ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ
FINANČNÍ JEDNÁNÍ
Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar
Únor, 2014
Obsah
1) Základní pravidla,
2) čeho se vyvarovat,
3) druhy úvěrových produktů – kreditní karta, spotřebitelský úvěr,
hypotéka,
4) postup poskytnutí úvěru,
5) informace a registry,
6) kde si bezpečně půjčit.
Proč ztrácet čas s finančním vzděláváním?
Peníze se týkají každého z nás.
Vždy se najde někdo, kdo se na Vás bude snažit nečestně
vydělat.
Správné informace Vám šetří čas a hlavně peníze.
Pár základních pravidel, které by měl
finančně gramotný člověk dodržovat
a) Mít alespoň hrubou představu o tom, kolik peněz má k dispozici,
b) sestavovat rozpočet a kontrolovat jeho dodržování,
c) být připraven na možnost ztráty svého příjmu,
d) mít k dispozici finanční rezervu pro nečekané případy,
e) přemýšlet o tom, z čeho bude žít ve stáří,
f)
neřešit problém se splácením dalším úvěrem.
Podle finančních expertů by měl být člověk schopen z rezervy pokrýt
své životní náklady v případě ztráty příjmu minimálně po dobu 3
měsíců. Do jaké kategorie patříte Vy?
Více než 6 měsíců
23%
Minimálně 3 měsíce, ale už ne šest
měsíců
20%
Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce
20%
Minimálně týden, ale už ne měsíc
10%
4%
Méně než týden
Neví
15%
Bez odpovědi
0%
8%
10%
20%
30%
Proč je finanční rezerva tak důležitá?
Finanční rezerva slouží na zajištění před nečekanými událostmi
(úraz, choroba, ztráta zaměstnání).
Pokud nemáte finanční rezervu můžete být v případě nouze
nuceni vzít si nevýhodný úvěr.
V extrémním případě můžete bez finanční rezervy přijít o střechu
nad hlavou.
Kromě finanční rezervy můžete sebe a rodinu ochránit vhodnou
kombinací pojištění: pojištění proti ztrátě zaměstnání, úrazové
pojištění, pojištění trvalých následků úrazu apod.
Sestavování domácího rozpočtu
Jedním ze základních pravidel finanční gramotnosti je sestavování
domácího rozpočtu a sledování příjmů a výdajů domácnosti.
Stáhněte si aplikaci - v dnešní době je na trhu mnoho
dostupných aplikací pro sledování příjmů a výdajů (stačí zadat
do vyhledávání například slovo výdaje ať už v Google Play
nebo v App Store)
Snažte se každý měsíc stanovit reálné cíle.
Zadávejte absolutně vše, co jste si v daném měsíci pořídili.
Výsledek na konci prvního měsíce pro Vás pravděpodobně bude
překvapivý.
Když si půjčovat, tak s rozumem….
Důkladně si rozmyslete, jestli se Vám skutečně vyplatí půjčit si
peníze.
Při rozhodování o úvěru si vždy spočtěte, jak nákladné pro Vás bude
úvěr splácet. Užitečný může být údaj RPSN, který banky musí ze
zákona udávat.
Přesvědčte se o tom, že Váš obchodní partner je důvěryhodný.
Při uvažování nad výší měsíční splátky a schopností splácet
přemýšlejte i o situacích, které, jakkoliv z Vašeho současného pohledu
nejsou pravděpodobné, mohou nastat a přetížit váš finanční rozpočet
(například mateřská dovolená, ztráta zaměstnání, nemoc atd.)
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com
Jakých finančních produktů se raději
vyvarovat?
Úvěrům od neseriózních společností– náklady na úvěr často
dosahuji i 100 až 1000 % ročně.
Cílem poskytovatele úvěru často není získat zpátky peníze a úrok,
ale dostat klienta do dluhové spirály, kde klient nedokáže splácet
svoje dluhy.
Následně se tak firmy dostanou prostřednictvím exekuce k
nemovitostem klienta, které mají častokrát nesrovnatelně větší
hodnotu než původní dluh. Anebo klienta, který nemá na splacení
jistiny, donutí splácet úvěr donekonečna.
