IMOŇSK
MIMOŇSK
322
Ř Í J E N 2014
Nový kruhový objezd zdobí skleněná plastika skláře Jiřího Pačinka
Z obsahu
Informace k volbám
Výstava Evy Pilarové
Halloweenské akce
OKÉNKO STAROSTY
Přestože nás již oťukává podzimní počasí,
budou v tomto měsíci zahájeny práce na
I. etapě regenerace horního Sídliště pod
Ralskem. O získání dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj jsem Vás informoval v červnovém Zpravodaji, kde najdete mapku s rozpisem prací této etapy.
Regeneraci vysoutěžila firma Strabag a z tohoto důvodu se
nebude rušit depo stavebního materiálu vedle marketu
Penny. Recyklací projdou pouze haldy hrubé stavební sutě,
prostor depa se zmenší o polovinu a bude dál sloužit firmě
jako zázemí pro regeneraci Sídliště pod Ralskem.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla dorazila z partnerského
města Oelsnitz v Německu velice smutná zpráva. Zemřel
pan Günter Schreiber. Ani ve snu mě nenapadlo, že budu
ve svém posledním starostenském okénku oznamovat
tak smutnou zprávu. Pan Günter Schreiber byl takovým
posledním velikánským pojítkem mezi Oelsnitz a Mimoní.
Uměl velice dobře česky a překládal pro své spoluobčany
zprávy z Mimoně do jejich zpravodaje. Měl jsem tu čest se
s ním několikrát setkat. Přestože za svůj život prošel velkými životními zkouškami, nedal na své české přátele
dopustit.
A jelikož toto číslo dostanete do rukou pár dní před volbami, rád bych poděkoval zastupitelům, hlavně ze stran
ČSSD, ODS, SOS a hnutí Mimoňské obrody, kteří povýšili prosperitu a rozvoj města nad nevraživostí a slovními
půtkami. Myslím si, že je to na městě vidět. Poděkování
patří také panu ing. Stanislavu Balounovi, že měl se mnou
trpělivost. Bylo pro mě ctí s Vámi spolupracovat.
A ještě jedno poděkování patří převážné většině zaměstnanců městského úřadu. Byli jste skvělou oporou.
Vám, milí občané města Mimon přeji, abyste měli šťastnou ruku při volbě svých budoucích zastupitelů.
František Kaiser, starosta města
Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň
OZNÁMENÍ
Pozvánka
CZECH POINT opět v provozu
Zveme spolužáky osmých tříd šk. r. 1959/1960 ze školy
Mírová i na Letné na sraz dne 11. října 2014 v 16.00 hod.
do hotelu Beseda. Informace na tel.: 737 651 933,
734 326 592.
Služby CZECH POINT jsou opět v provozu v úředních
hodinách v 1. patře městského úřadu č. dveří 105:
Pondělí, středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Nabízíme tyto druhy ověřených výpisů:
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z živnostenského a obchodního rejstříku
- výpis z insolvenčního rejstříku
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- výpis údajů z registru obyvatel
- výpis údajů z registru osob
Podzimní burza oblečení a hraček
Městský úřad Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí opět pořádá burzu oblečení a hraček. Burza
se bude konat v úterý 14. října 2014 od 10 do 16 hodin
v Domě kultury Ralsko. Místo na prodej je třeba rezervovat do 9.10.2014 telefonicky 487 805 054 nebo e-mailem
na [email protected] Nově pro pracující maminky
nabízíme možnost, že se jim věci pokusíme prodat, ale je
potřeba věci řádně označit cenou a přidat jejich soupis (vše
po osobní dohodě).
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Gratulace
Redakce zpravodaje se připojuje ke gratulantům p. Evy
Leinerové, která 2. září oslavila 100. narozeniny a je
v současnosti druhou nejstarší obyvatelkou Mimoně.
Přejeme i nadále dobré zdraví, náladu a radost ze života.
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné
poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní 15.10.2014, 29.10.2014,
12.11.2014 (středa) od 8:00 do 10:00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
[email protected], [email protected]
Tel: 487 864 669, 725 308 842 - Bc.Lucie Pražáková
Pozvánka na čtvrtek 16. 10. 2014
Gymnázium Mimoň se stalo partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek, které je držitelem licence
na zkoušky Cambridge English. Žáci školy budou mít od
letošního roku možnost připravovat se na tyto zkoušky
a případně získat certifikáty přímo na gymnáziu. Naše škola se zapojila do tohoto programu, aby zdůraznila význam
jazykového vzdělání, usnadnila svým žákům dosažení
mezinárodní certifikace a tím rozšířila jejich možnosti, jak
v dalším studiu, tak při uplatnění v praxi.
Na přípravné kurzy k získání certifikátů, které budou organizované na gymnáziu od listopadu, se mohou přihlásit
i zájemci z jiných škol a také z řad široké veřejnosti.
Informační prezentace pro zájemce proběhne na gymnáziu
ve čtvrtek 16. října 2014 v 16:30 hod.
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat na nám. 1. máje
v pátek 17. října 2014.
Poradní den Centra
pro zdravotně postižené
Poradenství se bude konat na městském úřadě, zasedací
místnost, 2. poschodí,1x za 2 měsíce. Nejbližší termín dne
13. listopadu 2014 od 8.00 do 10.00 hod.
Kontaktní osoba Bc. Světlana Šafránková, telefon:
731 653 031.
2
Říjen 2014
Petice
Vážení občané,
ve městě probíhá „Petice občanů za omezení znečišťování
města Mimoň zápachem z farmy pro výkrm prasat umístěné v Okrouhlické ulici v Mimoni“ podle zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním. Pokud máte zájem petici svým podpisem podpořit (pod petici se můžete podepsat pouze
jednou a to do 31.10.2014), máte tuto možnost na několika
sběrných místech: Městský úřad Mimoň; Informační centrum; Městská knihovna; Mimoňská komunální a.s.;
Elektro Rampas - ulice Mírová; Lékárna u Salvátora - náměstí 1. Máje; Pekařství, lahůdky - Kubátovi - ulice Mírová; Rudolf Klazar - Barvy, laky - ulice Husova; Restaurace Dřevěnka; MŠ Eliášova; Restaurace Lenka; čekárna
- MUDr. Václav Kott; Zdravotní středisko; Restaurace
Saloon - na nádraží ČD; Lucky bar - Pražská ulice; Supermarket Jednota - dolní sídliště Pod Ralskem; Obchod
ENAPO - sídliště Letná; MITA - ulice Mírová; TJ Jiskra
Mimoň.
Za petiční výbor:
Jana Suchá, Husova čp. 105, Mimoň I
Věra Martinková, Nábřežní čp. 10, Mimoň II
Olga Prylová, Zahradní čp. 142, Mimoň V
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Humanizace průtahu II/268 ulic
Husova a Pražská a výstavba OK
Tyršovo náměstí
Liberecký kraj ve spolupráci s SVS a.s. a městem Mimoň
realizoval v letech 2013 a 2014 stavbu Humaniace průtahu II/268 ulic Husova a Pražská a výstavba OK Tyršovo
náměstí. Předmětem stavby byla kompletní rekonstrukce
komunikace včetně výstavby okružní křižovatky, dále rekonstrukce chodníků, výsadba nové zeleně, rekonstrukce
vodovodních a kanalizačních řadů.
Město Mimoň se na této akci podílí částkou ve výši cca 5,0
mil. Kč, která obsahuje náklady na obnovu chodníků,
zálivů pro auta, nezbytný mobiliář, veřejné osvětlení,
vodovodní a kanalizační přípojky.
Stavba v obou letech představovala pro řidiče a občany
města, ale i podnikatele, řadu komplikací. Všechny
komplikace jsou nyní zažehnány, od 13.9.2014 je poslední
úsek stavby zprůjezdněn. V následujících dnech budou
řešeny vady a nedodělky zjištěné při předání díla. Kompletní dokončení a odstranění všech vad a nedodělků
předpokládáme do poloviny měsíce října.
