R o čn í k X V .
B Ř E Z E N 2011
Č í s lo
1
Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ
PSJ postaví
nejvyšší
český dům
- AZ Tower
v Brně
Ústeckému
CPI City Center
zbývá pouze otevřít
Opravíme další hotel
pro CPI – v Českých
Budějovicích
Main Point Karlin se halí
do skleněného pláště
a k t u a l i t y
2
l i d é
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
a
s t a v b y
p s j
l i d é
obsah čísla
AKTUALITY
AZ Tower Brno
Z DIVIZE ČECHY
Rezidenční park Baarova ● Clarion Congress Hotel
České Budějovice
Z DIVIZE ČECHY
Main Point Karlín ● Polybutadien Kralupy
Z D I V I Z E M O R AVA Nový pavilon Nemocnice Jihlava ● CEV ZOO Jihlava
Z D I V I Z E M O R A V A
Horse Park Buková ● Chateau Herálec
Z DIVIZE EXPORT
M5 Mall Rjazaň ● Sea World Residence v Hammametu
Z D I V I Z Í E X P O R T A D E V E LO P M E N T Administrativní budova v Archangelsku ● Byty Hůrka
Z D I V I Z E KA P A C ITY
Cihlářský potok v Havlíčkově Brodu ● Továrna v Ledčicích
P S J H Y D R OT R A N Z IT
CITY GATE v Bratislavě ● Staví nejen nádrže
A B E C E D A
Ing. Miroslav Horňák
P Ř E D STA V U J E M E Viktor Typner
Z H ISTO R I E P S J Zlaté Jablko ve Zlíně ● Stalo se před 10ti lety
P E R SO N ALISTIKA Galavečer PSJ ● Personalistika v roce 2010
KULTU R A & S P O R T
FC Vysočina Jihlava ● Hotel Gustav Mahler ● Významná
jubilea zaměstnanců
tiráž
a
s t a v b y
s t a v b y
p s j
V roce 2011 navážeme
na růstový trend
AKTUALITY CPI Center Ústí nad Labem ● Mníšecký Eden v Mníšku
pod Brdy
l i d é
a
p s j
Vydává:
PSJ a.s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČO 253 372 20
Vychází: čtvrtletně
Redakce:
Miroslav Fuks – tiskový mluvčí společnosti
Kontakt - tel.: 567 550 223, e-mail: [email protected]
Tisk: JIPRINT, s.r.o.
Grafika a sazba: Hana Matoušková,
TAGADESIGN, graphics & video
Evidenční číslo periodického tisku
MK ČR E 11872 - Datum vydání 25. 2. 2011
Milí kolegové,
přátelé,
akciová společnost
PSJ vstupuje do
třetí dekády své
existence. Za uplynulých 20 let dosáhla Skupina PSJ
celkového obratu
z realizovaných staveb přesahujícího
60 miliard korun
a naše značka od
roku 1990 otiskla
stavební stopu na
pěti kontinentech
a v pětadvaceti zemích celého světa.
Moc mě těší, že se
nám podařilo vybudovat respektovanou a dynamickou
firmu, která nabízí
klientům
profesionální
přístup
a dlouhodobé zkušenosti.
Stavebnictví je komplikovaným a hektickým odvětvím průmyslu, které ovlivňují záměry investorů, představy zákazníků, možnosti financujících bank či myšlenky architektů. Působíme v oboru, v němž
musíme být prakticky denně připraveni reagovat na změny a nové požadavky. V tomto turbulentním prostoru byl firemní čtvrtletník PSJ jakousi oázou klidu a odkazem na tradici firmy. Čtrnáct let byl stabilním
a spolehlivým zdrojem informací a jistotou z pohledu grafického řešení,
formátu i textové náplně. Vítr změn a nutnost reagovat na požadavky doby
však dostihl i zdánlivě neměnný koncept novin Lidé a stavby PSJ. Nyní
dostáváte do rukou časopis PSJ v moderním střihu, výrazně přehlednější
a s rozšířeným počtem stran. Věříme, že tato změna bude z vašeho pohledu
příjemná.
Zároveň doufáme, že pro nás všechny bude příjemný a úspěšný i rok
2011. A to přesto, že obecná východiska nejsou pro stavebnictví příznivá.
Pokles stavebního trhu v Česku i v celém světě není krátkodobý, ubývá
i veřejných zakázek, zintenzivňuje se konkurenční boj a projekty privátních
investorů a developerů se často posouvají v čase nebo nejsou zahajovány
vůbec.
I za této výchozí situace věřím, že PSJ v roce 2011 dokáže navázat na
růstový trend vývoje firmy. Opírat se hodláme jednak o privátní zakázky
v tuzemsku, ale i o pokračování našich dlouhodobých aktivit v zahraničí. Důkazy o tom přináší i následující stránky firemního časopisu. Těší nás
úspěšné zvládnutí náročné zakázky CPI Center Ústí nad Labem a dotažení
I. etapy bytového projektu Mníšecký Eden. S radostí informujeme o připravovaném zahájení výstavby nejvyšší stavby v Česku, kterou se stane brněnský AZ Tower. Nezapomínáme ani na aktuální pohled na většinu probíhajících kontraktů v čele s prestižními stavbami Rezidenčního parku Baarova
v Praze – Michli, administrativní budovy Main Point Karlín, turistického komplexu Sea World Residence v Hammametu a obchodně – zábavního centra
M5 Mall v Rjazani.
Před PSJ je stále perspektiva na českém i zahraničním trhu. Dík za to
náleží stabilnímu a kvalitnímu pracovnímu kádru a též spolehlivému spektru šikovných dodavatelů a řemeslníků. Všem tímto děkuji za spolupráci
a těším se na prezentování naší společné práce na stránkách čtvrtletníku
Lidé a stavby PSJ.
Ing. František Vaculík
generální ředitel a předseda představenstva
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
3
a k t u a l i t y
l i d é
a
s t a v b y
p s j
Čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel přivítá
první hosty v dubnu.
Ústecké CPI City Center
zbývá pouze otevřít
Hotelu, který své první hosty přivítá
1. dubna a již na počátku března se
rozběhne zkušební provoz hotelového provozu,“ prezentoval klíčové
termíny projektový manažer PSJ, a.s.,
Ing. Pavel Tureček.
Polyfunkční komplex CPI City
Center v Ústí nad Labem vyrostl
v těsné blízkosti městského centra,
na jehož zástavbu navazuje. Celková
plocha projektu činí 23.415 m2 a zahrnuje dva různé samostatně působící
objekty, které jsou propojeny dvoupodlažními podzemními garážemi
s počtem 160 parkovacích míst. Středové náměstíčko vytvoří pojící prvek
celého projektu a současně poskytne
místo pro relax a odpočinek ústeckých obyvatel.
Dominantním bodem této novostavby je čtyřpodlažní administrativní
budova ve tvaru písmene Z, která diagonálně protíná celý prostor komplexu. Kanceláře se budou nacházet
ve třech nadzemních podlažích a jejich celková plocha vytvoří 5.700 m2.
V přízemí budou k dispozici, vedle
supermarketu TESCO Express, i další
obchody a služby. „Kancelářské prostory obsadí místní firmy i zahraniční
a národní společnosti. Ty oceňují moderní, funkční a energeticky méně
náročnou budovu,“ uvedl manažer
pronájmu CPI Group Pavel Jirásek.
Čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem má celkovou plochu 6.718 m2 a nabídne
83 pokojů. Součást šestipatrového hotelu představuje restaurace a flexibilní
kongresové centrum pro 320 lidí.
-mf-
ÚSTÍ NAD LABEM - Jedna z největších probíhajících tuzemských zakázek PSJ v závěru ledna zdárně prošla kolaudačním
řízením, probíhají závěrečné úpravy a plánované dubnové otevření areálu by skoro mohlo proběhnout už nyní. Ostatně supermarket TESCO Expres přivítal první zákazníky už 27. ledna.
Řeč je o polyfunkčním komplexu CPI City Center, který v Ústí nad
Labem vzniká od května 2009. Celkové stavební náklady díla pro
investorskou společnost CPI Group činí 535 milionů korun bez
vybavení interiéru.
Od 1. prosince loňského roku
se na této rozsáhlé stavbě rozběhl
proces komplexních zkoušek celého
objektu, který od 13. prosince umožnil postupné zahájení kolaudačního
procesu. Ten byl oficiálně ukončen
27. ledna 2011, tedy zároveň s ote-
vřením supermarketu TESCO Expres.
„Před námi jsou dva měsíce, které
budou ve znamení náročných interiérových úprav, zejména pak prostor
špičkového hotelu s prvotřídními
detaily. Vše bude směřovat ke slavnostnímu otevření Clarion Congress
Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem
už otevřel supermarket TESCO Expres. Foto: PSJ
Mníšecký Eden vítá první obyvatele
Mníšecký Eden se již těší na své obyvatele
Foto: PSJ
MNÍŠEK POD BRDY - V prostředí malebného středočeského
města Mníšek pod Brdy, necelých 20 km od Prahy, vzniká od listopadu 2009 nový bytový komplex developerské společnosti
OS real. Realizující pelhřimovské středisko Divize Morava PSJ,
a.s. na konci ledna letošního roku završilo kolaudaci I. etapy
polyfunkčního projektu Mníšecký Eden. Dva nové bytové domy
zároveň postupně začaly vítat své obyvatele.
4
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
Úvodní etapa stavebních
prací byla zahájena v říjnu 2009
a obnášela celkové náklady ve výši
97 milionů korun. V jejím rámci vyrostly dva propojené objekty, které
konstrukčně kombinují zdivo a monolitický beton. Ty ve dvou pětipodlažních domech nabízí 90 bytů
v dispozicích od nejmenších 1+kk
do velkometrážních 4+kk. „Přejímky
bytů ze strany vlastníků by měly být
završeny do konce března 2011. Na
jaře nás ještě čeká dokončení části
venkovních úprav a zhruba 60 m2
finální fasády. Věříme, že budeme
moci navázat na dobrou spolupráci s investorem při realizaci dalších
etap projektu Mníšecký Eden. Další bytový dům by mohl vznikat od
podzimu letošního roku,“ informoval projektový manažer Ing. Libor
Kocman. Hlavním stavbyvedoucím
díla je Zdeněk Hůlka, mistrem Josef
Hajný a rozpočtářem David Šídlo.
Projekt představuje nevšední moderní rodinné bydlení, které
je navrženo v duchu soudobé architektury se záměrem realizace
kvalitního a příjemného bydlení
za rozumnou cenu. Mníšecký Eden
svým obyvatelům poskytuje jak zázemí pro pohodlný a bezpečný život v blízkosti přírody, tak snadnou
dostupnost hlavního města. Součástí většiny z devadesáti bytových
jednotek je terasa, lodžie nebo zatravněná předzahrádka. Samozřejmostí jsou pak sklepy a parkovací
stání v podzemních garážích, nebo
na venkovním parkovišti. V přízemí
objektů vzniklo společné zázemí
pro vlastníky bytů a též prostory
občanské vybavenosti umožňující
zřízení obchodů či služeb.
-mf-
a k t u a l i t y
PSJ postaví nejvyšší český
dům - AZ Tower v brně
brno - PSJ stojí před další výzvou na tuzemském stavebním
trhu. Významným mezníkem v jednadvacetileté historii této stavební společnosti se stane výstavba nejvyššího domu v Česku
– třicetipodlažní budovy AZ Tower v brněnském Jižním centru.
