ČEZINFO
odborný energetický magazín skupiny ČEZ  ČÍSLO 21  srpen 2012
„Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených
a zhruba 86 procent z nich by naše služby
a dodávky tepla doporučilo svým známým,“ říká
Miroslav Žďánský, jednatel společnosti Š
­ ko-energo
odpovědný za ekonomiku a obchod
Nový iPad s HN pro nové odběratele plynu  Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)
2
obsah
čezinfo
MINIANKETA:
2
Minianketa
3
Editorial
4–6
Jste nějak zajištěni proti případnému
výpadku dodávky elektřiny?
7
Nejsme a ani o tom neuvažujeme, protože nás výpadky netrápí.
Jsme velký odběratel, a tak s námi ČEZ dopředu konzultuje
třeba i termíny případných odstávek tak, abychom našli
termín, který nám vyhovuje. Ani třeba při bouřkách nedochází
k nějakým výkyvům v dodávkách elektřiny.
Petr Kuchař, energetik, Ertl glas, s.r.o.
(výrobce bezpečnostních skel)
V inteligentním měření spotřeby elektřiny
patří ČR k lídrům
8
V provozu máme desítky výkonných strojů, pro které by byly
záložní zdroje extrémně drahé, takže je nemáme. Pouze
u jednoho z nich a u počítačových serverů máme záložní zdroje.
Naštěstí jsou výpadky poměrně ojedinělé, přesto samozřejmě
vždy nepříjemné.
Zdeněk Winter, technik, Kasper kovo s.r.o.
(zakázková výroba produktů z plechu)
Kdy? Kde? Co?
Akcionáři i lidé z města
jsou s teplárnou spokojeni
10
Ceny energií rostou a elektrárny stárnou
13
Nový iPad s HN pro nové odběratele plynu
14–15
16
Nové technologie
Téměř o pětinu více elektřiny
dodaly vodní elektrárny
17
Jak jsme přišli k elektřině
(a elektřina ke jménu)
18–19
Mixér
Zajištěni nejsme, pouze servery mají záložní zdroje, které jim
umožní v případě výpadku bezpečné vypnutí. Nicméně vlastní
například agregáty nemáme. Bohužel k výpadku občas dojde,
zpravidla je však odstraněn do dvou hodin.
Miloslav Bareš, energetik, Město Zruč nad Sázavou
(zhruba pět tisíc obyvatel)
Zákaznická linka Skupiny ČEZ: 840 840 840
Samozřejmě máme dieselagregát, aby nemocnice při
výpadku nezůstala bez elektřiny. Nicméně s nárůstem počtu
zařízení dnes agregát výkonem nepokryje celou spotřebu.
V případě výpadku tak vypínáme některé okruhy a agregát
zásobuje elektřinou pouze vybrané okruhy, které postačují
pro bezproblémový chod nemocnice.
Eduard Škivra, správní náměstek, Nemos plus s.r.o.
(provozovatel nemocnic Ostrov a Sokolov a zdravotnických
služeb)
Používáme papír, pro jehož výrobu bylo použito dřevo
z lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem
podle standardů FSC® (Forest Stewardship Council®).
ČEZ Info vydává ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, www.cez.cz.
Obsah čísla připravila redakční rada ve složení Iveta Valošková
a ­Miroslav Nejedlý ve spolupráci s agenturou ­Bison & Rose,
­Studiem Marvil a tiskárnou POINT CZ, s.r.o.
Loga, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou chráněnými
obchodními značkami.
Registrace MK ČR E 16606.
Dotazy, náměty a připomínky posílejte na adresu [email protected]
editorial
čezinfo
3
TriHyBus vypouští
během jízdy
z výfuku pouze
teplou vodní páru.
Vážené dámy, vážení pánové,
léto láká k cestování, některé z nás i k výletům mimo civilizaci. Najít taková místa je čím
dál těžší, signál mobilních telefonů nás zastihne téměř všude. Ale pořád ještě můžeme
telefon vypnout a užít si alespoň občas pár chvil offline, mimo dosah různých forem
elektronické komunikace. Třeba pěkný film v kině, a nemusí to být hned na filmovém
festivalu v Karlových Varech, ale klidně v nějakém zapomenutém letním kině, kde je
součástí zážitku také houf komárů a vosa v kelímku s limonádou.
K létu patří také sport a k tomu letošnímu
Léto je ideální čas k tomu, užít si alespoň navíc i olympiáda. Do Londýna se asi každý
nepodíval – byť hned několik našich zákazníků
pár dní offline, mimo dosah různých cestu na hry získalo v naší soutěži –, ale
určitě netrefím vedle, když si dovolím říci,
forem elektronické komunikace. že alespoň některé z disciplín sledoval snad
každý. Nejspíš jste také drželi palce našim
reprezentantům – vždyť téměř pro každého sportovce jsou olympijské hry pomyslným
vrcholem a medaile z nich tou nejcennější trofejí. Mnohé z nás ke sportu přivedla
myšlenka na úspěchy a stupně vítězů, ale přestože je to hezké, není to to nejdůležitější.
Sport by nás měl především bavit a přinášet nám příjemný pocit z dobře a správně
vynaložené energie.
Pokud nemusíme být v těch největších vedrech v kanceláři, jistě to dobře zvládneme
i bez klimatizace. Tou nejlepší klimatizací jsou totiž stromy – dávají nám stín a odparem
vody ochlazují své okolí. Schválně si někdy zkuste změřit teplotu ve stínu někde
u silnice, na poli a v lese. Jistě už tušíte, kde ukáže teploměr nejnižší teplotu.
Jenže léto se zanedlouho nachýlí ke svému konci, a my tak místo ochlazování začneme
už zase přemýšlet o tom, jak se zahřát. Pomůže s tím třeba i některý z produktů od
nás. Zatím ale užívejte teplé a slunečné dny.
Přeji vám krásný zbytek léta,
Iveta Valošková,
šéfredaktorka
4
kdy? kde? co?
čezinfo
NAPSALI O NÁS
Audit EMS potvrdil kvalitu
klasických elektráren
 Stovku největších firem v ČR opět vede
Úspěšnými výsledky skončil periodický audit EMS (Environ­
mental Management System), který proběhl ve třetím
květnovém týdnu 2012 na sedmi elektrárnách provozovaných
společností ČEZ. Auditoři certifikační společnosti Bureau
Veritas Czech Republic na základě namátkového výběru
navštívili uhelné elektrárny Dětmarovice, Tušimice, Poříčí
a Teplárnu Dvůr Králové a vodní elektrárny Kamýk, Lipno
a Dalešice.
v tržbách Škoda, v zisku ČEZ
V žebříčku stovky nejvýznamnějších tuzemských firem
Czech Top 100 se překvapení nekoná. V tržbách druhým
rokem dominuje Škoda Auto, která utržila čtvrt bilionu korun.
Největší ziskovostí se opět může chlubit ČEZ. Celkově tržby
stovky největších firem i letos stouply, ale „jen“ o 6 procent
oproti loňským 13 procentům.
Tržby stovky předních firem dosáhly 2,46 bilionu korun.
Po Škodě a ČEZ následovaly v první desítce firmy RWE
Transgas, Agrofert, Foxconn, Unipetrol, Moravia Steel, Alpiq
Energy, Telefónica ČR a ČEPRO.
Třebaže tržby firmám celkově stouply, zisk stagnuje,
resp. mírně propadá o 0,9 procenta. Loni byl 189 miliard
korun, poslední tři roky se číslo příliš nezměnilo.
„Stále však platí, že firmy, které chtějí na trhu uspět, musí
na jedné straně optimalizovat své náklady a na druhé straně
nezaspat v investicích do svého rozvoje. Klíčové je totiž
motivovat zákazníky, kteří mají stále malou chuť utrácet, aby
vydali své prostředky právě za vaše produkty či služby,“ tvrdí
Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké
školy ekonomické v Praze.
MF Dnes, 19. 6. 2012
Certifikace zahrnuje výrobu a dodávku elektrické a tepelné energie.
Ze závěrů auditu vyplývá, že v jeho průběhu nebyla identifikována
tzv. neshoda, auditor naopak konstatoval několik silných stránek.
Systém EMS je podle závěrečné zprávy Bureau Veritas Czech
Republic v klasických elektrárnách velmi dobře zdokumentovaný
a implementovaný.
 ČEZ dokončil nákup Energotransu, vlastní­
ka elektrárny v Mělníku
Energetická společnost ČEZ dokončila nákup stoprocent­
ního podílu ve firmě Energotrans, která vlastní elektrárnu
v Mělníku. ČEZ získal Energotrans loni od Energetického
a průmyslového holdingu (EPH), když této společnosti prodal
svůj poloviční podíl v německé hnědouhelné firmě Mibrag.
Spojení firem před deseti dny povolil Úřad pro ochranu
­hospodářské soutěže (ÚOHS).