Ordinační hodiny říjen 2014
sobota 4.10. MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388
neděle 5.10. MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
sobota 11.10. MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
neděle 12.10. MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel. 487 767 614
sobota 18.10. MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
neděle 19.10. MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí, tel. 487 762 377
sobota 25.10. MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň, tel. 774 649 096
Oprava podlahy v tělocvičně
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
V dubnu letošního roku byla ředitelem školy ohlášena
závada na podlaze v tělocvičně T1 v základní škole Pod
Ralskem. Závada spočívala v degradaci nosného roštu po
zatečení a následném poškození dřevokaznou houbou.
Vzhledem k tomu, že i přes provedenou sondu v podlaze
nebylo jasné, jak velké napadení ve skutečnosti je, byla
navržena kompletní rekonstrukce podlahy a opatření, která
mají za úkol zabránit vnikání vlhkosti do podlahy.
neděle 26.10. MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 521 356
úterý 28.10. Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov, tel. 487 850 436
sobota 1.11. MUDr. Marcela Klementová
Nové Město 277, Dubá, tel. 487 870 388
neděle 2.11. MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 831 763
V červenci letošního roku bylo provedeno zadávací řízení,
ze kterého vyplynula cena díla, která činí 717 748 Kč
včetně DPH. Stavba spočívala v odstranění staré podlahy,
očištění podkladních betonů, provedení nové hydroizolace, nosných roštů, záklopů a provedení finálních vrstev
včetně lajnování. Povrch je proveden z pružného materiálu
PULSTIC.
V rámci požadavků školy byla v tělocvičně vyznačena
hřiště pro košíkovou, volejbal a nově badminton.
Říjen 2014
3
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Oznámení o době
a místě konání voleb do Senátu
Starosta města Mimoň podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Základní
škola a Mateřská škola, Luční 530, Mimoň, Mimoň I, zahrnující ulice Kosovo Pole, Novopolní, Polní, Sídliště
pod Ralskem 561-571, 575-578, 582-594, 602,603, 605,
631, 632
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Základní
škola a Mateřská škola, Luční 530, Mimoň, Mimoň I,
zahrnující ulice Eliášova, Lesní závod, Lipová, Luční,
Pražská, Sídliště pod Ralskem 573, 574, 579, 581, 604,
Svébořická, Široká, Tyršovo nám.
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Městská knihovna, Svébořická 309, Mimoň, Mimoň I, zahrnující
ulice Horská, Husova, Hvězdovská, Kamenná, Křížová,
Nábřežní, náměstí ČSL armády, náměstí J. Fučíka, Nová,
Okružní, Pod Křížovým vrchem, Ralská, Skřivánčí,
Sluneční, Smetanova, Staré nádraží, U Nemocnice, Ve
Stráni
• ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Dům kultury
Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň, Mimoň III, zahrnující
ulice Baarova, Barvířská, Březinova, Českolipská, Hřbitovní, Jiráskova, Komenského, Kozinovo náměstí, Lužická, Malá, Mírová, Mlýnská stezka, Nádražní, nám.
1. Máje, náměstí ČSL. armády, Nový domov, Okrouhlická, Pánská, Podhájek, Příkop, Poštovní, Potoční, Raisova, Růžová, Slovany, Sokolská, Vrchlického, Zahradní
• ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost Letná 235,
Mimoň, Mimoň IV (v budově autoškoly „ARCHA“)
zahrnující ulice Hraničářská, Letná, Pertoltická, V Lukách, Žitavská
• ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost Základní
škola a Mateřská škola, Luční 530, Mimoň, Mimoň I,
zahrnující ulici Vranovská, Ploužnice 284, 286, 287,
288, 289, 290, 474, 475, Srní potok, Vranov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu
ČR se tyto uskuteční:
v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve
dnech voleb.
4
Říjen 2014
Oznámení o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva města
Mimoň
Podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
1. Volby do zastupitelstva města Mimoň se uskuteční:
dne 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Základní
škola a Mateřská škola, Luční 530, Mimoň, Mimoň I,
zahrnující ulice Kosovo Pole, Novopolní, Polní, Sídliště
pod Ralskem 561-571, 575-578, 582-594, 602,603, 605,
631, 632
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Základní
škola a Mateřská škola, Luční 530, Mimoň, Mimoň I,
zahrnující ulice Eliášova, Lesní závod, Lipová, Luční,
Pražská, Sídliště pod Ralskem 573, 574, 579, 581, 604,
Svébořická, Široká, Tyršovo nám.
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Městská
knihovna, Svébořická 309, Mimoň, Mimoň I, zahrnující
ulice Horská, Husova, Hvězdovská, Kamenná, Křížová,
Nábřežní, náměstí ČSL armády, náměstí J. Fučíka,
Nová, Okružní, Pod Křížovým vrchem, Ralská, Skřivánčí, Sluneční, Smetanova, Staré nádraží, U Nemocnice,
Ve Stráni
• ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Dům kultury
Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň, Mimoň III, zahrnující
ulice Baarova, Barvířská, Březinova, Českolipská, Hřbitovní, Jiráskova, Komenského, Kozinovo náměstí, Lužická, Malá, Mírová, Mlýnská stezka, Nádražní, nám. 1.
Máje, náměstí ČSL. armády, Nový domov, Okrouhlická,
Pánská, Podhájek, Příkop, Poštovní, Potoční, Raisova,
Růžová, Slovany, Sokolská, Vrchlického, Zahradní
• ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost Letná 235,
Mimoň, Mimoň IV (v budově autoškoly „ARCHA“)
zahrnující ulice Hraničářská, Letná, Pertoltická, V Lukách, Žitavská
• ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost Základní
škola a Mateřská škola, Luční 530, Mimoň, Mimoň I,
zahrnující ulici Vranovská, Ploužnice 284, 286, 287,
288, 289, 290, 474, 475, Srní potok, Vranov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Co nového v Podralském
nadačním fondu?
Proběhlo Dřevosochání a Dožínky v Brništi… Třetí ročník
Dožínek v Brništi je již za námi. Zde je rekapitulace toho,
co jsme viděli a zažili… Prošli jsme průvodem v lidových
krojích a kostýmech, který byl zakončen 100 m překrásně
nazdobené zemědělské techniky, zhlédli jsme vystoupení
tanečního seskupení Furianti z Malé Bělé, šermířský
soubor Golem, mažoretky z Nového Boru a hudební produkci. O zakončení programu se postarala skupina
Červená růže s jejich ohňovou show. V průběhu Dožínek si
děti mohly vytvořit slámovou panenku, ozdobit slaměný
věneček, nebo se vyřádit na závodních dráhách, kde soutěžily ve skákání v pytli, v běhání ve velkých holínkách,
nebo v běhu s míčkem na lžičce. Také je bavilo prolézat
naším pavučinovým bludištěm, kde měly zachránit berušku před zlým pavoukem. Velice oblíbené bylo i lezení po
stromech v sedáku na lanech, a vytváření vonných
bylinných pytlíčků.
Dalším hlavním bodem tohoto dne bylo vyhlášení Dřevosochání. Komise složená z 5 členů - Tomáš Vilím (ředitel
PNF), Romana Kubíčková (pořadatelka Dřevosochání v
Praze Klánovicích), Andy Paul (pořadatel Dřevosochání
v německém Jonsdorfu), Wolfgang Reiche (ředitel NSZ
Neukirch) a Ivan Pastorek (starosta Brniště) měla před
sebou velmi těžký úkol, a to vybrat z 12 soch jen 3 nejlepší. Mezitím mohli hlasovat i účastníci dožínek. Stačilo jen
napsat číslo sochy a vhodit do volící krabice.
Na prvním místě se umístil Jan Švadlenka se sochou „Duše
pramene“. Druhé místo obsadil Němec Michael Krüger se
sochou „Jemná tvrdost“ a třetí místo obsadila Marie Kraťuková se sochou s názvem „Titán“. Cenu diváků a tím i
nejvíce hlasů získal Berndt Winter se sochou „Orel“. Ve
velmi těsném závěsu zůstala Lenka Severová se sochou
„Motýl.“ Všechny sochy budou využity ve vznikající
Výukové zahradě u Ekocentra Brniště, kde budou k vidění.