Zdroj: http://www.penize.cz/pujcky/61643-pribyva-firem-ktere-z-vas-kvuli-pujcce-vysaji-krev
Exekuce….
Celkové náklady vymáhaní mohou několikanásobně
převýšit původní dluh.
Např:
Vymáhaná částka
Náklady vymáhaní
2 000 Kč
16 123 Kč
Vymáhaná částka
Náklady vymáhání
Zdroj: http://ekcr.cz/index.php?p=kk&c=2000
Jak se vyhnout exekuci?
Než požádáte o úvěr, předem si zjistěte, jaké možnosti řešení problému
se splácením nabízí váš věřitel (poskytovatel úvěru).
Jako první kontaktujte přímo svého bankéře a upozorněte jej na to, že
se výhledově může zhoršit Vaše schopnost splácet úvěr.
Nikdy nevytloukejte klín klínem a nepůjčujte si na zaplacení dluhu,
pokud nový úvěr nezískáte s výhodnější sazbou.
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com
Jak poznat nekalé praktiky a podezřelý
subjekt
Podle definice Zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá,
je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné
péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit
obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána.
Mezi nejčastější nekalé postupy, patří následující postupy:
zprostředkovatel nutí klienta podepsat bianco směnku;
nabízení možnosti odpracovat si dluh u věřitele či oddlužovacího poradce;
zprostředkovatel nabízí finanční produkty jménem renomované finanční instituce
bez jejího vědomí a zneužívá přitom její identitu;
zprostředkovatel žádá po klientovi zajištění poskytnuté půjčky zástavou
nemovitosti;
nabídky půjčky po telefonu – klient netuší, že volá na linku s vysokým tarifem;
zprostředkovatel vybírá poplatky dopředu, půjčku však klient po zaplacení
poplatků neobdrží.
Zdroj: wikipedia
Nabízejí mi úrok 10%, ale RPSN je mnohem
vyšší – co to znamená?
Pro který úvěr byste se rozhodli Vy?
Úvěr 1
100 000 Kč
Úroková sazba: 20 % p.a.
Měsíční poplatek za vedení: 500 Kč
RPSN: 32,18 %
Úvěr 2
100 000 Kč
Úroková sazba: 22 % p.a.
Měsíční poplatek za vedení: 0 Kč
RPSN: 24,36 %
RPSN
Roční procentní sazba nákladů.
Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel
zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou
a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Zjednodušeně není to jen úroková sazba, ale i poplatky spojené s
úvěrem, dá Vám proto lepší přehled kolik za úvěr skutečně
zaplatíte.
Na co které úvěrové produkty využívat?
Základními úvěrovými produkty na českém trhu jsou kreditní karty a
povolené debety, spotřebitelské úvěry, hypotéky.
Kreditní karta
Spotřebitelský
úvěr
Hypotéka
Vždy si ovšem ujasněte,
jestli danou věc opravdu
potřebujete!
Co je kreditní karta?
Víte, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?
Debetní karta - Debetní karta je platební karta, kterou Vám banka vydá
k Vašemu běžnému účtu a pomocí této karty čerpáte své vlastní
prostředky, platíte v obchodech a podobně. Případně pokud máte na
svém účtu povolený debet, tzv. kontokorent, můžete prostředky čerpat
i do mínusu.
Kreditní karta - Kreditní karta je úvěrová karta. Banka Vám přidělí
určitý úvěrový limit a vy čerpáte finanční prostředky banky
prostřednictvím karty. Tyto peníze pak bance splácíte. Pokud dodržíte
stanovené podmínky, máte prostředky na kreditní kartě k dispozici
bezúročně.
Jak kreditní karta funguje?
Na kreditní kartě máte k dispozici úvěrový rámec, který můžete
využívat především na své běžné nákupy.
Tyto prostředky jsou k dispozici bezúročně vždy na určitou dobu
(zpravidla 40 - 55 dní). Úrok neplatíte, pokud peníze splatíte zpátky
včas.