ČEZ před 11 lety vlastnil 30 procent Energotransu. Tento po­
díl prodal Pražské teplárenské za půl miliardy korun. Později
Energotrans získal EPH. O Energotrans se ČEZ zajímal něko­
lik let v souvislosti s připravovanou paroplynovou elektrárnou
v Mělníku, která v budoucnu zabezpečí dodávky tepla pro
Prahu.
Společnost Energotrans je stoprocentní dceřinou firmou
Pražské teplárenské a provozuje hnědouhelnou elektrárnu
Mělník I o instalovaném výkonu 352 megawattů. „Jsme
připraveni a schopni zabezpečit spolehlivé dodávky tepla
pro Prahu i do budoucna,“ sdělil už dříve ČTK mluvčí ČEZ
Ladislav Kříž. Konkrétní plány u Energotransu bude podle
něj ČEZ ještě upřesňovat.
ČTK, 28. 6. 2012
Elektrárna Poříčí
„Imponující je snaha managementu všech organizačních jednotek
systém neustále zlepšovat, o čemž svědčí zejména formulace
environmentálních cílů,“ konstatuje mj. závěrečná zpráva audi­
tora.
Příležitosti pro další zlepšování vidí hodnotitelé v oblasti vodního
hospodářství a nakládání s chemickými látkami a směsmi. Vedoucí
auditního týmu závěrem doporučil organizaci k pokračování v certi­
fikaci pro další období a následně byl vystaven certifikát EMS s plat­
ností do 21. května 2014. Systém environmentálního managementu
ČEZ, a. s., podle normy ISO 14001 byl po prvé certifikován v roce
2002 certifikačním orgánem Det Norske Veritas, v roce 2011 pro­
běhl recertifikační audit provedený certifikačním orgánem Bureau
Veritas Czech Republic. 
kdy? kde? co?
čezinfo
Vrchlabí získává
vlastní zdroje elektřiny
Hned tři kogenerační jednotky ve Vrchlabí postavila a provozuje společnost
ČEZ Energo. Jednotky jsou schopné dodávat 3920 kW elektrického výkonu
a 4351 kW tepelného. Výstavba je součástí projektu Smart Region, tedy reálného
využití nejmodernějších technologií tzv. chytrých sítí. Projekt ve Vrchlabí a okolí
realizuje Skupina ČEZ v rámci koncepce Futur/e/Motion.
První kogenerační jednotku ve Vrchlabí uvedla společnost ČEZ Energo do zkušebního
provozu v červnu, a to v areálu bývalých Automobilových závodů. Jednotka o elektric­
kém výkonu 800 kW a tepelném výkonu 911 kW dodává teplo do systému centrálního
zásobování teplem (CZT) ve Vrchlabí, jejž provozuje společnost Teplo Krkonoše. Vyro­
benou elektrickou energii kogenerační jednotka dodává do distribuční soustavy. „Naším
záměrem bylo nabídnout Teplu Krkonoše dlouhodobě efektivní řešení provozu centrál­
ního zásobování teplem,“ vysvětluje Michal Rzyman, generální ředitel společnosti ČEZ
Energo.
Další dvě kogenerační jednotky nainstaluje Skupina ČEZ ve Vrchlabí během léta 2012.
Obě budou umístěny v areálu společnosti nkt cables Vrchlabí, člen skupiny NKT. Jed­
na z těchto jednotek bude dodávat teplo do CZT, druhá pak bude sloužit pro potřeby
společnosti nkt cables. „Lokální výrobní zdroje, kam kogenerační jednotky patří, budou
využity také v našem projektu Smart Region. Právě pro záměr pilotního projektu inteli­
gentních sítí jsou lokální výrobní zdroje velmi důležitou součástí,“ říká Martin Machek,
manažer projektu Smart Region Vrchlabí.
Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů vý­
roby elektrické energie, který spočívá v efektivním využití odpadního tepla, jež při výrobě
elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektrické energie a tepla je energie
vstupního paliva využita až z 90 procent. 
5
kalendáŘ AKCÍ
18–22. 9. 2012
Praha – PVA Letňany
For Elektro – 5. veletrh elektro­
techniky, osvětlovací techniky
a zabezpečovacích systémů
www.for-electro.cz
For Therm – 3. veletrh vytápění,
alternativních zdrojů energie
a vzduchotechniky
www.for-therm.cz
For Waste – 7. mezinárodní
veletrh nakládání s odpady,
­recyklace, průmyslové a komu­
nální ekologie
www.for-waste.cz
25–27. 9. 2012
Brno
Hydroturbo 2012 – konference
se zaměřením na využití vodní
energie
www.hydroturbo2012.cz
24–26. 10. 2012
Vedení ČEZ mění organizační strukturu
Dynamičtější a pružnější poskytování servisních služeb ve Skupině ČEZ budou
nově zajišťovat tři společnosti. Sníží se tak počet útvarů a dceřiných společností,
které dosud tyto služby poskytovaly.
Pracovní skupinu Korporátní služby bude řídit Hana Krbcová, současná ředitelka divize
personalistika. Skupinu Síťové služby povede Martin Koch, dnes generální ředitel spo­
lečnosti ČEZ Energetické služby. Výběrové řízení na lídra třetí skupiny Obsluha zákazní­
ků ještě nebylo uzavřeno. Jako první vznikne společnost ČEZ Korporátní služby, zaměře­
ná na podpůrné činnosti z personalistiky, účetnictví nebo správy majetku. Její sídlo bude
v Ostravě. V další etapě pak vzniknou společnost ČEZ Síťové služby se sídlem v Hradci
Králové, zahrnující servisní činnosti v distribuci, a společnost ČEZ Obsluha zákazníků,
která zastřeší veškerý servis poskytovaný externím zákazníkům.
„Všechny sdílené služby a servisní činnosti ve Skupině ČEZ jsme se rozhodli konsolido­
vat do třech nových společností. Budou v nich sloučeny obdobné typy služeb, které jsou
nyní zajišťovány různými divizemi nebo dceřinými společnostmi. Přínosy očekáváme
nejen v oblasti úspor nákladů. Užší propojení obdobných činností, menší počty společ­
ností a rozhraní se jistě odrazí i v efektivnější spolupráci v rámci celé Skupiny,“ vysvětluje
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Pracovní skupinu Korporátní služby bude řídit Hana Krbcová, která je v současnosti ředi­
telkou divize personalistika. Lídrem skupiny Síťové služby se stal Martin Koch, současný
generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby. Výběrové řízení na lídra třetí skupi­
ny Obsluha zákazníků stále probíhá, jeho ukončení se plánuje v průběhu roku 2012. 
Kolín, Německo
UrbanTec – kongres a výstava
zaměřená na technologie usnad­
ňující udržitelný rozvoj měst
www.urbantec.com
13–16. 11. 2012
Hannover, Německo
BioEnergy Decentral – veletrh
specializovaný na decentralizo­
vanou výrobu energie
www.bioenergy-decentral.com
20–24. 11. 2012
Praha – PVA Letňany
Aqua-Therm Praha – 19. mezi­
národní odborný veletrh vytápění,
ventilace, klimatizační, měřicí,
regulační, sanitární a ekologické
techniky
www.aqua-therm.cz
6
kdy? kde? co?
čezinfo
NAPSALI O NÁS
Projekt AMM společnosti ČEZ
 ČEZ – Temelín dokončil nejkratší odstávku
Skupina ČEZ se v souladu se svou strategickou
vizí Futur/e/motion rozhodla aktivně prověřit koncept chytrých
měřidel (Smart Meters).
ve své historii
Včera ve 21.20 začal druhý blok po 47 dnech opět vyrábět
elektřinu. Oproti původnímu harmonogramu byla odstávka
ukončena o 4 dny dříve. Aktuálně je výkon reaktoru 80 %
a probíhají energetické testy. Plného výkonu druhý blok
dosáhne o víkendu. Od začátku roku oba bloky elektrárny
Temelín vyrobily 7,5 mld. kWh.
„Máme za sebou nejkratší odstávku v historii. Udělali
jsme tak první krok pro splnění ročního výrobního plánu,
kdy chceme poprvé vyrobit 15 mld. kWh elektřiny, což
představuje přibližně pětinu české spotřeby,“ uvedl Miloš
Štěpanovský, ředitel JE Temelín.
kurzy.cz, 28. 6. 2012
 ČEZ bude spolupracovat se Škodou Auto
na vývoji elektromobilů
ČEZ bude jeden rok testovat elektromobil Škoda Octavia. Má
přispět k tomu, aby elektromobily měly delší dojezd a aby
se snížila jejich pořizovací cena. Zároveň bude pracovat na
společném obchodním modelu – například na tarifech na
dobíjecí energii.
Energetická skupina ČEZ začne spolupracovat s automo­
bilkou Škoda Auto na vývoji elektromobilů. Novináře o tom
informovali zástupci firem. ČEZ bude po dobu jednoho
roku testovat dva elektromobily Škoda Octavia Green E Line
a v Mladé Boleslavi postaví rychlodobíjecí stanice. Oba vozy
ČEZ převzal.
„Testování dvou elektrických Octavií je první krok k navázání
daleko mohutnější spolupráce mezi námi a automobilkou.
