Naše tipy na cyklovýlety:
50% 50% 50% 50%
Nákresy jednotlivých tras a další informace jsou uvedeny v letním čísle turistických novin
Krkonošská sezona, kterou dostanete ve všech informačních centrech zcela zdarma.
Před cestou doporučujeme vybavit se též podrobnou, aktuální mapou!
Unsere Tipps zu Radausflügen
Skizzen zu den einzelnen Touren und weitere Informationen finden Sie in der Sommerausgabe der touristischen
Zeitung Riesengebirgssaison, die gratis in allen Informationszentren ausliegt.
Vergessen sie bei diesen Touren nie eine ausführliche und aktuelle Radwanderkarte mitzunehmen!
Les Království
Dvoračky
Janské Lázně
Sjezd pod Liškou s krásnými výhledy (26–29 km)
Z Janských Lázní na Černou horu vyjedete kabinovou lanovkou. Cyklotrasou KRNAP č. 9A kolem
Černé boudy dojedete k cyklotrase KRNAP č. 1B. Po této cyklotrase budete míjet Kolínskou boudu
(občerstvení) a dojedete až k Tetřevím boudám. Zde odbočíte vpravo na cyklotrasu KRNAP č. 18,
po které dojedete pod Lahrovy boudy. Odbočíte vlevo na cyklotrasu KRNAP č. 1A a sjedete
k Hříběcím boudám.
Z Hříběcích bud můžete dojet do Vrchlabí:
A – Do Lánova se vydáte po cyklotrase KRNAP č. 1B, ze které odbočíte vpravo na cyklotrasu
KRNAP č. 1C. Po ní Luisiným údolím, přes Dolní Dvůr, dojedete až do Horního Lánova. V Horním
Lánově u kravína odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 4301, po které dojedete do Vrchlabí.
B – Do Strážného pokračujte po cyklotrase KRNAP č. 1A a dále do Vrchlabí sjedete po silnici.
Rokytnice nad Jizerou – Františkovský sjezd (16–20 km)
Výlet Mostek–Pecka–Miletín (35–53 km)
Z Rokytnice nad Jizerou vyjedete lanovou dráhou Horní domky k chatě Lovčenka. Po modré turistické vystoupáte na rozcestí Ručičky. Zde odbočíte vpravo a po cyklostezce KRNAP č. 1A budete
stoupat na Dvoračky s novou chatou Štumpovkou (občerstvení). Za nepříjemné stoupání jste odměněni krásnými výhledy. Opatrně pokračujete po cyklotrase KRNAP č. 1A, přes Sedlo pod
Dvoračkami, dále se vydáte k rozcestí Vidlice. Zde odbočíte vpravo na cyklotrasu KRNAP č. 8A,
která vás po vrstevnici dovede do osady Rezek (občerstvení). Z Rezku se po cyklotrase č. 22 vydáte směr Rokytnice nad Jizerou. Na křižovatce Vrata odbočíte vlevo a další na křižovatce odbočíte vpravo na žlutou turistickou cestu. Po ní sjedete do obce Františkov. Cestou budete míjet restauraci U Hásků. Z Františkova, od muzea Starý kravín, pokračujete stále po žluté až k vyhlídce Na
Vrších a dále do Rokytnice nad Jizerou.
Z Mostku se vydáte po cyklotrase č. 4086 přes Horní Brusnici, kde odbočíte na trasu č. 4096 směr
Pecka. V Pecce můžete navštívit hrad pocházející ze 13. století, jehož expozice je věnována nejznámějšímu majiteli hradu K. Harantovi a ve sklepení obdivovat středověkou mučírnu. Po prohlídce pokračujete dál po cyklotrase č. 4137 přes Kal (ukázka lidové architektury) až do Miletína. Naučná stezka K. J. Erbena (5 km) začíná u jeho rodného domu (možnost prohlídky na zavolání, tel. 773 225 146).
Můžete navštívit i muzeum Českého amatérského divadla. Nezapomeňte ochutnat místní specialitu
,,miletínské modlitbičky“.
