Uživatelský manuál
Dynavix Navigace
pro zařízení s OS Android
Obsah:
1
Spuštění
Nastavení první trasy
Pohled řidiče (náhled)
Trasa
Zobrazení celé trasy
Objížďka a přepočet trasy
Simulace a plánování trasy
Využití více průjezdových bodů na trase, ukládání trasy
Další možnosti na trase
3
3
5
7
7
7
8
9
10
Zobrazení mapy
Kontextové menu pro vybraný bod na mapě
Možnosti nastavení
Navigace na kontakty
Nabídka Extra
11
12
13
14
15
Důležité upozornění
Tato příručka je určena pro navigační software Dynavix instalovaný na přístroje s operačním systémem Android 2.3
(Gingerbread) a vyšší. Příručka byla vytvořena s cílem popsat základní funkce aplikace Dynavix, které jsou důležité pro
pohodlnou navigaci, ať jedete kdekoliv. Dynavix je program určený k aktivní hlasové a mapové navigaci. Navigace se
provádí pomocí hlasových instrukcí, detailních manévrovacích schémat a map okolí. Je k dispozici simulační režim, který
umožňuje pohodlné plánování tras.
Nemanipulujte s aplikací Dynavix, pokud vozidlo nestojí na bezpečném místě, kde to nepředstavuje žádné nebezpečí
pro vás nebo pro ostatní účastníky silničního provozu. Nemanipulujte s aplikací Dynavix během jízdy, plně se věnujte
řízení a sledování aktuální dopravní situace.
Přestože je kladen maximální důraz na to, aby data i mapy byly kompletní a vysoce kvalitní tak, jak je to jen možné,
skutečná situace se neustále mění. Můžete na to narazit na místech, kde navigace udává nesprávný směr, např. tam, kde
do navigace nejsou začleněny nově zkonstruované silnice, tam kde byly změněny dopravní značky apod. V takových případech, jako jsou SKUTEČNÉ SITUACE, DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍ DOZORCI, INSTRUKCE, AKTUÁLNÍ POČASÍ
a SITUACE NA SILNICÍCH se mohou lišit od mapových dat navigačního systému. Z tohoto důvodu se nemůžete na navigační systém spoléhat při předvídání aktuální situace! Vždy přizpůsobte váš styl jízdy k aktuální situaci a nespoléhejte
se pouze na informace, které vám navigace poskytuje.
Příjem signálu GPS
Pro zajištění dobrého příjmu signálu GPS je nutné použít zařízení v místě, kde budete mít volný výhled na oblohu, tzn.
venku. Vysoké budovy nebo vysoká hustota zástavby může narušit příjem signálu GPS. Při ztrátě satelitního signálu během jízdy v tunelu je pohyb vozidla simulován v závislosti na průměrné rychlosti v určitém úseku trati, který předcházel
ztrátě signálu.
2
1 | Spuštění
Nastavení první trasy
Spusťte navigační program Dynavix. Z bezpečnostních důvodů byste měli naplánovat trasu předtím, než vyrazíte
na cestu.
Po spuštění se zobrazí hlavní nabídka navigace. Chcete-li zadat cíl první cesty, stiskněte tlačítko Najít cíl a zvolte
způsob, jakým chcete nastavit cíl cesty.
Existuje více způsobů, jak najít cíl
(souřadnice, body zájmu atd.).
3
Můžete vybrat Adresa, ze seznamu v dialogu vyberte zemi, ve které leží váš cíl cesty, zadejte název města, název
ulice a číslo domu. Stačí zadat jen několik počátečních písmen; konkrétní města, ulice a čísla domů jsou napovídána v souladu s písmeny, které již byly vloženy. Když se zobrazí požadované místo, můžete si jej vybrat kliknutím.
Poté můžete změnit Typ trasy a povolené silnice (tlačítko Trasa).
Vypočtená trasa se zobrazí na mapě pomocí zřetelné barevné linie. Pokud opustíte trasu, je tato trasa automaticky
přepočítána.
Vyberte typ trasy (chytrá, rychlá, krátká)
a stiskněte tlačítko Najít trasu.
4
Pohled řidiče
Pokud jste v místě s dostatečnou kvalitou signálu GPS, Dynavix zobrazí vaši přesnou aktuální polohu. Když začne
Dynavix přijímat relevantní informace o vaší pozici, zobrazí se červená lišta v horní části obrazovky, která ukazuje
přesnost signálu GPS. Zmizí automaticky, jakmile je pro navigaci k dispozici dostatečný signál.
Pokud se chcete vrátit do hlavní nabídky navigace, klikněte na libovolné místo na mapě.
Navigování do pruhů
Lišta kvality signálu GPS
Pokud je kvalita signálu pro navigaci dostatečná,
pak lišta zmizí.
Asistent
rychlosti
Varování před
radary
Informace o trase zobrazené
na informačním panelu
Manévr
Vzdálenost k manévru
5
Panel s nastavením hlasitosti
Rychlý panel
Panel s nastavením hlasitosti
Zavřít panel
Tip: Kliknutím na dolní lištu (tzv. rychlý panel), můžete vypnout zvuk,
nebo najít nejbližší bistro, čerpací stanici, nebo parkoviště.
