PUTZPUTZ-EC
...a výkvěty jsou pryč!!!
optimální prostředek pro snadné odstranění vápenných výkvětů již položených betonových ploch
ideal for easy removal of chalky efflorescenses for laid concrete areas
• dlouhodobá ochrana proti novým výkvětům
• long lasting protection from new efflorescenses
• betonový povrch jako nový
• concrete surfaces in mint condition
• zintenzivnění barev
• color intensifying
www.chemtech-bayern.eu
www.chemtech-bayern.eu
www.chemtech-ba
PUTZPUTZ-EC
Popis:
Features:
• odstraňuje výkvěty
• čistí betonové povrchy
• obnovuje barvu
• dlouhodobá ochrana proti novým výkvětům
• zintenzivnění barev
• zlepšuje optický dojem
• removes efflorescenses
• cleans concrete sufaces
• refreshes color
• long lasting protection from new efflorescenses
• color intensfying
• improves optical effect
Návod k použití:
Operating instruction
Výrobek se nanáší v nezředěném stavu na suchý
betonový povrch válečkem, štětcem nebo postřikem.
Je určen pro použití ve venkovním prostředí.
Doba působení je v závislosti na povětrnostních
podmínkách 10 až 60 minut.
Před zaschnutím spláchnout vodou.
U silných výkvětů zopakovat ošetření 2-3krát.
Product should be appiredundilutedly on dry concrete
surfaces alternatively by means of a roller or a brush
or by spraying.
For outdoorapplication.
Residence time 10-60 min depending on weather conditions.
Before drying to be rinsed with water.
Upon heavy efflorescenses treatment to repeatet 2-3 times.
Co je PUTZ-EC?
What is Putz-Ec?
Nejnovější preparát firmy Chemtech Bayern GmbH
se používá k čistění a estetickému zhodnocení
betonových povrchů.
PUTZ-EC odstraňuje nečistoty a výkvěty.
Výrazně chrání před vytvářením nových výkvětů
a dodává trvalé a svěží barvy.
Neznečisťuje životní prostředí a neohrožuje zdraví.
The latest compound of Chemtech Bayern
for cleaning and optical upgrading
of concrete surfaces.
Putz Ec removes dirt and efflorescenses,
protects to alarge extent from emergence of new
efflorescenses and gives a durable, fresh color.
Ecologically harmless and without any impact on your health.
Spotřeba cca. 1 l / 5-8 m²
Consumption approx. 1 l / 5-8 m²
při jednorázovém ošetření, v závislosti na metodě
nanesení a nasákavosti ošetřovaného betonového
povrchu.
upon non-recurring treatment, depending on a application
mode and ability of water absorption of the products
to be treated.
CHEMTECH BAYERN GmbH
Hofer Straße 24
93057 Regensburg
Germany
Fon: +49 941 - 69 53 6 - 0
Fax: +49 941 - 69 53 6-99
[email protected]
www.chemtech-bayern.eu
Copyright by CHEMTECH BAYERN GmbH I Technické změny vyhrazeny I Subject to technical modifications and errors I Stav 09/2011
Download

...a výkvěty jsou pryč!!!