Pankrácký CITY TOWER, na jehož dostavbě se PSJ podílelo, převýší
o 2 metry na rekordních 111 metrů. Stavba za 800 milionů korun
vypukne v březnu a vyžádá si dva roky prací.
Stavbu navrhli brněnští architekti Aleš Burian a Gustav Křivinka
pro společnost AZ Properity. „První
kontakt s touto společností jsme
navázali zhruba před rokem. Konstruktivní jednání postupně vyústilo
v menšinové investorské připojení
naší společnosti k tomuto unikátnímu projektu. Věřím, že se tento velký
návrat PSJ na brněnský stavební trh
zařadí do plejády našich nejvýznamnějších stavebních realizací,“ uvedl
ředitel úseku pozemních staveb PSJ,
a.s., Ing. Jiří Pech.
Architektonicky výrazná budova vyroste mezi ulicemi Pražákova a Heršpická poblíž M-Paláce.
Nová brněnská dominanta bude
složená ze dvou bloků, mezi které
bude vložen tubus s výtahovými
šachtami. Ve dvou podzemních
patrech zaparkuje 256 aut. V přízemí budou dva autosalony, atrium
s recepcí, obchody a kavárnou.
V třetím patře vznikne restaurace. Posledních šest pater nabídne
dvanáct apartmánů. Zbytek zaberou kanceláře.
Vizualizace třicetipodlažní budovy AZ Tower,
která vyroste v brněnském Jižním centru.
l i d é
Výjimečnost a originalitu AZ
Toweru zajistí nejen jeho výška
a úžasné rozhledy na Brno a Pálavu.
Na první pohled zaujme především
netradiční zalomení a deformace
jednoho z bloků fasády. Ta bude
tvořena velkými lesklými glazovanými obklady dvou odstínů. Terakotová barva odrážející sluneční paprsky
bude postupně přecházet v bílou
splývající s oblaky.
Samostatnou kapitolou je energetická úspornost mrakodrapu. Třicetimetrové hloubkové energetické
piloty, které budou v Česku zcela
jedinečné, budou díky tepelným čerpadlům v zimě jímat teplo a v létě
ochlazovat spodní tři patra. Unikátní
je také systém centrálního větrání, kdy
mezi vnitřním a vnějším sklem oken
bude cirkulovat vzduch a vyrovnávat
teplotní rozdíly mezi severní a jižní
fasádou. Celou jižní fasádu výtahové
šachty pokryje sedm set metrů čtverečních fotovaltických panelů. Na střeše přibudou větrné elektrárny, které
připomínají šroubovici DNA. Budova
bude také zachytávat dešťovou vodu,
která poslouží jako užitková.
-mf-
a
s t a v b y
p s j
Výjimečná
nízkoenergetická
stavba
Výška budovy: 109,5 m
Výška včetně poutače: 111 m
Počet podlaží: 30 nadzemních
2 podzemní
Kancelářské prostory: 10.412 m2
Obchodní prostory: 938 m2
Restaurace a cafe: 598 m2
Variabilní prostory: 3.467 m2
Zasedací sály: 419 m2
Apartmány: 12 jednotek
Podzemní parkovací stání: 265 míst
Takto bude v březnu 2013 vypadat nejvyšší
budova v Česku. Foto: PROPERITY
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
5
Z
D I V I Z E
Č E C H Y
l i d é
a
s t a v b y
PSJ v areálu michelského BB Centra provádí
další významnou stavbu. Foto: PSJ
V BB Centru roste
Rezidenční park Baarova
PRAHA - V těsném sousedství budovy FILADELFIE roste nejnovější přírůstek michelského areálu BB Centrum. PSJ zde pro
českou developerskou společnost PASSERINVEST GROUP realizuje výstavbu Rezidenčního parku Baarova. Stavba byla zahájena v červenci 2010 a očekává dokončení v listopadu letošního roku.
Architektonický koncept nového bytového areálu Rezidenční park
Baarova stojí na myšlence plynulého
a přirozeného přechodu mezi původní vilovou zástavbou okolí a moderním multifunkčním komplexem
BB Centra. Nová bytová zástavba je
pojata jako pokračování rozsáhlého
Baarova parku ve formě vnitřní zahrady, která s parkem sice souvisí, ale
není na něm nikterak závislá.
Areál se skládá ze tří samostatných bytových domů, mezi nimiž
vznikne moderní atrium. Domy jsou
koncipovány jako čtyřpodlažní či
pětipodlažní, přičemž část objektu
p s j
Zimní vizualizace Rezidenčního parku Baarovka,
Foto: PASSERINVEST GROUP
A doplňuje, jako protipól výškové
budovy FILADELFIE, bytová „věž“
s dalšími šesti patry. Rezidenční objekty na sebe plynule navazují, zapadají do sebe a tvoří ucelený harmonický komplex, který je zárukou
klidného a moderního bydlení. Mají
společnou recepci a třípodlažní podzemní parkoviště, kde se kromě garážových stání nacházejí i sklepy. Obytný komplex nabídne dohromady
139 bytů v dispozicích od 2 + kk do
6 + kk v rozměrech 50 m2 - 170 m2.
Většinu dosavadních stavebních prací zajistili pracovníci Divize
kapacity PSJ. „Příslušné středisko
provedlo zajištění stavební jámy
a zemní práce. Na ně navázali jejich
kolegové realizující železobetonové
monolitické konstrukce. Stavební
jámu postupně vyplňují jednotlivými
patry monolitů, když na dvou z osmi
úseků díla již provedli 2. nadzemní podlaží, na třech dokončili 1NP
a zbývajících třech aktuálně dobetonovali přízemí,“ uvedl projektový
manažer Ing. Zdeněk Urban.
Kromě něj se na tomto projektu
podílí vedoucí přípravy a obchodu
Ing. Kamila Koutná se čtyřčlenným
týmem, který tvoří Ing. Veronika
Brebtová, Ing. Jana Gašperová, Ing.
Ingrid Hambálková a Ing. Josef
Šubrt. Hlavním stavbyvedoucím
byl jmenován Vojtěch Krumpholz,
kterému podléhají stavbyvedoucí Čestmír Straka, Michal Jakubec,
Ing. Miroslav Matuščák, dílovedoucí Kristián Marušák a Luděk Friedl
a specialista elektro Tomáš Peřina.
-mf-
Opravíme další hotel pro CPI
– v Českých Budějovicích
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Akciová společnost PSJ v únoru letošního roku zahájila v pořadí již pátou výstavbu či rekonstrukci objektu hotelové sítě společnosti CPI Hotels. V Českých Budějovicích se výškový hotel Gomel změní na Clarion
Congress Hotel. V uplynulých třech letech provedlo PSJ stavbu Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech, rekonstrukci historické budovy v Liberci pro
Clarion Grandhotel Zlatý Lev, rekonstrukci Clarion Hotel Prague City na Tylově náměstí a brzy přivítá své hosty i čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel
v Ústí nad Labem.
Bývalý hotel Gomel v Českých Budějovicích projde
výraznou proměnou. Foto: CPI Hotels
6
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
Hotel Gomel byl uzavřen 1. února 2011 a následně bude znovu otevřen po kompletní rekonstrukci 28. prosince 2011, tentokrát už jako čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel České Budějovice. Tímto se stávající Hotel Gomel začlení jako již sedmý český hotel pod značku Clarion Hotels
do mezinárodní sítě Choice Hotels International, kterou akciová společnost CPI Hotels na českém
a slovenském trhu exkluzivně zastupuje. Rekonstrukce a rebranding je součástí obchodní strategie,
která počítá s neustálým rozvojem rodiny hotelů značky Clarion a její expanzí do regionů.
Komplexní rekonstrukce hotelu Gomel si vyžádá investici ve výši cca 280 milionů korun. Provádí ji
Divize Morava PSJ pod vedením projektového manažera Ing. Libora Kocmana. Důslednou proměnou
a modernizací projdou nejen veškeré útroby hotelu, ale nové podoby se dočká i fasáda a střecha
této osmnáctictipatrové budovy. Rekonstrukce zachová stávající ubytovací kapacitu 204 pokojů
a významnou změnou projdou konferenční prostory a gastro provozy. Navíc se rozroste nabídka
hotelových služeb.
-mf-
z
d i v i ze
č ech y
l i d é
a
s t a v b y
p s j
Kralupská zakázka
„Polybutadien“ finišuje
Dodávky PSJ v tomto závodu společnosti SYNTHOS v Kralupech nad Vltavou potrvá do června 2011. Foto: PSJ
KRALUPY NAD VLTAVOU - Z pohledu svých
dosavadních aktivit na českém stavebním
trhu nyní PSJ v Kralupech na Vltavou provádí
netradiční zakázku. Pro společnost SYNTHOS,
která patří mezi přední petrochemické podniky v Česku, se podílí na realizaci nové výrobní jednotky na výrobu syntetického
polybutadienového kaučuku. Zakázka označená „POLYBUTADIEN“ byla zahájena v září 2009 a nyní vstupuje do svého závěrečného finiše.
Nová výrobní jednotka bude navazovat na již existující surovinovou základnu a energetickou infrastrukturu závodu. Její výrobní kapacita bude činit zhruba 80 000 tun za rok. Výše dodávky PSJ byla původně stanovena na
220 milionů korun, ovšem aktuální dodatek celkový finanční objem zvýšil
na 310 milionů korun. Klíčovým úkolem generálního dodavatele stavební
části je včas zajistit veškeré připravenosti pro nástup dodavatelů technologických celků. To představuje realizaci potrubních technologických mostů,
dodávku inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch, skladu, schodišťových věží a souboru monolitických konstrukcí. Dále PSJ ve zkráceném
termínu předalo dvouposchoďový velín. Do dílčích dodávek byly zapojena střediska PSJ - ocelových konstrukcí a železobetonových monolitických
konstrukcí.
„V současné době pracujeme na protipožárních nástřicích nových
průmyslových objektů a připravujeme konečné terénní úpravy a demontáž staveniště. Na počátku března se postupně rozběhnou složité provozní
zkoušky jednotlivých technologií. Na stavbě setrváme do června, abychom
mohli řešit případné vady a nedodělky a reflektovat na požadavky investora,“ shrnul základní termíny manažer projektu Ing. Jaromír Gregor.
Netradiční zakázka logicky přináší určitá specifika. „Realizace prací
v prostoru chemického průmyslu sebou nese náročné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. I proto na stavbě trvale působí specializovaný pracovník BOZP,“ doplnil Gregor. Jeho realizační tým tvoří hlavní stavbyvedoucí
Roman Skuhra a stavbyvedoucí Ing. Jiří Procházka a Ing. Martin Srb. Dále vedoucí přípravy Ing. Petra Nosková, přípraváři Ing. Štěpán Hora a Oldřich Točín
a asistentka Barbora Slavíková.
-mf-
Main Point Karlin se halí do skleněného pláště
praha - V těsném sousedství luxusního hotelu Hilton roste
originální administrativní budova Main Point Karlin, kterou od
závěru roku 2009 provádí PSJ, a.s., pro developerskou společnost
PSJ INVEST. Uživatelem budovy, která v sobě spojí unikátní a výraznou architekturu a vysoce efektivní a komfortní vnitřní prostory, budou od července 2011 společnosti skupiny Vienna Insurance
Group - Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna.
Budoucí dominanta Prahy 8 se
nezadržitelně celá halí do proskleného pláště a získává svůj konečný
vzhled. Firma SIPRAL do konce února
letošního roku završí fasádní práce na
3. až 10. nadzemním podlaží. „Uvnitř
monolitického skeletu provedli zedníci PSJ veškeré vyzdívky a z prací
HSV se provádějí omítky, montáž
sádrokartonových příček, betonové
mazaniny a izolace střech. Od suterénu až po osmé patro kmitají specialisté na vzduchotechniku, topení,
chlad, zdravotní techniku, sprinklery a elektroinstalace. Přestože se
musíme vypořádávat s celou řadou
klientských změn, které mají dopad
do projektové dokumentace i následné realizace, tak dílo běží bez
větších komplikací,“ popsal aktuální
dění na stavbě projektový manažer
Vlasta Jelínek.
Administrativní budova Main
Point Karlin v deseti nadzemních
podlažích nabídne 22 000 m2 va-
riabilní pronajímatelné plochy
a ve třech podzemních podlažích
vznikne 347 parkovacích míst.
V budově budou využity modernější způsoby chlazení a větrání
pomocí indukčních jednotek. Výjimečná bude též fasáda, které dominují francouzská okna na celou
výšku podlaží a mezi okny jsou osazeny 3D pilíře ze sklobetonu. Budova
v sobě kombinuje celou řadu prvků
ohleduplných k životnímu prostředí.
Například pro chlazení je využívána
vltavská voda z proplachovacího
kanálu, který pod budovou teče.
Architektonické řešení budovy
Main Point Karlin v sobě spojuje
harmonie organických, měkkých
křivek v jinak přímočaré a důsledné
architektuře. Netradiční oblé tvary objektu umožňují nový přístup
k využití prostoru a plynulá křivka
fasády dovoluje umístění plnohodnotných pracovních míst po celém
svém obvodu. Práci v budově zpří-
jemní celoročně přístupná terasa
s pěstěnou zelení na střeše budovy
s krásným výhledem na historické
centrum Prahy. Další nespornou
výhodou jsou otevíratelná okna ve
všech částech budovy a také systém
ventilace a chlazení, který maximálně respektuje přirozené proudění
vzduchu. Středem budovy prochází
atrium, které přivádí přirozené denní světlo i do vnitřních prostor.
-mf-
Administrativní budova Main Point Karlin už disponuje prosklenou
fasádou od 3. do 10. nadzemního podlaží. Foto: PSJ
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
7
Z
D I V I Z E
M O R A V A
l i d é
a
s t a v b y
p s j
Rozjíždí se výstavba nového pavilonu jihlavské nemocnice
Budoucí pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice
v Jihlavě. Foto: Penta Jihlava
jihlava - Jihlava se na konci srpna 2012 dočká nového tolik
chybějícího pavilonu urgentní a intenzivní péče, čímž bude završena výstavba základních pracovišť komplexně vybavené nemocnice. Pavilon vyroste díky stavební investici kraje Vysočina
ve výši 317,8 milionů korun, přičemž 117 milionů korun z tohoto
objemu bude činit podíl z Regionálního operačního programu
Jihovýchod. Sdružení firem PSJ a Skanska se na základě nejvýhodnější nabídky stalo generální dodavatelem díla a stavební
práce zahájilo přejímkou staveniště v pondělí 28. února 2011.
Záměr vybudovat Pavilon urgentní a intenzivní péče je dalším
krokem krajské samosprávy k postupné modernizaci nemocnic zřizovaných krajem při využití finančních
prostředků z evropských fondů. Stávající oddělení jihlavské jednotky intenzivní péče umístěné v lůžkových
pavilonech interních oborů nesplňují
technické požadavky pro moderní
akutní medicínu. Evropská dotace
umožní vznik multioborové jednotky
intenzivní péče v přímé návaznosti
na operační sály nemocnice, lůžková
oddělení a urgentní příjem. Přístrojové vybavení bude do nových prostor
nemocnice přemístěno ze současného provozu. Kromě multioborové
jednotky intenzivní péče v něm bude
v nejvyšším patře provozováno i
supermoderní infekční oddělení se
čtyřiceti lůžky. To nahradí dosluhující
pavilon infekčního oddělení, který je v
provozu bez zásadních oprav od roku
1967. Nový pavilon vyroste mezi budovou zdravotnické záchranné služby
a nemocniční dostavbou z roku 2002.
„Moderní pracoviště urgentní
a intenzivní péče je důležité nejen
pro samotnou Nemocnici Jihlava, ale
v tomto případě i pro celou funkční
síť nemocniční péče v kraji Vysočina.
Jihlava je kromě jiného kardiologickým centrem soustřeďujícím pacienty s akutními infarkty myokardu,
kdy je rychlá komplexní diagnostika
a léčba bez vynucené potřeby dalšího
transportu klíčová,“ uvedl Jiří Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman
kraje Vysočina s tím, že své nesporné výhody bude mít také jednotný
prostor pro příjem všech akutních
pacientů v přízemí pavilonu. Akutní
a intenzivní péče na jednom místě
zvýší komfort pacientů i zaměstnanců
a urychlí řešení život ohrožujících
stavů.
V novém pavilonu se budou nacházet příjmové ambulance napříč
spektrem oborů. Tyto ambulance
budou centralizované do jednoho
bodu pro pěší i transportované pacienty. Jednou z výhod pavilonu
bude i spojení tunelem s heliportem
záchranné služby. Díky propojení celé
infrastruktury odpadne současná
praxe, kdy pacienti musí být při cestě
z vrtulníku do blízké nemocnice ještě
jednou přeloženi do sanitky. Stávající
pavilony budou nadále využity, zlepší
se plošný standard lůžkových pokojů
a zázemí pro lékaře.
Zastavěná plocha objektu bude
představovat 2.312 m2, přičemž
obestavěný objem stavby dosáhne
40.714 m3. „Konstrukčně se bude
jednat o železobetonový monolitický skelet částí založený na stávajícím
úkrytu civilní obrany. Obvodový plášť
bude kombinovaný s prosklenou západní fasádou, která tvoří hlukovou
clonu vrtulníkového prostoru. Objekt
bude komunikačně napojen na hlavní chodbu ve třech podlažích a navíc samostatným mostem propojen
s oddělením ARO. V podzemí bude
umístěna nová trafostanice, náhradní
zdroj, strojovny medicinálních plynů,
technické a šatnové zázemí,“ popsal
řešení stavby autor projektu Jaromír
Homolka z projekční kanceláře Penta
Jihlava.
„Dnes jsme převzali staveniště
a bez ohledu na současné zimní počasí byly zahájeny práce na vytyčení
stavební jámy a zřízení příjezdové
komunikaci. V brzké době zahájí pracovníci naší Divize kapacity výkop
stavební jámy,“ uvedla Jaroslava Fajmonová, projektová manažerka PSJ,
a.s., z Divize Morava, která je pověřena realizací.
-mf-
Centrum environmentální výchovy v ZOO Jihlava
jihlava -Bez ohledu na nepříznivé zimní klima realizuje PSJ
v areálu jihlavské ZOO hrubou stavbu Centra environmentální
výchovy. Tento netradiční objekt naváže na předešlá díla architekta Jaroslava Huňáčka v podobě Medvědince a Vstupního
objektu, které zde PSJ v minulých letech realizovalo. Aktuální
zakázka probíhá od srpna loňského roku a během třináctiměsíční výstavby si vyžádá investici ve výši necelých 23 milionů korun. Drtivou většinu pokryjí dotace EU.
„Objekt průběžně zateplujeme
a toto opatření nám i teď umožňuje postupnou realizaci hrubé stavby a vnitřních vyzdívek. Nyní nám
zbývá vybetonovat zhruba pětinu
monolitické konstrukce. Zároveň
s jednotlivými částmi dokončovaného stropu provádíme pojistnou
hydroizolaci. Dále připravujeme
vnitřní kamenné vyzdívky a vnitřní konstrukce pro torkretáž stěn.
Podstatná část prací, které dají centru výslednou podobu v souladu
s představami architekta Huňáčka,
8
proběhne v letních měsících. Časově náročná práce budou spočívat
hlavně ve výběru nemalého množství solitérních kamenů a jejich
umístění,“ informovala Jaroslava
Fajmonová, projektová manažerka
PSJ.
Netradiční budova na principu pasivního domu je zapuštěna do svažitého terénu v těsné
blízkosti nového vstupu do ZOO.
Originální objekt bude vycházet
z keltské architektury s půdorysem
čtyř kamenných kruhů. Centrum
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
environmentální výchovy by mělo
být hojně využíváno především
školami, neboť ponese zejména
výchovnou a vzdělávací funkci.
Jeho součástí budou přednáškový
sál pro šedesát lidí, terária a akvá-
ria zabudovaná do stěn, chovatelská místnost se zvířaty, knihovna
a dvojice učeben, z nichž jedna
bude vypadat jako pirátská loď
a druhá jako jihoamerická jeskyně.
-mf-
Pohledy na budoucí Centrum environmentální výchovy v ZOO Jihlava.
Z
D I V I Z E
M O R A V a
l i d é
a
s t a v b y
p s j
Zámek v Herálci se mění na pětihvězdičkový hotel
Herálecký zámek se mění na čtyřhvězdičkový
hotelový komplex Chateau Herálec.
nástupu dodavatelů interiéru. Práce
na komunikacích v parku a osvětlení
budou zahájeny ihned, jak to počasí
dovolí. Součástí komunikací bude
parkoviště pro zhruba 50 automobilů
a vycházková trasa parkem. Definitivní kabát, který bude proveden těsně
před otevřením celého komplexu,
čeká i historickou fasádu,“ uvedla Ing.
Jaroslava Fajmonová, vedoucí střediska moravské divize PSJ. Přímo na
stavbě práce řídí stavbyvedoucí Pavel
Rubeš a Michal Vorel.
Zámek v Herálci byl postaven
počátkem 17. století v místech původní tvrze. Rozšířen a barokně
upraven byl v letech 1658 – 1661
a novogoticky přestavěn v letech
1838 a 1862. Některé z místností nesou pseudobarokní výzdobu. V 1. pat-
ře se nachází pseudogotický salónek
a bývalá kaple s nástropními malbami a štuky z doby kolem roku 1750.
Po rozsáhlé rekonstrukci bude sloužit jako hotelový komplex, v němž se
bude snoubit historie s moderním
interiérem. Hosté zde najdou klidné prostředí pro odpočinek, stylové
místo pro pracovní i společenská setkání. Součástí komplexu bude kromě 19 pokojů, restaurace s barem,
relaxační a sportovní centrum s bazénem, fitness se saunami, golfový
trenažér. Chybět nebudou ani plně
vybavené kongresové a přednáškové prostory. V klenutých sklepních
prostorách zámku najde své místo
i archivní vinný sklep s vinotékou.
Nedílnou součástí bude i upravené
zámecké nádvoří.
-mf-
herálec - Pětihvězdičkový hotelový komplex Chateau Herálec již v červnu letošního roku přivítá své první klienty. Dubnová kolaudace rekonstrukce zámku v Herálci na Havlíčkobrodsku již klepe na dveře. Dokončovací práce uvnitř objektu jsou
v plném proudu. Historický objekt získává novou tvář a funkci od března 2009. Investorem jeho obnovy je společnost Malý
zámeček, která na rekonstrukci získala finanční podporu
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové
investiční náklady přesáhnou 126 milionů korun.
Rekonstrukci zámku lze z pohledu náročnosti přirovnat k obnově
jihlavské radnice či jihlavské knihovny, které byly realizovány stejným
střediskem PSJ. „Prakticky ve všech
prostorách zámku probíhají dokončovací práce, na nichž se podílí
téměř 80 řemeslníků. Jak výmalba,
tak montáž čistých povrchů podlah
a obkladů vyžadují velký důraz na
špičkovou kvalitu odpovídající standardu pětihvězdičkového hotelu.