Karty Vám mohou přinášet i další benefity například: cash back, slevy
u partnerů, pojištení atd.
Pokud splácíte čerpanou částku včas, karta Vás nemusí stát ani korunu
na úrocích!
Jak si vybrat kreditní kartu
Délka bezúročného období by měla být co nejdelší. Ideálně alespoň
50 dní. Pozor na výběry z bankomatů, na ty se bezúročné období
nemusí vztahovat.
Měla by vám přinášet odměny z každého nákupu případně výrazné
slevy u obchodníků, u kterých nakupujete pravidelně.
Co nejnižší úrok v případě nevyužití bezúročného období. Běžně se
úroky pohybují mezi 20-30% p.a.
Možnost sledovat přes internet výdaje na kartě.
Druhy spotřebitelských úvěrů
Základní dělení spotřebitelských úvěrů:
a) Zajištěné a nezajištěné
Zajištěné úvěry – úvěr je bankou poskytnut na základě zajištění. Zajištění
může být například: nemovitosti, životní pojištění, cenné papíry atd. Zajištěné
úvěry jsou zpravidla úročeny nižší úrokovou sazbou a mohou být poskytovány
na delší dobu splatnosti – na českém trhu jsou to především hypoteční úvěry.
Nezajištěné úvěry – úvěr je poskytnut bez jakéhokoliv zajištění. Pro banku
znamenají vyšší riziko a proto jsou nezajištěné úvěry zpravidla úročeny vyšší
úrokovou sazbou.
b) Účelové a neúčelové
Účelové úvěry – jsou poskytnuty na pořízení určitého produktu/služby – např.
úvěry na nemovitost, automobil, konsolidaci.
Neúčelové úvěry – banka nezjišťuje, na co klient úvěr využije.
Konsolidace
Cca 40% objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů na českém trhu tvoří
konsolidace.
Konsolidace znamená sloučení několika úvěrových produktů do jednoho.
Některé banky navíc nabízejí i možnost získat neúčelovou část úvěru navíc.
Konsolidací velmi pravděpodobně dojde ke snížení měsíční splátky a zároveň
můžete ušetřit na poplatcích.
Ze zákona vyplývá oprávnění dlužníka kdykoliv úvěr splatit, přičemž náklady
na předčasné splacení původního úvěru nemohou být vyšší než 1% z
předčasně splácené částky. Otevírá se tak možnost pro konsolidaci.
Konsolidace není poslední záchranou předtím než se dostanete do problémů.
Naopak – většině klientů se konsolidace vyplatí v situaci, kdy ještě nemají se
splácením problémy. Je to z toho důvodu, že díky snížení měsíční splátky
můžete získat i část volných finančních prostředků, jež lze využít jiným
způsobem, například pro vytvoření finanční rezervy.
Hypotéka
Nejdříve je nutné rozhodnutí zda bydlet ve vlastním nebo v nájmu.
Pokud si nejsem jistý, že chci vlastí byt/dům, podle čeho se můžu také rozhodovat?
1. Porovnám splátku hypotéky vs. nájem (Plánujeme-li koupit podobný byt jako ten,
ve kterém aktuálně platíme tržní nájem, bude se jednat o dobrou investici, jelikož nám
„šetří peníze“. V případě potřeby nemovitost můžeme prodat, zatímco u nájmu tuto
možnost nemáme).
2. Jak dlouho plánuji v dané lokalitě, nemovitosti bydlet.
3. Podívám se na vybranou lokalitu z „investičního hlediska“ – kolik se tam
nabízí/prodává nemovitostí, atraktivita lokality, cena nemovitostí, event. průměrný vývoj
cen bytů/domů v dané lokalitě v minulosti (dlouhodobý vývoj cen lze sledovat např. na
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_bytu).
