&' &' '%
)
Jaromír Kopecký
"$/"/
/
Mánesova
1213/1, Opava 746 01
&"
':
IČ: 64606571
8;777-
";
tel.: 602 791 020
.9<:;;:;8-.9<:;;:;8
3"4
!#.
".
"$.
$ - .
3%4
"!" &$$' ///////////////////////////////// /////////////////////////////////
#%&32'('14.
000000000000000////////////////////////////////////////////////
B? $&-+414.".5 1-121& 13$.&4/$%4(0+'%:##-)%.".)&'<
C? +-)&2+-1)4." :5121& "141&%+-1.<
$&-('-1)4.":5+'--'
+#.-&'+-(*+1$&+$1&121& "##'$1(',#'4& <
D? %$'.1+.41 )&'..)-'.113,.1&%-)% &.<
E? "%&2$'+"&&'&+-#.<<<<<<<<<<<<
4&:'5"<<<<<<<<<<<<
413,.1&'.
'.()'&"%.$#%<"%&..)4&'1&(*14- 121& #$&-%<
F? 1)- =$#$&-121& 1+"&&%-)% &.:"('1&&)-+-#.113,&"%&'
5''#%5#.1)& <
--'+-.(*(' -&+%$.1& ('#.-113,FAK&& +424#53&()'$& +1)& %<3"%#.-1'* (* (2:#2+#$&-+)%'.
14"%&'%$.1 &()'$'.5& ()'&"%.-.-'4%&.14"%&( +%&'.')%'.
''.+-)&&('-1) <
G? +-)&2''$21)-&'.#.113,<<<<<<<<<<<<
<-'#..1)&1&1)& <
H? $&-+414.":5+.'121& *&+-)-.5 1-""4(0+'%'('1 " %
44& ')''+('*-#:2&',$'#(',#'4& :&'&%)&%.'('-*& <
(* (4-)-2:4&& :&'(',#'4& +414.".)-)%14&#$'.,#'.1($&13,<
)4&;
$&- )%
======================================================================================================================================
&;
)%('-1)4.":5()'&"-121& 2$'&1)&'4(',#'4& >('(+L'-+#)4 -#)%2?;
$&-('-1)4.":5#.2$&$5-12/-'1&;
Download

Smlouva o nájmu věci movité