Stejné nároky budeme mít i na kompletace jednotlivých řemesel, která
bude zahájena na počátku března.
Vše směřuje ke kolaudaci, která by
měla proběhnout nejpozději do
30. dubna. Poté by nemělo nic bránit
V bývalé kapli probíhá restaurování nástropních maleb.
V Bukové u Příbramě rekonstruujeme Horse Park
Pelhřimovské středisko Divize Morava
v říjnu loňského roku zahájilo netradiční
zakázku. Náklady necelých 50 milionů korun
provádí rozsáhlou rekonstrukci velkého
areálu pro koně nazvaného příznačně Horse Park. Tato investice akciové společnosti
Horse Park Kamenný Dvůr je uskutečněna
v obci Buková u Příbramě.
Pohled na stavební práce v Horse
Parku Kamenný Dvůr. Foto: PSJ
Předmětem prací jsou 4 objekty v celém areálu Horse parku. Tři z nich
se dočkají rekonstrukce, přičemž se jedná o špýchar (slouží k uskladnění
obilí), stáje a sklad krmiva. Nové budou podlahy a opravou projde střešní
krytina, krovy a veškeré zdivo. Čtvrtá budova byla zdemolována a roste
od základu nová. Tento přízemní zděný objekt obležený modřínovým dřevem bude sloužit k ubytování klientů a jejich stravování. Zakázku řídí hlavní stavbyvedoucí Jiří Zita a předpokládá dokončení v červnu 2011.
-mf-
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
9
Z
D I V I Z E
E X P O R T
l i d é
a
s t a v b y
p s j
V ruské Rjazani stavíme gigantický komplex M5 Mall
RJAZAŇ - V ruské Rjazani probíhá největší zahraniční stavební projekt historie PSJ. Realizace obchodně zábavního centra M5
Mall byla zahájena v prosinci 2009 a své slavnostní otevření předpokládá v září letošního roku. Investorem díla, jehož náklady
dosáhnou 120 milionů eur, je společnost Ryazan Shopping Mall. Ta je společným počinem firem PSJ New N.V. a PPF Real Estate Holding B. V, která patří mezi největší subjekty na trhu a realizuje své aktivity v České republice, střední a východní Evropě a v Rusku.
Na financování se podílí Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost.
jektu. I v těchto zimních měsících
pracujeme na pokládce venkovní
kanalizace a vodovodu,“ popsal aktuální stav prací projektový manažer Ing. Karel Pejčoch.
Více než polovinu objemu zakázky realizují české firmy včetně
výrobních kapacit PSJ a dceřiné
firmy Ekoklima. Ve vedení projektu ho výraznou měrou podporují
výrobní ředitel Divize export pro
Ruskou federaci Ing. Josef Noha
a ředitel moskevské filiálky PSJ,
a.s., Ing. Milan Věžník. Vedoucí
tým musí, mimo jiné, reagovat na
množství klientských změn vyvolanými nájemci v čele s hypermarketem Karusel (9 900 m² prodejní
Vizualizace obchodně zábavního centra M5 Mall v Rjazani.
plochy), obchodem s elektronikou
2
Ten vyroste na celkové půdorysné ploše 70.000 m .
Eldorado (2 900 m²) a multikinem
Five Stars (3 100m2). V současKomplex vzniká v těsné blíz- 100 000 m2 venkovních komuni- vou desku v části kolem multikina né době probíhají jednání s více
kosti klíčové federální silniční ko- kací, temperování komplexu nebo a zasklíváme poslední část cent- než 200 potencionálními nájemci
munikace M5 Moskva – Čeljabinsk odklízení sněhu na rozlehlé střeše. rálního světlíku. Probíhá montáž komplexu, který je již z více než
(odsud i název objektu M5 Mall)
Rozsáhlý komplex roste na nosné ocelové konstrukce výloh 60% obsazen.
u vjezdu do Rjazaně. Nabídne jedi- pozemku o rozloze přibližně obchodních jednotek a ocelových
Obchodně zábavní centrum
nečné řešení pro obyvatele Rjaza- 25 hektarů. Vlastní objekt se na skeletů hlavních vstupů. V plném se bude rozkládat na půdorysné
ně, bude jediným projektem svého prahu zimního období podařilo proudu jsou práce na hrubých roz- ploše 70.000 m2 a návštěvníkům
druhu v regionu a bude obsluho- uzavřít, což umožňuje jeho čás- vodech elektroinstalací, topení, nabídne hypermarket, nákupní
vat více než 500 tisíc obyvatel. tečné vytápění naftovými topidly. zdravotechniky, vzduchotechniky, pasáž, kavárny, restaurace a multiZakázka předpokládá zahájení ko- „V současnosti realizujeme vy- odvodu tepla a kouře a požárních kino s pěti sály. Součástí díla bude
laudačního řízení na počátku srp- zdívky a omítky požárních stěn, a bezpečnostních systémů. Po- rozsáhlé venkovní parkoviště pro
na. A to bez ohledu na komplikace sádrokartonové příčky, dokonču- stupně probíhá zabudování jedno- 2 000 vozů.
ruské zimy, která stěžuje práce na jeme podlahovou železobetono- tek vzduchotechniky na střeše ob-mf-
Zakázka v tuniském Hammametu se rozjíždí naplno
Turistický komplex Sea World Residence
v tuniském Hammametu. Foto: M.F.M.
tunis - Po dlouhém období projektování, úvah a příprav se
v tuniském městě Hammamet konečně naplno rozjíždí stavba
residenčního turistického komplexu Sea World Residence. Šedesát kilometrů jihovýchodně od centra Tunisu postaví PSJ na
pobřeží Středozemního moře devatenáct moderních čtyřpatrových věžových objektů. Cena díla přesáhne 56 milionů eur.
Investorem je společnost M.F.M. Tourism, Hotels and Resorts
and Developer.
10
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
Konečná podoba celého investičního záměru směřuje k maximální atraktivitě areálu a efektivnosti
vynaložených prostředků. Na pozemku o rozloze 33 238 m2 bude
postaveno devatenáct apartmánových budov. Každá z nich ponese
atypický oválný půdorys s lodžiemi
podél celého obvodu objektu. Celkem zde vznikne 554 bytů na podlahové ploše 65 762 m2 ve škále od
1+0 po 3+1. Devět objektů, které se
nachází podél komunikace směrem
k moři, vyroste na společném přízemním podlaží tvaru „J“. Toto rozsáhlé „pódium“ v sobě bude ukrývat zhruba 7.500 m2 komerčních
a obchodních ploch. Podzemní
podlaží jednotlivých apartmánových budov nabídne 445 parkovacích míst. Součástí luxusního areálu
budou i bazény, množství zeleně
a relaxační centra.
Staveniště nyní disponuje
veškerým zázemím, betonár-
kou a skladovou halou o velikosti
30 x 15 metrů, v níž je uložena veškerá stavební ocel. „Zahájen byl výkop základů. Předpokládám, že další průběh díla bude díky zvoleným
technologiím poměrně rychlý. Na
stavbě bude nasazeno maximální
množství pracovníků, což umožní realizaci všech bloků najednou.
Konečný termín dokončení celého
turistického komplexu Sea World
Residence je nyní předmětem jednání,“ uvedl projektový manažer
Ing. Vratislav Výborný.
Financování projektu je zajištěno formou exportních úvěrů
z České republiky. Investor tímto
záměrem rozšíří své stávající služby
v oblasti turistického sektoru. Významná část stavebních dodávek
a finálních řemesel, jako jsou obklady, zámečnické či truhlářské práce,
bude zajištěna ze strany českých
dodavatelů.
-mf-
Z
D I V I Z Í
E X P O R T
A
D E V E LO P M E N T
l i d é
a
s t a v b y
p s j
Stavba v Archangelsku
se po půlroce znovu rozběhla
ARCHANGELSK - Už od března 2009 realizuje PSJ stavbu administrativní budovy v Archangelsku. Bohužel, tuto realizaci
provázala řada specifik a těžkostí, zejména pak půlroční pozastavení díla. Od srpna loňského roku už v ruské přístavní
bráně do Bílého moře zase stavíme. Náklady se pohybují kolem
4 milionů eur a termín dokončení díla je stanoven na konec
června 2011.
„Zhruba půlroční přerušení stavby způsobilo pozastavení financování
projektu. To bylo vyvoláno změnou
hlavního akcionáře ruské financující
banky Investbank. V srpnu 2010 byly
naše práce v plném rozsahu obnoveny, ovšem stalo se tak prakticky
po zakončení hlavní stavební sezony
v Archangelské oblasti. O její pověstné kruté zimě jsme se přesvědčili
a stále přesvědčujeme. Na konci února letošního roku, tedy čtyři měsíce
před dokončením díla, je před námi
ještě poměrně dost práce. Jsme však
přesvědčeni, že se nám termín předá-
ní podaří splnit,“ zdůraznil ředitel filiálky v RF Ing. Milan Věžník, jako hlavní
stavbyvedoucí působí Karol Andrš.
Na ploše 3.700 m2 vzniká objekt půdorysného tvaru L, kdy
delší část objektu je třípatrová
a kratší čtyřpatrová. Nová kancelářská budova je postavena z betonových bloků a cihelných vyzdívek. Obklad fasády bude v přízemí zhotoven
z dlaždic a její zbylá část bude vyzděna z fasádních keramických cihel okrové barvy. Kratší část objektu bude
v oblouku prosklená do ocelových
profilů. Součástí dodávky budou
V promrzlém Archangelsku vzniká nová administrativní budova. Foto: PSJ
i venkovní komunikace, výsadba
a parkoviště na ploše 1.900 m2.
Společnost PSJ zakázku převzala jako rozpracovanou po krachu stavební společnosti PRSB
v době, kdy byla dokončena spodní
stavba. Investorem díla je společnost
OOO „ELIT“ Archangelsk. Celá stavba
je financována ze dvou zdrojů – ze
strany ČEB formou exportního úvěru
a druhou polovinu hradí ruská banka INVESTBANK. České firmy jsou na
stavbě zastoupeny formou dodávek
a montáží technologických zařízení,
zařizovacích předmětů a prvků elektro a také se budou podílet na vybraných dokončovacích pracích.
-mf-
PSJ ve Stodůlkách připravuje projekt Byty Hůrka
praha - V pražských Stodůlkách se schyluje k zahájení výstavby
nového developerského projektu PSJ, jenž ponese název Byty Hůrka.
Bytový dům, jak název napovídá, vyroste v blízkosti stanice metra
Hůrka, a nabídne 117 bytů ve třinácti podlažích. Start jeho výstavby
je plánován na červen letošního roku, přičemž od března 2011 bude
možné tyto atraktivní byty zakoupit či rezervovat.
Nový bytový dům se bude skládat ze dvou výškově i hmotově
odlišených částí, které spolu budou tvořit neoddělitelný celek propojený společnými podzemními garážemi. Na zastavěné ploše 1.863 m2
vyroste 117 bytů s celkovou rozlohou 7.045m2. Pouze šest bytových
jednotek bude mít dispozice 1+kk, bytů 3+kk bude 37 a převažovat
bude dispozice 2+kk – celkem půjde o 74 bytů. Ve třech podzemních
podlažích vznikne 118 parkovacích míst a nezbytné technické zázemí.
