str. 4
My a architektura
Podstatně rozšiřujeme informace z oblasti personalistiky.
Více na stranách 2 a 3.
Příloha o IT pilířích
ky
p
tří
S
historie
3
Tisk zaměstnanců skupiny
vítkovice machinery group
03/2011/březen
r.
na st
STROJÍRENSTVÍ
OSTRAVA 2011
Národní strojírenský klastr ve spolupráci s generálním partnerem konference,
společností
VÍTKOVICE
HOLDING, zve na V. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2011
- Česká republika - země špičkových
jaderných technologií.
Konference se bude konat
21. dubna 2011 v Nové aule Vysoké
školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Jste mladí a technicky vzdělaní?
Stojíme o vás!
Lisy pro novou lahvárnu v Polsku
jsou společným vítkovickým dílem
V únoru proběhla v Polsku, ve společnosti VITKOVICE MILMET,
montáž jednotlivých částí lisů, jejichž vznik je dalším důkazem silného
synergického efektu spolupráce vítkovických společností. Investice
je totiž společným dílem firem patřících do skupiny VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP a jejich subdodavatelů. Návrh a dokumentace
pochází z dílny VL Servis, mechanickou část realizovala společnost
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, hydraulické části a další drobné
komponenty zajišťují společnosti sdružené v Národním strojírenském
klastru. Na koordinaci celé zakázky se významně podíleli také pracovníci VÍTKOVICE CYLINDERS.
Už v polovině ledna byly ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY úspěšně provedeny zkušební montáže a testy kompletní
mechanické části tří lisů určených pro nově budovanou výrobní linku
tlakových lahví ve společnosti VITKOVICE MILMET v Polsku. Téměř
na den přesně, rok od podpisu kontraktu, byla práce na této zakázce
zakončena úspěšnou přejímkou a podpisem předávacího protokolu.
„Velmi oceňuji přístup a zodpovědnost pracovníků produktového
týmu Ing. Jiřího Poruby, díky nimž se podařilo dokončit projekt v termínu,“ pochvaluje si dobrou spolupráci generální ředitel společnosti
VITKOVICE MILMET Mgr. Jerzy Kościelniak.
pokračování na straně 2
Jste mladí a technicky vzdělaní?
Pak se možná ve dnech 8. a 9. března potkáme ve VŠB-TUO na veletrhu
pracovních příležitostí Kariéra PLUS.
A možná bude zájem oboustranný…
Skupinu VMG zde budou zastupovat
společnosti VÍTKOVICE, VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY, VÍTKOVICE
IT
SOLUTIONS
a VÍTKOVICE
CYLINDERS, takže nabídka pracovních příležitostí bude opravdu pestrá!
První etapa přerodu historického
plynojemu je
ukončena!
Společnost Hutní montáže v daném
termínu zdárně ukončila první etapu přeměny historického plynojemu
v Dolní oblasti Vítkovice v multifunkční
aulu. V současné době probíhá výběrové řízení na realizátora druhé etapy,
výsledek bude znám v březnu 2011.
Demontáž velkého děrovacího lisu po úspěšně provedené přejímce.
Vítkovické membránové
stěny putují do celého světa
Po oficiálním zahájení výroby v březnu roku 2010 se rozběhla výroba membránových stěn (MeS) ve společnosti
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING naplno i pro externí zákazníky. K prvním za-
kázkám patřila dodávka dílů spalovacího
prostoru kotle pro projekt Felton – Kuba
pro slovenskou společnost BTG Slovakia
a následně MeS pro díly kotlů na biopalivo
do Venezuely pro stejného zákazníka.
pokračování na straně 2
VÍTKOVICE nabízejí
VITERM – produkt
XXI. století!
Naprosto revoluční novinku ve stavebnictví ve svém portfoliu
nově nabízí skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, a to prostřednictvím firmy VITERM, kterou založila spolu s partnerskou
Private Equity skupinou FH GROUP a.s.. „Jde opravdu o unikátní
stavební materiál, který zcela mění pohled na stavební průmysl. Materiál je možné využít jak při komplexní ochraně ocelových
konstrukcí, tak i při výstavbě nebo zateplení budov. Už nyní evidujeme obrovský zájem o produkt, a to i přesto, že jde o úplnou novinku na trhu. VITERM totiž zajistí nejen tepelnou, ale i
zvukovou izolaci a dokonce je odolný i proti požáru. Tento fakt
umožní ocelovým halovým systémům konkurovat železobetonovým konstrukcím,“ popisuje jedinečnost tohoto produktu Tomáš
Krčula, předseda představenstva a generální ředitel společnosti
VÍTKOVICE SLOVAKIA, která získala hned několik nejrůznějších
zakázek, a to od rodinných domů přes školky, školy až po nejrůznější administrativní budovy.