Dále vás srdečně zveme na říjnové akce:
1.10. Relaxační a tvořivý večer na téma „Suchá vazba
květin-inspirace pro Váš útulný domov“ s Ivou
Erbenovou.
8.10. Ekokroužek bude zkoumat Království papíru.
14.10. Proběhne přednáška na téma „Krajinotvorba,
retenční schopnost krajiny“.
15.10. Bude Relaxační a tvořivý večer, kde nás Romana
Kubíčková naučí Mozaiková zrcadla.
16.10. Zveme všechny na Seminář pedagogů, určený pro
pedagogy MŠ a ZŠ prvního stupně, i pro mimoškolní a volnočasové pedagogy. Téma je tentokrát
„Ochrana přírody“.
22.10. Ekokroužek na téma koloběh přírody-podzim.
29.10. Relaxační a tvořivý večer - Zdravé potraviny, kde
nakoupíme, chytré a levné řešení.
Těšíme se na vaši účast.
Kateřina Filingerová, Tým PNF Brniště
Příběhy z Českolipska II
Posledních několik let je příjemnou tradicí, že město
Česká Lípa vydává novou knihu s vazbou na město a region Českolipska. Nejinak tomu je i v roce 2014. V letošním
roce tak je v Městském informačním centru za cenu 200
Kč k dostání nová kniha Martina Aschenbrennera Příběhy
z Českolipska II. V první knize Příběhy z Českolipska, která vyšla v roce 2010, si mohli čtenáři přečíst o typických
představitelích jednotlivých historických dob od 13. do
začátku 20. století. V druhé knize dostali prostor hlavně
vědci a umělci. V knize je tak zachycen příběh například
Beneše Krabice z Weitmile, Josefa Bohumíra Mikana,
Jakuba Arbesa nebo Ferdinanda Břetislava Mikovce.
Česká Lípa 1989 - 1993
/ Probouzející se město
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zahájilo ve
středu 24. září v Maštálkově síni výstavu Česká Lípa 1989
- 1993. Poslední výstavy věnované období konce socialistické epochy proběhly v letech 2009 a 2012. Snažily se
ukázat charakter změny v listopadu 1989 jako překonání
společenské stagnace. Nová výstava se snaží postoupit
dějově dále. Pro rozsáhlost problematiky zůstává převážně
jen na scéně okresního města. Na počátku ukazuje doklady
hesel a proklamací vznikajícího svobodného prostoru stran
a hnutí a následně shromažďuje dokumenty, mapové náčrty a fotografie dokládající obtížné obnovení infrastruktury
města, oživení jeho centra, privatizaci a rozvoj podnikání.
Výstava zaznamenává, co se již neuskutečnilo z plánů
minulého období a s čím se naopak nově začalo. Zachycuje
i doklady z transformace technických služeb, dopravy ve
městě, pořádkové služby i ochrany zeleně a restaurování
památek. Uzavírají ji volební doklady z roku 1990 jako
dokumenty o tom, jak obtížně se hledal program skutečné
změny. Otevřena je až do pondělí 17. listopadu 2014.
Českolipská burza škol 2014
Českolipská burza škol „Quo vadis“ je v letošním roce již
„plnoletá“. V uplynulých letech byla považována za velmi
úspěšnou a tak dle očekávání proběhne po osmnácté i
letos, tentokrát ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. listopadu
2014. Pro veřejnost bude otevřena ve středu od 9.00 do
17.00 hodin a ve čtvrtek od 9.00 do 16.30 hodin. Místo
konání se nemění. Burza škol 2014 bude probíhat v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště 28. října v České Lípě.
SOŠ a SOU 28. října je spolupořadatelem burzy, společně
s Úřadem práce v České Lípě, Městem Česká Lípa a Pedagogicko-psychologickou poradnou Česká Lípa. Je připraven doprovodný program, včetně tradičního semináře pro
ředitele škol, tentokrát se zaměřením na budoucí uplatnění
absolventů středních škol.
Kromě informací, které mohou zájemci o studium, jejich
rodiče a pedagogové získat od zástupců samotných středních škol, bude možno přímo na burze konzultovat
s pracovníky úřadu práce a pedagogicko-psychologické
poradny.
Za realizační tým Burzy škol 2014
Mgr. Pavla Šimánková, ředitelka PPP Č. Lípa
Říjen 2014
5
KNIHOVNA
Nové knihy
Upozornění
Poncarová Petra: Andělská mrcha. Příběh
„andělské“ dívenky, která se naučí jít téměř
„přes mrtvoly“ Ba i ve zdánlivě ztracených situacích vyhrát a dosáhnout svého. Zahrává si s muži dokonce i s ženatými. Když nemůže dostat jednoho, zničí
druhého. Nakonec se jí povede dohnat svého milence k rozvodu. Ovšem v průběhu let zjišťuje, že sňatek s ženatým
mužem má svou cenu a za všechno se platí. Muž stárne
a přestává jí stačit a ona hledá mladého samce, který by jí
imponoval. Provede mnoho šarád, aby uspěla, ale bezúspěšně, a nakonec se po mnoha eskapádách vrací ke starému
a jistému původnímu manželovi.
Ludwig Petr: Konec prokrastinace. Znáte ten pocit, když se
vám nechce začít dělat na nějakém úkolu? Stává se vám, že
odkládáte i věci, které opravdu dělat chcete? Snažíte si sami
sobě poručit, ale neposlechnete se? Petr Ludwig v původní
české publikaci opírající se o poslední vědecké výzkumy
světových univerzit z oblasti lidského rozhodování, motivace
a produktivity, přináší odpověď na otázku, kterou si klade
každý z nás: jak z toho ven? Jak být produktivnější bez větší
únavy? Jak začít využívat náš čas efektivněji? Jak prožít
každý den naplno?
V cizích zemích, dalekých krajích. Jedenáct povídek známých i méně známých českých spisovatelů 19. a počátku 20.
století se odehrává v exotických končinách, které odnepaměti jitřily představivost autorů, cestovatelů a dobrodruhů.
Nabízejí čtenářům možnost podlehnout "české touze cestovatelské" společně s mistry pera a vychutnat si literaturu
starou někdy více než sto let trochu jinak, než jak ji známe
z čítanek.
Clementsová Abby: Zmrzlinové sedmé nebe. Dvě sestry,
dva životní sny, dvě protichůdné představy. Mladší Imogen
po ukončení školy cestuje po Thajsku a fotí, Anna po sedmi
letech usilovné práce získává vytoužené místo obchodní
ředitelky v Brightonu. A právě v tu chvíli umírá jejich babička Vivien a odkazuje jim staromilskou cukrárnu na pláži.
Sestry stojí před důležitým rozhodnutím, jejich životy se převrací naruby. Ponechají si cukrárnu a povedou ji dál? Hodí
zodpovědnost i obchůdek po babičce za hlavu? Vzdát to,
nebo pokračovat?
Indriðason Arnaldur: Dech smrti (severská krimi).
Ve stavební jámě na předměstí Reykjavíku vykopou lidské
kosti. Erlendur a jeho kolegové z kriminálky odkrývají kousek po kousku okolnosti dávného surového zločinu a vnášejí
světlo do lidské tragédie, která zasahuje až do přítomnosti.
A zatímco se Erlendur zabývá hrůzami nenávraně minulých
časů, jeho dcera Eva Lind bojuje na jednotce intenzivní péče
o život...
Svoz seniorů nad 65 let se tento měsíc koná
v pondělí 13.10. a 27.10.2013.
6
Říjen 2014
Týden knihoven 6. - 9. 10. 2014
18. ročník celostátní akce
Připravili jsme pro vás tyto akce:
• členský příspěvek pro nově registrované čtenáře na
1 rok ZDARMA.
• dopoledne besedy pro školy (dle zájmu).