Konstrukčně půjde o železobetonový monolitický skelet. Stavba předpokládá dokončení v říjnu 2012.
Velkou předností projektu Byty Hůrka
je jeho umístění. Do 300 metrů od pozemku
zde rodiny naleznou veškerou občanskou
vybavenost a zdravotnické zařízení. Ocení
blízkost metra, centra Stodůlek, škol, přírody v podobě Centrálního parku, sportoviště
nebo obchodních domů Kaufland a XXXLutz.
V základním vybavení bytového domu je nastaven vysoký kvalitativní standard vnitřního
vybavení a systém klientských změn orientovaný na potřeby zákazníka. To vše za příznivou cenu kolem 43 tis. Kč bez DPH za m2.
-mf-
Projekt Byty Hůrka nabídne 117 bytů.
Foto: PSJ
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
11
Z
D I V I Z E
KA P A C ITY
l i d é
a
s t a v b y
p s j
V Ledčicích navíc
stavíme administrativní
budovu
ledčice - Výrobce stavebnin SEMMELROCK STEIN+DESIGN
DLAŽBY, a.s., zahájil na počátku července 2010 v Ledčicích
u Prahy výstavbu nové továrny na výrobu betonové zámkové dlažby. Současné tři závody již neumožňují významné
navýšení kapacity výroby. Realizací stavby, která je plánována do konce srpna 2011, byla pověřena akciová společnost PSJ.
Podél toku Cihlářského potoka probíhají četné
úpravy a odbahnění čtyř rybníků. Foto: PSJ
Na Cihlářském potoce
se rozběhla II. etapa prací
HAVLÍČKŮV BROD - Stavební společnost PSJ v březnu loňského roku zahájila několik let plánovanou rozsáhlou revitalizaci kaskády rybníků na Cihlářském potoce pro potřeby města Havlíčkův Brod. Úvodní část těchto rozsáhlých protipovodňových
úprav, které se týkaly nejsevernějších rybníků na Cihlářském potoce a prvních stovek metrů jeho koryta, byla ukončena v prosinci 2010. Celkové stavební náklady díla byly nedávno navýšeny
a nyní předpokládají investici ve výši 38,5 milionů korun. Část
z nich pokryje dotace z evropských fondů.
Stavební práce jsou rozděleny
do konce roku 2012, přičemž během tří let bude postupně prostavěno 12, 18 a 8,5 milionů korun.
Smyslem jedné z největších investičních akcí v historii města je
celková revitalizace vodního toku
a kaskády rybníků tak, aby vyhovoval bezpečnostním požadavkům
a město nebylo ohroženo jeho
rozvodňováním. Návaznost na
park Budoucnost počítá i s využitím této lokality k rekreaci občanů
i návštěvníků Havlíčkova Brodu.
Aktuální II. etapa realizace je
nyní na svém počátku. „Připravujeme se na březnové zahájení prací
na středním úseku potoka a menších rybníčcích směrem k havlíčkobrodskému aquaparku. V plánu
je též vybudování suchého poldru
nad největším rybníkem Cihlář,
který by měl pojmout padesát tisíc kubíků vody. Zároveň dojde
k četným terénním a vegetačním
12
úpravám a samotný potok obohatí celá řada tůní, slepých ramen
a zákrut,“ uvedl projektový manažer PSJ, a.s., Ing. Pavel Farkač z Divize kapacity.
Rozsah činnosti PSJ na kaskádě rybníků na Cihlářském potoce
byl nedávno rozšířen o další práce,
neboť havlíčkobrodští zastupitelé
schválili částku 5,7 milionů korun
na odbahnění čtyř rybníků. „Z rybníků bude vytěženo čtyřiapadesát
tisíc kubických metrů bahna. To
naštěstí neobsahuje žádné toxické
látky ani těžké kovy, skončí na několika místech v okolí rybníků. Využili jsme mrazů a tak první kubíky
byly vytěženy už v lednu a únoru.
Štičí a Zádušní rybník už máme
odbahněn, na Pfafendorském rybníku pracujeme a Hajdovec bude
odbahněn do konce dubna,“ doplnil informace Pavel Farkač.
-mf-
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
Stavba roste na plošných základech a její konstrukci tvoří skelet kombinující ocel a železobeton opláštěný polyuretanovými panely. Délka hlavních stavebních objektů činí 106 m, šířka haly je
20 m, šířka mísícího centra představuje 34 m. Celkový půdorys nového výrobního závodu je výškově členěn na více úrovní dle jednotlivých stavebních objektů – dvanáctimetrovou zrací komoru,
9 metrů vysokou výrobní halu, 14 metrů vysoké mísící centrum a téměř
18 metrů vysoké silo kameniva.
„Tato dodávka představuje finanční objem ve výši 87,3 milionů korun. Předána bude do konce dubna, ovšem už nyní provádíme závěrečné
dodělávky a součinnost s investorem při montáží technologií. V prosinci
loňského roku došlo k zahájení testovacího provozu,“ uvedl projektový
manažer Michal Hrdlička. Ten se na přelomu roku dočkal navýšení objemu kontraktu o 8,5 milionu korun, neboť byl rozšířen o realizaci samostatné administrativní budovy. Ta bude dostavěna do konce září 2011.
Výrobní kapacity PSJ byly či stále jsou zapojeny při realizaci monolitů,
ocelových konstrukcí, zemních prací a veškerých zednických činností.
Akciová společnost SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽBY se zabývá zejména výrobou a prodejem zámkové dlažby. Kromě ní chce firma
v novém provozu vyrábět také dlažební desky, zahradní a silniční obrubníky či zahradní tvarovky. Roční objem výroby továrny by měl být
123 000 tun těchto prvků.
-mf-
Nový závod společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN
DLAŽBY v Ledčicích už zahájil testovací provoz. Foto: PSJ
P S J
H Y D R OT R A N Z IT
l i d é
a
s t a v b y
p s j
CITY GATE – funkcionalistická perla Bratislavy
bratislava - Premiérový developerský projekt PSJ v Bratislavě už více než rok vítá své zákazníky i obyvatele. Budova CITY GATE se nachází na náměstí SNP a vznikla náročnou
rekonstrukcí sedmipodlažního funkcionalistického objektu ze 40. let minulého století. Tento unikátní objekt v sobě
spojuje nadstandardní rezidenční bydlení a luxusní nákupní centrum. Případné dotazy zájemcům o pronájem atraktivních obchodních nebo bytových jednotek je připraven
zodpovědět obchodní manažer PSJ, a.s., Robert Šmerhovský
– mobil: 724 588 487, e-mail: [email protected]
Exteriér bývalého bankovního domu doznal minimálních změn. Zcela nově je
řešen vstup do objektu a budova v nástavbě získala nové odskočené 7. podlaží.
Ve zbylých šesti nadzemních podlažích je k dispozici 46 luxusních bytů.
Nejmenší byt má rozlohu cca 60 a největší 250 m².
V suterénu, přízemí a v prvním patře vznikly komerční plochy pro nákupní
galerii a služby, kde lze nyní nalézt obchodní jednotky. Foto: PSJ
PSJ Hydrotranzit,
to nejsou jen nádrže
bratislava - Dceřinou společnost PSJ Hydrotranzit má
většina z nás zafixovanou, jako spolehlivého dodavatele potrubních systému či gigantických nádrží pro petrochemický
průmysl. Tento segment skutečně představuje zhruba 82 % ročního obratu této firmy. Zbývající část náplně PSJ Hydrotranzit
však tvoří tradiční pozemní stavby. V loňském roce takto bylo
zejména na Slovensku prostavěno 3,73 milionu eur. Pojďme se
nyní podívat na několik zakázek Divize pozemní stavby PSJ Hydrotranzit.
Nejvýznamnější „pozemní“ zakázka této slovenské dceřiné firmy
je čerstvého data. V březnu bude
zahájena výstavba administrativní
budovy a prodejny potravin LIDL
v Bratislavě v Ružinovské ulici. Potrvá do konce listopadu letošního
roku a vyžádá si stavební investici
ve výši 4,09 milionů eur.
Administrativní budova
TRANSPETROL
V březnu letošního roku dokončí
PSJ Hydrotranzit rekonstrukci přízemí administrativní budovy akciové
společnosti TRANSPETROL v Šumavské ulici v Bratislavě. Součástí této
I. etapy prací je též realizace nové tváře
hlavní vstupní haly a prostor kuchyně
a jídelny. Stavba za 846,9 tisíc eur byla
zahájena v listopadu loňského roku.
„V současné době provádíme
obklady a řemeslné práce v prostorách jídelny a kuchyně. Přestože je
naše stavební dodávka zajišťována
za provozu administrativní budovy
a obnáší i řadu víceprací, tak probíhá
ke spokojenosti naší i investora. Vše
postupuje v souladu s harmonogramem,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Miroslav Škoda.
Rodinný dům Bárdošova
Přesně v polovině se aktuálně nachází průběh novostavby rodinného domu v Bárdošově ulici
v Bratislavě – Kolibě. Od zahájení
v květnu loňského roku se poda-
Pohled na vznikající malou vodní elektrárnu
ve Stražském. Foto: PSJ Hydrotranzit
řilo dokončit hrubou stavbu. Do
listopadu 2011, kdy bude dílo předáno, bude celkem prostavěno
882,8 tisíc eur.
„Zakázka běží v termínu. Menší
problémy vznikají při rozhodovacím
procesu investora, který důkladně
zvažuje standardy jednotlivých instalací, jako je elektro, topení či chlazení,“ informoval nás stavbyvedoucí
Ing. Ladislav Gál.
Malá vodní elektrárna Strážske
Důležitý kontrakt Divize pozemních staveb PSJ Hydrotranzit
nyní probíhá poblíž východoslovenského města Strážske. Zároveň jde
o hodně netradiční zakázku, neboť
jí představuje realizace malé vodní
elektrárny o výkonu 2 x 450 kW na
řece Laborec. Z pohledu investorské
společnosti BA + KA si vyžádá stavební náklady ve výši 1,95 milionů
eur. V provozu by měla být od závěru
letošního roku.
„Stavba je nyní vlastně na
počátku. Skládá se ze strojovny,
vtokového objektu, propusti pod
komunikací a přítokového a výtokového kanálu. Aktuálně, tedy na konci
února, realizujeme pažení a ochranu
stavební jámy na vtokovém objektu a strojovně. Dále výkop stavební
jamy a podkladový beton prvního
a druhého bloku vtokového objektu,“ řekl firemnímu čtvrtletníku stavbyvedoucí Gejza Vida.
-mf-
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
13
a beced a
l i d é
a
s t a v b y
p s j
ABECEDA MANAGERA PSJ
Ing. Miroslav Horňák
e k o n o m i c k ý ře d i t e l a č l en pře d s t a ven s t v a
AUTO: Nemám žádný vysněný
typ auta, nejsem v tomto směru
žádný „fajnšmekr“. V byznysu je
ovšem vhodné přijet na jednání ve
voze odpovídajícím rozměru firmy
a pozici manažera, jinak by to mátlo potenciální klienty. Chcete- li
stavět stavbu za miliardy, není
dobré přijet ve Favoritu ze sekáče.
Pro mě osobně pak je důležitá především bezpečnost. Aktuálně proto jezdím s vozem BMW X5. V soukromí využívám menší WV Golf.
BARVA: Mojí oblíbenou je tmavě
modrá.
CESTOVÁNÍ: Nádherně bylo v Norsku, kde jsem strávil část života. Rád bych
se jednou podíval na Havaj a na Nový Zéland.