„Jde o stavební materiál na bázi cementu, který díky svým
mikropórům má mimořádně dobré vlastnosti z hlediska tepelné
izolace a paropropustnosti. Neobsahuje žádné látky škodlivé pro
zdraví a prostředí. Jeho zabudováním lze zabránit vlhnutí stěn,
kondenzaci páry, čímž z bytových domů zcela vyhostíme plísně,“
pokračuje ve výčtu dobrých vlastností VITERMU Tomáš Krčula.
pokračování na straně 2
Model rekonstrukce Dolní oblasti Vítkovice
můžete vidět ve VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ
Poté, co oslovil návštěvníky ostravského obchodního centra Futurum a prezentoval záměry
sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE v prostorách VŠB – TU Ostrava, je model rekonstrukce Dolní
oblasti Vítkovice k vidění ve vstupní hale VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ průmyslové školy a gymnázia
v Ostravě-Hrabůvce. Chcete si udělat představu, jak rozsáhlou přestavbou tento areál projde?
Máte skvělou příležitost!
1
Lisy pro novou lahvárnu v Polsku jsou společným dílem
pokračování ze strany 1
„Po postupné demontáži byly jednotlivé
lisy počátkem února převezeny do nově
budovaného závodu v Sosnowci, kde
budou lisy, velký děrovací lis, ležatý protahovací lis a nakonec i kalibrační lis, pod
dohledem našich specialistů opětovně
smontovány a ustaveny,“ přibližuje harmonogram prací Ing. Ivo Žatek, produktový manažer zodpovědný za projekt, a dodává, že tento mechanický základ bude
postupně doplněn o systémy hydrauliky,
elektro a řízení technologického procesu.
Společnost VITKOVICE MILMET spustí
nové zařízení v polovině letošního roku.
Plánovaný výkon polské lahvárny je 250
až 300 tisíc lahví ročně.
Tomáš Pittermann
ředitel pro rozvoj obchodu a marketing
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
VITERM – produkt XXI. století!
pokračování ze strany 1
VITERM je izolace, zdivo
a podlahový izolační beton v jednom. Tento materiál je vhodný
i na izolaci mokrých stěn i sklepů. Navíc po odstranění staré
omítky není třeba upravovat
povrchové nerovnosti, jelikož
tato hmota to upraví. VITERM
je vhodný i pro vyplnění a izolaci
spár, trhlin a mezer. Je možné
s ním izolovat ocelové konstrukce, trubky, nádrže, bazény nebo
cokoliv jiného, kde cílem je tepelná, zvuková nebo požární izolace. Tento
produkt dokonce při silně zásaditém Ph
na úrovni 12 ochraňuje ocelovou konstrukci
proti korozi. Stavební materiál VITERM lze
nanést na jakoukoli plochu, přilne ke kovu,
betonu i ke staré zdi z cihel. A jak se tento revoluční materiál používá? „Na stěnu
se nanáší jako omítka v tloušťce 5-15 cm,
nebo s bedněním, vyléváním lze nanášet
i v tloušťce více než 40 cm, při které zá-
Vítkovické membránové stěny
pokračování ze strany 1
kazník dosáhne na hodnoty pasivního domu. Oproti tradičním systémům lze uspořit
za základní omítku stěny, lepení, síťkování
a kotvení. Pokud se jedná o dodatečnou
izolaci stávající budovy, po odstranění uvolněné části staré omítky lze izolaci nanést
okamžitě. Po nanesení pak povrch jen esteticky upravíme třenou omítkou, která zajistí
vyšší trvanlivost,“ uzavírá Tomáš Krčula.
-hal-
Pozvánka na společenský večer
Zveme vás na tradiční společenský večer, který v sobotu 19. března pořádá společnost
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a zároveň upozorňujeme na to, že je opravdu poslední
příležitost k zakoupení vstupenek! Za 200 Kč, což je cena jedné vstupenky, čeká hosty
plesu bohatý raut a zabíjačkové speciality, v průběhu večera bude losována tombola s exkluzivními cenami, jako např. let balónem, pobyt v pivních lázních apod. Srdečně zveme!
