GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2015
.01.2015
.07.2014
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi’nde
kritik öneme sahip enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon
verisi yıllıkta 0,6% olması beklenirken 0,5%
geldi. Böylece
tekrardan kara bulutlar Euro Bölgesi’ne çevrilmiş oldu. Bir
diğer önemli veri olan aylık işsizlik oranı ise 11,4% olarak
açıklandı. Genel olarak baktığımızda düşen fiyatlar, yüksek
seyre devam eden işsizlikle birleşerek, Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Draghi’nin geçtiğimiz iki hafta önce ülke tahvillerini
de içeren 1,1 trilyon Euroluk teşvik planı açıklamasına neden
olmuştu. Bu durumun güncelliğini korumaya devam ediyor olması AMB’nin yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefine ulaşılabilmesinin zor olduğu görüntüsü yaratıyor. Uzun bir süre daha
AMB’yi zorlu bir sürecin beklediğini belirtsek yanlış olmaz.
Rusya Merkez Bankası beklenmedik şekilde politika faizini
17%’den 15%’e çekerek sürpriz bir karar aldı. Piyasaların bu
duruma tepkisi ise Ruble karşısında Dolara talep artarak
Ruble’nin hızlı değer kaybetmesine neden oldu. Faiz indirimi
konusunda gerekçe ise Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin, ekonominin kademeli bir şekilde dış koşullardaki değişime
uyum göstermesi ve kur dinamiklerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin
azalması ile birlikte, düşeceğinin tahmin ediliyor olmasıydı.
Merkez Bankası Başçı’nın 4 Şubat’ta PPK’yı toplayıp faiz
indirimi yapabileceklerinin sinyalini vermesinden sonra sert
yükselişler gösteren USDTRY paritesi 2.4500 seviyesini test
etti. Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası’nın sitesinden
yapılan açıklamada şartların henüz faiz indirimi için uygun
olmadığı ve herhangi bir değişiklik olmayacağı duyuruldu. Bu
haberin ardından USDTRY paritesi yükselişini bir miktar
durdursa da yukarı yönlü trendini koruyor. Ayrıca geçtiğimiz
hafta önemli kayıplar veren Borsa İstanbul haftanın son işlem
gününde yükseliş gösterdi. Küçük bir miktar yükselen Bist100
endeksi haftayı 88945 seviyesinden kapattı. 90 bin seviyesi
Borsa İstanbul için kritik direnç. Bu seviyenin geçilmesi halinde
100 bin seviyesine doğru bir ralli görülmesi mümkün olabilir.
5/24 telefonla em�r ve anal�z desteğ� �ç�n b�z� arayın 0212 371 50 51
GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2015
.09.2014
GÜNLÜK TEKNİK BAKIŞ
EURUSD
O: 1,1316
1,3593
C: 1,1284
H: 1,1362
L: 1,1278
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
1,1270
1,1200
1,1380
1,1460
Aşağı
Düşüş
trendi
içerisindeki
hareketini
sürdüren
EURUSD
paritesi
için
ilk
destek
seviyesi
1,1270.
Bu
desteğin
kırılması halinde 1,1200 desteğine kadar geri çekilmeler
görülebilir. Olası yükselişlerde 1,1380 seviyesi ilk direnç
olarak karşımıza çıkıyor. Bu direncin kırılması halinde
1,1460 direncine kadar yükselişler görülmesi mümkün.
GBPUSD
O: 1,5065
H: 1,5095
C: 1,5046
L: 1,4988
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
1,4945
1,4815
1,5235
1,5400
Aşağı
Alçalan kanal formasyonu içindeki hareketini sürdüren GBPUSD
paritesi için pivot seviye 1,5075. Olası yükseliş hareketlerinde
1,5235 ve 1,5400 seviyeleri direnç konumunda olacaktır. Aşağı
yönlü hareketlerde ilk destek seviyesi 1,4945. Bu desteğin
kırılmasıyla birlikte 1,4815 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
O: 118,28
H: 118,45
C: 117,51
L: 117,29
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
117,25
116,00
118,45
119,60
Yatay
Volatil hareketler sergileyen USDJPY paritesi için önemli
destek
seviyesi
117,25.
bu
desteğin
kırılması
halinde
116,00 desteğine kadar geri çekilmeler görülebilir. Olası
yükselişlerde 118,45 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza
çıkıyor. Bu direncin yukarı yönlü geçilmesi halinde 119,60
direnci hedef konumda olacaktır.