DOMOV: Do devatenácti let jsem žil v Karlových Varech, ale doma se cítím
v Praze.
EKOLOGIE: Něco doma třídím (plasty jdou do jiného pytle) a o dopadech
lidské činnosti na přírodu přemýšlím, ale rozhodně nejsem ekologickým
aktivistou.
FILM: Miluji „těžké“ filmové kusy. Mým nejoblíbenějším je geniální Bergmanovo dílo Fanny a Alexandr. Rád sleduji i francouzské psychologické filmy,
viděl jsem také téměř všechny filmy Woodyho Allena a stejně tak má doma
i všechna DVD s Peterem Sellersem v nezapomenutelné roli detektiva Clouseaua.
GÓL: Gólů jsem moc nedal. Preferuji spíš individuální sporty. V mládí jsem
několik let závodil v kajaku na divoké vodě a reprezentoval střední školu
v atletice, později jsem se vrhnul na windsurfing, který mne baví při letních
dovolených dodnes. V zimě si občas užiju adrenalin při sjezdovém lyžování.
HUDBA: Tak to je velmi významná součást mého života. V genech mám
něco od prarodičů, kteří hráli ve vesnické dechovce. Já pak od dvanácti let
hrál intenzivně na pětistrunné banjo. Dostal jsem se na slušnou úroveň, dokonce jsem s tím vyhrál i nějaké soutěže, ale ve dvaceti letech mne chuť
k hraní nějak opustila. Banjo zůstalo pod postelí a já se k němu pořádně
vrátil až zhruba před čtyřmi lety. Začal jsem zas trochu o víkendech cvičit,
pak se přidalo pár muzikantů a snažení vyústilo v nedávno vydaném CD
„bluegrassových písní“ ze sedmdesátých let.
V autě ale poslouchám i vážnou hudbu, hlavně Bachovo klavírní dílo
v podání Kanaďana Glena Goulda. V pohodě je u mě i Karel Gott nebo raper
Xindl X.
CHLOUBA: Lze těžko říci, na co jsem vyloženě pyšný. To asi není ten správný
výraz. Jsem spokojen se stupněm integrity, kterého jsem dosáhl. Podařilo
se mi docílit určitého zklidnění, tedy vybalancovat svůj osobní a pracovní
život. Uvědomuji si, že životní dráha nás všech je limitovaná, proto bych se
při „odchodu“ do jiné dimenze (až to přijde) rád nalézal ve stavu spokojené
mysli. Peníze a auta si tam asi s sebou brát nebudu.
INTERNET: Trávím u něj čas především v noci, třeba když nemohu usnout.
Vyhledávám na něm informace, týkající se jak mé profese, tak i mých zálib.
JÍDLO: Je nedílnou součástí mé snahy o vybalancování vztahu k životu.
I proto stále více inklinuji k asijské a japonské kuchyni, v mém jídelníčku
ubývá masa a přibývá pokrmů z ryb a řas. Chutnají mi i francouzská jídla,
naopak česká gastronomie mi nic neříká.
KONÍČKY: Kromě literatury, hudby, sportu či filmů se snažím věnovat svým
dětem. Teď to vypadá, že se starším synem budu muset hrát od jara o víkendech paintball, nějak si to oblíbil.
LITERATURA: Čtení knížek mne provází celým životem. Kromě četby ekonomického tisku se snažím průběžně udržovat kondici v oboru četbou
odborných publikací. Aktuálně mohu doporučit publikaci španělského
profesora ekonomiky Jesúse Huerta de Sota „Peníze, banky a hospodářská
14
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
krize“. Sleduji i beletrii, mám doma docela velkou knihovnu. Před Vánoci mě
„trefily“ dvě knihy - Iana McEwana „Na Chesilské pláži“ a především „Cesta“
Cormaca McCarthyho.
MÓDA: v soukromí ji moc neřeším. Do práce chodím patřičně oblečen,
ovšem k největším manekýnům v PSJ rozhodně nepatřím. Tím je, v dobrém
slova smyslu, František Vaculík, jenž má skutečně styl. Tam ale v pozadí cítím
zkušené ženské oko.
NÁPOJ: častý je u mne jasmínový čaj, jinak piju neperlivou vodu a občas
nealko pivo. Už nás je prý 1% v celém státě.
POLITIKA: vnímám ji jako nezbytný předvoj následné reálné ekonomiky.
Určitě je proto nutná, neobejdeme se bez ní. Některé její součásti, zejména
korupční chování, si ovšem zaslouží kritiku. V tomto dávám za velký příklad
Norsko, kde by si úplatek dovolil nabídnout jeden z 10.000 obyvatel. Vzápětí by však tvrdě narazil.
RODINA: jsem si vědom, že rodině věnuji málo času. Zejména s ohledem
na děti bych se v tomto směru měl polepšit. Nechci je však vodit za ručičku,
můj cíl je, aby byly co nejdříve samostatné a připravené na praktický život.
STAVBA: Rád chodím do Obecního domu. Díky jeho rekonstrukci se uchoval nejen nám, ale i dalším generacím, skutečný skvost, na který se jezdí
dívat turisté z celého světa. Doufám, že se spolu s PSJ jednou dočkám i novostavby, která bude skutečným architektonicko-technologickým oříškem.
Líbilo by se mi postavit v Moskvě dvěstěpadesát metrů vysoký mrakodrap.
Nebo snad v New Yorku?
TELEVIZE: Sleduji pouze televizní zprávy a občas v neděli večer ve filmovém klubu vybrané filmy na ČT2.
VZDĚLÁNÍ: Jsem absolventem stavební fakulty ČVUT v Praze a studoval
jsem i na Scheffield Hallam University. Důležitější ale byla škola života. Formální vzdělání přirozeně ctím, ale nikdy jsem ho neřadil k absolutním prioritám. Zvláště, když jsem cítil, že mi již nepřináší přidanou hodnotu. I proto
jsem např. ve 4. ročníku přerušil Ježkovu konzervatoř a o mnoho let později
jsem nedokončil ani poslední rok tříletého studia MBA. Hlavně proto, že
v praxi byly ty vyučované případové studie většinou nepoužitelné. Život
je totiž mnohem pestřejší a vždy teorii předběhne. No ale až se mi v budoucnu více uvolní ruce, tak bych rád absolvoval doktorandské studium
Ph.D. v oboru finance nebo development. Určitě ovšem ne pro ten titul.
Spíš pro obhajobu nějakého praktického tématu, které by posunulo segment oboru trochu dopředu.
ZVÍŘATA: Libí se mi velcí psi, z nichž sálá energie. Umím si představit, že
si v budoucnu, jestli budu mít více času až děti povyrostou, pořídím fenku
německé dogy nebo ridgebacka.
Miroslav Horňák v pražském City Toweru s vietnamskou verzí svého nejoblíbenějšího hudebního nástroje - banja. Foto: Alexander Dobrovodský
před s t a v u jeme
l i d é
a
s t a v b y
p s j
PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANCE
Viktor Typner
praha - Ve svých pouhých dvaatřicetileti letech už prošel mnoha obory
a oblastmi, aby teprve před třemi lety zakotvil v pozemním stavitelství ve společnosti PSJ. V rámci prosincového firemního galavečera už byl tento pracovník Divize Čechy vyhlášen mezi nejlepšími zaměstnanci PSJ. Řeč je o vedoucím
nákupu Viktoru Typnerovi, kterého jsme požádali o tradiční rozhovor.
N a š í „ v ý h r o u “ je v ý b ě r pr o f e s i o n á l n í h o d o d a v a t e l e
Nelze začít jinak, než vašim
životopisem...
Jsem Moravák, narodil jsem se
8. září 1979 a vyrůstal jsem ve vesnici Hrušky. Zde jsem také navštěvoval základní školu a poté jsem
absolvoval Obchodní akademii
v osm kilometrů vzdálené Břeclavi. V letech 1998 až 1999 jsem
si užil základní vojenskou službu
v Mikulově a Hodoníně a poté jsem
nějakou dobu marně hledal pracovní uplatnění u nás na jižní Moravě. Místo docházení na pracovní
úřad jsem zvedl kotvy a vyrazil za
štěstím do hlavního města.
Měl jste zde vytvořeno zázemí a jistotu pracovního
místa?
Právě, že moc ne. Měl jsem pronajatý byt, menší finanční obnos
a práci v Mc Donaldu. Zde jsem
však vydržel pouze 14 dní a vyměnil jsem dril nadnárodní restaurace za roční pohodu za barem.
Party však netrvala věčně. V roce
2002 jsem nastoupil do pražské
společnosti Soneko. Tato zakázková truhlárna je zaměřena na
vybavení interiérů hotelů, kanceláří, prodejen, luxusních bytů
a ostatních prostor, kde je požadavek většího množství atypického nábytku a vybavení, a to
z hlediska truhlářského i zámečnického. Zde jsem začal od píky za recepčním pultem a postupně jsem
„baťovsky“ prošel celou firmou až
do pozice project managera. Měl
jsem to štěstí, že mi majitel věnoval svůj čas a umožnil mi profesní
růst. Za to jsem mu velmi vděčný.
jeme jako GD. Je to takový propletenec, který reaguje na požadavky
naší divize i celé firmy.
Jak došlo k přestupu do
PSJ?
První kontakt s PSJ jsem navázal v Soneku v rámci II. etapy rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu v Praze. Poznal jsem zde
bratry Jelínky a pány Nohu a Aulíka. Pro investora Orco Group jsme
dělali řadu dalších zakázek a jedna
taková mne zavedla až do Moskvy.
Zde jsem se také seznámil se svou
přítelkyní, která v té tobě pracovala právě v Orcu. Nastal tak střet
zájmů, který jsme se rozhodli vyřešit mým dobrovolným odchodem
od firmy, kde jsem strávil celkem
6 let. Nové uplatnění v PSJ mi nabídl Ing. Noha při finiši na rozsáhlé zakázce Galerie Fénix & Clarion
Congress Hotel Prague. Zde jsem
se jako přípravář za pochodu začal učit všechny zákonitosti chodu
velké stavební firmy a jejích projektů. Od nábytku a „záclonek“ to
byla celkem příjemná změna.
Co Vás na této práci baví?
To co mne na práci baví je „vyhrávat“. Pokud se někdo živí sportem, jeho prioritou je jednoznačně
vyhrát. My se věnujeme výběrům
dodavatelů a naší prioritou je
rovněž dostat se do pomyslného
cíle a stát na „bedně“. Forma naší
„výhry“ je výběr profesionálního
dodavatele, a abychom mohli říct,
že jsme rovněž na bedně, musíme
minimálně splnit finanční očekávání tendru. Nic z toho však nejde
bez správné komunikace, obchodní psychologie a přesné koordinace. Neodmyslitelnou součástí naší
práce je však také férové jednání
sledující navázání dlouhodobé
kooperace a vybudování dobré
pozice značky PSJ u subdodavatelských firem.
Kterými stavbami jste postupně prošel?
Mé další kroky vedly do Liberce na rekonstrukci objektu Grandhotel Zlatý lev. V návaznosti na
divizní transformaci PSJ jsem poté
pana Nohu následoval do Divize
export a podílel jsem se na přípravě plánované výstavby v Sochi. Její
realizace však byla pozastavena
a tak jsem před rokem přijal nabídku ředitele Divize Čechy Ing. Jana
Kadlece, stát se vedoucím nově
utvořeného oddělení nákupu.
Co představuje nosnou náplň vaší činnosti?