„Obě zakázky byly svým charakterem a technickým provedením vhodným
rozjezdovým „soustem“ pro zcela nové
technologické vybavení a pracovníky
ve všech vybraných profesích včetně podpůrných útvarů,“ vysvětluje Vladimír Paliza,
produktový manažer pro oblast MeS
a ohýbaných trubek NS 832 společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING.
„Od té doby došlo k mnohým změnám,
které se pozitivně promítají jak do míry využití dostupných technologií, schopnosti
pracovníků zvládat náročnost výroby dílů
tlakového systému soudobých energetických zdrojů, tak i hledání cest dalšího
rozvoje a intenzifikace výroby. V současné
době je rozpracována řada zakázek pro
rekonstrukci tří kotlů elektrárny Prunéřov II,
součást dodávek pro finálního zákazníka
společnost ČEZ. Průběžná doba výroby je
dána termínovým plánem dodávek celého
projektu s předpokladem ukončení výroby
MeS v první čtvrtletí roku 2012. Jedná se
o více než 2 000 tun MeS za stovky mil.
Kč,“ pokračuje pan Paliza. Vedle právě
uvedené akce je nyní v počátečním stádiu
přípravy podkladů také dodávka membránových stěn pro dva fluidní kotle s výkonem 145 MW pro tureckého zákazníka,
společnost Adularya, jejíž realizace plynně
navazuje na projekt Prunéřov II. „V jednání
jsou i další projekty jako například dodávka
membránových stěn kotlů pro indického
zákazníka z města Balasore nebo potenciál dodávek pro společnost Doosan Power
Systems z Anglie, která usiluje o dodávky kotle o výkonu 900 MW v polském
Rybniku,“ uzavírá pan Paliza.
Podpořili jsme Davis Cup!
Ve dnech 4. až 6. března proběhl
v Ostravě Davis Cup, Česká republika versus Kazachstán. Skupina VMG byla partnerem této světově sledované akce.
2
DĚKUJEME ZA VĚRNOST ZNAČCE!
Mezi členy klastru nacházíme
spolehlivé dodavatele
V březnu oslaví významné pracovní jubileum
Jan Káňa – VÍTKOVICE MECHANIKA
30 let
Bohumil Olbert – VÍTKOVICE DOPRAVA
Vlasta Majerová – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
Jan Babiš – HUTNÍ MONTÁŽE
35 let
Ing. Přemysl Karas – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
40 let
Jménem celé skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP gratulujeme a přejeme hodně
zdraví, pracovního i osobního elánu do dalších let.
personalistika
Změny v pracovně právní oblasti
od 1. 1. 2011
Již tradičně přináší počátek nového roku změny v právních předpisech.
Ve svém příspěvku Vás chci informovat o základních změnách v zákoníku práce,
v zákoně o nemocenském pojištění a v zákoně o zaměstnanosti, které se dotýkají
nás všech.
Prodloužení doby pro výplatu náhrady mzdy
Na dobu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se prodlužuje období, po které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě
náhradu mzdy, a to ze současných 14 na 21 kalendářních dnů. Tím se prodlužuje doba,
po kterou je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. V případě, že je zaměstnanec v době vzniku pracovní
neschopnosti ve zkušební době, nemůže zaměstnavatel v období od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2013 skončit pracovní poměr zaměstnance v době prvních 21 kalendářních dnů
pracovní neschopnosti.
Při dočasné pracovní neschopnosti nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
za první 3 pracovní dny (směny), nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin
z rozvržených směn. Po uplynutí této doby přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Při karanténě přísluší zaměstnanci náhrada mzdy již od 1. pracovního dne (směny) ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.
Nemocenské dávky
Od 1. 1. 2011 platí jednotná sazba pro stanovení denní výše nemocenského ve výši
60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci a nemocenské dávky náleží
až od 21. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
Peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“)
Procentní sazba denní výše peněžité pomoci v mateřství zůstává jako v minulém roce
ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.
Rodičovský příspěvek
Jestliže rodič splňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte
zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte, a tím i rodičovský příspěvek
v základní výměře 7600 Kč měsíčně. V případě rozhodnutí pro 3letou variantu čerpání
rodičovského příspěvku se tedy mění termín volby této varianty z 21. měsíce na 9. měsíc
věku nejmladšího dítěte.