• beseda se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou
• naučte se zabalit knížku (ukážeme, poradíme v dětském oddělení v úterý a ve čtvrtek)
• pro malé i velké - pojďte si s námi zahrát. Znáte hru
„Město, jméno, věc…“? Kdo se zúčastní, dostane malou
odměnu (v dětském odd. úterý + čtvrtek).
• zveme rodiče i děti, kteří k nám ještě nezavítali, aby se
přišli nezávazně podívat do naší knihovny, posedět si,
prohlédnout si naše knihy a časopisy, popovídat s paní
knihovnicí.
Beseda se spisovatelkou
Hanou Marií Körnerovou
Středa 8. října 2014 od 17.00 hod. v přízemí knihovny
Hana Marie Körnerová se narodila v roce 1954 v Litoměřicích.
Již od dětství si tzv. psala do šuplíku, ale nejdřív se z ní stala
zdravotní sestřička a teprve v roce 1993 opravdová spisovatelka, a to když vyšla její historicko-romantická sága Pán hor.
V devadesátých letech vycházely její příběhy ve vydavatelství
Ivo Železný v edici Večery pod lampou, tj. jednalo se o krátké
zhruba 60-120 stránkové brožované příběhy. Nejznámější její
knihou je bezesporu román Andělská tvář, který byl v roce
2002 zfilmován.
Sběr víček pro Markétku byl ukončen
ke dni 1.10.2014.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Ale se sbíráním nekončíme.
Brzy se dozvíte, ke komu budou
mířit další víčka J!
KULTURA
Říjen 2014
7
KULTURA
Pozvánky DDM Vážka
Pokladovka
Termín: 5. 10. 2014 od 9.00 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň a okolí
Milujete sbírání „kešek“? Už jste o tom slyšeli, ale ještě
nevíte, jak a co? Máte rádi výlety po okolí s nějakým zajímavým cílem? Pokud jste aspoň jednou odpověděli ano, pak je
tato akce určená přesně pro vás! V blízkém okolí Vážky budou připravené a poschovávané „kešky“, poklady určené
pouze pro naši hru a vaším úkolem je najít a zapsat si kód
každé z nich, případně si cosi z „kešky“ vzít, možná něco
vložit. Potřebovat budete navigaci, a pokud ji nemáte, pak
dobrou orientaci v mapě, kterou od nás každá rodina dostane.
Celá akce bude zakončena opečením vyhraného buřtíka na
naší zahradě. Neváhejte s přihlášením (774 20 20 59 formou
sms nebo [email protected])
Dámský večer
Termín: 16. 10. 2014 od 18.00 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Milé dámy, zveme vás na další z příjemných večerů,
tentokrát se ve výtvarném tvoření budeme zabývat tvorbou
podzimních věnců z větviček a ostatních přírodních materiálů. Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí.
Těšíme se na vás.
Podzimní Mimeko
Termín: 19. 10. 2014 od 10.00 hodin
Místo: Skautský dům v Malé ulici č. 34
DDM Vážka pořádá ve spolupráci se skautským přístavem
Ralsko Mimoň tradiční ekologickou soutěž pro děti a mládež
8
Říjen 2014
z Mimoně a okolí. Ve dvojicích mají děti po městě jednak
sbírat odpadky do pytlů, jednak soutěžit v několika disciplínách. Hlavní cenou pro vítěze je vždy dort, ale i všichni
ostatní si ze soutěže kromě dobrého pocitu odnesou nějaké
další drobnosti.
V listopadu se můžete těšit na další Dámský večer,
výtvarnou dílnu „Adventní věnce“ a v prosinci pak na Mikulášské zábavičky a nadílky jak u Cvrčků, tak pro veřejnost
a samozřejmě na vánoční výtvarné dílny.
Ohlédnutí zpět
Pohádkové Šmoulí putování na konci září si užilo přes 100
dětí i s rodiči a kamarády.
KULTURA
DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA:
Taneční zábava pro seniory
Středa 15. října 2014 od 15.00 h.
Vstupné 40 Kč
K tanci i poslechu hraje VIVASONG.
Divadelní spolek Havlíček Zákupy:
DRD, aneb, Výročí
Sobota 25. října 2014 od 19.00 hod.
Vstupné 50 Kč, bez předprodeje
Poněkud absurdní groteska o pěti dílech o problémech
a konfliktech mezi manželi Drdibílkovými Tomem a Týnou během
oslav prvního výročí jejich sňatku i potom,
jakož i stručně o dalších
osudech jejich rodiny.
S přehledem a moudrostí na základě staletých
zkušeností pomáhá vše
úspěšně vyřešit DRD
- dobrý rodinný duch.
Hudebně-taneční večer:
Orchestr Mercury Praha
- malá kapela se zvukem bigbandu
Sobota 8. listopadu 2014 od 20.00 hod.
Vstupné 100 Kč, bez předprodeje
Osm instrumentalistů, tři zpěvačky a jeden zpěvák vás
provedou melodiemi zlaté éry swingu a jazzu. Všechny
skladby jsou uváděny ve vlastních originálních moderních
aranžmá. Stolová taneční úprava.
Matylda zasahuje, aneb,
Povídačky naší kačky
DAP – divadelní agentura Praha uvádí pohádkovou
hru Hany Lamkové
Neděle 26. října 2014 od 15,00 hod.
Vstupné 50 Kč, bez předprodeje.
Po dlouhé řadě klasických pohádek o princeznách,
dracích, čarodějnicích, čertech, loupežnících a dalších
pohádkových bytostech jsme sáhli do poněkud jiného
soudku - do světa zvířat. Matylda je kachna domácí, která
žije se svým sousedem psem Barykem a ostatními zvířaty
na venkovském dvorku. Všem svým zvířecím sousedům
ráda pomůže, ale hlavně poradí, protože „se zajímá o své
bližní“ jak říká své zálibě zasahovat druhým do života
a manipulovat jimi. Určitě se budete smát Matyldiným
nápadům, budete napnutí, jak to všechno dopadne, zda
zase nezpůsobí víc škody než užitku a navíc se potěšíte
hezkými písničkami. Její veselé příběhy pobaví nejen děti,
ale i rodiče najdou v Matyldiných příhodách hodně legrace
a snad i nějaké poučení.
Říjen 2014
9
HISTORIE
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeumimon.cz
Výstava: Eva Pilarová – nejen zpěvačka, ale i fotografka
V roce 1960 nastoupila do divadla Semafor, odtud první hity
- Že kočka není pes, Malé kotě a Láska nebeská s Waldemarem Matuškou. V roce 1963 ve filmu Kdyby 1000 klarinetů
společně s Karlem Gottem zpívá píseň Je nebezpečné dotýkat se hvězd. V roce 1964 získává svého prvního Zlatého
slavíka, v roce 1967 vyhrává s písní Rekviem festival Zlatá
bratislavská Lyra, pár dnů poté festival Zlatý klíč Intervize.
Za rok 1967 dostává druhého Slavíka, za rok 1971 třetího.
records (2004).
Vydala několik knížek (Vzpomínání, Dobré jitro na stanici
Praha, Potkala jsem léčitele a šest kuchařek). V knize Pohlazení má 61 svých fotoobrázků, ke kterým napsal básník Josef
Fousek 61 veršů.
Poslední dobou ji ale spíš než před mikrofonem uvidíme
s fotoaparátem v ruce. V současné době se její vášní stala
hlavně digitální fotografie. Má za sebou přes 40 výstav jak
u nás, tak i za hranicemi. Podle svých slov nejraději zachycuje městská zákoutí, venkov a západy slunce. „Bez fotoaparátu prakticky nevycházím z domova. A ode dne, kdy jsem
vzhledem k vybitým bateriím nemohla vyfotit venkovský
kostelíček zarámovaný duhou, nosím s sebou i dvoje
náhradní nabité baterie,“ přiznává zpěvačka.
Výstavu doplňují i fotografie celoživotní pěvecké kariéry
Evy Pilarové.