Prioritně se zabýváme tendry
elektroinstalací a technického zařízení budov. Případné výběry dalších oddílů řešíme dle požadavků
jednotlivých projektových manažerů a ředitele divize. Naší pracovní
náplní však nejsou pouze dílčí výběrová řízení v rámci realizovaných
zakázek, ale rovněž spolupráce
s obchodním oddělením na nabídkách pro kontrakty, o které usilu-
Ocenění pro nejlepšího zaměstnance se vám dostalo
za rok 2010. Byl pro Vás nějak výjimečný?
Byl bezesporu ojedinělý v tom,
že jsem dostal možnost vybudovat
novou buňku nákupu v rámci Di-
vize Čechy. Museli si na nás zvyknout jak projektoví manažeři, tak
kolegové z obchodního oddělení
i dodavatelé. Povedlo se nám zdárně zvládnout tendry pro projekty
Main Point Karlín a Rezidenční
Park Baarova. Na stavbu Main
Point Karlín jsme se nyní přestěhovali, neboť přímo na místě reagujeme na četné změnové listy
vyvolané investorem (PSJ INVEST)
a uživatelem (Pojišťovna Kooperativa). Zároveň samozřejmě
plníme naše povinnosti v rámci
ostatních probíhajících zakázek
i zpracovávaných nabídek naší divize. Je rovněž na místě poděkovat
za spolupráci kolegům z divize za
příležitost a z nákupního oddělení
(jak současným tak minulým) za
dobře odváděnou práci.
Jak trávíte volný čas?
Pokud nějaký zbývá, snažím
se věnovat přítelkyni a našemu
rozmazlenému amstafovi. Když je
příležitost rád si zalyžuji na svahu,
zahraju kulečník nebo se pokusím
o tenis.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů
Miroslav Fuks
Zatímco moderátor Miloš Pokorný hovoří, přijímá Viktor Typner
gratulaci od generálního ředitele Františka Vaculíka. Foto: PSJ
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
15
Z
H ISTO R I E
P S J
l i d é
a
s t a v b y
p s j
OHLÉDNUTÍ ZA NAŠIMI STAVBAMI
ZLÍN - Společnost PSJ, a.s., 14. května 2008 završila sedmnáct
měsíců trvající náročnou stavbu obchodně zábavního centra
Zlaté Jablko ve Zlíně a objekt předala do užívání developerské
společnosti REIN Holding. Tento nový architektonický přírůstek zlínského náměstí Míru mimo jiné nabídl i první multikino
v regionu. Zlaté Jablko představuje jeden z největších projektů společnosti PSJ realizovaných na Moravě a vůbec první
stavbu dokončenou ve Zlíně.
„Na stavbě v jejím závěru denně pracovalo více než 300 lidí. Přes projekční a technologické komplikace a tradičně složitý a hektický finiš se nám
podařilo zvládnout termínové představy investora i nájemníků jednotlivých prodejních prostor. Výsledkem je moderní novostavba, která splňuje současné náročné parametry a kritéria staveb tohoto typu. Věřím, že
bude dobře sloužit jak nájemcům, tak i návštěvníkům,“ řekl tehdy projektový manažer PSJ Ing. Pavel Duran. Doplňme, že již v závěru roku 2007 pracovníci PSJ uvedli do provozu zrekonstruovaný podchod pod ulicí Dlouhá
a také nový parkovací dům s kapacitou 270 míst.
Více než pětasedmdesát obchodních jednotek na třech nadzemních a jednom podzemním podlaží činí z projektu největší nákupní galerii ve Zlínském
kraji, která občanům celého regionu přináší široký sortiment služeb. Prodejní
plocha zlínského centra zábavy činí zhruba 13 000 m2. Součástí komplexu je kromě klasické nákupní galerie s celou řadou světových módních značek také prodejna potravin BILLA a multikino GOLDEN APPLE CINEMA se šesti sály a celkovou
kapacitou téměř tisíc míst. „Největší a současně nejvýše položený sál pojme až
440 diváků a disponuje kromě velkého pódia výbornými akustickými podmínkami, což předurčuje tyto prostory také k pořádání menších koncertů a jiných hudebních vystoupení,“ uvedla výkonná ředitelka multikina Magdaléna Sokolová.
Dále zde své místo mají i dvě kavárny, restaurace, juicebar, cukrárna,
KFC a tři fastfoody. Poslední podlaží představují kancelářské prostory o ploše
850 m2. Prosklený průchozí krček nad Rašínovou ulicí zpřístupňuje dalších
700 m2 obchodních ploch elektrodomu Elkomy. V bezprostředním okolí parkovacího domu se nachází dalších 1 500 m2 obchodních a kancelářských prostor.
Celková plocha komerčních prostor komplexu tedy přesahuje 15 000 m2.
Obchodně zábavní
centrum Zlaté
Jablko ve Zlíně
Fasáda Zlatého Jablka do frekventované Dlouhé
ulice ve Zlíně.
Objekt se nachází v prestižní lokalitě v centru města na jediné pěší nákupní zóně a zároveň u nejfrekventovanější komunikace. Komplex je propojen
prostřednictvím obchodní pasáže náměstí Míru s ulicí Dlouhou a Rašínovou.
Z východní strany náměstí Míru je průčelí Zlatého Jablka tvořeno mimo jiné dvěma historickými fasádami Záložny. Charakter stavby v ulici Dlouhé je zachován
v intencích současné architektury s ohledem na zachování kompaktní historické soudržnosti blokové zástavby a sousedních modernistických meziválečných
staveb i protilehlých obchodních domů z osmdesátých let 20. století od architekta Zeliny. Název projektu vznikl díky jedné ze starozlínských legend. Podle ní
se město Zlín původně jmenovalo právě Zlaté Jablko.
-mf-
PŘEČETLI JSTE SI PŘED DESETI LETY
Rekonstrukce Sovových mlýnů prodloužena
Jablko sváru Sovových mlýnů – skleněný prvek
na střeše. Foto: PSJ
praha - Dosud nevídané spory mezi pražskými památkáři
a paní Medou Mládkovou provázejí náročnou rekonstrukci
pražských Sovových mlýnů. Jablkem sváru je umístění moderních skleněných prvků.
Zatímco přístavbu skleněné lávky
již zástupci památkáři akceptovali, jako
nepřijatelné vidí umístění skleněné
věže s vrcholem 2,60 metru nad hori16
zontem střechy. Podle nich by skleněná věž porušila tvárnost dosavadního
historického malostranského panoramatu. Meda Mládková na obranu
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
nového projektu argumentuje tím,
že Sovovy mlýny se skleněnou věží
by byly naopak obohacením tohoto
panoramatu. Mládková na obhajobu
své ideji na schodišťové věži mlýnů
dokonce umístila maketu skleněné
krychle. Na základě tohoto modelu
v měřítku 1:1 měli odborníci posoudit vliv uměleckého díla jak na vlastní
stavbu, tak i na celé panorama. Přes
veškerou snahu se však v současnosti
spor nadále vleče a k jeho rozřešení
by mělo dojít do konce roku. Konečný verdikt je v rukou odborné rady
ministra kultury Pavla Dostála. V každém případě se rekonstrukce mlýnů
v důsledku projednávání skleněných
prvků prodlouží nejméně o půl roku
do 30. června 2001 a samozřejmě
dojde k finančnímu navýšení celkové
ceny díla.
Nejasnosti ohledně dalšího postupu výstavby samozřejmě komplikují situaci i generálnímu dodavateli
prací - společnosti PSJ, která zakázku
převzala na konci dubna 2000. „Vzhledem k naší snaze dokončit veškeré
práce na monolitech do 15. ledna
2001, potřebujeme co nejdříve znát
konečné stanovisko památkové
rady,“ uvedl vedoucí kontraktu Vlasta
Jelínek. „V současnosti se již naplno
rozběhly práce ve vnitřních prostorách mlýnů. Především jsme zahájili
práce na vnitřních rozvodech a připravujeme spodní část suterénu pro
nástup technologií. Dále provádíme
hrubé podlahy, kanály pro rozvody
a vodotěsné izolace. Zajišťujeme stavební připravenost pro osazení oken
a probíhá repase a výroba replik oken
a parket. V neposlední řadě realizujeme areálový rozvod kanalizace a vody,
což má za následek omezený přístup
k jednotlivým objektům,“ shrnul aktuální stav prací Jelínek.
Areál Sovových mlýnů by měl po
oficiálním otevření sloužit jako galerie moderního umění. Vedle toho se
zde plánuje provoz dokumentačního střediska, knihovny, pracovny pro
vědecké pracovníky, menší prodejny
a restaurace s barem a letní zahrádkou.
-mf-
P E R SO N ALISTIKA
l i d é
a
s t a v b y
p s j
Bezděka:
Personální politiku držíme na vysoké úrovni
Především jsem rád, že se nám,
i přes dopady realitní krize a turbulentní změny, které se ve světě i v České republice udály, podařilo pokračovat ve stabilizaci zaměstnaneckého
kádru a udržet personální politiku na
vysoké úrovni. Konsolidovaná Skupina PSJ v současnosti zaměstnává
770 zaměstnanců, přičemž akciová
společnost PSJ v loňském roce evidovala 475 pracovníků.
Plně si uvědomujeme, že zaměstnanci a ostatní spolupracovníci
praha - Akciová společnost PSJ svými kroky dlouhodobě dokazuje, že přikládá velký význam
péči o své zaměstnance, zejména v oblasti jejich motivace, výcviku a dalšího vzdělávání. Personálního ředitele Mgr. Karla Bezděku jsme požádali o rozhovor, který zmapuje aktivity a filozofii
práce s lidmi v PSJ. Co vás v tomto ohledu v roce 2010 nejvíce potěšilo?
jsou pro PSJ naprosto klíčovým fakto- tzn. například věrnostní bonusy, bonu- ci, změny v uspořádání společnosti
rem. Oni totiž rozhodují o výsledcích sy k životním jubileum, k odchodu do a prohlubující se hospodářskou stagprojektů a o uplatnění PSJ v konku- důchodu atd.. Nesmíme zapomenout naci. Projekt nabízí zaměstnancům
renčně náročném podnikatelském také na to, že nedílnou současní těch- PSJ, a.s. další profesní vzdělávání a to
prostředí. Jen zaměstnanci, kteří jsou to zaměstnaneckých benefitů je také v těchto oblastech: akademie pro
v práci spokojení, se snaží budovat třeba vyhlášení nejlepších zaměst- talenty, program pro liniový manadobré jméno své společnosti. Těší nanců roku, kteří jako poděkování fir- gement, program pro interní kouče,
mne, že tento náš akcent na lidské my obdrží určitou finanční odměnou. dovednosti pro kancelář, IT dovedzdroje a všechny prostředky vyna- Rozhodně bych do této oblasti zařadil nosti, angličtina a v neposlední řadě
ložené na promyšlenou personální investice a podporu PSJ při vzdělávání též e-learning. Jeho součástí se stalo
politiku, byly formálně ztvrzeny ce- a zvyšování odbornosti zaměstnanců. i zřízení odborné knihovny sponou Zaměstnavatel regionu 2010. Tento proces plně respektuje strategii lečnosti PSJ. V loňském roce jsme
Troufám si říci, že PSJ nyní na pracov- dalšího rozvoje firmy v současném na realizaci Univerzity PSJ získali
finanční prostředky z Evropského
ním trhu představuje atraktivního dynamickém prostředí.
sociálního fondu prostřednictvím
a perspektivního zaměstnavatele.