Je to příležitost, jak posunout vývoj elektromobility v Česku
o několik kroků vpřed,“ uvedl manažer útvaru čisté technolo­
gie společnosti ČEZ Tomáš Chmelík.
V první fázi se spolupráce zaměří na detailní sledování
jízdních vlastností elektromobilů, auta bude ČEZ používat na
kratší služební cesty a testovací jízdy v městském provozu.
Zkušební provoz má poskytnout poznatky o vhodnosti
elektrického pohonu pro každodenní praktické použití.
HN, 11. 7. 2012
Evropská unie plánuje, že v roce 2020 bude 80 procent odbě­
ratelů domácností disponovat chytrými měřidly. Díky nim by se
spotřebitelé mohli stát aktivními účastníky na trhu s elektřinou.
Předpokladem zahájení instalace je vypracování tech­nic­ko‑eko­
no­mické studie všech dlouhodobých nákladů a přínosů pro
trh a jednotlivého zákazníka a doporučení způsobu zavedení
chytrých elektroměrů, který bude pro danou zemi optimální.
Toto vyhodnocení má být hotové do 3. září 2012, pilotní projekt
Skupiny ČEZ je jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do této
studie. 
ČEZ Zákaznické služby
získaly další ocenění
Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ vybojovala na světové soutěži
kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the
Contact Center Industry) v Londýně 3. místo. Jde tak o další
ocenění všech způsobů, kterými Skupina ČEZ komunikuje
se svými klienty. Zahrnuje zejména call centrum v lokalitách
Plzeň a Zábřeh na Moravě, zákaznická centra a internetovou
obsluhu.
„Uspěli jsme v regionu Evropa, Střední východ a Afrika, a to hned
ve třech kategoriích: Nejlepší v zákaznickém servisu, Nejlepší
velké kontaktní centrum a Nejlepší trenér kontaktního centra,“
pochvaluje si Igor Šmucr, generální ředitel společnosti ČEZ Zá­
kaznické služby, která zajišťuje obsluhu zákazníků Skupiny ČEZ
v České republice, na Slovensku a v Polsku.
Kontaktní centra Skupiny ČEZ posbírala v uplynulých letech řadu
cen. Mezi nejcennější patří předloňské třetí místo ve světové sou­
těži kontaktních center v Las Vegas, loňské vítězství Igora Šmucra
v kategorii Industry Champion či vítězství v evropské soutěži Euro­
pean Contact Center Award.
2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry je
­jedna z největších světových soutěží pro kontaktní centra, která
umožňuje porovnání kvalit jednotlivých center na regionální úrovni,
ale i celosvětově. „Po předchozích úspěších jsme si chtěli ověřit,
zda patříme v obsluze zákazníků stále mezi světovou špičku,“
­vysvětluje Igor Šmucr.
ČEZ nabízí zákazníkům řadu možností komunikace od široké sítě
kamenných poboček pro osobní kontakt, nonstop infolinky přes
možnost posílat podněty či požadavky e-mailem či poštou až po
spravování služeb prostřednictvím Virtuální obchodní kanceláře.
­Zákazníci s významným odběrem mají k dispozici svého obchod­
ního zástupce. 
svět ČEZ
čezinfo
7
NAPSALI
O NÁS
V inteligentním měření
spotřeby
elektřiny patří ČR k lídrům
Do skupiny západoevropských států, které získávají reálné zkušenosti z testování inteligentních elektroměrů, se zařadila
také Česká republika. Ve středoevropském regionu patří Česko dokonce mezi lídry ve zkoušení těchto moderních
přístrojů. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti ČEZ, největšího poskytovatele chytrých elektroměrů v České republice,
prezentovaných na mezinárodní konferenci Smart Utilities Central and Eastern Europe 2012.
Testování a zavádění systémů inteligentního
měření patří v současnosti mezi priority
většiny velkých energetických společností.
Detailní sledování spotřeby elektřiny, které
dlouhodobě testuje například Německo,
Velká Británie, USA nebo Japonsko, po­
stupně zkouší také Česká republika. Jenom
za společnost ČEZ je v testovacím provozu
více než 30 tisíc inteligentních elektromě­
rů – to je z pohledu počtu přístrojů nejvíce
v České republice. Svým rozsahem je pilot­
ní projekt testování inteligentního měření
společnosti ČEZ také jeden z největších ve
středoevropském regionu.
„Vycházíme vstříc evropské legislativě,
která chce do roku 2020 zvýšit bezpeč­
nost, konkurenceschopnost a udržitelnost
dodávek elektrické energie. Testování chyt­
rých elektroměrů je pouze jedna část této
energetické politiky Evropské unie, na niž
se aktivně zaměřujeme. V budoucnu však
počítáme s tím, že chytré elektroměry bu­
dou především součástí chytrých sítí, které
jsou předpokladem k rozvoji distribuce
energie z dalších zdrojů, jako jsou napří­
klad obnovitelné zdroje nebo kogenerační
jednotky. Česká republika má už dnes
náskok díky systému hromadného dálkové­
ho ovládání (HDO) pro řízení elektrických
spotřebičů pro vytápění a ohřev vody,“
říká Pavel Cyrani, ředitel divize strategie
ČEZ, který prezentoval vize ČEZ v oblasti
chytrých technologií na prestižní meziná­
rodní konferenci Smart Utilities Central and
Eastern Europe. Partnerem akce, která se
v polovině května 2012 konala v Praze, byla
také Skupina ČEZ.
V průběhu druhé poloviny roku 2011
společnost ČEZ zprovoznila přes 30 tisíc
inteligentních elektroměrů v domácnostech
na Jeřmanicku, v Pardubicích a ve Vrchlabí.
Veškeré údaje o naměřené spotřebě může
zákazník sledovat na webovém portálu, kde
se data zobrazují na hodinových, denních či
měsíčních grafech.
Vybraným zákazníkům ČEZ nabídl speciální
tarif s cílem ověřit, zda odběratelé dokážou
měnit odběrové chování v závislosti na
měnící se ceně elektřiny v průběhu dne (vy­
soký a nízký tarif). V případě, že spotřebitel
přesune některé náročnější energetické
aktivity (praní, žehlení) do pásma zvýhod­
něného tarifu, může se zákazníkovi účet za
elektřinu snížit. Jestliže spotřebitel této mož­
nosti nevyužije, zaplatí za spotřebovanou
elektřinu podle svého současného tarifu.
„Nabídkou speciálního tarifu jsme chtěli
zjistit, jak budou domácnosti, které dnes
využívají jednotarifní sazby, ochotné změnit
své odběrové chování kvůli dvoutarif­
ním cenám. Stálá cena v průběhu dne
zákazníka nijak nenutí zásadně měnit své
spotřebitelské návyky. Tento trend se však
u mnoha zákazníků nezměnil ani při po­
skytnutí našeho tarifu – většina z nich stále
provádí energeticky náročnější aktivity,
například praní či žehlení, v dobách tak­
zvané špičky, a to i v případě, že mají díky
chytrým elektroměrům a portálu možnost
přesně sledovat průběh spotřeby. Jenom
velmi malé množství domácností na náš
tarif zareagovalo a dokázalo snížit účet
za spotřebovanou elektřinu,“ vysvětluje
­Ondřej Mamula, business manažer pro­
jektu AMM (inteligentních elektroměrů)
společnosti ČEZ. 
8
rozhovor
čezinfo
Akcionáři i lidé z města
jsou s teplárnou spokojeni
Mladou Boleslav si automaticky spojujeme s firmou Škoda Auto – jednou z největších firem v České republice. Přímo v jejím
areálu funguje teplárna, která pro automobilku zajišťuje nejen teplo, ale veškeré potřebné energie. O důležité roli společnosti
Ško-energo pro automobilku, ale i pro město samotné jsme si povídali s Miroslavem Žďánským, jednatelem společnosti
odpovědným za ekonomiku a obchod.
Ško-energo se skrývá uvnitř výrob­ního
areálu mladoboleslavské Škody Auto.
Co všechno zde pro Škodu
děláte?
Zajišťujeme pro ni veškeré energie: Elektři­
nu a teplo, plyn, stlačený vzduch, dodávky
pitné vody a výrobu průmyslové, deminera­
lizované a chladicí vody, čištění zaolejova­
ných vod a vod z lakovky a péči o rozvody
všech energií. Část těchto služeb pak zajiš­
ťujeme i v závodě Škoda ve Vrchlabí, kde
od července letošního roku převezmeme
plné spektrum služeb, jaké máme v Mladé
Boleslavi.
Stejně tak budeme od července
poskytovat tyto služby také v Kvasinách –
dalším důležitém výrobním závodě Škody
Auto.
Odkdy teplárna v Mladé Boleslavi
funguje?
Původní teplárna a rozvoj centrálního
vytápění teplem se datuje do šedesátých
let, kdy se v Mladé Boleslavi začala vyrábět
Škoda 1000 MB a kdy začala výstavba
panelových domů. V roce 1991 odkoupil
Volkswagen první akcie Škoda Auto a v ro­
ce 1995 došlo k osamostatnění závodní
rozhovor
čezinfo
energetiky, a tedy ke vzniku společnosti
Ško-energo. Automobilka se tak mohla plně
soustředit na výrobu automobilů a my jsme
její specializovaný dodavatel.