Hypotéka
Modelový příklad
Byt – nájem 12 000 Kč/měsíc
Hypotéka ve výši 2 mil Kč – splátka
8 432 Kč
Ostatní náklady spojené s bytem – cca 4 000 Kč
Celkem
12 432 Kč
Tržní cena nemovitosti v
okamžiku koupě: 2 000 000 Kč
Nesplacená jistina hypotéky
Zaplacený nájem
Po 5ti letech
2 210 000 Kč
1 778 000 Kč
720 000 Kč
Po 10ti letech
2 440 000 Kč
1 520 000 Kč
1 440 000 Kč
Po 15 letech
2 690 000 Kč
1 221 000 Kč
2 160 000 Kč
Splatnost hypotéky 30 let, úroková sazba 3%, průměrné roční zvýšení tržní hodnoty
nemovitosti 2%
Když se pro hypotéku rozhodnu
Nechám si udělat nabídku od více bank.
Nabídky porovnám z pohledu všech nákladů – počátečních/jednorázových i
pravidelných/měsíčních – splátka hypotéky včetně poplatků za vedení účtu.
Pro porovnání mohu použít RPSN – pokud ji banka neuvádí, můžu si propočet
vyžádat
Vyberu si pro mne vhodnou fixaci úrokové sazby – tzn. jak dlouho budu platit danou splátku.
Po skončení fixace mi banka navrhne novou sazbu, která reflektuje jednak vývoj sazeb na
trhu a jednak by měla reflektovat vaši dosavadní platební morálku. V okamžiku změny sazby
máte také možnost hypotéku částečně nebo celou (např. v případě prodeje nemovitosti)
splatit. Pokud vám nově nabízené podmínky nevyhovují, můžete hypotéku tzv. refinancovat,
tedy přejít k jiné bance, která vám poskytne hypotéku za účelem splacení té původní.
Nejčastěji volené fixace jsou dnes 3 nebo 5 let.
U brokerů a finančních poradců POZOR na motivaci pouze provizí, kterou za sjednanou
hypotéku získají a nedoporučovali pro vás nevýhodný produkt – ke každé nabídce si nechte
předložit i informaci o provizi.
Základní typy hypoték
Hypotéka do 70 – 85 % hodnoty nemovitosti
Nejčastější typ hypotéčního úvěru, předpokládá, že do pořízení nemovitosti vložíte 30 – 15 %
vlastních zdrojů, proto má také nižší sazbu než hypotéka na 100 % hodnoty nemovitosti
Hypotéka do 100 % hodnoty nemovitosti
Vhodná pro případy, kde nemáte naspořené vlastní prostředky anebo je chcete použít např. na
vybavení domácnosti. Úroková sazba těchto hypoték může být až o 1% vyšší než než u těch výše
zmíněných
Hypotéka 2 v 1
Obsahuje účelovou část na uhrazení kupní ceny a zároveň neúčelovou část např. na pořízení
vybavení domácnosti. Výše neúčelové části je zpravidla omezena max. do 20 % výše hypotéky
Hypotéka s plovoucí úrokovou sazbou
Hypotéky s plovoucí úrokovou sazbou mají sazbu fixovánu pouze na velmi krátkou dobu, obvykle
měsíc. Sazba je navázána na PRIBOR (Prague Inter Bank Offered Rate), tedy tržní úrokovou
sazbu vyhlašovanou ČNB. Konečnou úrokovou sazbu banka vypočítává tak, že k PRIBORu
připočte svoji marži.
Tyto hypotéky mají zpravidla nižší sazby než standardní. Vyplatit se může také pokud plánujete
pravidelně mimořádně část hypotéky splácet a nehrozí vám přitom výpadek příjmů. Plovoucí
hypotéky totiž většinou lépe umožňují mimořádné splátky.
Naproti tomu možným rizikem je, že se sazba může vyhoupnout i na vyšší úroveň, než kdyby jste
se rozhodli pro fixovanou sazbu.