Při volbě čerpání rodičovského příspěvku na 4 roky bude částka 7600 Kč poskytována jen do 9. měsíce věku dítěte a od 10. měsíce bude rodičovský příspěvek poskytován
v nižší výměře, a to 3800 Kč až do 4 let věku dítěte.
Pokud rodiče, kteří měli k 1. lednu 2011 dítě starší než 10 měsíců a mladší než 23 měsíců , se dosud nerozhodli pro 3letou variantu čerpání rodičovského příspěvku, mohou
se pro ni rozhodnout do konce února 2011.
Ošetřovné („paragraf“)
Ošetřovné náleží od prvního dne potřeby ošetřování (péče), jeho výše zůstává stejná,
tj. 60 % denního vyměřovacího základu.
Porodné
Od 1. ledna letošního roku vzniká nárok na vyplácení porodného pouze na první dítě.
Nově je nárok na porodné závislý i na příjmu rodiny. Nárok na jeho výplatu má pouze
rodina, která má rozhodný příjem do 2,4 násobku životního minima. U rodiny, která se
skládá z rodičů (dvou dospělých) a jednoho dítěte platí, že maximální výše příjmu rodiny
nesmí být vyšší než 16 992. Výše porodného na první dítě činí 13 000 Kč, při vícečetném
porodu činí porodné 19 500 Kč.
Změny v zákoně o zaměstnanosti
Od 1. ledna 2011 nemohou občané evidovaní jako uchazeči o zaměstnání vykonávat
současně s evidencí žádné zaměstnání. Je zrušena možnost „přivydělat si“ vedle podpory v nezaměstnanosti.
Uchazečům o zaměstnání, kteří bez vážných důvodů skončí poslední zaměstnání
sami nebo dohodou bez vážného důvodu, je vyplácena podpora v nezaměstnanosti
ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Okruh
vážných důvodů pro tyto rozšiřuje o vážný důvod spočívající v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem.
Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného.
Délka poskytování podpory v nezaměstnanosti se nekrátí, pouze se počátek doby poskytování podpory posouvá o 3 měsíce (tj. „zákonné odstupné“ dle ZP).
Uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou zahájit samostatnou výdělečnou činnost bude náležet „překlenovací příspěvek“. Příspěvek je přiznáván na základě dohody
na zřízení společensky účelného pracovního místa s úřadem práce a je možné ho vyplácet po dobu maximálně 5 měsíců. Podmínkou pro jeho přiznání je dohoda uzavřená
s úřadem práce. Výše příspěvku je závislá na výši průměrné mzdy zjištěné v národním
hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tato prům. mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč).
JUDr. Blanka Kubacká
Armaturka Krnov
Akciová
společnost
Armaturka
Krnov, která je členem Národního strojírenského klastru, spolupracuje intenzivněji již téměř dva roky se společností
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING,
a to na dodávkách armatur pro vítkovické projekty. „K těm nejvýznamnějším
určitě patří zakázka „Kompletní obnova kotlů pro elektrárnu Tušimice II - 2. etapa“, v rámci níž jsme díly dodávali. V současné době vyrábíme armatury pro akci „Nový zdroj v elektrárně
Ledvice“, které se budou dodávat v listopadu,“ popisuje spolupráci Ing. Petr
Bolik, obchodní ředitel Armaturka
Krnov. A čím jsou společnosti VMG
pro krnovskou Armaturku zajímavé?
„VITKOVICE MACHINERY GROUP je
společnost s širokým záběrem činností
a potenciálem, a tím pádem je přitažlivým partnerem pro mnoho firem v různých strojírenských oborech. My se
zajímáme především o obor energetiky,
který díky vzrůstajícím energetickým
nárokům trhu nejenže nezaznamenává
výraznější výkyvy ani období krize, ale
i nadále se perspektivně rozvíjí. To platí
pro čím dál více zemí nejen v Evropě,“
dodává obchodní ředitel Armaturky
Krnov, která spolupracuje i s dalšími
členy klastru jako je firma AUTEL nebo
společnost Armatury Group. „Členství
v klastru je pro nás velkým přínosem.
Klastr pomáhá ve vytváření synergií mezi firmami, v určení strategických cílů,
koordinaci marketingových a lobistických aktivit,“ uzavírá Ing. Bolik.