Elektřinu a teplo vyrábíme v nové teplárně,
která byla uvedena do provozu v roce 2000.
Při výstavbě byly využity nejmodernější
technologie. Základem teplárny jsou fluid­
ní kotle – myslím, že i dnes patří k tomu
nejmodernějšímu v České republice. Mají
široké možnosti, co se týče paliva. I proto
jsme mohli v roce 2003 zahájit postupný
přechod z černého na hnědé uhlí a dnes již
odebíráme veškeré uhlí ze Severočeských
dolů Bílina. Rozsáhlá horkovodní síť v zá­
vodě Škoda Auto a městě Mladá Boleslav
umožňuje dosahovat vysokého stupně
kogenerace. Výstavba nové teplárny byla
projektem AIJ v rámci Kjótského protokolu
s úsporou 276 tisíc tun CO2 ročně. Emise
CO2 jsou tak v naší teplárně v přepočtu
k vyrobené energii o 30 procent nižší než
v klasické elektrárně.
Elektřinu také sami vyrábíte, to ale
potřebám automobilky nejspíš nestačí,
nebo ano?
Naše výroba pokrývá 80 procent potřeby
elektřiny závodu v Mladé Boleslavi. Zbytek
dokupujeme stejně jako elektřinu pro závo­
dy v Kvasinách a Vrchlabí, a to zejména od
Skupiny ČEZ. Elektřinu přebíráme na úrovni
110 kV a ve vlastní rozvodně transformuje­
me na 22 kV a rozvádíme po areálu.
Oznámili jste, že do roku 2015 snížíte
emise CO2 o jednu čtvrtinu. Jsou
k naplnění tohoto cíle třeba velké
investice? Jak toho dosáhnete?
Celých 25 procent plánovaných úspor
emisí CO2 chceme dosáhnout především
spoluspalováním biomasy. V roce 2005
jsme nákladem 33 milionů korun vybudovali
zařízení na pneumatické dávkování biomasy
do kotle a její podíl postupně navyšujeme.
Současné zařízení má kapacitu 40 tisíc tun
biomasy ročně. V letošním roce vybudu­
jeme další mechanickou linku na dopravu
biomasy do kotle za přibližně 50 milionů
korun. Kapacita spoluspalování biomasy
by se tak měla navýšit na dvojnásobek, tj.
80 tisíc tun ročně. Zajištění tohoto množství
plánujeme postupně do roku 2015. Kromě
biomasy umožní nové zařízení na dávkování
dopravit do kotle i tuhá alternativní paliva
z komunálního odpadu. Máme uzavřenou
smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku
20 tisíc tun tuhých alternativních paliv se
společností Compaq, která bude budovat
v Mladé Boleslavi novou třídicí linku komu­
nálního odpadu s podporou dotací z EU.
Kromě spoluspalování biomasy připravu­
9
ŠKO-ENERGO
Firma Ško-energo vznikla v roce 193,
kdy se vyčlenila z automobilky Škoda,
která je jejím hlavním akcionářem.
Kromě automobilky je akcionářem také
VW Kraftwerk a dále ještě dvě elektrá­
renské společnosti: E.ON a ČEZ.
Vedle společnosti Ško-energo je ještě
firma Ško-energo fin, která zainvestova­
la výstavbu nové teplárny v roce 2001
a tu pronajímá své sesterské společ­
nosti – ta má stejné akcionáře.
Dnes firma zaměstnává 230 lidí, od
července, kdy přebere kompletní péči
o energie také ve Vrchlabí a Kvasinách,
to bude zhruba 300 zaměstnanců.
Obrat společnosti se pohybuje kolem tří
miliard korun.
www.sko-energo.cz
jeme další opatření, která zvyšují účinnost
výroby a snižují ztráty při rozvodu energie
a snižují tak emise nepřímo. Jedná se
o rekonstrukci výtopny Vrchlabí, v jejímž
rámci budou parovodní rozvody nahrazeny
horkovodními a horkovodní kotle doplněny
o malé kogenerační jednotky. V Mladé
Boleslavi budou dále rozšířeny horkovodní
sítě. V rámci revize turbín se jejich účinnost
zvýší o jedno procento. Na všechna tato
opatření včetně dávkování biomasy uplatňu­
jeme bezplatný převod povolenek v rámci
derogace.
A jak je to s ostatními emisemi?
Technologie použité při výstavbě teplárny
v roce 2000 zaručují velmi nízkou úroveň
všech sledovaných emisí. S drobnými úpra­
vami zařízení bychom neměli mít problémy
ani po roce 2015, kdy vstoupí v platnost no­
vé požadavky EU na úroveň průmyslových
emisí.
Pro Mladou Boleslav ale hrajete ještě
jednu důležitou roli – dodáváte teplo pro
většinu města. Kolik zde máte zákazníků?
Teplo nedodáváme domácnostem přímo,
ale prostřednictvím distribuční firmy Cen­
trotherm, která patří městu. Má zhruba
12 tisíc odběratelů z řad domácností, což
představuje více než 70 procent všech do­
mácností ve městě. Kromě toho dodáváme
teplo i pro řadu firem a pro celé průmyslové
parky v okolí Mladé Boleslavi. Horkovodní
síť pokrývá prakticky celé území města
Mladá Boleslav. Díky připojování nových
objektů se nám daří držet konstantní od­
běry tepla, i když většina domů v Mladé
Boleslavi snižuje zateplováním objektů
své odběry. Pomáhá nám k tomu i cenová
politika. Snažíme se držet cenu tak nízko,
aby naše teplo vycházelo ekonomičtěji než
konkurenční řešení. Konečná cena pro
domácnosti včetně DPH je nyní těsně pod
hranicí 500 korun za GJ.
Jak vás vnímají obyvatelé města?
To nás také zajímalo, a proto jsme si loni už
potřetí nechali zpracovat průzkum a díky
němu víme, že velmi dobře. Téměř 100 pro­
cent lidí je s námi spokojených a zhruba
86 procent by jich naše služby a dodávky
tepla doporučilo svým známým. Lidé nás
znají nejen jako dodavatele tepla, ale také
jako firmu, která ve městě podporuje nejrůz­
nější aktivity. Na středních školách jsme
vybudovali už čtyři ekologické učebny,
podporujeme mládežnické sportovní kluby,
protidrogovou nadaci, fotbal, hokej, bas­
ketbal a florbal a řadu dalších aktivit. Lidé
v regionu nás vnímají i jako podporovatele
kultury.
Kde čerpáte inspiraci pro další rozvoj
služeb?
Našimi důležitými partnery jsou naši akci­
onáři. Vedle Škody Auto jsou jimi společ­
nosti ČEZ a E.ON a firma VW Kraftwerk,
která dělá totéž co my pro německý
Volkswagen. Právě ta nám velmi pomáhala
s modernizací teplárny a mohli jsme stavět
na jejích zkušenostech.
Děkujeme za rozhovor. 
10
svět ČEZ
čezinfo
Ceny energií rostou
a elektrárny stárnou
Co se děje na trhu s elektřinou v České republice a jak jej ovlivňuje vývoj v Evropě a ve světě? Jak je to s obnovitelnými
zdroji a jejich připojováním do sítě a jaký dopad nejen na cenu elektřiny má cena povolenek CO2? To jsou jen některé
z informací, které účastníkům odborných energetických seminářů přednesli vedoucí manažeři firem ze Skupiny
ČEZ. Semináře pořádané společností ČEZ Prodej pro zástupce firemních zákazníků se tradičně konaly na dvou
místech – v Praze a Ostravě – a na obou místech byla kapacita sálů zcela využita.. Celkem tak prezentace vidělo zhruba
kolem 500 lidí.
Cena povolenek se v polovině roku 2012
oproti dubnovým maximům propadla
o více než 40 procent, klesaly ceny uhlí
i plynu a elektřiny. To vše kvůli dluhové krizi
v eurozóně, která snižuje výhledy na ekono­
mický růst a zvyšuje nejistotu na trhu. Nejen
slovně, ale i grafy to na setkání se zástupci
největších zákazníků společnosti ČEZ Pro­
dej doložil Michal Křepelka, senior útvaru
Strategie firmy ČEZ.
Velký vliv na trh měla i odstávka 52 z cel­
kových 54 jaderných reaktorů v Japonsku,
která začala po ničivé vlně tsunami v břez­
nu 2011, kdy byla poničena elektrárna ve
Elektrárna Dětmarovice
Fukušimě. Většina tamní veřejnosti se vůči
jaderné energetice staví odmítavě i přes růst
cen elektřiny a nutnost omezovat její spotře­
bu. Japonsko musí nahradit téměř třetinu
chybějící elektřiny a využívá k tomu výrobu
z fosilních paliv, především plynu. Doda­
tečná poptávka z ostrovní země odebrala
plyn dostupný na trhu a vyrovnala světovou
bilanci. Cenu plynu ale tlačí nahoru také
rostoucí cena ropy.