5/24 telefonla em�r ve anal�z desteğ� �ç�n b�z� arayın 0212 371 50 51
GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2015
GÜNLÜK TEKNİK BAKIŞ
USDTRY
O: 2,4145
H: 2,4475
C: 2,4405
L: 2,4049
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
2,4250
2,4040
2,4485
2,4700
Yukarı
Usdtry paritesi dur durak bilmiyor. Faiz indirim beklentileriyle
birlikte sert yükselişler gösteren parite için kritik direnç seviyesi 2.4485. Bu direncin yukarı yönlü geçilmesi halinde 2.4700
direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2.4250 seviyesi
ilk destek. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte 2.4040 desteğine
kadar geri çekilmeler görülebilir.
EURTRY
O: 2,7332
H: 2,7695
C: 2,7537
L: 2,7261
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
2,7490
2,7315
2,7665
2,7870
Yukarı
Kısa vadeli yükselen kanal formasyonu içinde hareket eden
EURTRY paritesi için ilk direnç, 200 barlık hareketli ortalamaya karşılık gelen 2,7665 seviyesi. Bu direncin yukarı yönlü
geçilmesi halinde 2,7870 direncine kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 2,7490 seviyesi ilk destek
konumunda. Bu desteğin kırılması halinde 2,7315 desteği test
edilebilir.
XAUUSD
O: 1258,72
C: 1283,53
H: 1284,72
L: 1257,06
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
1275
1285
1296
Yukarı
1266
Geçtiğimiz hafta volatil hareketler gösteren altın kısa vadeli
bir yükseliş trendinde hareket etmeyi sürdürüyor. 1285 seviyesi altın için önemli direnç konumunda. Bu direncin yukarı
yönlü geçilmesi halinde 1296 ve sonrasında 1307 dirençleri
test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1275 seviyesi
kritik destek konumunda olacaktır. Bu desteğin aşağı yönlü
geçilmesi halinde 1266 ve 1254 destekleri takip edilebilir.
5/24 telefonla em�r ve anal�z desteğ� �ç�n b�z� arayın 0212 371 50 51
GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2015
GÜNLÜK TEKNİK BAKIŞ
XAGUSD
O: 16,96
H: 17,30
C: 17,23
L: 16,80
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
16,67
16,10
15,50
17,30
17,88
18,45
Yatay
G ü m ü ş i ç i n i l k d i r e n ç s e v i y e s i 1 7 , 3 0 . B u d i r e n c i n
k ı r ı l m a s ı h a l i n d e 1 7 , 8 8 v e s o n r a s ı n d a 1 8 , 4 5 s e v i y e l e r i t a k i p e d i l e b i l i r . O l a s ı g e r i ç e k i l m e l e r d e 5 0
g ü n l ü k h a r e k e t l i o r t a l a m a y a k a r ş ı l ı k g e l e n 1 6 , 6 7
s e v i y e s i i l k d e s t e k k o n u m u n d a . B u d e s t e ğ i n k ı r ı l m a s ı y l a b i r l i k t e 1 6 , 1 0 v e s o n r a s ı n d a 1 5 , 5 0 d e s t e k
s e v i y e l e r i n e k a d a r g e r i ç e k i l m e l e r g ö r ü l e b i l i r .
MART HAM PETROL
O:44,54
H: 48,34
C:47,72
L: 44,31
DESTEK
DİRENÇ
YÖN
46,45
44,90
48,10
49,20
Aşağı
-
Düşüş trendindeki hareketini sürdüren Ham petrol Cuma günü
akşam saatlerinde sürpriz bir yükseliş yaptı ve geçtiğimiz haftayı 47,00 seviyesinin üstünde kapattı. 48,10 direnci ham petrol için önemli konumda. Bu direncin geçilmesiyle birlikte 49,20
direncine kadar yükselişler görülebilir. Olası düşüşlerde 46,45
seviyesi ilk destek konumunda olacaktır. Bu desteğin kırılması
halinde de 44,90 desteği takip edilebilir.