„S krnovskou Armaturkou spolupracuje naše společnost již několik let, koncem roku 2009 se však naše spolupráce
zintenzivnila. A to i díky rozšířené nabídce této společnosti, která v současnosti
modernizuje svou výrobní základnu,“
navazuje Ing. Konstantin Papasavoglu,
ředitel nákupu VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING. „Jsme rádi, že jsme
v této oblasti navázali spolupráci se
spolehlivým partnerem, s nímž nyní pracujeme na dvou výše zmíněných větších
akcích. A věříme, že tato spolupráce
bude i nadále na velmi dobré úrovni pokračovat dál.“
PŘIPRAVUJEME DO PŘÍŠTÍCH VYDÁNÍ
Milí čtenáři, jak jste si mohli všimnout, Vítkovické noviny jsme v letošním roce významně rozšířili, abychom tak mohli reagovat
na všechny aktuální události za dané období a informovat vás o všem podstatném ve společnostech skupiny VMG. Pro aktuality
související s činností personálního oddělení a s aktivitami, které má ve své zodpovědnosti, jsme vyhradili samostatný prostor.
Proto si v budoucích vydáních novin budete moci přečíst např. informace o rekondičních pobytech poskytovaných zaměstnavatelem, o systému vzdělávání zaměstnanců společnosti nebo aktuálních projektech personálního oddělení. Mimo to připravujeme
rubriku „Váš personalita“, kde vám postupně představíme zaměstnance personálních oddělení, se kterými byste měli komunikovat vaše personální záležitosti, nebo rubriku „Kurzy a školení“ s přehledem plánovaných vzdělávacích aktivit pro zaměstnance.
Velice oceníme vaše reakce, dotazy nebo připomínky.
Personální úsek, 030
Vyhodnocovali jsme
výsledky jazykových kurzů
V průběhu února 2011 provedl odbor personálního rozvoje
společnosti vyhodnocení plnění podmínek účasti zaměstnanců
v jazykových kurzech pořádaných zaměstnavatelem v prvním
pololetí školního roku 2010/2011. Na základě Opatření PŘAS
č. 8/2010 a bodu 6 Zásad finanční spoluúčasti zaměstnanců
na jazykovém studiu bylo provedeno první vyřazování zaměstnanců z jazykových kurzů z důvodu nesplnění podmínek.
Při nesplnění podmínek finanční spoluúčasti (80% účast
a studijní výsledky na úrovni „dobrý“) nebo v případě přerušení
studia ze strany zaměstnance, je zaměstnanec povinen uhradit k finanční spoluúčasti doplatek ve stanovené výši dle typu
kurzu tak, jak bylo písemně sjednáno v „Dohodě o finanční
spoluúčasti zaměstnance na jazykovém kurzu“.
V lednu 2011 absolvovali všichni účastníci jazykových
kurzů písemné testy k prokázání úrovně znalostí a k datu
14. 2. 2011 byla provedena kontrola a procentuální vyhodnocení docházky účastníků. Účastníci jazykových kurzů,
kteří nesplnili minimálně 1 podmínku zásad finanční spoluúčasti, byli prostřednictvím svých personálních útvarů písemně vyrozuměni o povinnosti uhradit doplatek do konce února 2011. Účastníkům, kteří si v průběhu nebo po skončení
1. pololetí zažádali o vyřazení, bylo vyhověno.
V souvislosti s vyřazením účastníků jazykových kurzů k prvnímu pololetí došlo také k optimalizaci počtu skupin jazykových kurzů. V důsledku poklesu počtu účastníků pod stanovený limit došlo ke zrušení jedné skupiny jazykových kurzů.
Zbývajícím účastníkům byl nabídnut jazykový kurz odpovídající
jazykové úrovně.
Bc. Radka Menšíková
takoví jsme byli. a jsme.
Vítkovické hledání ztraceného času
Zajímá vás historie firmy? Pak se
můžete těšit na opravdovou lahůdku v podobě dvou dílů seriálu Hledání
ztraceného času, které budou speciálně zaměřeny na vítkovickou minulost.
„Mám k dispozici filmy z přelomu 20.
a 30. let minulého století, na nichž jsou
zachyceny provozy železáren, ředitelé
v kancelářích, oslava stého výročí založení firmy a jiné obrazy z vítkovického života,“ říká Karel Čáslavský. Autor
a moderátor známého seriálu přijede
do Vítkovic společně s realizátorským
týmem vedeným režisérem Pavlem
Vantuchem v průběhu dubna, aby pro
nové díly natočil několik současných
pohledů na vítkovické provozy a Dolní
oblast Vítkovice. „Zaznamenáno je také
vítkovické nádraží, takže vidíme, jak lidé jedou do práce, vítkovickými ulicemi
projíždí parní tramvaj… To vše by mělo
být součástí prvního dílu. V tom druhém se chci zaměřit na různé stavby,
na nichž je vítkovický podpis, na mosty
a budovy, které VÍTKOVICE pomáhaly
stavět. Myslím, že i to bude diváky zajímat,“ odhaluje stručný obsah autor,
který byl loni Jiřinou Jiráskovou uveden
do Dvorany slávy TýTý a z Ostravy si
ve stejném roce odnesl cenu z festivalu
Techné Ostrava 2010.
Filmové pásky s cenným historickým
materiálem Národnímu filmovému archivu před lety předal vítkovický archiv,
nyní se stanou součástí populárního
seriálu, který je na obrazovkách České
televize neuvěřitelných 20 let. „Nedávno
jsme odvysílali 500. díl,“ poznamenává
produkční Otakar Svoboda a dodává,
že „vítkovické“ díly s tradiční 18minutovou stopáží budou s největší pravděpodobností odvysílány 1. a 8. května.
3
Společensky odpovědná firma
Historický skvost uprostřed
zámecké zahrady
Po zcela zásadní rekonstrukci Vítkovického zámku, kterému byla vrácena
jeho původní podoba, se do historie architektury v Ostravě zapsala další
vítkovická budova – výstavní pavilonek. Ten je součástí NKP VÍTKOVICE
a byl z Dolní oblasti přemístěn do areálu Vítkovického zámku. „V jeho osudu z konce století a v jeho znovuvzkříšení
vidím určitou zajímavou symboliku. Až do ukončení výroby
železa v devadesátých letech minulého století v Dolní oblasti Vítkovice sloužil objekt výstavního pavilonku v značně
zdevastovaném stavu jako kantýna. Po ukončení výroby železa pak už tento historický skvost pouze chátral až do roku
2007. V té době se již nacházel v havarijním stavu,“ vzpomíná Ing. Milan Šraml ze společnosti ARS VÍTKOVICE, který je
spoluautorem projektu rekonstruovaného pavilonku. „Přitom
se jedná o nejstarší dochovaný výstavní pavilon na našem
území, s nimž se Vítkovické železárny úspěšné prezentovaly
na průmyslové výstavě ve Vídni v roce 1873! Po jeho vrácePůvodní podoba pavilonku.
ní z výstavy sloužil dál jako vzorová ukázka unikátní litinové
konstrukce,“ dodává Ing. Šraml. Od roku 2007 probíhala spolu s obnovou značky VÍTKOVICE i obnova
pavilonku, která posléze vyústila v jeho přenesení do obnovené zámecké zahrady. Chcete-li se dozvědět
více o výstavním pavilonku a také o ostatních projektech společnosti ARS VÍTKOVICE, čtěte další číslo
Vítkovických novin.
Rekonstruovaný skvost v zámecké zahradě.
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ
STŘEDNÍ připravila pro soutěžící družstva dvě interaktivní stanoviště v oboru
Elektrikář a Obráběč kovů. Žáci měli na splnění úkolu 8 minut. U oboru
Elektrikář žáci zapojovali světelný obvod na panelu podle předlohy a u oboru Obráběč kovů přiřazovali nástroje
k obrábění dle předlohy. Úspěch této
akce byl mimořádný.
Propagační a náborové akce
Exkurze
Od 1. listopadu do 9. prosince 2010
probíhaly ve VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ průmyslové škole a gymnáziu exkurze pro žáky 9. tříd ZŠ. Žáci měli možnost prohlédnout si školu, včetně odborných učeben
a dílen za plného provozu s fundovaným
doprovodem, a vstupovat do vyučovacích
hodin. Zaměstnanci školy, kteří se na ex-
kurzích podíleli, seznámili žáky s učebními
a studijními obory, s podmínkami a výhodami studia na škole. Rovněž byl promítnut film „Rodinné stříbro“ spolu s prezentací VMG, kterou zajišťoval odborník
z firmy. Každý žák dostal náborový materiál a upomínkový dárek. Během této náborové akce proběhlo 18 exkurzí a školu
navštívilo 764 žáků. Úspěch této akce se
také promítnul ve velké návštěvnosti dnů
otevřených dveří.