Výstava: Svět Evy Pilarové
21. 10. - 16. 11. 2014
Vernisáž se koná v úterý 21. října 2014
od 16 hodin v 1. patře muzea.
Přednáška: Vietnamem od severu k jihu
Spolupracovala s velkými orchestry Karla Vlacha, Karla
Krautgartnera, Václava Zahradníka, Felixe Slováčka, Gustava Broma a Václava Hybše. Má čtyřčlennou kapelu, kterou
vede Vít Fiala - se kterou vystupuje kromě běžných koncertů
- na jazzových festivalech, v jazzových klubech mívá pravidelná vánoční turné. Hrála v několika filmech, natočila řadu
LP i SP desek, má na svém kontě Zlaté desky, Platinovou
desku Supraphonu (1993) a Platinovou desku Tommu
Čtvrtek 23. října 2014 od 17.00 hod.
Cestopisná beseda s promítáním nás zavede do mystického
Vietnamu. Besedou provází Jan Pipal s manželkou.
Upozornění pro návštěvníky
Od 6. 10. do 10. 10. bude Městské muzeum z důvodu
malování zavřené.
Ve státní svátek 28. října bude otevřené v obvyklou dobu.
Děkujeme za pochopení.
Bloudění lidu mimoňského léta 1940
Potřetí se vracíme do válečných let. 1. září 1939 vypukla válka,
která zahnala i mimoňské obyvatele německého jazyka do
propasti. Nevrátíme se na samý začátek příběhu, ale do června
1940.
Po pádu Francie se Hitler vrátil ze svého vrchního stanu do
Berlína a zažívá triumf, jaký tu nebyl. V té chvíli bylo v Německu jen málo pochybovačů o konečném vítězství. Sovětský
Svaz se stal přátelským partnerem. Británie byla vyzvána
k příměří a uzavření dohody, která by případnou další válku
uzavřela. Amerika stála mimo válečný konflikt.
Zásobování v Mimoni bylo téměř bez poruch. Přídělové
hospodářství zavedené naplno v září 1940 bylo částečně
uvolněno. Větší byl příděl chleba i tuku. Říšská pouliční sbírka
v květnu vynesla v Mimoni 5 306 marek a 79 feniků. Do knihy
obětí národa k vůdcovým narozeninám upsali mimoňští 14 109
marek a 95 feniků. Během čtyř představení v kině byla požadována čtyřicetifeniková přirážka, což při 2 450 prodaných lístcích vyneslo 980 marek. Nikdo netušil, jak děravý je rozpočet
státu a že štědří dárci přispívají jen ke splácení vnitřního dluhu,
protože ani při plenění státních pokladů a měn porobených
států to k vyrovnání bilance nestačilo.
Onen večer 14. června 1940, kdy německá vojska vstoupila do
Paříže, pochodovali všechny mimoňské uniformované složky
na náměstí: Standarta SA 194, nacionálně socialistický svaz
10
Říjen 2014
řidičů, červený kříž či Svaz dívek. Také straníci přišli v neoficiálním stejnokroji a všichni naslouchali řečníkovi NSDAP
Petzoldovi. Ten vyzvedl velikost této chvíle: „Skládáme ovace našemu velkému vůdci a našemu nepřemožitelnému
wehrmachtu, uprostřed štěstí z vítězství. Vděčné obyvatelstvo
tohoto města sdílí všeobecné nadšení“.
Tak připomněl ony chvíle stranický kronikář v přípisku do
pamětního alba, v němž ale už nevedl žádné fotografie, ale
kupil tu jen výstřižky.
I mimoňský městský úřad se činil. Rozhodl o dalším dláždění
ulic, posílení městského vodovodu a z městské pokladny bylo
uvolněno 8 000 marek pro vytápění měšťanské školy, pro její
údržbu a zařízení kanceláří městského úřadu.
Město poskytlo přes sedm tisíc marek na přestěhování
městského muzea do historické budovy špitálu a vydalo
proklamaci ke shromažďování dalších předmětů.
Takový obrázek rozdávající, uplácející a stále triumfující
moci. To byl totalitní stát, který jiným sebral i poslední košili,
aby druhým rozdával.
Hitler prý v těch chvílích už zcela svou mysl upjal k agresi na
východě. To mělo být završení jeho vzestupu, ale byl to
počátek úplného a nezvratného pádu. Kdyby šlo o jednoho,
třeba posedlého politika, ale toto byl pád a zhroucení celého
národa.
Ladislav Smejkal
RŮZNÉ
Minimuzeum výroby másla
dle našich předků
Minimuzeum se nachází u pravého břehu Nisy na kraji
Bílého Kostela, v sousedství tenisových kurtů, asi 400 metrů od mostu přes řeku Nisu. "Máslo kraví, jez pro zdraví!"
Tak tímto heslem se řídí v minimuzeu másla v Bílém Kostele nad Nisou. Minimuzeum to však není jen tak ledajaké.
Pyšní se rovnou několika rekordy. Najdete tu 150 exponátů,
z nichž většina je plně funkčních. Muzeum másla vzniklo
postupným získáváním exponátů spojených se zpracováním
mléka a výrobou produktů z něj. V minimuzeu výroby
najdete v současné době přibližně 150 exponátů, z nichž
většina je funkčních. Ve sbírce najdete odstředivky, máselnice, bandasky, máslenky, formy, smetaníky a pekařské
nářadí. Funkční exponáty jsou používány při ukázkách
stloukání másla a dalšímu zpracování produktů z mléka tak,
jak to dělali naši předkové. Mají tu i pravou pec na pečení
chleba! V minimuzeu si můžete prohlédnout také malý
chlebový koutek, kde jsou umístěny díže na zadělávání
chleba, kopist na míchání, síta na prosévání mouky a lopata
na sázení bochníků do pece. Na zahradě je k vidění funkční
replika staré pece na pečení chleba. Pec je zcela funkční a
několikrát do roka slouží k ukázce pečení chleba a jiných
dobrot.
Největší forma na máslo je dlouhá 102 cm, široká 46 cm a
vysoká 27 cm. Vejde se do ní 60 kg másla. Formu vyrobil
truhlář Jiří Kirchhof z lipového dřeva, které se sušilo 4 roky.
Forma navázala na obří máselnici "Tlučku", která je vysoká
291 cm a pojme 380 l smetany. Oba exponáty se ucházejí o
zápis do České knihy rekordů. Tak držte palce, ať to
dopadne!
zdroj: www.liberecky-kraj.cz
zdroj: www.liberecky-kraj.cz
Okolní akce
Setkání s Lubou Skořepovou
Pátek 3. října 2014 od 17 hod., Rytířský sál zámku v Doksech.
Zveme na talk show s českou herečkou a také autorkou devíti
knih o přírodě, divadlu a hercích, astrologii, magii.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč .
Více na www.mksdoksy.cz
Ostře sledované vlaky
Středa 8. října od 19 hod., Městské divadlo Nový Bor.
Adaptace slavné prózy Bohumila Hrabala, k jejíž popularitě
přispěl i stejnojmenný oskarový snímek Jiřího Menzela. Hrají:
Matouš Ruml, Petr Halíček, Miroslav Babuský, Ivana
Nováčková aj. Vstupné 280 Kč.
Více na www.kulturanb.cz
Caveman
Středa 8. října od 20 hod., v KD Crystal
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví. Vstupné 350 Kč.
Více na www.cl-kultura.cz
Tři sestry Gambrinus Tour 2014
Sobota 11. října od 20 hod., v KD Crystal.
Tři sestry se vrací se svou show. Předkapelou bude skupina MZH. Více informací nawww.trisestry.cz. Vstupné 250 Kč.
One man show: Táta, aneb, humorná
zpověď novopečeného otce
Sobota 11. října od 19 hod., kino Jablonné v Podještědí.
Po kratší odmlce jsme si pro vás připravili další mimořádný
divadelní zážitek. Nyní se můžeme všichni společně těšit na
"volné pokračování" divadelního bestselleru Caveman.