Ani přes růst ceny ropy poptávka po
této komoditě příliš neklesá. Vyšší cenu
podporuje i nejistota ohledně politické
situace v Íránu. Do konce roku 2012 musí
evropská komise rozhodnout o počtu
emisních povolenek, což zásadně ovlivní
jejich cenu. Ta se samozřejmě promítá
i do cen energií.
Situace na českém trhu
„Konkurence je i na českém trhu čím dál
tvrdší, což se v roce 2011 projevilo rekord­
ním počtem změn dodavatele,“ zahájil
svou část prezentace Martin Ludvík, ředitel
podpory prodeje pro segment business
společnosti ČEZ Prodej. Celkem se dodava­
tel elektřiny změnil na téměř 450 tisících od­
běrných míst, o rok dříve to bylo ­necelých
svět ČEZ
čezinfo
11
Elektrárna Lipno
250 tisíc míst, v roce 2009 méně než sto
tisíc. Česká republika potvrzuje trend i z ji­
ných vyspělých trhů, kde dominantnímu
dodavateli podíl zvolna klesá.
Situace na trhu s plynem je obdobná –
v roce 2011 došlo ke změnám dodavatele
u více než 361 tisíc odběrných míst, o rok
dříve to přitom bylo necelých 85 tisíc. Na
trhu plynu se společnosti ČEZ Prodej
naopak mimořádně daří a získává nové zá­
kazníky. „S narůstajícím počtem zákazníků
nám rychle roste i objem dodávky, který
v roce 2012 dosáhne hranice šesti TWh,
což představuje podíl více než 6,5 procen­
ta,“ upřesňuje Martin Ludvík. Celkem ČEZ
získal více než 230 tisíc smluv na dodávku
plynu, v samotném roce 2011 to bylo téměř
175 tisíc nových smluv.
Elektrárny stárnou
Stáří elektráren v regionu střední Evropy
neustále roste kvůli slabé výstavbě nových
zdrojů. Většina elektráren tak už je starších
než 25 let. Během následujícího desetiletí
bude třeba nahradit či obnovit zhruba třeti­
nu konvenčních elektráren v zájmu zacho­
vání stability systému. Ekonomická situace
však nezaručuje návratnost takových inves­
tic, proto obnova zatím nebyla v potřebné
míře zahájena.
Aby se investice do nových zdrojů vyplatily,
musí na energetickém trhu vzniknout stabil­
ní a transparentní tržní prostředí. Napomoci
by tomu měly následující kroky:
 zavedení funkčního tržního mechanismu
na redukci emisí CO2
 účinná a rozumná podpora obnovitel­
ných zdrojů energie
 regulace přeshraničních toků způsobe­
ných výrobou elektřiny z obnovitelných
zdrojů
 integrace trhů pro zvýšení konkurence
a efektivity
 vytvoření stabilního a predikovatelného
tržního prostředí
Při současných cenách bohužel povolenky
CO2 neplní svou zamýšlenou roli tahouna
změn energetického portfolia. Jejich nízká
cena totiž nemotivuje k úspoře energií
a emisí. Kvůli nízké ceně povolenek tak
mají na trhu nejlepší pozici zastaralé zdroje,
kterým nízkoemisní elektrárny nemohou
konkurovat. Stejně tak jsou kvůli vysokým
investičním nárokům diskvalifikovány i elek­
trárny produkující elektřinu z obnovitelných
zdrojů.
Pokud by se cena povolenek zvedla z dese­
ti na 30 eur za tunu, podnítilo by to investice
do nových, nízkoemisních zdrojů a také
elektrárny pracující s obnovitelnými zdroji
by začaly být konkurenceschopné i bez
masivních dotací. Současně by se nastarto­
vala potřebná obnova zastaralých výrobních
zdrojů, které by už nebyly ekonomicky
udržitelné.
Regulace přináší rizika
Nejednotná a netržní regulace obnovitel­
ných zdrojů ohrožuje liberalizaci, vytváří
neefektivitu a rizika pro bezpečné zajištění
dodávek elektřiny. Různá forma regulace
a podpory výstavby a provozu elektráren
založených na obnovitelných zdrojích
znehodnocuje tržní signály a znemožňuje
dlouhodobé plánování výstavby nových
zdrojů. Podpora mnohdy zaostává za
tržními trendy, což vytváří extrémně příz­
nivé podmínky pro neefektivní investice.
Výstavba nových zdrojů v odlehlých
lokalitách s sebou nese potřebu velkých
investic do výstavby nové infrastruktury
a veškeré náklady jsou poté přenášeny na
koncové spotřebitele.
Překotný rozvoj obnovitelných zdrojů
energie bez souběžného budování sítí
ohrožuje stabilitu celého systému. Velká
část z podporovaných zdrojů – fotovol­
taické a větrné elektrárny – jsou navíc
hůře předvídatelné a velmi těžko řiditelné.
12
svět ČEZ
čezinfo
kapacitu. Ta by měla udržet nezbytné kon­
venční zdroje, které by jinak byly v cenové
konkurenci ztrátové. Bez nich ­ovšem není
možné zajistit plynulost a stabilitu dodávek
elektřiny. V řadě evropských zemí – Vel­
ké Británii, Francii, Španělsku, Německu
i Itálii – už kapacitní mechanismy zvažují,
případně zavádějí do praxe.
Snížení volatility cen energií by měl při­
nést jednotný evropský trh s elektřinou
plánovaný na rok 2015. Kromě toho by
bylo přínosné sjednotit i principy podpory
výroby energií z obnovitelných zdrojů
a posílit a udržet dlouhodobou kredibilitu
trhu s CO2.
Elektrárna Štěchovice
Na spotovém trhu tyto zdroje způsobují
velké výkyvy v cenách.
Velké výrobny elektřiny z obnovitelných
zdrojů navíc vznikly v lokalitách, kde je
malá poptávka po elektřině, která se
tak musí přenášet daleko. To opět klade
vysoké nároky na přenosovou síť, které
jsou ale nárazové. Na rozdíl od vybudování
a zprovoznění nové větrné či fotovoltaické
elektrárny je výstavba nových přenosových
linek mimořádně náročná a celý proces trvá
zhruba osm až deset let.
Jedním z řešení potíží s nestabilní výrobou
elektřiny z obnovitelných zdrojů je platba za
Výjimečná pozice ČR
na trhu FVE
Na konci roku 2011 bylo v České republice
7 713 fotovoltaických elektráren (FVE), které
vyrobily 980 GWh elektřiny. Oproti roku
2010 už nebyl nárůst jejich počtu a výkonu
zdaleka tak razantní, jako mezi lety 2009
a 2010, kdy se jejich výkon více než zečtyř­
násobil a fotovoltaika předstihla všechny
ostatní zdroje tzv. čisté elektřiny. „Česká re­
publika se předloňským razantním skokem
dostala na šesté místo největších světových
výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Pokud se instalovaný výkon fotovoltaických
elektráren přepočte na jednoho obyvatele,
tak byla Česká republika v roce 2010 do­
konce druhá – hned za Německem,“ doložil
na tabulkách a grafech Radim Černý,
vedoucí odboru business strategie společ­
nosti ČEZ Distri­buce.
Společnost ČEZ Distribuce prováděla
řadu měření, aby zjistila, jaké dopady na
síť má zapojení výroben z obnovitelných
zdrojů. Mezi březnem a červencem 2011
proběhlo zhruba sto dlouhodobých mě­
ření v sítích nízkého i vysokého napětí,
která zjistila výrazný vliv fotovoltaických
elektráren na hodnotu napětí. Parame­
try kvality nebyly dodrženy ve více než
30 procentech měření v sítích nízkého
a v 11 procentech v sítích vysokého na­
pětí. Nejčastěji docházelo k překročením
povolených hodnot tzv. flickru (rychlé,
viditelné změny jasu svítidel vyvolané kolí­
sáním napětí, které způsobují rychlé změ­
ny zatížení sítě). Měření tak dokazují, že
je třeba připojení každého nového zdroje
individuálně posoudit i z hlediska vlivu na
kvalitu dodávky elektřiny.
Na základě měření začala ČEZ Distribuce
v prosinci 2011 s povolováním připojování
nových fotovoltaických a větrných elektrá­
ren. Pouze v některých regionech, kde hrozí
nadlimitní přetoky do přenosové soustavy
nebo je tam nedostatek distribuční kapaci­
ty, připojování nepovoluje. 
svět ČEZ
čezinfo
13
Nový iPad s HN
pro nové odběratele plynu
Nový iPad s předplatným Hospodářských novin pro iPad od partnera soutěže iStyle čeká na pět výherců. Stačí, aby firma
během konání soutěže, tedy do 22. srpna 2012, uzavřela novou alespoň roční smlouvu se společností ČEZ Prodej na
dodávku plynu a následně se registrovala na soutěžní stránce na webu www.cez.cz/business. Pět vylosovaných získá
uvedenou výhru, všichni ostatní pak poukaz na 35procentní slevu na předplatné libovolného tištěného titulu vydavatelství
Economia, které je také partnerem soutěže. Detaily o soutěži jsou k dispozici na internetových stránkách pro firemní
zákazníky www.cez.cz/business.
