10.-12.2.
4.2013
2015
Heslo semináře: Cesta k harmonii a síle směřuje do našeho nitra.
Heslo
Otevřítsese energiím transformace a sladit se s energiemi lásky v sobě.
Otevřít
Program semináře: Na tomto semináři si dovolíme nechat se zcela prostoupit tóny a barvami vibrací. Otevřeme se energiím
Program semináře:
Na tomto semináři
si bezpodmínečnou
nechat láskou. Projdeme postupným procesem naladění se na vyšší vibrace
transformace
vědomí a vyladíme
naše srdce
transformace
vědomí
a vyladíme
naše
srdce relaxační cvičení, obřad spojení se svým silovým zvířetem, Osho kundalini meditace,
a světlo.
Součástí
semináře
bude:
hluboké
a světlo.vedené
Součástí
semináře
bude:
hluboké
relaxační
slovem
meditace
„Světlo
tvého
srdce“
a „Světelné programování svojí DNA, praktická výuka čištění a léčení s pomocí
tibetských mís, činelů a ladiček, koncert na tibetské mísy, činely a zvonky, prožijeme několik cíleně vybraných poslechových
skladeb k procesu hlubokého uvolnění a otevření srdce, vizualizační prožitkové cvičení a teorie zameřená na vliv zvuku a vibrací
na nás a transformaci vědomí se zaměřením k nalezení síly a harmonie v tomto procesu růstu. Příjemné překvapení možné. :-)
Seminářem vás budou provázet:
Břetislav Bátěk – Celostní léčení a vytváření harmonie se pro
pie, NLP a jiných technik při vytváření nových otisků v našem
mě stalo neoddělitelnou součástí života a radostnou cestou
vnímání sebe sama. Každý v sobě máme vnitřní moudrost, ktenaplnění. Již 20 let používám účinně principy především Esorá se projeví, jakmile k tomu dostane příležitost.
terního léčení, Hlubinné regresní psychoterapie a Numerologie
Místo konání: DAJÁNA – relaxační centrum, Doudlebská 4,
v práci s lidmi při nalézání cesty ke zdraví, harmonii a naplněPraha 4 (3 minuty z metra Pankrác)
nému životu. S intuitivním přístupem a vnímáním naší podstaty
Co je dobré mít s sebou: pohodlné oblečení, tepláky a tričko
duše pořádám pravidelné meditace, přednášky a semináře,
na převlečení, karimatku nebo deku, vodu, psací potřeby a rozkteré jsou zaměřené do oblasti zdraví a životního stylu, rozvoje
hodnutí užít si naplno seminář.
psychické a duševní pohody, vnitřního růstu vědomí a celostníČasový rozpis: pátek 17:00 – 21:00, sobota 9:30 – 20:00,
ho pohledu na život a jeho smysl.
neděle 9:30 – 17:00, v sobotu a v neděli bude od 13:00 do
Jitka Eichner – Nastolení rovnováhy a harmonie v životě je
14:30 společná přestávka na oběd.
pro mne hnacím motorem. Po dobu 7 let pracuji především
Cena: Při přihlášení a zaplacení zálohy do 31.3. 2015 cena
s pomocí Craniosacrální biodynamiky, Hlubinné regresní tera2600 Kč. Při platbě na místě 2900 Kč.
Rezervace a platba zálohy: Počet míst na semináři je omezený. Rezervujte si prosím své místo zasláním přihlášky na email
[email protected] (uveďte celé jméno a telefon) a uhrazením zálohy 1000 Kč na účet 2300701019/2010 (do zprávy
pro příjemce uveďte své jméno). Více informací najdete na www.sebeleceni.cz, nebo se informujte na tel. 776 112 362.
Download

Léčivá síla zvuku a vibrací