Vypěstujte si vlastní brambory
Protože úspěšnost pěstování brambor rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalita sadby
(výkonnost, vitalita, zdravotní stav), nadměrná „šetrnost“ se při nákupu sadby vesměs
nevyplácí. K výsadbě používáme nejlépe certifikovanou sadbu uznanou při polních přehlídkách
a posklizňových zkouškách, která zaručuje odpovídající zdravotní stav deklarované odrůdy a
při dodržení základních pěstitelských opatření i výnos kvalitních hlíz.
V ČR mohou být pěstovány nejen zde registrované odrůdy (157 odrůd z toho 40 českých), ale zároveň
i odrůdy uvedené ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (přes 1300 odrůd).
Před nákupem sadby konzumních odrůd je užitečné zvážit požadovanou délku vegetační doby
zvolené odrůdy a případně využít zkušenosti či informace o konkrétních odrůdách pro jejich výběr.
Velmi výhodný je nákup sadby u osvědčených dodavatelů.
V průběhu několika let došlo k výraznému rozšíření nabídky o odrůdy s novými vlastnostmi. Pokrok
nastal zejména v konzumní jakosti odrůd, kde jsou nyní k dispozici odrůdy všech varných typů.
Sortiment odrůd se postupně mění. O některé není zájem, nové se prosazují, osvědčené tvoří
rozhodující nabídku a v jejich případě jsou změny relativně malé.
Kvalitní sadba je sice rozhodujícím, ale pouze prvním krokem k pěstitelskému úspěchu. Na menších
plochách pěstujeme brambory na jednom stanovišti nejlépe až po čtyřech letech a půdu hnojíme
organickými hnojivy (zelené hnojení, kompost apod.). Minerální hnojiva nejsou až tak důležitá, lze je
nahradit živinami z půdy, a to jejich zpřístupněním kvalitním a častým obděláváním. Samozřejmostí by
mělo být předklíčení sadby, včasná výsadba a ochrana proti plevelům pravidelným kypřením hrůbků.
Velmi významná je ochrana proti plísní bramboru (zde se většinou bez kvalitních fungicidů
neobejdeme) a mandelince bramborové (nejlépe ručním sběrem). Obdělávání hrůbků končí v době,
kdy porost zakryje řádky, ochrana proti plísni se provádí podle situace většinou po celou vegetační
dobu. Sklízíme šetrně po úplném dozrání natě (je-li nať napadena plísní, vytrháme ji nebo posečeme
a odvezeme mimo porost), hlízy přebereme a kvalitní uložíme do sklepa bez přístupu světla. Podle
možností postupně sklep ochladíme na skladovací teplotu (4-6 °C).
Jaroslava Domkářová, Bohumil Vokál
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Varný typ
Charakteristika
Konzistence
Struktura
Moučnatost
Vlhkost
Nedostatky v chuti
Tmavnutí po uvaření
Stabilita kvality
A, AB (BA)
B (BC)
C (CB)
A
velmi pevná
AB
B
BC
C
pevná
středně pevná
kyprá
kyprá
jemná až středně hrubá
jemná až hrubá
velmi slabá
slabá
střední
silná
střední
slabá až střední
nepatrné až střední
velmi slabé až středně silné
střední až velmi vysoká
charakterizuje odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářivou, velmi
slabě moučnatou, lojovitou, tj. odrůdy vhodné pro přípravu salátů a jako
příloha
patří sem odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně
moučnaté, vhodné jako příloha, do polévek a případně pro přípravu těst a
kaší
odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou, vhodné pro přípravu těst a kaší
Odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou
Odrůda
Marabel
Země
původu
Německo
Vegetační
doba
raná
Dali
Nizozemí
Princess
Agáta
Carrera
Tvar hlíz
oválný
Varný
typ
BA-B
Barva
slupky
žlutá
Barva
dužniny
žlutá
raná
oválný
BA
žlutá
Německo
Nizozemí
raná
raná
oválný
oválný
BA
A
žlutá
žlutá
Nizozemí
raná až
oválný
velmi raná
AB
žlutá
světle
žlutá
žlutá
světle
žlutá
žlutá
Varný
typ
B
Barva
slupky
žlutá
Barva
dužniny
žlutá
B
žlutá
B
žlutá
tmavě
žlutá
světle
žlutá
Užití
konzum,
vhodná
pro
loupání
konzum
konzum
konzum
konzum
Odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou
Odrůda
Země
původu
Nizozemí
Vegetační
doba
velmi raná
Česká
republika
Česká
republika
raná
Laura
Německo
poloraná
dlouze
oválný
B-BC
červená
tmavě
žlutá
Agria
Nizozemí
poloraná
oválný
B
žlutá
žlutá
Red Anna
Česká
republika
Německo
poloraná
krátce
oválný
oválný
B
červená
B
žlutá
tmavě
žlutá
žlutá
Impala
Adéla
Magda
Krone
velmi raná
poloraná
až raná
Tvar hlíz
oválný až
dlouze
oválný
krátce
oválný
krátce
oválný
Užití
letní a
podzimní
konzum
konzum
letní
konzum,
vhodná
pro úpravu
smažením
na lupínky
konzum,
vhodná
pro úpravu
smažením
na
hranolky
vhodná
pro
zpracování
na
smažené
výrobky a
pro přímý
konzum
konzum
konzum,
vhodná
Lady Claire Nizozemí
Elfe
Německo
raná až
poloraná
raná
oválný
BC
žlutá
žlutá
pro
loupání a
praní
konzum
oválný
B
žlutá
žlutá
konzum
Varný
typ
CB
Barva
slupky
žlutá
Užití
C
žlutá
Barva
dužniny
světle
žlutá
žlutá až
světle
žlutá
Odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou
Odrůda
Satina
Země
původu
Německo
Hermes
Rakousko
Vegetační Tvar hlíz
doba
velmi raná krátce
oválný
raná až
krátce
poloraná
oválné až
oválné
konzum
konzum
Download

Vypěstujte si vlastní brambory Protože úspěšnost pěstování brambor