Jiří Šmíd (vpravo) a Bohumil Mazač, exekutivní ředitel pro business
ČEZ Prodej
Lukáš Resl (vlevo) a Miroslav Nejedlý, specialista Marketingové podpory
ČEZ Prodej
Výherci minulé soutěže odjeli na olympiádu
V rámci podobné předchozí soutěže se čtyři vylosovaní zákazníci
vydali na letní olympijské hry v Londýně. Ti v rámci výhry získali
leteckou dopravu, ubytování na tři noci, vstup na pět sportovních
klání, veškeré transfery v Londýně a slavnostní večeři v den příjez­
du. Do Londýna odjel Pavel Nezval, Radomír Trnavský, Jiří Šmíd
a Lukáš Resl. Poslední dva jmenovaní se s námi o své pocity z vý­
hry podělili před odjezdem a prozradili nám, na které disciplíny se
již nejvíce těší či zda mají v plánu i jiné než jen sportovní zážitky.
Pro Jiřího Šmída byla výhra dárkem k významnému životnímu
jubileu a radost z ní měl jakožto aktivní sportovec velkou. „Výhra
mě opravdu nadchla. Sám jsem aktivní sportovec a mít příležitost
zúčastnit se vrcholu všech sportovních událostí, to je výhra, která
vám udělá radost, snad i kdybyste nechtěl,“ usmívá se Jiří Šmíd
a zároveň dodává, na co se nejvíce těší: „Dříve jsem hrál závodně
basketbal, takže to je sport, na který se momentálně velmi těším,
pak klasicky atletika, a pokud budeme mít na programu také tenis,
tím lépe. Vychutnat si atmosféru Wimbledonu by byl naprosto úžas­
ný zážitek,“ dodává s velkým nadšením Jiří Šmíd. Zároveň nám
prozradil, že fandit bude také české stolní tenistce Daně Hadačové,
která je jejich rodinnou známou.
Lukáš Resl se rozhodl věnovat zájezd svému otci. Jak sám říká,
v Londýně byl již několikrát, a jeho otec je navíc velkým sportov­
ním fanouškem. „Tatínek se moc těší. Nejenže bude mít možnost
podívat se na sportovní klání té nejvyšší vrcholové úrovně, ale
podívá se navíc i do Londýna, kam se mu zatím nepoštěstilo se
dostat. To jsou dva hlavní důvody, proč pro něj bude cesta jedineč­
ným zážitkem. Kromě atmosféry, kterou olympiáda přináší, se tak
těší i na prohlídku města a další program, jenž je v rámci zájezdu
připraven,“ říká ke své výhře Lukáš Resl.
A jak se naši výherci o soutěži dozvěděli? Tentokrát zde došlo
ke shodě a oba byli o možnosti zúčastnit se informováni svými
obchodními zástupci. Díky nim tak získali příležitost zúčastnit
se jedné z nejatraktivnějších sportovních událostí. „Samozřejmě
jsem neváhal ani minutu, na to byla výhra v soutěži až příliš láka­
vá,“ říká ke své účasti v soutěži Jiří Šmíd. „Sportovní otázku jsem
věděl okamžitě, druhou otázku jsem se snažil vydedukovat, a po­
dle všeho to byla úspěšná úvaha, což mě samozřejmě potěšilo,“
dodává.
„Podepisovali jsme novou smlouvu a obchodní zástupkyně mě
upozornila, že bych se zároveň mohl zúčastnit soutěže o zájezd do
Londýna,“ popisuje svou cestu k výhře Lukáš Resl. „Nejsem sice
sportovní typ, ale možnost vyhrát byla lákavá, a tak jsem se pokusil
dohledat alespoň co nejpřesnější odpovědi. A byl jsem moc rád,
že to vyšlo, protože tatínek má z výhry opravdu radost,“ dodává
s úsměvem Lukáš Resl. 
14
nové technologie
čezinfo
Získá si Brammo
Empulse zájem
motorkářů?
FlyNano:
Loď, která létá
Zacvičte si
a vyrábějte elektřinu
Až 60 tisíc kusů elektromotorek může
ročně vyrobit americká společnost
Brammo. Pomoci jí k tomu má také
model Brammo Empulse, výkonná
silniční motorka schopná zrychlit
z 0 na 100 km/hod. během pěti vteřin.
Letos v červnu se poprvé vzneslo
zařízení FlyNano – miniaturní létající
loď poháněná elektřinou. Vyvíjí ji finský
tým a jde o jednomístné letadélko,
které vzlétá a přistává na vodní hladině.
V zemi tisíců jezer není problém najít
klidnou hladinu vhodnou jako startovací
a přistávací dráha. Zájemce si ale stroj
jistě najde i jinde.
Udržet se fit dnes pro většinu lidí
znamená cvičit. Kvůli tomu není třeba
chodit do fitcenter, ve světě rostou
jako houby po dešti venkovní fitcentra
a už i v České republice se objevily
první vlaštovky.
Motocykl přitahuje pozornost už svým
vzhledem a pak překvapí zejména zvu­
kem, protože chybí tradiční burácení
benzínového motoru, které nahrazuje
bzukot elektrického rotoru. Ten je nepříliš
zvykle v případě elektřinou hnaných vozi­
del podpořen ještě šestistupňovou převo­
dovkou umožňující motocyklu efektivně
jezdit rychlostí až 160 km/hod a také
vodním chlazením zajišťujícím optimální
běh. Výkon motoru činí 54 koní (40 kW)
a baterie zajistí dojezd 90 až 150 kilome­
trů, což závisí na způsobu jízdy. Řidič si
přitom předem zvolí, zda dává přednost
ekonomické jízdě, či zda chce jet dyna­
micky, tedy i méně úsporně.
Dobití baterie trvá zhruba osm hodin,
s rychlodobíječkou méně než polovinu
této doby. V létě se začíná prodávat
výkonnější a luxusnější verze ­Empulse R
s plně nastavitelným odpružením a kar­
bonovými komponenty za zhruba 19 tisíc
amerických dolarů (tedy za zhruba
380 tisíc korun), jednodušší verze by mě­
la být k dispozici od začátku roku 2013
a měla by být o dva tisíce dolarů levnější.
Za méně než polovinu – osm tisíc do­
larů – lze koupit slabší model B
­ rammo
Enertia s maximální rychlostí blížící se ke
100 km/hod. a dojezdem až kolem 60 ki­
lometrů na jedno nabití.
www.brammo.com 
FlyNano se dostane až do výšky tří kilome­
trů a může letět rychlostí 140 km/hod do
vzdálenosti až 70 km. To vše při hmotnosti
pod 70 kg.
Prvních 35 letadélek chce firma dodat
zákazníkům v roce 2013 – všechny už jsou
dopředu prodané. A to i přes cenu ve výši
32 tisíc eur, tedy kolem 800 tisíc korun.
www.flynano.com 
Jednoho z předních světových výrobců
venkovního fitness vybavení s příznač­
ným názvem The Great Outdoor Gym
Company (volně přeloženo Báječná
venkovní tělocvična) napadlo, že energii
vznikající při cvičení by šlo zužitkovat.
Postavil tak hřiště, kde si cvičící svou
aktivitou zajistí osvětlení. A kromě toho
uvidí, kolik energie zrovna vyrábějí.
Nejen že si tak protáhnou tělo, ale
současně na vlastní námaze uvidí, jak
náročné je vyrobit energii potřebnou
pro rozsvícení žárovek. Venkovní fitness
pod názvem Green Energy Gym Tech­
nology už slouží v anglickém městě
Hull. Kromě několika cvičebních strojů,
kde si každý může procvičit všechny
důležité partie těla, nabízí také váhu
a metr a samozřejmě přehledné a sro­
zumitelné pokyny, jak jednotlivé stroje
používat. Zatímco běžný, komplexně
vybavený venkovní fitness přijde zhruba
na 1,5 milionu korun, verze s výrobou
a ukládáním elektřiny pro osvětlení
celého prostoru vyjde zhruba o třetinu
dráž. Nicméně nic nebrání ani připojení
zařízení do distribuční sítě. A mimo­
chodem – během prvních dvou týdnů
provozu vyrobilo hřiště ve městě Hull
tolik elektřiny, že by to stačilo pro jeho
osvětlení na celý rok. Fitness hřiště tak
má potenciál zajistit zdarma osvětlení
pro výrazně větší oblast, může také do­
bíjet třeba mobilní telefony.
www.tgogc.com 
nové technologie
čezinfo
15
TriHyBus: Autobus, kterému jde z výfuku vodní pára
Autobus, z jehož výfuku vychází pouze
vodní pára – to je TriHyBus, kterým
mohou jezdit cestující na běžné lince
v okolí Neratovic. Právě tam totiž prototyp
bezemisního autobusu testuje Ústav
jaderného výzkumu Řež (ÚJV). Samotný
název odkazuje na tři různé zdroje
energie sloužící k pohonu TriHyBusu:
primárním zdrojem elektřiny je vodíkový
palivový článek, který doplňují Li-ion
akumulátory a ultrakapacitory. Tento
unikátní systém zajišťuje efektivnější
využití primární energie obsažené ve
vodíku, včetně rekuperace během
brzdění.