MART S&P
DESTEK
O: 9180
H:2020,25
C:1989
L: 1986,25
1986
1971
DİRENÇ
YÖN
2003
2020
Yatay
C u m a g ü n ü s e r t d ü ş ü ş g ö s t e r e n S & P i ç
s e v i y e s i
1 9 8 6 .
B u
d e s t e ğ i n
k ı r ı l m a s
1 9 7 1 d e s t e ğ i n e k a d a r d ü ş ü ş l e r g ö r ü l
s e l i ş h a r e k e t l e r i n d e 2 0 0 3 s e v i y e s i k r i
B u d i r e n c i n e g e ç i l m e s i y l e b i r l i k t e 2 0
k a d a r y ü k s e l i ş l e r g ö r ü l e b i l i r .
i n i l k d e s t e k
ı y l a
b i r l i k t e
e b i l i r . Y ü k t i k k o n u m d a .
2 0 d i r e n c i n e
5/24 telefonla em�r ve anal�z desteğ� �ç�n b�z� arayın 0212 371 50 51
GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2015
.01.2015
EKONOMİK TAKVİM
Bugün
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
EUR
10:55
Almanya İmalat PMI
51
51
GBP
11.30
İngiltere İmalat PMI
52,6
52,5
ABD
17:00
ABD ISM İmalat Endeksi
54,5
55,5
Yarın
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
TRY
10:00
Türkiye TÜFE (Aylık)
%0,7
-%0,44
GBP
11.30
İngiltere Yapı PMI
57
57,6
ABD
17:00
ABD Fabrika Siparişleri
-%2,2
-%0,7
İht�yaçlarınızı karşılayan
b�r hesap Destek Menkul’de mutlaka var
Destek Menkul’de
ayrıcalıklarınız
Güçlü sermaye
Şeffaf ve doğru fiyatlandırma
Lisanslı, güvenilir
25 senelik Kapalıçarşı tecrübesi
1 saat içerisinde para yatırma-çekme
Stoplanma seviyesi % 20
İster sabit, ister dinamik spread
Mikro lot (0,01) ile düşük risk
5/24 telefonla emir ve piyasa yorumu
Destek Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kred� Plaza C Blok K.13 Levent 34330 İstanbul
Telefon 0212 371 50 50 Faks 0212 371 50 60
www.destekmenkul.com | [email protected]
Destek Menkul’u
takip edin!
/destekmenkul
/destekmenkul
arayın:
Destek Menkul
arayın:
Destek Menkul
/destekmenkul
Yasal Uyarı: Destek Menkul Değerler A.Ş. – Destek Menkul Anal�z Departmanı burada yer alan yatırım b�lg�, yorum ve tavs�yeler�; graf�k ve s�nyaller yatırım danışmanlığı kapsamında
değ�ld�r ve genel anlamda b�lg� vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı h�zmet�; aracı kurumlar, portföy yönet�m ş�rketler�, mevduat kabul etmeyen bankalar �le müşter�
arasında �mzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmes� çerçeves�nde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavs�yeler, yorum ve tavs�yede bulunanların k�ş�sel görüşler�ne
dayanmaktadır. Bu görüşler mal� durumunuz �le r�sk ve get�r� terc�hler�n�ze uygun ol mayab�l�r. Bu nedenle, sadece burada yer alan b�lg�lere dayanılarak yatırım kararı ver�lmes� beklent�ler�n�ze uygun sonuçlar doğurmayab�l�r. Bu b�lg�lere dayanılarak yapılan �şlemlerden doğacak her türlü madd�/manev� zararlardan ve her ne şek�lde olursa olsun üçüncü k�ş�ler�n
uğrayab�leceğ� her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Destek Menkul Değerler A.Ş. n�n �zn� alınmadan bu b�lg�ler�n b�r kısmı ya da tamamının
kopyası çıkarılamaz, b�lg�sayar s�stemler�ne aktarılamaz.
Download

Günlük Bülten - Destek Menkul Değerler