Download

Člověk nese odpovědnost za vše, co kdy ochočil.