Postup poskytnutí úvěru
Podání žádosti: banka by měla požadovat 1 nebo 2 doklady totožnosti a
potvrzení o příjmu
Smluvní dokumentace: Žádost, Smlouva, Předsmluvní informace o
spotřebitelském úvěru, Sazebník a Podmínky smlouvy o úvěru, Potvrzení o výši
příjmu, v příp. Sloučení/refinancování stávajících úvěrů- Kopie smlouvy o úvěru /
kreditní karty / kontokorentu, Žádost (výpověď) o předčasném splacení ke stávajícím
úvěrům
Schvalovací proces:
-
Posouzení schopnosti klienta požadovaný úvěr splácet
Náhled do bankovních a nebankovních registrů, náhled do bankovního registru slouží
především pro správné vypočtení produktů pro konsolidaci a také jako informace o
klientovi – obzvláště pak negativní záznamy v registru
Zohlednění interních schvalovacích kritérií jednotlivých finančních institucí
Čerpání úvěru:
-
Klient je informován o schválení či neschválení úvěru
V případě schválení jsou peníze pokázány na účet, který uvedl ve smlouvě a v
případě sloučení/refinancování instituce zasílá výpovědi do všech bankovních
institucí
Informace a registry
Banky zjišťují o klientech maximální množství dostupných informací – využívají k tomu
informace přímo od klienta, zjišťují informace o zaměstnavateli a také klienta prověřují v
bankovních i nebankovních registrech.
Proč je důležité znát data o klientech?
Ze zákona vyplývá, že poskytovatel úvěru musí náležitě posoudit schopnost klienta
úvěr splácet.
Solus
Tento registr shromažďuje informace z různých ekonomických subjektů (nebankovní
finanční instituce, banky, telekomunikace, distributoři energií a další).
NRKI – nebankovní registr klientských informací
Představuje souhrn informací, které poskytují věřitelské subjekty (bankovní i
nebankovní instituce – banky, leasingové společnosti aj.) a které vypovídají o
celkové bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.
BRKI – bankovní registr klientských informací
Jedná se o databázi společných informací bank, vytvořenou na základě údajů, které
banky registru poskytují.
Informace a registry
Do Bankovního registru klientských informací a sesterského Nebankovního
registru se klient dostane, jakmile si sjedná úvěr. Registr pak po celou dobu
splácení eviduje, jak se dlužník chová.
Požádat banku o vymazání negativních informací z registru po uhrazení dluhu je
zbytečné. Podle pravidel registrů to banka udělat nemůže. Nahlásí jen, že klient
dluh vyrovnal. Zápisy se aktualizují v měsíčních intervalech.
Zápis bude viditelný ještě tři roky v registru SOLUS a čtyři roky v Bankovním
a Nebankovním registru. Teprve poté se vymaže.
O výmaz lze požádat pouze v případě, že zápis o klientovi byl chybný. Na tuto
chybu by měl klient upozornit klientské centrum daného registru, který se o
nápravu postará ve spolupráci s institucí, která informaci nahlásila.
Zdroj: http://www.penize.cz/dluhy/66801-zaplaceni-dluhu-vas-z-registru-dluzniku-hned-tak-nedostane
Kde si bezpečně půjčit peníze?
Pokud si chcete půjčit peníze na spotřební zboží, můžete jít do
banky nebo využít nabídku nebankovních společností.
Je třeba, abyste byli velmi obezřetní, od koho si peníze půjčujete,
protože vedle zavedených finančních institucí na českém trhu
působí celá řada malých firem a jednotlivců na hranici legálnosti.
Ty se často uchylují k nekalým praktikám, na které nakonec
doplatí ten, kdo si peníze půjčil. Jedním z kritérií, podle kterých si
vybrat spolehlivého věřitele, proto je míra kontroly a regulace
vybrané společnosti. Je-li totiž nad poskytovatelem patřičný
dohled, má zájem na tom půjčovat peníze férově.
Na internetu je mnoho dostupných zdrojů, které hodnotí český trh
s úvěry. Dobrým zdrojem je např. Finanční navigátor nebo různé
mystery shoppingy.
Navigátor bezpečného úvěru
Navigátor bezpečného úvěru je index porovnávající míru možného rizika
úvěru u jednotlivých bankovních a nebankovních poskytovatelů. Index
vznikl ve spolupráci Univerzity Karlovy a EEIP.
Garantem Navigátoru je prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,člen rady vlády
NERV.