K návratu můžete zvolit dvě varianty:
A – Po cyklotrase č. 4086 zpět přes Zvičinu na Mostek (odjezd cyklobusu směr Vrchlabí v 17:18 nebo Hradec Králové v 18:59). Délka trasy cca 35 km.
B – Po cyklotrase č. 4086 do Hořic a dále po cyklotrase č. 4085 do Žirče. Zde se napojíme na cyklotrasu č. 24 do Kuksu (odjezd cyklobusu směr Vrchlabí v 16:50). Délka trasy cca 53 km.
Z Rezku je možno sjet cyklotrasou č. 22 až do Jilemnice (20 km).
Miletín
Rokytnice nad Jizerou
Strážné
Fuchsberg-Abfahrt mit spektakulären Aussichten (26–29 km)
Aus Janské Lázně (Johannisbad) geht es mit der Kabinenseilbahn zum Schwarzen Berg hinauf. Auf der
KRNAP-Radroute Nr. 19 A geht es vorbei an der Černá bouda/Schwarzschlagbaude bis zur KRNAPRadroute Nr.1B hinab. Auf dieser Radroute kommt man dann an der Kolinska bouda vorbei
(Einkehrmöglichkeit) und fährt bis zu den Tetřeví boudy/Auerwiesbauden weiter. Hier biegen wir nach
rechts auf die KRNAP-Radroute Nr.18 ab, auf der wir bis zu den Lahrbauden weiter fahren. Hier biegen wir
nach links auf die KRNAP-Radroute Nr.1A ab und fahren zu den Hříběcí Boudy/Füllebauden hinunter.
Von den Füllebauden gelangt man auf zweierlei Weise nach Vrchlabí:
A – Zuerst nach Lánov auf KRNAP-Radroute Nr. 1B, von dieser biegen wir dann nach rechts auf die KRNAP-Radroute Nr. 1C ab. Auf dieser geht es dann durch das hübsche Luisenthal/Luisino Údolí und
Dolní Dvůr bis nach Horní Lánov. In Horní Lánov biegen wir am Kuhstall nach rechts auf die Radroute
Nr.4301 ab, auf der wir nun nach Vrchlabí radeln.
B – Nach Strážné auf der KRNAP-Radroute 1A und weiter auf der Straße bis nach Vrchlabí.
Rokytnice nad Jizerou – Františkov-Abfahrt (16–20 km)
Radtour Mostek–Pecka–Miletín (35–53 km)
Aus Rokytnice nad Jizerou geht erst einmal mit der Seilbahn Horní domky zur Hütte Lovčenka. Dann auf
dem blau markierten Wanderweg zur Wegkreuzung Ručičky hinauf. Hier biegen wir nach rechts auf die KRNAP-Radroute Nr.1A ab und strampeln zur Hofbaude/Dvoračky hinauf. Der harte Anstieg wird von den
herrlichen Aussichten mehr als wettgemacht. Nun fahren wir vorsichtig auf der KRNAP-Radroute Nr. 1A
weiter, über den Pass ‚Sedlo pod Dvoračkami‘ und von da bis zur Wegkreuzung Vidlice. Hier biegen wir
rechts auf die KRNAP-Radroute Nr. 8A ab, auf der wir auf der Höhenlinie zur Siedlung Rezek
(Imbissmöglichkeit) gelangen.
Aus Rezek brechen wir auf Radroute Nr.22 in Richtung Rokytnice nad Jizerou auf. An der Wegkreuzung
‚Vrata‘ biegen wir links und an der nächsten Kreuzung rechts auf den gelb markierten Wanderweg ab. Auf
diesem geht es nun nach Františkov (Franzenthal) hinab. Unterwegs kommt man noch am Restaurant ‚U
Hašků‘ vorbei. Aus Františkov geht es vom Museum Starý kravín (Alter Kuhstall), weiter dem gelben
Wanderzeichen folgend, zur Aussicht ‚Na Vrších‘ hinauf und anschließend nach Rokytnice nad Jizerou.
Aus dem verträumten Mostek radeln wir auf Radroute Nr. 4086 nach Horní Brusnice, wo wir auf Radroute
Nr. 4096 in Richtung Pecka abbiegen. Im Pecka gibt es eine interessante, aus dem 13. Jhd. stammende Burg
zu besichtigen, deren Ausstellung ihrem bekanntesten Besitzer, K. Harant gewidmet ist; außerdem kann
man in den Kellerungen eine mittelalterliche Folterkammer besichtigen. Nach der Besichtigung geht es auf
Radroute Nr. 4137 über Kal (Beispiele der traditionellen Architektur) nach Miletín weiter. Am Geburtshaus
von K. J. Erben (Besichtigungsmöglichkeit nach tel. Vereinbarung – 773 225 146) beginnt ein gleichnamiger Lehrpfad (5 km). Hier bietet sich das Museum des Böhmischen Laientheaters zur Besichtigung an. Nicht
vergessen, eine hiesige Pfefferkuchenspezialität zu kosten – die ‚Miletiner Gebetsbüchlein‘.
Der Rückweg ist in zwei Varianten Melich:
A: auf der Radroute Nr. 4086 über Zvičina nach Mostek (Abfahrt des Radwanderbusses nach Vrchlabí um
17:18 Uhr oder nach Hradec Králové um 18:59 Uhr), ca. 35 km
B: auf der Radroute Nr. 4086 nach Hořice v Podkrkonoší – der „Stadt der steinernen Schönheit“ und weiter
auf der Radroute Nr. 4085 über Velký Vřešťov nach Žireč. Hier knüpfen wir an die Radroute Nr. 24 in
Richtung Kuks an (Abfahrt des Radwanderbusses in Richtung Vrchlabí um 16:50 Uhr.),ca53 km.
Aus Rezek kann man dann auf Radroute Nr. 22 bis nach Jilemnice (20 km) radeln.
Informační centra
Upozornění:
V případě hezkého počasí a velkého množství turistů může být autobus opožděn.
Další tipy na výlety na kole i pěšky, informace o ubytování a probíhající akce
v Krkonoších získáte na nových webových stránkách
Hinweis:
Bei schönem Wetter und vielen Wanderfreudigen hat der Bus mitunter etwas
Verspätung.
Weitere Tipps zu Fuß- und Radwanderungen, Informationen
zu Unterkunftsmöglichkeiten und die Termine aktueller Riesengebirgsveranstaltungen
gibt es auf den Webseiten von
www.krkonose.eu.
Využijte pohodlí lanovek:
kolo jede zdarma
Hnědý vrch – Pec pod Sněžkou
Portášky – Velká Úpa
Medvědín, Svatý Petr – Špindlerův Mlýn
Černá hora – Janské Lázně
Žalý – Herlíkovice u Vrchlabí
Horní Domky – Rokytnice – Sleva 15%
Čertova hora – Harrachov
!
ceník směrem nahoru
dospělí
děti
100
70
100
70
140
100
120
80
80
60
80
60
120
90
Předložte jízdenku z cyklobusu a získejte 15% slevu na lanovce Horní Domky v Rokytnici n/J.
Bei Vorlegung der Busfahrkarte erhalten Sie 15% Fahrpreisermäßigung
auf den Sessellift Horní Domky in Rokytnice n/J.
Na území Krkonošského národního parku mohou cyklisté jezdit pouze po oficiálních
cyklotrasách. Tím, že toto pravidlo budete dodržovat, uchováte vzácnou krkonošskou
přírodu i pro vaše děti.
Im Gebiet des Riesengebirgsnationalparks dürfen Radfahrer nur auf den offiziellen,
gekennzeichneten Radwegen fahren. Halten Sie diese Regel ein! Damit helfen auch
Sie, die seltenen und einzigartigen Naturschätze des Riesengebirges zu schätzen, um
sie für unsere Kinder bewahren zu können.
In the Krkonoše Mts. National Park can cyclists use only official marked cycle routes.
Keeping these rules you will preserve a precious nature of the Krkonoše Mts. to your
children.