Na projektu se vedle ÚJV podílí několik čes­
kých a jedna německá firma. „K myšlence
uvést na české silnice vodíkový autobus
nás přivedla snaha ukázat, že vodíkové
technologie fungují již dnes. Nakonec jsme
se dostali k návrhu trojitě hybridního auto­
busu, jehož výhodou je nižší spotřeba paliva
v městském provozu. Jedná se o jediný po­
dobný projekt v nových členských zemích
EU,“ vysvětluje vedoucí projektu Luděk
Janík z ÚJV.
Projekt získal řadu ocenění – mimo jiné
medaili ze Strojírenského veletrhu v Brně
za nejlepší exponát v roce 2010 a byl také
nominován na prestižní Hermes Award vele­
trhu v Hannoveru. TriHyBus, který nedávno
prošel modernizací palivového článku
v mnichovském sídle firmy Proton Motor, je
součástí vozového parku společnosti Veolia
Transport v Neratovicích, kde jezdí na měst­
ské lince a kde také byla v rámci projektu
postavena vodíková čerpací stanice.
Cestující mohou na displeji pod stropem
­TriHyBusu sledovat tok energií v rámci trojité­
ho hybridního pohonného systému autobu­
su. Vidí jak jednotlivé zdroje energie a jejich
stav, tak i celkovou právě spotřebovávanou
nebo naopak generovanou energii – ta se
gene­ruje brzděním či při jízdě z kopce.
Způsoby jízdy
 Normální jízda ustálenou rychlostí
V tomto režimu jízdy dodává většinu
energie palivový článek, při vyšších
rychlostech se na jízdě podílí také
baterie. Ultrakapacitory jsou v tomto
režimu obvykle vybité.
vový článek dodává téměř konstantní
výkon dle stupně nabití baterie.
 Delší brzdění – delší jízda z kopce
Ultrakapacitory jsou během jízdy ­plně
nabity již během několika desítek
sekund. Je-li brzdné energie dosta­
tek, nabíjí se baterie maximálním po­
voleným nabíjecím výkonem. Palivové
články dodávají minimální výkon.
Přebytek energie je směrován do od­
porníků, kde se mění v teplo.
 Delší jízda do kopce,
jízda vysokou rychlostí:
Palivové články dodávají výkon blízký
maximálnímu dle požadovaného pří­
konu motoru a dle stupně nabití bate­
rií. Baterie hradí rozdíl v poptáv­ce po
výkonu motoru a výkonu palivového
článku. Ultrakapacitory jsou v tomto
režimu vybity po několika desítkách
sekund a pohonu se neúčastní.
 Krátké brzdění – městský provoz,
krátká jízda z kopce
Elektřina, která vzniká, když autobus
brzdí, je prioritně akumulována do ultra­
kapacitorů. Již během několika sekund
brzdění je patrný nárůst jejich kapacity.
Baterie je dobíjena konstantním nízkým
výkonem nebo vůbec. Výkon palivového
článku je závislý na stupni nabití baterií.
 Krátká akcelerace – rozjezd,
menší kopec
Elektrická energie je prioritně odebírána
z ultrakapacitorů, baterie se zapojuje po­
stupně s jejich klesající kapacitou. Pali­
Z výše uvedeného je patrný rozdíl ve
způsobu zatěžování baterií a ultrakapa­
citorů. Ultrakapacitory jsou schopny
dodávat velmi vysoké výkony po krátkou
dobu, což je způsobeno jejich nízkou ka­
pacitou akumulované energie vzhledem
k hmotnosti a objemu systému. Baterie
jsou naproti tomu schopny akumulovat
řádově větší energie, maximální vybíjecí
i nabíjecí výkon je však nižší než u ultra­
kapacitorů. Kombinací obou systémů je
dosaženo optimálních provozních para­
metrů autobusu, přičemž hmotnost celé­
ho systému zůstává relativně nízká. 
16
zelené listy
čezinfo
Téměř o pětinu více elektřiny
dodaly vodní elektrárny
Už více než jednu miliardu kWh elektřiny dodaly v prvním pololetí letošního roku do sítě vodní elektrárny
ČEZ. Jejich výroba tak meziročně vzrostla o téměř 20 procent. Vyrobená elektřina dokáže pokrýt roční spotřebu
280 tisíc domácností. Pokračující proces modernizace a ekologizace stávajících vodních zdrojů výhledově umožní
výrobu dále navýšit, a to o více než 60 milionů kWh elektřiny ročně.
ročně,“ připomněl Zdeněk Saturka. To
bude znamenat elektřinu pro dalších
17 tisíc domácností a úsporu emisí CO2
zhruba o 60 tisíc tun. Již dříve zmoder­
nizovaná soustrojí a nové technologie
zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu
také na elektrárnách v Kamýku, Slapech,
Mohelnu, Vraném nad Vltavou a přečer­
pávacích vodních elektrárnách Dalešice
a Štěchovice.
Elektrárna Slapy
Naprostá většina elektřiny ‚vyrobené‘ z vo­
dy přichází z elektráren na velkých vod­
ních dílech a z přečerpávacích vodních
elektráren. „Za zvýšenou výrobou vidíme
nejen příznivé klimatické podmínky, ale
i projevující se efekty plynoucí z progra­
mu modernizace a ekologizace našich
výrobních zdrojů,“ řekl Zdeněk Saturka,
ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.
Žebříčku výroby v jednotlivých vodních
elektrárnách ČEZ dominují tradiční velké
zdroje: přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé Stráně (řeka Divoká Desná; do
sítě dodáno 218,1 milionu kWh) a Dale­
šice (Jihlava; 167,1 milionu kWh) a vodní
elektrárny Orlík (Vltava; 188,4 milionu
kWh) a Slapy (Vltava; 157,6 milionu kWh).
Nejlepším z dosavadních měsíců roku
byl zatím z hlediska dodávky ve vodních
elektrárnách ČEZ březen (do sítě dodáno
221,2 milionu kWh), rekordní výrobu
v rámci jednoho měsíce zaznamenala
v lednu přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stráně (50,8 milionu kWh).
„Vedle produkce ekologické energie
přispívají velké vodní elektrárny významně
ke stabilizaci energetické soustavy. Díky své
velké pružnosti jsou nenahraditelným zdro­
jem podpůrných služeb, bez kterých by se
soustava České republiky neobešla,“ přidává
k funkci vodních elektráren Zdeněk Saturka.
Modernizace přinesou další čistou
elektřinu
Roční generální opravu má za sebou od
loňska elektrárna Slapy. Rekonstrukcí pro­
šlo soustrojí, které bylo modernizováno po
25 letech. Kontinuálně pokračuje dlouho­
dobý program modernizace a ekologizace
vodních elektráren. Letos bude zahájena
generální oprava elektrárny na jihočeském
moři – Lipně s předpokladem navýšení
účinnosti o pět procent a navýšení roční
výroby o čtyři miliony kWh.
„V dalších letech se tak ve stále větším
rozsahu začnou na objemu produkce pro­
jevovat pozitivní efekty vyplývající z těchto
modernizací. V roce 2022 počítáme s cel­
kovým přírůstkem produkce ve vodních
elektrárnách o více než 60 milionů kWh
Vodní zdroje jako součást
Futur/e/motion
Rozšiřováním výrobních kapacit ekologic­
ky čistých zdrojů Skupina ČEZ zároveň
přispívá k plnění platných závazků České
republiky vůči Evropské unii ve věci zvyšo­
vání podílu výroby z obnovitelných zdrojů
na hrubé spotřebě energií. Instalace zdro­
jů stoprocentně čisté ekologické energie
je zároveň v souladu s vizí Futur/e/motion,
v níž Skupina ČEZ deklarovala záměr
investovat do nových technologií umožňu­
jících v budoucnosti vyrábět, distribuovat
a spotřebovávat elektřinu efektivněji
a ­šetrněji. 
Elektrárna
Lipno
historie
čezinfo
17
Jak jsme přišli k elektřině
(a elektřina ke jménu)
Stiskneme vypínač a elektrický přístroj slouží, jak má. Jenže tak tomu nebylo vždy. Víte, že kořeny výroby elektřiny sahají
do 19. století? A víte, z čeho pochází slovo elektřina? Elektřina získala svůj název od řeckého označení jantaru (élektron),
který dobře dokládal účinky statické elektřiny.
Už v šestém století před naším letopočtem
popsal řecký filosof Tháles z Milétu chování
jantaru třeného lnem, kdy jantar přitahoval
či odpuzoval různá lehká tělíska. Pak se ví­
ce než dva tisíce let nic zásadního v oblasti
zkoumání elektřiny nestalo (nebo o tom
alespoň zatím nemáme žádné informace)
a další zkoumání začalo teprve před více
než dvěma staletími.