Index má hodnoty v rozmezí 0 až 10 bodů, věřitelé se známkou 0-4,99
jsou považováni za predátory, a věřitelé se známkou 5-10 jsou
považováni za bezpečné.
Zdroj: wikipedia
Navigátor bezpečného úvěru
Studie NBÚ v roce 2013 hodnotila celkem 53 poskytovatelů
spotřebitelských úvěrů na českém trhu, tedy o deset více než v loňském
roce, a celkem 82 spotřebitelských úvěrů
Dle mínění Michala Mejstříka můžeme s určitostí říci, že kvalita nabídky
spotřebiteslkých úvěrů z hlediska bezpečnosti se posouvá výrazně
nahoru.
Hodnota Navigátoru 2013 u úvěrových predátorů dosáhla průměrné
hodnoty 0,46, což je zhoršení oproti průměru 0,67 v roce 2012.
Objem úvěrů poskytnutých „predátory“ opět vzrost, dle odhadů již na
min. 100 mld. Kč
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com
Navigátor bezpečného úvěru – výsledky 2013
VÝSLEDKY NAVIGÁTORU PRO ÚVĚR NA 100 TIS. KČ
Nejvyšší hodnoty dosáhla Raiffesenbank společně se ZUNO, kterou následovaly Air Bank a
Oberbank a Citibank. Rozdíl mezi jednotlivými bankami a nebankami de facto smazal - mezi
banky se tak dostaly značkové nebankovní společnosti - Home Credit a Cetelem, které tak
předstihly například Českou spořitelnu a UniCredit Bank.
Výsledky lze stáhnout ZDE.
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com
Mystery shopping
Web www.bankovnipoplatky.com na čtvrtletní bázi pořádá a vyhodnocuje
mystery shopping zaměřený na spotřebitelské úvěry
Mystery shopping probíhá ve 14 českých bankách.
Doposud proběhlo 5 kol mystery shoppingu.
Profil mystery shoppera:
Pohlaví:
Věk:
Čistý příjem:
Dosažené vzdělání:
Velikost místa bydliště:
Rodinný stav:
Počet vyživovaných dětí:
Délka a typ zam. poměru:
Registry:
žena
24 - 30 let
17.000 - 25.000 Kč
SŠ
nedefinováno
svobodná
bezdětná
zam. na dobu neurčitou, (vždy nad 3 měsíce, ne zkušební doba)
bez negativního záznamu v registru dlužníků.
Není klientem banky, u které žádá o půjčku a zároveň nemá žádný úvěrový produkt, který by
znamenal riziko předlužení.
Mystery shopping
Základní výsledky:
U všech 14 bank byl úvěr danému profilu klienta schválen.
V 10 případech dostal klient vytištěnou standardní předsmluvní nabídku,
ve 3 případech pak náhradní dokument (Raiffeisenbank, Sberbank a
UniCredit Bank). Pouze v případě České spořitelny neuspěl a bankéř mu
parametry úvěru napsal pouze na papír.
Po dotazech klientů bylo všem sděleno, že jde o finální parametry půjčky,
tzn., že předložená nabídka není odlišná od parametrů, které budou
uvedeny v konečné úvěrové smlouvě.
Mystery shopping
Vítězem 5. kola testu se stala
Air Bank, která zákazníkovi ve
4. čtvrtletí 2013 nabídla půjčku
s hodnotou RPSN 9,3 %. Na
druhém místě skončila Equa
bank s RPSN 12,6 %,
bronzovou příčku získala
Raiffeisenbank (RPSN 13,7
%). V tomto kole dosáhla
nabídka první a druhé banky
dosud největšího rozdílu (3,6
%, dosud to přitom bylo max.
2,2 %).
Výsledky jednotlivých kol a
průměrné pořadí naleznete na
http://www.bankovnipoplatky.com/
ii-bankovni-reality-test-neuceloveuvery-vysledky-za-4-ctvrtleti2013-21546
Děkujeme za pozornost
34
2/17/2014
Download

prezentace - Bankovní Gramotnost