Zmínil jste vzdělávání za- Operačního programu Lidské zdroje
Důležitou roli v dnešní době městnanců. Jak se rozvíjí a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
sehrávají nabízené zaměst- projekt Univerzita PSJ?
Samozřejmě nesmíme zaV rámci firmy už pátým ro- nanecké benefity
Benefity vnímáme jako nedílnou kem probíhá projekt Univerzi- pomenout, že mimo Univerzitu PSJ
součást naší péče o zaměstnance. Dis- ta PSJ. Ten je zaměřen na roz- ještě existují další školení, ať už se jedsoučasných
dovedností ná o specializovaná odborná školení
ponujeme propracovaným systémem šíření
benefitů, který obsahuje jednak voli- a prohloubení kvalifikace zaměst- či školení daná zákonem apod..
telnou benefitní kafetérii, tak benefity nanců firmy. Vychází z nutnosti
organizační, výkonnostní a rozvojové, pružně reagovat na sílící konkuren- Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
PSJ k dvacetinám přála Lucie Bílá
jihlava - Akciová společnost PSJ důstojným způsobem
oslavila 20 let svého působení na stavebním trhu. Galavečer
u příležitosti tohoto jubilea proběhl v pátek 3. prosince v jihlavském hotelu Gustav Mahler. Vrcholem zdařilého večírku
bylo vystoupení třináctinásobné zlaté slavice Lucie Bílé za
doprovodu Petra Maláska.
Ani předtím se však více než 400 čestných hostů a zaměstnanců společnosti rozhodně nenudilo. Pobavilo je úvodní groteskové video v hlavní roli se
zakladateli společnosti Františkem Vaculíkem, Jaroslavem Jirkovským a Pavlem
Vomelou i vtipné moderátorské a hudební duo Těžkej Pokondr. Velmi příjemným překvapením byly mladé rockerky The Apples, na mnohé výrazně zapůsobilo sugestivní vizuální show Lasermana a velké pozornosti se těšila tombola
s dvojí hlavní cenou – letenkami pro 2 osoby do Tunisu včetně plné penze
v hotelu. Menší pódium ve velkém refektáři nabídlo precizní kytarové duo
Freddy Bittner a Ivan Korený a později cimbálovou muziku Ladislava Pavluše.
Po pravici Lucie Bílé stojí manželé Jarmila a František
Vaculíkovi, po levici pak Jaroslav Jirkovský s dcerou Janou.
Obsáhlý úvodní blok vyplnilo hned čtvero vyhlašování oceněných zaměstnanců. Věrnostní odměnu za 10 let nepřetržité práce v PSJ získali Barbora
Slavíková, Jiří Tihlařík, Josef Kroupa a Ing. David Houček. Plynule následovalo
vyhlášení nejlepších pracovníků firmy za rok 2010. Divize Čechy vyzdvihla
práci Vítězslava Typnera, Divize Morava trojici Pavel Veselý, Michal Kužel a Daniel Vosmek, Divize kapacity Miroslava Kubíka a Petra Ježka a Divize export
Martinu Zachovou. Nejlepší pracovnicí personálního úseku byla zvolena Petra Vlasáková, ekonomický úsek reprezentoval Leoš Rytych a z technického
odboru byla odměněna Kateřina Lhotáková.
Poté si vzal slovo generální ředitel František Vaculík, který osobně vyzdvihl
zaměstnance, kteří představují pilíře PSJ v uplynulých dvaceti letech a jsou zosobněním firemního kréda Profesionalita – Serióznost – Jistota. Na pódium tak
vystoupila pětice Ing. Jaroslav Fajmonová, Ing. Vladimír Jabulka, Ludvík Stehlík, Vlasta Jelínek a Libor Pokorný. Na závěr bylo slavnostně završeno hlasování
zaměstnanců na firemním intranetu o Stavbu dvacetiletí PSJ. Zde naplnila své
ambice favorizovaná rekonstrukce Obecního domu realizovaná v letech 1995 –
1997 pod vedením projektového manažera Vlasty Jelínka.
-mf-
Zleva pózují Libor Pokorný, Vlasta Jelínek, Ing. František Vaculík,
Ing. Jaroslav Fajmonová, Ludvík Stehlík a Ing. Vladimír Jabulka. Foto: PSJ
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
17
S P O R T
&
KULTU R A
l i d é
a
s t a v b y
p s j
FC Vysočina se připravuje na jaro a posiluje tým
Na jaře se do sestavy FC Vysočina vrátí bosenský
kanonýr Muris Mešanović. Foto: FC Vysočina
JIHLAVA - Fotbalisté FC Vysočina se nachází na konci velmi
náročné, nezbytné a nepopulární zimní přípravy. Tu zahájili v úterý 4. ledna, přičemž už v sobotu 8. ledna nastoupili k
prvnímu utkání v rámci brněnské skupiny Tipsport Cupu. Hráči
postupně prošli intenzivním tréninkovým drilem, absolvovali
funkční a diagnostické testy na FTVS Praha, zvládli kondiční
soustředění v Břízkách u Jablonce a též pobyt v Blšanech zaměřený na souhru týmu. V neděli 6. března je ve Varnsdorfu
čeká výkop jarní části II. ligy, na jejímž konci by měl být vytoužený postup do Gambrinus ligy.
Příchody
Zimní přestupový tým z jihlavského pohledu přinesl výrazné posílení. Fanoušky jistě potěšil návrat
dvacetiletého bosenského útočníka
Murise Mešanoviće, který v FC Vysočina hostuje z Jablonce. Podařilo se
prodloužit hostování stopera Jana
Halamy z Viktorie Plzeň a též si po-
jistilo služby a zkušeného gólmana
Martina Svobody, který je kmenovým hráčem Dukly Praha. Zvýšení
konkurence v kádru přinesli navrátilci z hostování ve II. lize – záložník
Jan Kopic (Čáslav) a levý obránce
Tomáš Cihlář (Třinec). Šanci přesvědčit trenéra Josefa Vrzáčka o svých
schopnostech dostalo i duo mladíků
Blahopřejeme!
Svá významná životní jubilea
oslaví v měsících březnu, dubnu
a květnu tito zaměstnanci PSJ:
4.3. Kobylka Jiří, 6.3. Bureš Jan, 8.3. Langer Jan, 17.3. Šoth Jozef, 18.3. Falt Jakub, 24.3. Slezák Radoslav, 28.3. Janošek
Eduard, 2.4. Závitkovský Pavel, 3.4. Štefl
Josef, 4.4. Zimolová Dana, 9.4. Trčka Jiří,
15.4. Vosmek Daniel, 15.4. Segiňová Simona, 16.4. Kadlec Jan, 28.4. Bílková Martina,
6.5. Kadlec Michal, 11.5. Honek Oldřich, 12.5.
Randuch Stanislav, 13.5. Hadbavný Štefan
ml., 13.5. Dušta Lukáš, 13.5. Poláček Antonín, 15.5. Vaverka Petr, 16.5.
Papoušek Libor, 24.5. Němcová Romana, 25.5. Truhlář Pavel, 28.5. Bílek
Martin, 30.5. Fajmon Milan, 31.5. Kříž Jaroslav.
z juniorky – stoper František Ptáček
a ofenzivní hráče Tomáš Kučera.
V průběhu ledna dotáhlo vedení klubu přestup levého beka
či záložníka Jana Šilingera. Tento
mladík byl jedním z hitů zimního
přestupového období, neboť vedení jihomoravského klubu v médiích potvrdilo zájem Sparty Praha,
Brna, Plzně, Hradce Králové či Dukly
Praha a též čtyř slovenských klubů v čele se Slovanem Bratislava
a Žilinou. V této náročné přetahované však nakonec zvítězil FC Vysočina.
Poslední jihlavskou posilou se
stal odchovanec klubu Lukáš Vaculík. Tento sedmadvacetiletý zkušený
záložník, který má na svém kontě
66 zápasů a 7 gólů v nejvyšší soutěži,
na podzim působil v kyperském klubu Nea Salamina. V lednu se rozhodl
k návratu s cílem pomoci FC Vysočina k postupu do nejvyšší soutěže.
Odchody
Už před startem zimní přípravy bylo jasné, že útočník Pavel Simr
setrvá na hostování v Sezimovu Ústí
Jarní duely FC Vysočina
NE 6.3.
15:00
PÁ 11.3.
18:00
NE 20.3.
15:00
PÁ 25.3.
18:00
SO 2.4.
10:15
NE 10.4.
17:00
NE 17.4.
16:30
PÁ 22.4.
18:00
NE 1.5.
17:00
NE 8.5.
10:15
PÁ 13.5.
18:00
SO 21.5.
16:00
PÁ 27.5.
18:00
SO 4.6.
17:00
SO 11.6.
17:00
a Vysočinu opustí host ze Slavie Praha Karel Zelinka. Velkou část přípravy
absolvoval sedmadvacetičlenný kádr,
který na počátku února doznal prvního zeštíhlení. Mladý stoper František
Ptáček se vrátil do juniorky a krajní
záložník Robin Demeter odešel na
hostování do Písku. Další změny však
ještě mohou do konce února nastat.
Zápasy v zimní přípravě
Jihlavský tým během ledna
a února dosud odehrál 13 přípravných duelů. V nich trenéři testovali
formu jednotlivých hráčů, zkoušeli
různé taktické varianty, větší příležitost dostávali talentovaní junioři
a velmi často do zápasů vstupovali
z plné kondiční přípravy. I proto dosahovali nevyrovnaných výsledků.
Mužstvo předvádělo velmi dobrou
a pohlednou hru v poli, ale nedařilo
se mu v koncovce. Potěšitelná byla
bezbranková remíza s prvoligovou Sigmou Olomouc či výhra nad
1.FC Slovácko. Naopak varovný
prst představovala výrazná porážka
0:4 na třetiligovou Českou Lípou.
-mfSK Slovan Varnsdorf - FC Vysočina
FC Vysočina - FK Dukla Praha
1. SC Znojmo - FC Vysočina
FC Vysočina - FK Sezimovo Ústí
FK Baník Sokolov - FC Vysočina
FC Vysočina - FC Tescoma Zlín
FC Zenit Čáslav - FC Vysočina
FC Vysočina - AC Sparta Praha B
SK Kladno - FC Vysočina
FK Viktoria Žižkov - FC Vysočina
FC Vysočina - FK Fotbal Třinec
FK Baník Most - FC Vysočina
FC Vysočina - FC Hlučín
FC Graffin Vlašim - FC Vysočina
FC Vysočina - MFK OKD Karviná
Kulturní program
hotelu
Gustav
Mahler
VÝSTAVY - galerie:
do 25.3.2011 - prodejní výstava obrázků:
Pavel Horák / Paul van den Berg
31.3. – 28.4.2011 - putovní výstava velkoformátových fotografií –
„Mýtus a skutečnost“ - vernisáž 31.3.2011
od 18.00 hodin
29.4. - 29.5.2011 - Libor Obršlík a Lada Schligsbierová vernisáž dne 29.4.2011 od 17.00 hodin
KONCERTY - 13. dubna – koncert Tranad
Management společnosti PSJ, a.s. přeje všem jubilantům mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů, jak na poli pracovním, tak i v osobním životě.
PŘIPOJTE SE KE SKUPINĚ
18
ročník xV. / BŘEZEN 2011 / číslo 1
Vstupní brána do
centra slovenské
metropole
retail: +421 903 413 359
apartments: +421 903 414 756
www.cit ygate.sk
Download

Celé číslo ke stažení