Poznámka: Přesnost GPS signálu větší než 50m může mít negativní vliv na kvalitu navigace. Navigace pak může
ohodnotit Vaši pozici špatně, což může způsobit nechtěné přepočty trasy, to se může stát i v případě, když budete
dodržovat trasu, kterou jste naplánoval. Ujistěte se, že vaše zařízení má nejlepší možný výhled na oblohu.
6
2 | Trasa
Zobrazení celé trasy
Jakmile je trasa vypočtena, je vaše aktuální pozice zobrazena na mapě a trasa je zobrazena jako zřetelná barevná
linie. Chcete-li zobrazit celou trasu na mapě, klikněte na libovolné místo na mapě, otevře se hlavní menu navigace. Klikněte na Trasa > Zobrazit trasu.
Tip: Trasu můžete také zobrazit v režimu mapy.
Poznámka: Toto se nevztahuje na simulační režim, který je popsán dále.
Objížďka a přepočet trasy
V případě nečekané překážky na trase může být určitý úsek trasy přepočítán. Pokud kliknete na libovolné místo
na mapě, otevře se hlavní menu navigace. Zvolíte-li Trasa > Objízdná trasa, otevře se nabídka, ve které můžete
zadat délku objížďky (2, 5, 10 až 20 km). Je také možné přepočítat celou trasu volbou Trasa.
7
Simulace a plánování trasy
Simulační režim lze zapnout volbou Trasa > Simulace v hlavní nabídce navigace. Průjezdové body mohou být
přidány do simulované trasy stiskem zeleného tlačítka ,plus‘, nebo mohou být odstraněny z trasy stiskem tlačítka
,koš‘.
Po zadání parametrů trasy stiskněte Další. Poté můžete přizpůsobit typ trasy, který chcete simulovat (krátká, rychlá, nebo chytrá). Po stisknutí tlačítka Simulace se ukáže poloha vozidla na mapě a simulace začíná.
Tip: Plánovanou trasu lze také uložit a později zobrazit v dialogu Průjezdové body. Tímto způsobem si můžete
naplánovat celou trasu doma. Pro zobrazení trasy klikněte v hlavní nabídce na Trasa > Průjezdové body. Poté
stiskněte tlačítko ,složka‘ (načíst).
Poznámka: Optimalizace simulované trasy v závislosti na dni v týdnu a denní doby je možná pouze tehdy, pokud
je funkce Chytrá trasa v dané oblasti k dispozici.
Kliknutím na dolní lištu info panelu můžete
zobrazit kontextové menu simulačního
režimu, ve kterém můžete pozastavit simulaci,
urychlit ji, přepočítat nebo zobrazit trasu.
8
Využití více průjezdových bodů na trase, ukládání trasy
Pokud chcete naplánovat trasu protínající na trase více průjezdových bodů, v hlavním menu navigace zvolte
Trasa > Průjezdové body. Poté se otevře manažer pro přidání bodů do trasy.
Výchozí pozice je určena pomocí aktuální polohy GPS. Klikněte na tlačítko Přidat cíl a v dialogu pro vyhledávání
destinace vyberte způsob, jakým chcete zadat cíl. Kliknutím na tlačítko ,plus‘ můžete přidat více průjezdových
bodů, nebo je můžete odstranit kliknutím na tlačítko ,koš‘.
Trasu je pak možné uložit kliknutím na tlačítko ,disketa‘. Zadejte název trasy a potvrďte tlačítkem OK. Chcete-li
zobrazit trasu v budoucnu, stiskněte tlačítko ,složka‘ (načíst) a vyberte trasu ze seznamu uložených tras.
9
Další možnosti na trase
Přeskočení bod na trase
Na trase s průjezdovými body (nejen na startu a u cílové destinace) je možné v případě potřeby přeskočit
průjezdové body. Trasa je pak přepočtena na další
průjezdový bod nebo cíl.
Zrušení trasy
Jakmile byla trasa vypočtena, je možné ji zrušit kliknutím na toto tlačítko.
10
3 | Zobrazení mapy
Chcete-li přejít z hlavního menu navigace do režimu zobrazení mapy, klikněte na Mapa.
Poznámka: V režimu simulace klikněte na dolní lištu a v simulačním režimu kontextové nabídky vyberte Zobrazit
trasu (ne všechny funkce jsou v režimu simulace k dispozici).
Pro pohyb po mapě přetáhněte prst po displeji. Pokud chcete vybrat bod na mapě, klikněte nejprve na ikonu
špendlíku. Poté můžete umístit špendlík na mapě tažením. Kliknutím na bublinu v blízkosti špendlíku otevřete
kontextovou nabídku pro aktuální místo na mapě.