Dny otevřených dveří
Dny otevřených
dveří
probíhaly
ve dnech 10. listopadu 2010, 8. prosince 2010, 8. ledna
2011 a 19. ledna
2011. Během těchto
tří středečních odpolední a jednoho sobotního dopoledne
Zájem o nové učebny
na dnech otevřených
dveří
se do VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ přišlo podívat téměř tři sta padesát žáků, nejčastěji
v doprovodu svých rodičů. V mnoha případech se objevili bývalí absolventi, dnes
už v roli rodiče, a přivedli své děti.
Všichni získali základní informace
o škole, o výhodách studia i možnostech
stipendií. Za doprovodu žáků druhého
ročníku oboru mechanik elektrotechnik
si prohlédli učebny školy, ve kterých je
čekali učitelé se zajímavým programem.
Mimo jiné navštívili i Demonstrační centrum, které je ve škole díky spoluprá-
Kradeš? Nevyplatí se ti to!
„Fajn a konečně si opravím plot za domem,“ tetelí se radostí pan X. Y. a v batůžku na zádech jej „hřejí“ tři kusy železa,
které k rekonstrukci potřebuje. Má to jen
jeden zádrhel. Pan X. Y. je zaměstnancem
jedné ze společností skupiny VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP a kov si po pracovní
době odnáší ze svého pracoviště „načerno“. „Že chybí takový kousek železa, nikdo
ani nepozná, nikdo ho postrádat nebude,“
chlácholí své svědomí s přesvědčením, že
na „zapůjčení“ má vlastně nárok. Tak nějak mu nedochází, že se vlastně dopouští
krádeže… „Dobrý den, můžete mi prosím
ukázat obsah vašeho zavazadla?“ ptá se
jej náhle na vrátnici v rámci namátkové
kontroly pracovník ostrahy. Pan X. Y. nejprve sehrává scénku, že si něco zapomněl
v šatně a musí se nutně vrátit. Pak beznadějně diskutuje o nemožnosti zasahovat do jeho osobního vlastnictví. A pak už
otevírá batoh a jeho život se v danou chvíli
šílenou rychlostí řítí k ostudě, postihu ze
strany zaměstnavatele a zřejmě i k dalším
průšvihům… Stálo mu to za to? Ne. Krást
se totiž nevyplácí!
„Protože drzost zlodějů neustále roste, děláme maximum pro to, abychom
jim v jejich nekalých aktivitách zabránili,“
konstatuje Ing. Miroslav Krutký, vedoucí
Odboru 014 Kontrola akciové společnosti
VÍTKOVICE. „Jednotlivé areály i přístupové
cesty k nim střeží kamerové systémy, infrazávory, různá čidla a nástrahová technika.
A kromě toho provádíme i kontroly na vrátnicích. Také úzce spolupracujeme s Policií
ČR, která nám pomáhá při dopadení pachatelů. V mnoha případech se již podařilo
najít u nás ukradený materiál ve sběrnách
a následně obvinit pachatele. Navíc na signál ze zabezpečovacích zařízení bleskově
vyjíždí zásahová jednotka přímo k místu
činu. Osvědčila se nám také spolupráce
s Městskou policií Ostrava, jejíž kamerové
systémy ulic jsou schopny detailně zaznamenat směr pohybu pachatele. Kromě
toho využívaný bezpečnostní systém neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, takže
dáváme zlodějům stále menší šanci.“
V případě zjištění pachatele je podáno
trestní oznámení. „To znamená, že jde-li o zaměstnance některé ze společností
skupiny VMG, má celá věc dohru nejen
v rámci firmy, ale také na policii, kdy výsledkem může být i záznam v trestním
rejstříku,“ pokračuje Ing. Krutký. Při zadržení pachatele krádeže je v rámci skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP v souladu se zákoníkem práce uplatňována celá škála postihů až po okamžité zrušení
pracovního poměru. Pokud je pracovní
poměr zaměstnance rozvázán výpovědí pro závažné porušení povinnosti nebo
okamžitým zrušením, je tato informace
součástí pracovních záznamů, včetně uvedení důvodu skončení pracovního poměru
v pracovním hodnocení.