Komedie v podání slovenského herce působícího v Městských
divadlech pražských, známého též z filmu Kvaska, Romana
Pomajba vás 100% nadchne.. Netradiční večer zakončíme
volnou Tátafest party, která bude navazovat na divadelní představení. Vstupné 250 Kč.
Více na www.jablonnevp.cz
Lásky podle Dekameronu
Středa 15. října 2014, 19.00 hodin,
kinosál KD U Jezera, Stráž pod Ralskem.
Z nejznámějšího cyklu stovky milostných novel autora G.
Boccaccia v podání DS Vojan Český Dub uvidíte 2 povídky.
Jsou to příběhy o lidech, kteří svou obratností dosáhli svého,
o lidech, jejichž láska špatně skončila, o milencích, o tom, jak
ženy obelstily své muže, o šprýmech, které si ženy a muži tropí
navzájem. Vstupné 70 Kč.
Šest tanečních hodin v šesti týdnech
Úterý 21. října od 19 hod., Městské divadlo Nový Bor
Světově proslulý divadelní hit opět na českém jevišti. Madame
Lily Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil
swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní tanec. Hrají
a tančí Chantal Poullain a Pavel Kříž, vítěz StarDance 2010.
Režie Zdeněk Dušek. Obvyklá délka představení: 2 hodiny
a 30 minut včetně přestávky. Vstupné 350 Kč.
Více na www.kulturanb.cz
Mandrage siluety tour part II.
Pátek 31. října od 20.30 hod., v KD Crystal. Koncert plzeňské
pop-rockové skupiny. Vstupné 250 Kč v předprodeji, na místě
290 Kč. Více na www.cl-kultura.cz
Říjen 2014
19
RŮZNÉ
První týden na střední škole
V závěru základní školy jsme se museli rozhodovat, co dál.
Volili jsme mezi školami a obory s přijímacími zkouškami a
zdarma nebo bez přijímacích zkoušek, ale zároveň s nutností
platit školné. Zvolili jsme variantu složitější a vybrali si Obchodní akademii v České Lípě. „Přijímačky“ jsme zvládli
bez problémů, byli přijati a ještě nějaké to volné místo v jednotlivých třídách zbylo. Než jsme se nadáli, byl tu první den
na střední škole. Před nastoupenou školou nám byl představen pedagogický sbor a my jsme obdrželi pamětní listy,
při jejichž převzetí od ředitele školy nás žáci vyšších ročníků
uvítali mezi sebe potleskem. Poté následovala nezbytná
prohlídka budovy školy, seznámení s elektronickým informačním systémem, kde můžeme na velkoplošné obrazovce
sledovat rozvrh a jeho změny, jaké předměty, učitele a v kterých učebnách budeme mít. Pak nás vyfotografovali, aby
nám vystavili mezinárodní studentské průkazy ISIC, pomocí kterých budeme vstupovat do budovy, šaten a obsluhovat
kopírku pro žáky. Očekávané žákovské knížky jsme neobdrželi, protože škola informuje rodiče prostřednictvím internetu, co jsme se příslušný den učili, jaké známky jsme
obdrželi a zda jsme vůbec byli přítomni na výuce. Než tedy
dorazíme domů, rodiče již mají podrobné informace. Ještě
štěstí, že je k dispozici bezdrátová WI-FI síť a my mi si můžeme tyto informace bezprostředně ověřit pomocí našich
chytrých telefonů, případně počítačů a tabletů, které jsou
žákům ve volném čase k dispozici. Aby tato smršť dojmů v
neznámém prostředí v novém kolektivu nebyla na některé
slabší povahy moc, připravili pro nás učitelé adaptační dny.
Stmelování kolektivu začalo sportovním kláním na stadionu, kde jsme si během zábavných soutěží snažili zapamatovat jména svých nových spolužáků. Další den některé třídy
odjely k jezeru v Úštěku a naše třída vyzkoušela jednu z českolipských cyklostezek k bruslení. Počasí v duchu babího
léta nám přálo, a tak jsme se již těšili na pátek. Páteční program začal šlapáním na kolech k jezeru ve Sloupu. Pořádně
rozehřátí jsme dorazili do lanového centra, kde nás čekala
pořádná porce adrenalinu. V korunách stromů jsme si často
sáhli na dno svých fyzických, ale i psychických sil. Bez jediného šrámu jsme pak zklidňovali tep pohledem na hladinu
jezera, konzumovali svačiny od maminek a poslouchali, co
nás během čtyř let studia na oborech Ekonomické lyceum,
Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost kromě učiva
čeká. Již nyní se můžeme těšit na lyžařský kurz v Alpách,
sjíždění řek na lodích, exkurze do podniků a poznávací zájezdy do řady zemí Evropy, např. již v září žáci školy navštíví
Anglii. Nezbytnou součástí výuky na odborné škole je i praxe ve firmách, od letošního roku i v zahraničí. Během
jediného týdne z nás obavy z neznámého prostředí spadly,
našli jsme si nové kamarády a již nyní jsme přesvědčeni, že
pokud všechno půjde jako tento týden, vybrali jsme si školu
správně. Dokázali jsme překonat strach z výšek, ujeli jsme
na bruslích 5 a na kolech 25 kilometrů a přesvědčili jsme se
o tom, že s trochou úsilí se dá vše zvládnout. Jsme rádi, že
jsme zvolili sice náročnější cestu, ale ta nás však jistě
spolehlivě dovede k zajímavé profesi, či dalšímu studiu na
vysoké škole.
1. C Ekonomického lycea Obchodní akademie v České Lípě
20
Říjen 2014
RŮZNÉ
Obec není firma a obecní byty nejsou zboží
Není divu, že se p. Baloun tak snaží obhajovat neobhajitelné,
bytovou politiku města. Vedle toho, že je místostarostou a
členem představenstva MK, je též lídrem strany SOS, která
v prvním bodu svého programu před komunálními volbami
slibovala asi toto: „ Na prvním zasedání zastupitelstva navrhneme podmínky pro privatizaci bytů“. To, co pak spolu se
zastupiteli TOP 09, Mimoňské obrody, a p. Jirůtkou schválili, byla cena, za kterou k žádné privatizaci dojít nemohlo.
Tento způsob naplnění programu dělá p. Balouna a celou
SOS nedůvěryhodnými. Milton Friedman, nositel Nobelovy
ceny za ekonomii, vytvořil jednoduché schéma ukazující
vztah mezi zdrojem prostředků a efektivností jejich vynakládání. Nejefektivnější vynakládání peněz je případ, kdy za
vlastní prostředky člověk uspokojuje vlastní potřeby, naopak nejméně efektivní je vynakládání cizích prostředků na
uspokojování potřeb někoho jiného. Není potřeba zdůrazňovat, že správa bytů MK i městem je druhým příkladem.
Neefektivnost hospodaření MK lze prokázat řadou příkladů
a některé jsem v prázdninovém čísle uvedl. Stačí ale zodpovězení dvou otázek k tomu, aby bylo každému patrné, že
vlastníci bytů spravují majetek levněji a lépe než MK:
1. Jaká část domů v soukromém vlastnictví, při příspěvku do
fondu oprav maximálně ve výši nájemného MK, je v lepším
stavu než domy Komunálky?
2. Proč si družstva nájemníků nenechají spravovat domy
Mimoňskou komunální a.s., když je její správa výhodnější?
Na otázku „Co přinesla občanům MK?“ mi nikdo ze zastupitelů, kteří bránili jejímu zrušení (Mimoňská obroda, TOP 09,
SOS a p. Jirůtka), nedokázal odpovědět. Nenapadá mě jiný
důvod ochrany její existence než to, že oproti městu má větší
volnost v přidělování zakázek a nemusí zveřejňovat prakticky nic.
Pan Baloun uvádí závratné sumy, které v budoucnosti MK
„vytvoří“. Především nevytvoří, ale vybere od občanů a přepočteno na byt už o tak závratné sumy nejde. Při efektivitě
MK, kterou charakterizuje „dnes uděláme fasádu a zítra zateplíme dům“, nelze předpokládat v nejbližších desetiletích
přínos pro obec. Oproti tomu okamžitý prodej bytů může být
významným okamžitým přínosem do rozpočtu města a takto
získané peníze se dají využít na rozvoj obce a ne na provoz
Mimoňské komunální, který činí přes 7 mil. ročně.
