistěte se, že na vašem zařízení je aktivované bezdrátové připojení.
Pro Windows XP
Pro MAC OS
Pro Windows 7
1
Klikněte na ikonu
2
Klikněte na Obnovit seznam sítí a poté vyberte
identifikátor SSID (název sítě) směrovače TL-MR3040.
Klikněte na Připojit.
dole na vaší pracovní ploše.
1
Klikněte na ikonu
2
Klikněte na tlačítko obnovit a poté vyberte cílovou síť.
Klikněte na Připojit.
dole na vaší pracovní ploše.
Pro tablety/chytré telefony
1
Klikněte na ikonu
pracovní ploše.
2
Ujistěte se, že Airport je zapnutý a vyberte
identifikátor SSID (název sítě) směrovače TL-MR3040
a klikněte na něj.
v pravém horním rohu na vaší
V nastavení Wi-Fi vašeho tabletu / chytrého telefonu vyberte
identifikátor SSID směrovače TL-MR3040.
Pro Android
POZNÁMKA: Výchozí identifikátor SSID sítě je TP-LINK_POCKET_3040_xxxxxx. (xxxxxx představuje posledních 6 znaků MAC adresy směrovače.)
Pro iOS
4 Konfigurace směrovače
1
Otevřete webový prohlížeč, do pole adresa zadejte
192.168.0.1 a stiskněte klávesu Enter. Na příkazovém
řádku zadejte výchozí Uživatelské jméno a heslo,
které má oprávnění administrátora. Kliknutím na OK
vstoupíte na stránku správy směrovače.
2
Když se přihlašujete poprvé, klikněte na Rychlé
nastavení a postupujte dle pokynů, jež jsou popsány
níže.
Řešení problémů
POZNÁMKA: Výchozí přístupový režim směrovače je 3G
směrovač. Jestliže chcete použít jiné režimy, vyberte
Provozní režim, jak je znázorněno na následujícím
obrázku a klikněte na tlačítko Uložit. Podrobnější
3
informace o konfiguracích jednotlivých režimů
najdete v uživatelské příručce na zdrojovém disku
CD.
(1) Správným způsobem vložte vhodnou kartu SIM/UIM do 3G modemu/karty.
(2) Připojte 3G modem/kartu přímo k počítači a vypněte ověřování PIN pomocí
utility modemu.
(3) Zkontrolujte, zda vaše internetové připojení na vašem počítači funguje.
(4) Požádejte vašeho poskytovatele internetového připojení o aktuální vytáčené
číslo a APN, opravte přednastavené údaje manuálně.
2) Vyberte typ přístupu k internetu a poté klikněte na
Další. Je doporučeno zvolit Pouze 3G.
4) Nastavte parametry vašeho bezdrátového připojení a
klikněte na Další. Je doporučeno přejmenovat váš
identifikátor SSID (název bezdrátové sítě) a nastavit na
této obrazovce Typ zabezpečení/hesla.
(1) Zkontrolujte, zda je váš 3G modem/karta uveden v seznamu kompatibilních
zařízení: http://www.tp-link.com/common/?3g
(2) Pokud je váš 3G modem uveden na našem seznamu, avšak směrovač zobrazuje
zprávu „Neznámý modem“, přejděte na naši webovou stránku a stáhněte si
nejnovější firmware a upgradujte směrovač.
(3) Pokud nejnovější firmware nepodporuje váš modem/kartu, kontaktujte prosím
naši technickou podporu.
Co mám dělat, když se nemůžu připojit k internetu pomocí
rozpoznaného 3G USB modemu?
1) Vyberte provozní režim a klikněte na Další. Jako
příklad uvádíme režim 3G směrovače.
3) Vyberte vaše umístění a poskytovatele mobilního
internetového připojení. Jestliže nenajdete své
umístění v rozevírací nabídce, zaškrtněte “Nastavit
vytáčené číslo, APN, uživatelské jméno a heslo
manuálně“ a manuálně je nastavte podle údajů
poskytnutých vaším poskytovatelem 3G internetového
připojení. Poté klikněte na Další.
Jak mám postupovat, když se zobrazí zpráva “Neznámý modem“?
3
Po restartu směrovače se připojíte k síti podle kroku 3
Připojení k síti.
Jak mám postupovat, když chci aktualizovat firmware?
(1) Po celém světe nepřetržitě testujeme nově uváděné 3G modemy/karty, abychom
zajistili nejlepší kompatibilitu mezi naším 3G směrovačem a 3G USB modemy.
Nejlepší funkčnost dosáhnete, pokud si stáhnete nejnovější firmware z naší
webové stránky: http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx.
(2) Otevřete nabídku “Systémové nástroje”
“Upgrade firmwaru“ a můžete
aktualizovat firmware směrovače na nejnovější verzi.
Technická podpora
Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce: http://www.tp-link.com/en/support/faq
Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou
příručku si můžete stáhnout na webové stránce:
http://www.tp-link.com/en/support/download
S požadavky na veškerou ostatní technickou
podporu se obracejte na:
Celosvětově
Tel: +86 755 26504400
E-mail: [email protected]
Pracovní doba: nonstop
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com
Download

null