Mapa
na sever
1
2
3
4
1 | Zobrazit moji pozici
2 | Špendlík pro výběr místa na mapě
3 | Zobrazit celou trasu
4 | Přepnout na 2D/3D
11
Kontextové menu pro vybraný bod na mapě
Vložte špendlík na místo, které jste na mapě zvolili (nebo dlouze podržte prst na mapě) a klikněte na šipku blízko
špendlíku. Objeví se celkový dialog týkající se bodu. Pokud chcete pracovat s bodem dále, klepněte na tlačítko
telefonu pro vyvolání podmenu. S vybraným bodem na mapě můžete provádět následující operace:
Přidat k oblíbeným
Otevře se dialog pro přidání bodu do seznamu oblíbených míst.
Body zájmu v blízkosti pozice
Zobrazí seznam kategorií POI, pokud byla požadovaná kategorie vybrána, zobrazí se seznam nejbližšího POI zvolené kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
Přidat do trasy
Přidá vybraný bod do trasy.
Přidat k bodům zájmu
Spustí dialog pro přidání bodů zájmu.
Zakázat úsek
Zákazy vybrané trasy, které jsou pak při plánování trasy ignorovány.
Odeslat pozici
Otevře e-mailového klienta, takže můžete poslat pozici e-mailem.
12
4 | Možnosti nastavení
Nabídka nastavení (vyvolá se stiskem tlačítka telefonu pro vyvolání podmenu v hlavní nabídce navigace) umožňuje upravit parametry Dynavix tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a požadavkům. Nabídka obsahuje změnu pohledu, nabízí
několik barevných motivů, jak pro denní, tak i pro noční mapu. Poskytuje přístup k uživatelskému výchozímu
nastavení, hlasovým volbám a nastavení dalších funkcí.
Režim mapy
Můžete nastavit barevný motiv vhodný pro denní / noční použití. Je nastaveno automatické přepínání.
Zvuk
Menu slouží pro zapnutí / vypnutí hlasových pokynů, nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti jízdy,
nebo k ohlášení ztráty / zjištění signálu GPS. Můžete také zapnout akustické varování při překročení rychlostního limitu. V nabídce si můžete také definovat kategorie POI, na které chcete být upozorněni.
Vzhled
Umožňuje změnit vzhled mapy, ikony automobilu, pozadí nabídky navigace, barevné motivy a informace
zobrazené na informačním panelu při použití navigace.
Region
Umožňuje vybrat místní nastavení, jako je jazyk programu, jazyk hlasové navigace, jednotky vzdálenosti
nebo formát, ve kterém je zobrazen čas.
Trasa
V menu můžete zapnout kontrolu rychlostního omezení, upravovat zakázané úseky nebo parametry
výpočtu trasy, jako jsou například placené úseky, silnice s mýtem, dálnice nebo místní komunikace.
Ostatní
Nabídka umožňuje zadat Domů pro rychlou navigaci do vašeho domova. Můžete také zadat kategorie
POI, které vás zajímají a které si přejete ukázat na mapě.
13
5 | Navigace na kontakty
Do kontaktu uloženého ve vašem přístroji můžete přidat adresu. Chcete-li zobrazit adresu v navigaci Dynavix,
stačí kliknout na Kontakty v hlavní nabídce. Vyberte kontakt s adresou, na kterou chcete být navigováni.
Pokud adresa neexistuje, budete programem vyzváni, abyste ji přidali. Pokud je adresa neúplná, program se vás
zeptá na specifikaci.
14
6 | Nabídka Extra
V nabídce Extra můžete najít další užitečné funkce, které vám mohou pomoci v kritických situacích nebo při plánování poznávacích výletů.
Najít nejbližší
Okamžitě poskytuje informace o vaší přibližné poloze a můžete také vyhledat nejbližší nemocnici nebo servis.
Tip: Pokud zvolíte nejbližší servis a servis obsahuje telefonní číslo, můžete tam zavolat. Stačí kliknout na to číslo.
Správa vlastních BZ
V této sekci načtete a přidáte vlastní body zájmu.
Ohodnotit aplikaci
Můžete snadno ohodnotit aplikaci nebo doporučit ji svým přátelům.
Budovy
Můžete snadno procházet zajímavosti ve státech, které jsou zahrnuty ve skupině mapa.
Rozšíření
Zde jednoduše rozšíříte mapové podklady.
15
Dodatky
Tento dokument je určen pro uživatele aplikace Dynavix jako základní průvodce. Neustálý vývoj aplikace Dynavix může způsobit, že některé informace v tomto manuálu nebudou zcela aktuální. Všechny informace v tomto
dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Dynavix není v tomto dokumentu
zodpovědná za žádné technické nebo vydavatelské chyby nebo opomenutí. Společnost není zodpovědná ani za
jakoukoliv škodu vyplývající z používání navigace.
16
Více informací naleznete také na android.dynavix.com
Podpora produktů Dynavix
Jsme připraveni řešit vaše problémy. Pokud máte nějaké problémy nebo otázky týkající se
našich produktů, kontaktujte prosím naši technickou podporu: [email protected]
M-107-08-2012
Download

Uživatelský manuál