Pan místostarosta uvádí, že zachování vlastnictví bytů je
důležité díky možnosti zvyšovat nájemné. Jeho představa
bytové politiky obce vypadá asi následovně - vybrat dostatečné prostředky od nájemníků, neefektivně je investovat do
bytů a poté navýšit nájemné. V praxi byl tento přístup realizován v případě výměny oken. Pan Baloun se ostatně hlásí
k řízení města jako firmy a uvažuje v dimenzích finančních
příjmů a výdajů. Podle mého názoru však obec firmou není a
nemůže tedy tak být řízena. Cílem obce není získávat a vydávat prostředky bez ohledu na to, od koho a komu, ale vytvářet
co nejlepší podmínky pro život svých občanů. Do základních
podmínek pro život občanů patří bydlení a obec by se určitě
neměla chovat jako realitní kancelář navíc fungující v dokonale monopolním prostředí. Bohatá obec ovšem není obec
s nejvyššími příjmy, ale obec s bohatými občany.
P. Balek
P.S. Přes v minulosti uvedené se v současnosti od Hnutí ANO
v Mimoni distancuji.
Vyjádření k článku pana Balka
„Obec není firma a obecní byty nejsou zboží“
Uvedený článek mi byl dán k vyjádření. Nepřipadá mi
užitečné rozvíjet diskusi s někým, kdo za dobu, co byl zastupitelem, nepřišel ani jednou sám na radnici, aby se pokusil
komunikovat o svých názorech na cokoliv, kdo před volbami
neměl ujasněno, za koho a za jaký program bude kandidovat
a kdo si z problematiky města před volbami vytáhne jeden
problém, na který soustředí veškerou energii.
V r. 2002 jsem převzal město, které bylo charakterizováno
jako rozhádané a mělo nevypořádané závazky za cca 120
mil. Kč, které ohrožovaly stabilitu rozpočtu, z nichž některé
neumožňovaly žádat o státní dotace. Polovinu volebního období jsem strávil oddlužováním. Město jsem předával oddlužené, s vyjasněnými prioritami, s přebytkem volných prostředků více jak 40 mil. Kč a s legislativně projednanými
projekty na zámecký most, cyklostezku, museum, ZŠ
Ralsko…, které bylo možné v následujícím období okamžitě
realizovat. Rovněž jsem zajistil nabídku privatizace bytů za
příznivé ceny, která nebyla využita.
V dalších letech, kdy jsem byl místostarostou, jsem se podílel na přípravě a realizaci pro město důležitých projektů,
která byla umožněna výsledky z minulého období. Vždy
jsem k městu přistupoval jako k organizaci, která musí být na
prvém místě ekonomicky stabilní a schopná získávat finance
pro svůj rozvoj a pro řešení budoucích šancí a problémů.
Výsledky jsou viditelné.
Jedním ze závažných problémů, které v budoucnu budou stát
před naším městem, bude změna zdroje vytápění. Není to
ještě aktuální téma. Dodavatel tepla, který provozuje v rámci
ČR několik kotelen na uhlí, bude v příštím roce splňovat eko-
logické limity platné od r. 2018 a hledá variantní možnosti,
aby stabilizoval náklady na palivo. EU ale připravuje významné zpřísnění emisních limitů od r. 2025, které se má
dotknout i velkých tepláren. Po roce 2020 bude potřebné se
zabývat koncepcí budoucího vytápění města, jednak z uvedeného důvodu a jednak z důvodu poklesu spotřeby tepla
v důsledku zateplování bytových domů. Mimoňská komunální bude schopná spolehlivě splnit úlohu realizátora
nového energetického zdroje. Je to šance zvýšit ekonomickou sílu města a garantovat pro občany celkové výdaje na
bydlení. Odpovědný představitel města si musí tuto šanci
uvědomovat a musí vzít v úvahu i nárůst příjmů z nájemného, který umožnil konečně zahájit zásadní opravy a zlepšování bytového fondu a postavil tuto organizaci do pozice
reálného budoucího investora, schopného řešit potřeby
města v oblasti bydlení.
Vedení města Mimoň promarnilo v minulosti řadu šancí
- odmítlo získat část vojenského prostoru a tím i příjmy např.
ze skládky Svébořice a vyšší daně ze státního rozpočtu,
promarnilo zřízení obce 3. stupně a tím i zachování finančního úřadu, bylo pasivní v případě realizace obchvatu, pro
jejíž zahájení bylo do r. 2002 na SFDI reservováno pro
Mimoň 80 mil. Kč. Ztráta těchto šancí se obtížně napravuje
a nebo je nevratná. Za roky, po které jsem ve vedení města, si
uvědomuji, jak se mění vnější podmínky a jak je důležité připravovat se na významné příležitosti a problémy dlouhodobě a cílevědomě. Cítím silně odpovědnost za město jako
celek a přeji si, aby Mimoň nebyla městem promarněných
šancí.
Stanislav Baloun
Říjen 2014
21
RŮZNÉ
Volby se blíží
Blíží se volby a je třeba se zviditelnit. Zatímco můj článek
o ukrajinských fašistech byl redakční radou zamítnut jako
nepříslušný pro Mimoňský zpravodaj, zastupitelstvo projednává politickou petici „ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních věcí“, jak zní věta pod názvem.
Petice je dílem pana Dana Jiránka, jinak představitele tzv.
nadstranického Svazu měst a obcí, jinak primátora Kladna za
ODS. Velice stručně k obsahu petice. Petenti (jaké to slovo)
žádají:
a) obnovit vymahatelnost práva především proti jisté
skupině občanů
b) důrazně řešit problém drog, registr přestupků a přeměnu
jistého počtu přestupku v trestný čin
c) schválit změnu zákona o odpadech, pokud se týká barevných kovů a železa
d) hradit náklady na sociální bydlení státem
e) motivační rozdělování sociálních dávek
f) aktivně řešit politiku zaměstnanosti, veřejně prospěšné
služby a veřejné služby s motivačními prvky
V úvodu se ptám, které politické strany se po roce 1989
podílely na popírání práva? Kdo umožnil beztrestně rozkrást
republiku, viz naše námořní flotila, nebo H systém, Poldi
Kladno a další závody, rekreační střediska, atd.? Kdo to byl?
Proč vymahatelnost práva jenom proti Romům. Když řadový občan někoho úmyslně přejede autem, je natotata v base.
Zatímco hodný kapitalista ošetřen orgány policie, jede na
dovolenou do Chorvatska a poklidně žije. Kolik myslíte, že
dostane? Asi týden podmínečně na čtrnáct dní. Vždyť plakal,
asi proto, že mu ta ženská odřela auto.
Kdo po roce 1989 nezorganizoval protidrogovou politiku
tak, aby připravené akce drogových kartelů pro Česko
nebylo možné zrealizovat? Vždyť o tom, co nás čeká v oblasti drog po roce 1989 věděla Policie, zpravodajské služby
i politici. Které politické strany byly u moci?
Kdo roky znemožňoval obranu obcí proti krádežím kabelů,
deklů kanálů, okapů, plechových střech, náhrobních uren?
Které politické strany byly u moci? Které politické strany
nechtěly omezovat práva podnikatelů s odpady?
Proč dodnes neexistují skutečné sociální byty? Neexistuje
takový právní pojem, neexistují sociální byty, ani pravidla
pro sociální byty. Jaký je rozdíl mezi bytem a sociálním
bytem? Co kluci političtí dělali od roku 1989? No přece
bohatli a tak neměli čas na tu svoloč dole.
Poslední dva body spolu úzce souvisí a nelze je oddělit. Proč
dostávají sociální dávky ti, co umí nejvíce řvát? Kdo zredukoval sociální odbory obcí na dávkové? Proč vůbec sociální
dávky? Vždyť čl. 26 Listiny základní práv a svobod říká,
cituji odstavec 3: "Každý má právo získávat prostředky pro
své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou
bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně
zajišťuje; podmínky stanoví zákon".