Další informace:
Vrchlabí – Regionální TIC Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 744
[email protected]
Benecko – Infocentrum Flora
512 37 Benecko 200
Tel.: 481 582 606
[email protected]
www.krkonose.eu.
www.krkonose.eu
Na Vaše připomínky a zajímavé fotografie z Vašich výletů se těší:
Auf ihre Hinweise und auch interessanten Fotografien freut sich:
Your suggestions, inquiries and comments can be sent to:
[email protected]
Hrad Pecka
Černý Důl – Turistické informační centrum
Úřad městyse 48, 543 44 Černý Důl
Tel.: 499 429 618
[email protected]
Harrachov – Turistické informační centrum
Centrum 150, 512 46 Harrachov
Tel.: 481 529 600
[email protected]
Horní Maršov – Městské IC Veselý výlet
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov,
Tel.: 499 874 298
[email protected]
Hostinné – Informační centrum
Náměstí 70, 543 71 Hostinné
Tel.: 499 404 746
[email protected]
Janské Lázně – Informační centrum
Černohorská 265,
542 25 Janské Lázně
Tel.: 499 875 186
[email protected]
Jilemnice – Informační centrum
Masarykovo nám. 140, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 008
[email protected]
Pec pod Sněžkou – Městské IC Veselý výlet
542 21 Pec pod Sněžkou 196
Tel.: 499 736 130, [email protected]
Rokytnice nad Jizerou – Informační centrum
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 522 001
[email protected]
Svoboda n. Úpou – Turistické informační centrum
náměstí Svornosti 527
542 24 Svoboda n. Úpou
Tel.: 499 871 167, 499 871 216
[email protected]
Špindlerův Mlýn – Turistické informační centrum
Svatopetrská 173, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 523 656
[email protected]
Trutnov – Turistické informační centrum
Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 818 245
[email protected]
Vrchlabí – Hlavní informační středisko
Správy KRNAP
nám. Míru 223, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 421 474, 499 456 761
[email protected]
Vysoké nad Jizerou – Informační centrum
nám. Dr. Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou
Tel: 481 593 283
[email protected]
Žacléř – Turistické informační centrum
Rýchorské nám. 10, 542 01 Žacléř
Tel.: 499 739 225
[email protected]
Kořenov – Informační centrum Jizerky pro Vás
468 48 Příchovice 370
Tel.: 725 805 266
[email protected]
Hořice – Informační centrum
Nám. Jiřího z Poděbrad 3
507 01 Hořice v Podkrkonoší
Tel.: 493 655 432
[email protected]
Lánov – Venkovské infocentrum mikroregionu
Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov
Tel.: 499 432 083
[email protected]
Dvůr Králové nad Labem – Informační centrum
Nám. T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 321 742
[email protected]
Malá Úpa – Informační centrum
Horní Malá Úpa 129, 542 27 Malá Úpa
Tel.: 499 891 112, [email protected]
Pec pod Sněžkou – Infocentrum Turista
542 21 Pec pod Sněžkou 188
Tel.: 499 736 280
[email protected]
Strážné – Informační centrum Strážné
543 52 Strážné 129
Tel. 734 621 861
[email protected]
Lázně Bělohrad – Hoška Tour
Nám. K. V. Raise 160, Lázně Bělohrad
Tel.: 493 792 520
[email protected]
Miletín – Informační centrum
Nám. K. J. Erbena 99a, 507 71 Miletín
Tel.: 725 081 056
[email protected]
Hradec Králové – Informační centrum
Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 534 482
[email protected]
CMYK
50% 50% 50% 50%
U borovice
670
Královec
Informační středisko Správy Krkonošského národního parku
Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše
The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration
Turistické informační centrum
– Tourist Information Centre – Tourist Information Centre
Poříčí
Objížďka
Umleitung
Detour
Lanová dráha – Seilbahn – Cableway
Suchovršice
Železnice – Eisenbahn – Railway
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing
Hraniční přechod pro pěší – Für Fußgänger – For pedestrians
ÚPICE
Klášterská Lhota
6
Mostek
Dolní Brusnice
Bílá Třemešná
Zvičina
DVŮR KRÁLOVÉ n. L. Kuks
MILETÍN
HOŘICE
Milovice
Sadová
HRADEC KRÁLOVÉ
CMYK
Download

krkobusy-a3