ze života
neziskovek
SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV:
pro neziskovky v regionu
více než 300 000 Kč
nad Orlicí za přítomnosti zástupců jednotlivých organizací
závěrečné setkání a vyhlášení sbírky spolu s předáním
symbolických šeků.
Nashromážděné finance tak putovaly například oblastnímu
spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí, konkrétně
na nákup vybavení pro aktivity projektu Zdravé cvičení,
výtvarných potřeb a vybavení venkovního hřiště pro seniory.
ČČK od vás získal 23 430 Kč.
Dárcům se také zalíbil projekt občanského sdružení Šťastný
domov Líšnice, jehož posláním je podpora rodiny, pomoc
lidem s postižením začlenit se do společnosti - chráněné
dílny se zaměřením na chov včel a koní.
Grantový program Společně za úsměv na podporu
neziskového sektoru v regionu byl naším družstvem vyhlášen
i v roce 2014. Celá sbírka probíhala formou dárcovských
kuponů v hodnotě 30 Kč, díky nimž se mohl zapojit každý
občan a zvolit organizaci, které by rád přispěl a podpořil ji.
Dárcovský kupon bylo možné uplatnit ve všech prodejnách
KONZUMu a to i opakovaně v období od poloviny října do konce
roku 2014.
Veřejná sbírka Společně za úsměv vynesla 211 440 Kč
a dalších 100 000 Kč darovalo naše družstvo z vlastních zdrojů.
Celková suma tedy činila 311 440 Kč. Dne 22. 1. proběhlo v Ústí
Celkově bylo na prodejnách družstva uplatněno 7 048
kuponků. Rádi bychom poděkovali za štědrost všem, kteří se
na sbírce aktivně podíleli a není jim lhostejné okolí, ve kterém
žijí a cítí sounáležitost s neziskovým sektorem. Společně tak
dokážeme víc.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CEMA ŽAMBERK
Představujeme Vám jednu z neziskových organizací
Orlickoústecka fungující již 19 let sídlící v Žamberku.
Občanské sdružení CEMA Žamberk posiluje hodnoty rodiny,
aktivní seberealizaci dětí a dospělých, pomáhá hledat řešení
v těžkých životních situacích. Je otevřeno spolupráci v místní
komunitě se všemi, kteří usilují o slušnost, toleranci a lepší
vzájemné soužití.
Organizace se věnuje poskytování pobytových sociálních
služeb v Domově na skalách a Domu na půl cesty lidem
v těžké životní situaci a dětem i celým rodinám v Centru pro
rodinu. Kromě programů pro rodiny nabízí hlídání dětí
a volnočasový klub pro děti a mládež.
Tyto služby jsou doplněny i vedlejšími činnostmi, kterými jsou
Obchůdek s ručně vyráběnými výrobky a bylinnými produkty
mýdlárny Rubens, půjčovna dětských karnevalových masek
s celkem 81 maskami a Grafické studio CEMA, jehož zisk je
použit na volnočasové aktivity a akce pro děti.
Grafické studio CEMA je autorem této sekce “Ze života
neziskovek”.
Sídlo sdružení: Nádražní 22, Žamberk 564 01
www.cema-nno.cz, tel: 465 614 555
www.facebook.com/ObcanskeSdruzeniCemaZamberk
Download

Untitled - KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí