Individuální ceník energii Kristýn služebník – nabídka pro domácnosti
Naše společnost Kristýn služebník pro vás vyjednala výhodnější ceny za dodávky energií. Nabídka je
určena všem domácnostem. Ceny jsou platné od roku 1.6.2013 do 31.12.2015. Uvedené ceny za
energie jsou bez distribučních poplatku regulovaných státem.
V tabulce uvádíme naši individuální cenu:
Silová Elektřina
Individuální ceny pro Kristýn služebník produktů pro Domácnosti na roky 2013 - 2015
Stálý
měsíční
plat
Název produktu a sazba
Cena VT
za MWH
Cena NT
za MWH
Pro koho je určen (segment)
ElektřinaKlasik / D01d, D02d
48
1270
obecná spotřeba
ElektřinaAku / D25d, D26d, D27d
48
1582
937
akumulační vytápění
48
1 694
1 194
kombinované vytápění
ElektřinaKombi / D35d
48
1
516
1
320
přímotopné
vytápění a tepelné čerpadlo
ElektřinaPřímotop / D45d, D56d, D55d
48
1 404
1 163
víkend
ElektřinaVíkend / D61d
Ceny jsou uvedeny za silovou elektřinu bez DPH a daně z elektřiny
Sjednané ceny jsou nasmlouvané u stabilního a tradičního dodavatele elektřiny
Zemní Plyn
Individuální ceny pro Kristýn služebník produktů pro Domácnosti na roky 2013 - 2015
Stálý
měsíční
plat
velikost odběru / rok
Kapacitní
cena Kč /
1000 m3
Cena za
MWH
do 1,89
33
967,6
nad 1,89 do 7,56
53
802,6
nad 7,56 do 63
142
774,6
nad 63 do 315
268
765,6
Ceny jsou uvedeny za dodávku zemního plynu včetně měsíčních plateb (strukrura a přeprava)bez DPH a daně z plynu
Sjednané ceny jsou nasmlouvané u stabilního a tradičního dodavatele zemního plynu
Pro lepší orientaci přikládáme srovnání některých aktuálních ceníků platných k 3.5. 2013 od
vybraných dodavatelů energii:
Silová elektřina
Silová Elektřina
Ceník ČEZ prodej, s.r.o.
Název produktu a sazba
ElektřinaKlasik / D01d, D02d
ElektřinaAku / D25d, D26d, D27d
ElektřinaKombi / D35d
ElektřinaPřímotop / D45d, D56d, D55d
ElektřinaVíkend / D61d
Stálý
měsíční
plat
50
50
50
50
50
Ceník E.ON Energie, a.s.
Bicorn s.r.o.
Cena NT
Stálý
měsíční
plat
1427
1778
1053
48
48
1458
1834
1044
1 903
1 342
48
1 913
1 320
1 703
1 483
48
1 719
1 464
1 578
1 307
48
1 638
1 336
Cena VT
Cena VT
Cena NT
Stálý
měsíční
plat
55
55
55
55
55
Cena VT
Cena NT
1392
1722
998
1 845
1 278
1 568
1 398
1 515
1 249
Zemní plyn
Zemní Plyn
Ceník ČEZ prodej, s.r.o.
velikost odběru / rok
do 1,89
nad 1,89 do 7,56
nad 7,56 do 63
nad 63 do 315
Stálý
měsíční
plat
3,16
19,4
96
142,5
Kapacitní
cena Kč /
1000 m3
Ceník RWE - Jihomoraská plynárenká a.s.
Cena za
MWH
1208,25
966,02
937,42
929,54
Stálý
Kapacitní
měsíční cena Kč /
plat
1000 m3
Cena za MWH
6,3
24,7
106
106,2
1291,65
1026,44
994,01
994,01
RWE Severomoravská plynárenská, a.s.
Stálý
Kapacitní
měsíční cena Kč /
plat
1000 m3
6,3
24,7
106
106,2
Cena za MWH
1291,65
1026,44
994,01
994,01
Pokud Vás nabídka oslovila, postupujte takto:
1) Pro bližší informace volejte nebo pište na uvedené kontakty v pracovní dny od 8 - 16 hod.
2) A v případě zájmu o změnu dodavatele, si připravte vaši aktuální smlouvu o dodávce energii
a poslední zúčtovací fakturu.
Kontaktní údaje
733 742 744, 733 742 745
[email protected]
Download

Nabídka individuálních cen elektřiny a plynu pro farníky.