Proč tedy naši hodní, skromní politici, kteří byli a jsou od
roku 1989 u moci politické a hospodářské, nezajistili, abychom mohli své právo uplatňovat? Aby ho mohli uplatňovat
i ti nikoliv nepřizpůsobiví, ale velice přizpůsobiví občané?
Proč je nutíme tím, že nemají práci, pobírat sociální dávky už
po několikátou generaci?
Protože na komunální úrovni jsou politici a politické strany
obecně profláknuté, řeší to pravice tzv. „nepolickými hnutími“. Je zajímavé že tyto nepolitické subjekty v našich
podmínkám (Mimoňská obroda, SOS) patří vesměs k pravici. Stačí se podívat, s kým spolupracují. Viz Starostové
a TOP 09, SOS (Lidie Vajnerová - bývalá náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zvolena za SOS, Martin Půta - hejtman
Libereckého kraje, člen SOS v letech 2004-2008, Jan
Krytinář - herec, podporovatel SOS).
Když se podíváme na naše zastupitelstvo, je nám celkem
jasné, že ty strany, které si v petici stěžují jaká bída je v zemi
České a přitom ji zorganizovali, mají své zástupce i zde.
Stačí si jenom vzpomenout na slib Mimoňské obrody o
prodeji bytů.
Miroslav Schleier, zastupitel za KSČM
Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny
Úspěšná celorepubliková soutěž „Navrhni projekt“, kterou
už třetím rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj pro
středoškoláky a jejich pedagogy, pokračuje i letos a to do
31. listopadu. Vyhrát můžete tablety, elektronické čtečky,
ultrabooky, nebo jinou ze zajímavých cen.
Úkolem studentů je, aby se rozhlédli po svém okolí a zamysleli se, jak a k čemu by se dala v jejich okolí využít podpora
z evropských fondů. Toto téma projektu studenti pak upraví
podle aktuálních oblastí podpory nového programového
období 2014-2020. Na projektování nezůstanou sami - připraveni pomoci jsou koordinátoři krajských Eurocenter,
kteří poradí s výběrem operačního programu a nabídnou
pravidelné konzultace projektů po celou dobu soutěže.
Novinkou letošního ročníku je originální komiks a návodný
manuál. Zapojit se mohou všichni studenti a pedagogové
středních škol bez ohledu na obor studia či zaměření školy.
Projekty mohou soutěžící zasílat e-mailem do kanceláří
Eurocenter do konce listopadu. Ti nejlepší v prosinci změří
síly v regionálních kolech před zástupci regionálních rad.
Soutěž vyvrcholí lednovým finále, ve kterém porota zvolí tři
nejlepší projekty z celé ČR. Osvědčený koncept soutěže pro
středoškoláky seznamuje hráče s problematikou projektového řízení a s fondy EU.
22
Říjen 2014
Pravidla a podrobné informace o soutěži naleznete na
webových stránkách www.navrhniprojekt.cz.
Další informace můžete získat v Eurocentrech, nebo na
bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200 nebo na webu
www.strukturalni-fondy.cz, kde je pro uživatele zprovozněn
interaktivní chat.
Mgr. Langer Jiří
[email protected], 485226302 / 739541588
SPORT
Pavel Jindra s Kateřinou Loubkovou SSC Mimoň karate klub
obhájili v Mimoni loňské prvenství
Celkem 70 mužů a 15 žen se předposlední srpnovou sobotu
postavilo na start 4.ročníku Mimoňského triatlonu.
Vítězství obhájili loňští vítězové Pavel Jindra a Kateřina
Loubková z Eleven Rubena test teamu. Trať s parametry 500
m plavání, 16 km na MTB kole a 4 km v běhu opět prověřila
jak sportovce, kteří mají s triatlonem bohaté zkušenosti, tak
ryzí amatéry, na které je tento závod především namířen.
„Dopoledne jsme opět uspořádali duatlonové závody pro
děti od 5 do 13 let, novinkou bylo zařazení triatlonového
závodu pro starší žáky a dorost. Celkem se těchto závodů
zúčastnilo kolem 60 dětí. V hlavním závodě se prosadili loňští vítězové, ale důležité je, že si závod všichni doufám
patřičně užili“, hodnotí průběh triatlonového dne v Mimoni
Václav Konopiský, hlavní organizátor triatlonu za
pořadatelský tým TJ Mimoň. Příští rok organizátoři chystají
rozšířit závod o štafety s minimálně jednou ženou v týmu.
Více informací na www.triatlonmimon.ic.cz.
V nové soutěžní sezoně jsme se sešli již na dvou seminářích.
Klasický ve Stráži pod Ralskem byl zaměřený na získání
dovedností, které utrpěly během prázdnin. Děti se secvičují
na nácvik kata tým, kde je zapotřebí tří stejně starých
závodníků. Velmi oblíbený je nácvik bunkai, které je velmi
podobné sebeobraně. Jeden z nich cvičí kata, ostatní ho
napadají. Daří se získávat medaile nejen Markétě Barešové,
ta byla za svůj přínos oceněna cenou města Mimoně. Musím
jmenovat další děti, které se snaží na tréninku podávat
nejlepší výkony, což se brzy projeví i na soutěžích. Jsou to
Marcel Novák, Tomáš Knejzlík, Jára Sluka a Fanda Červa.
V druhé polovině sezony se zúčastníme soutěže v České Lípě
Liberecký Pohár A MČR FSKA a Vánoční ceny v Ústí n.L. ,
tradiční klubové rozlučky v prosinci. Zveme příznivce na
nábor každou středu od 15:15 v tělocvičně na ZŠ Pod
Ralskem.
Kolektiv trenérů SSC
Josef Polák, Markéta Barešová, Jan Jakubíček
Nejlepší tři ženy na stupních vítězů
Výsledky
Celkové pořadí muži: 1. Jindra Pavel (Eleven Rubena test
team), 2. Dvořan Stanislav (Author Xterra team),
3. Knejzlík Marek (Mimoň)
Muži do 23 let: 1. Pacina Jan (KL-Sport Děčín), 2. Cmunt
Petr (TT Cyklorenova Cvikov), 3. Sádovský Marek
(Jablonec n.N.)
Muži nad 40 let: 1. Bušek Marek (BTT Libochovice), 2.
Randák Karel (Vrchlabí), 3. Suchý Pavel (TT Cyklorenova Cvikov)
Muži nad 50 let: 1. Zemler Václav (Kiwi Varnsdorf),
2. Spurný Milan (CC Varnsdorf), 3. Vopat Milan (ProCorde), nejstarší účastník Kočí Josef (TJ Háje Praha)
Celkové pořadí ženy: 1. Loubková Kateřina (Eleven Rubena
test team), 2. Tlustá Gabriela (TJ Bižuterie), 3. Lhotáková
Anežka (Schrödinger cycling team)
Ženy nad 40 let: 1. Vápeníková Jana (Ústí nad Labem),
2. Beránková Libuše (Loko Teplice), 3. Vaňková Agáta
(Loko Teplice)
Triatlon starší žáci: 1. Tichý Matěj
Starší žákyně: 1. Blechová Lucie, 2. Stašková Sára, 3. Tichá
Tereza
Dorostenci: 1. Bekr Radek, 2. Bechyňa Štěpán, 3. Postrach
Patrik.
(vek)
Říjen 2014
23
INZERCE
Uzávěrka pro zasílání příspěvků
do listopadového čísla je 17. října 2014!
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260746
Náklad: 900 ks
Ročník: XXXVII, č. 10
Náklad: 900 ks
Poř. číslo 322/2014 - říjen
Datum vytištění: 30. září 2014
Vychází dne: 1. října 2014
Cena: 7,- Kč.
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová,
[email protected],
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný,
Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit.
Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
Download

říjen 2014 - Město Mimoň