„Hovoříme-li konkrétně o vítkovických
zaměstnancích, měli by si uvědomit, že
uvedené kroky je finančně postihnou mnohem výrazněji, než kdyby si kradené věci
koupili. Lidé by si měli více vážit své práce
než krátkodobého obohacení se, protože riskují to, že přijdou o práci a ztratí tak
dlouhodobé finanční zajištění a jistotu,“
uzavírá Ing. Krutký. „ Nelze se také spoléhat na to, že potrestáni budou jen samotní
pachatelé. Svůj díl zodpovědnosti nesou
i zaměstnanci ve vedoucích funkcích,
kterým vyplývá ze zákoníku práce i z pracovního řádu povinnost střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před ztrátou
a zneužitím a povinnost zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. Částečně jsou tedy postiženi i přímí
nadřízení, kteří svou nevšímavostí umožňují
něco takového dělat.“
Všimnete-li si, že na vašem pracovišti dochází k činnosti, které jsme věnovali předchozí řádky, máte možnost
podat anonymní informaci na adresu
[email protected]
Zlodějům totiž můžeme fandit jen ve filmech, ne v reálném životě!
- gl -
ci s Vysokou školou báňskou – TUO
a v němž se prostřednictvím zajímavých
exponátů žáci seznamují s vědou. Také
zde se škola snaží podchytit zájem žáků
o technické disciplíny.
Řemeslo má zlaté dno
Dne 26. ledna se konal již 3. ročník
úspěšné soutěže „Řemeslo má zlaté
dno“ pro žáky osmých a devátých tříd
základních škol v kulturním domě K-TRIO
v Ostravě-Hrabůvce. I letos VÍTKOVICKÁ
Mezi
nově
otevřené
učebny
na VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ patří i učebna pneumatiky.
V listopadu loňského roku, před zahájením dnů otevřených dveří, byla otevřena nová odborná učebna pneumatiky. Vybavení učebny je od firmy FESTO
a bylo zakoupeno ze sponzorského
daru společnosti Arcelor Mittal Ostrava
v hodnotě 430 000 Kč.
Učebna je určena pro výuku základů
průmyslové automatizace především
pneumatických a elektropneumatických systémů. Žáci se zde ve větším
rozsahu seznámí s problematikou automatizačních procesů ve výrobě.
Kdo nefandí, není vítkovák!
VÍTKOVICE Golden Tour 2011
Pojďte fandit! Čtvrté kolo fotbalové
halové ligy firem s názvem VÍTKOVICE
Golden Tour 2011 se uskuteční
12. března, ovšem kvůli vytíženosti
haly Dubina se bude hrát v hale SPŠ,
Sokolská třída 48, Ostrava!
Neváhejte, stojí to za to! A navíc značka
VÍTKOVICE jasně boduje! Po třetím kole
byl tým společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING na krásné stříbrné příčce,
osm bodů za hráči Tipsportu Ostrava, ovšem deset bodů před FC Baník Ostrava!
Za tímto týmem jsou jen o dva body níž
fotbalisté společnosti HARD Jeseník.
Blahopřejeme a držíme palce! A další hráčské úspěchy přejeme i našim střelcům!
Po třetím kole byli na nádherném druhém místě v tabulce střelců s deseti body
Jakub Klekner a Milan
Dombi ze společnosti
VÍTKOVICE POWER
E N G I N E E R I N
a na třetím místě
Roman Michálek ze
společnosti
HARD
Jeseník.
Informace o místě konání 5. hracího dne a zakončení
(slavnostního
předání cen) naleznete
na http://isc-sports.
cz/. My jen připomínáme, že generálním
partnerem akce je
skupina VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP, které, jak to tak
podle výsledků ligy vypadá, se daří nejen
ve strojírenství, ale také ve fotbale! Pojďte
fandit a vytvořit pro naše hráče co nejlepší
atmosféru. Kdo nefandí, není vítkovák!
- gl -
VÍTKOVICKÉ noviny vydává vedení VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava−Vítkovice, tel.: +420 595 956 000, fax: +420 595 956 025, www.vitkovice.cz
Redakce, sazba a grafika: LITERA, Hasičská 545/44, 700 30 Ostrava−Hrabůvka, tel./fax: +420 596 112 417, [email protected], www.literatky.cz, zodpovědný redaktor: Lenka Gulašiová, foto: archiv, Jiří Zerzoň
4
Download

březen 2011 - Vítkovice, a.s.