Koncem 18. století vytvořil italský fyzik
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio
Volta (1745–1827) tzv. Voltův sloup, tedy
elektrochemický článek, který se stal zdro­
jem elektřiny a jeho princip dodnes využí­
váme. Navazoval na práci svého krajana,
přírodovědce a lékaře Luigi Galvaniho
(1737–1798), který při pitvání žab zjistil, že
žabí stehýnka položená na plechu sebou
při dotyku nože škubnou. Volta pochopil,
že se vytvořilo elektrické napětí mezi dvě­
ma kovy vodivě propojenými elektrolytem
v podobě žabího stehýnka.
Na stejném principu sestavil po řadě poku­
sů v roce 1800 článek z měděné a zinkové
elektrody ponořené do roztoku kyseliny
sírové. Ten dával napětí zhruba 1 V a byl
prvním zdrojem stálého elektrického prou­
du. Na počest svého předchůdce jej nazval
galvanickým článkem.
S jejich jmény se setkáváme
často
Kromě Volty vám jistě něco řeknou i jmé­
na dalších fyziků, jako byl André‑Marie
Ampère, Georg Simon Ohm či Michael Fa­
raday. Mnohé veličiny či skutečnosti dnes
nesou jejich jména. Němec Georg Simon
Ohm (1787–1854) zavedl pojem elektrický
odpor a na základě experimentů odvodil
základní zákon elektrických obvodů
(Ohmův zákon). Francouz André-Marie
Ampère (1775–1836) zavedl pojem elek­
trického proudu, který získal jeho jméno.
Dokázal také, že se solenoid chová jako
magnet. Kromě fyziky, ke které se dostal
od matematiky, se zabýval ještě chemií,
psychologií a botanikou.
Jednotka elektrické kapacity – farad – je
zase připomínkou Michaela Faradaye
(1791–1867), britského fyzika a chemika,
který objevil elektromagnetickou indukci
(při průchodu magnetu smyčkou z mědě­
ného drátu je generována elektřina), díky
čemuž bylo možné proměnit mechanic­
kou energii v energii elektrickou. Kromě
toho přišel s významnými objevy také
v oblasti diamagnetismu a popsal zákony
elektrolýzy a elektrické a magnetické
pole.
Princip se nemění
V roce 1865 britský fyzik James Clerk
Maxwell (1831–1879) pouhými čtyřmi rovni­
cemi zpracoval Faradayovy zákony o elek­
třině a magnetismu v soustavnou teorii,
na jejímž základě předpověděl existenci
elektromagnetických vln šířících se stejnou
rychlostí jako světlo. Maxwellovy rovnice
souhrnně popisují všechny jevy klasické
elektrodynamiky, fyzikální optiky a tepelné­
ho záření.
V druhé polovině 19. století už došlo
na ­využití praktické elektřiny a nejrůz­
nějších spotřebičů od generátorů, oblou­
kových lamp přes žárovku po elektromotor
či telefon. První elektrárnu pak Thomas
Alva Edison zprovoznil v roce 1882 v New
Yorku a právě to je možné počítat za po­
čátek elektrifikace. O té jste si ale mohli
přečíst v magazínu ČEZ Info č. 18 ze srpna
2011.
V předminulém století byly objeveny
všechny principy výroby elektřiny, o století
později pak elektřina dobyla svět. Výkon
elektráren stále rostl, nicméně princip
jejich fungování zůstal stejný. Kvůli co
nejúčinnějšímu přenosu elektřiny na větší
vzdálenosti bylo potřeba neustále zvyšo­
vat napětí. Od stejnosměrného proudu
z prvních elektráren se tak poměrně záhy
přešlo na střídavý proud, který bylo možné
přenášet prostřednictvím vysokonapěťo­
vých rozvodů. 
18
mixér
čezinfo
Devět filmem
naplněných dní
Hledáme úspěšné
podnikatele
i absurdity
Malé i velké sny
potřebují spoustu
energie
Více než 120 tisíc diváků na 410 filmových
představeních během pouhých devíti
dnů – to je běžná statistika pro začátek
července v Karlových Varech. Tou dobou
se tam totiž pravidelně koná Mezinárod­
ní filmový festival (MFF), letos už jeho
47. ročník. Generálním partnerem festi­
valu je tradičně Skupina ČEZ.
Už posedmé probíhá soutěž o nejlepší
firmy a podnikatele roku, v rámci níž
mohou malé a střední podniky a podni­
katelé ukázat své ojedinělé přednosti
a schopnosti.
Už dvanáctým rokem je Skupina
ČEZ generálním partnerem Českého
olympijského týmu. Pro letošní rok
se mottem kampaně stala věta: Malé
i velké sny potřebují spoustu energie.
Její hlavní tváří je tenistka Petra Kvitová.
Krajská kola, jejichž vítězové postupují do
finále, se konají už v září a říjnu. Partnerem
krajských kol je už tradičně Skupina ČEZ.
Umístění v krajském kole podnikatelům
pomáhá k dalšímu rozvoji. Kromě hlavních
cen se uděluje ocenění také pro Odpověd­
nou firmu roku, Nejlepší účetní roku a Web
roku. Součástí soutěží je navíc i anketa
­Absurdita roku o nejabsurdnější byrokratic­
ké nařízení uložené podnikatelům.
Více najdete na www.firmaroku.cz. 
Krajská kola v roce 2012
18. 9. Hradec Králové,
Královéhradecký kraj
19. 9. Pardubice, Pardubický kraj
20. 9. Liberec, Liberecký kraj
26. 9. Ústí nad Labem, Ústecký kraj
27. 9. Karlovy Vary, Karlovarský kraj
2. 10. Plzeň, Plzeňský kraj
3. 10. Jihlava, Kraj Vysočina
4. 10. České Budějovice, Jihočeský kraj
10. 10. Brno, Jihomoravský kraj
11. 10. Zlín, Zlínský kraj
17. 10. Ostrava, Moravskoslezský kraj
18. 10. Olomouc, Olomoucký kraj
23. 10. Praha, Praha a Středočeský kraj
Celkem se na festival akreditovalo přes 11 ti­
síc návštěvníků, z toho téměř 700 novi­nářů.
V některém z promítacích sálů by­lo uvedeno
celkem 218 filmů, z toho 162 hra­ných (151
celovečerních a 11 krátkých) a 56 dokumen­
tárních (33 celovečerních, 23 krátkých). Z fil­
mů uvedených na 47. MFF Karlovy Vary mělo
na festivalu 23 svě­tovou, 35 mezinárodní
a 8 evropskou premiéru.
Křišťálový glóbus, tedy hlavní cenu festivalu,
letos získal norský režisér Martin Lund
za film Henrik. V angličtině má film název
The Almost Man (téměř muž) naznačující,
o co ve filmu jde. Třicátník Henrik očekává
potomka, ale ještě se nechce stát odpověd­
ným mužem, ještě si chce užívat, jako by
stále byl středoškolák. Během slavnostního
galavečera na závěr festivalu si však oceně­
ní kromě vítěze hlavní ceny převzalo dalších
více než 20 lidí s filmem spjatých.
Více na www.kviff.com 
Vedle podpory olympijského týmu se
Skupina ČEZ už vloni stala také partnerem
projektu Žijeme Londýnem, jehož jednotlivé
projekty postupně navštívily obce a města
České republiky, kde prezentovaly Český
olympijský tým a jeho partnery.
ČEZ letos poprvé vsadil na sociální sítě
a na interaktivitu. Na Facebooku jsou
pro fanoušky k dispozici stránky Jsme
s vámi, kde měli lidé mimo jiné možnost
prostřednictvím speciální aplikace na
www.cez.cz/londyn nahrát vzkazy svým
oblíbeným sportovcům.
Autoři tří nejlepších vzkazů získali tři zájez­
dy na olympiádu v Londýně a jejich vzkazy
byly odvysílány v rámci Olympijského
studia na ČT4. Zároveň přichystal ČEZ pro
fanoušky sportovní aplikaci ČEZ Games,
kde mohou porovnat síly jak ve vědomost­
ním kvízu, tak i ve střelbě z luku či při hodu
kladivem.
Skupina ČEZ samozřejmě nechyběla
ani přímo v místě konání her. V Lon­
dýně si mohli návštěvníci ČEZ Energy
zóny vyzkoušet zcela unikátní rozhovor
s vir­tuálním Jaromírem Bosákem, jejž
mohli následně publikovat na Youtube či
Facebooku. Zároveň bylo možné potkat
skutečného Jaromíra Bosáka při rozhovo­
rech se sportovci v ČEZ Pointu. 
mixér
čezinfo
19
Co dělá Nadace ČEZ v létě?
Letní měsíce patří dovoleným a často
také volnějšímu tempu. Nadace ČEZ
však nezpomaluje. Červenec a srpen
provázejí hlavně Oranžová kola. Speciální
rotopedy můžete potkat na letních
festivalech po celé České republice. Při
výletech si všimněte i nově vysazených
stromů a zastavte se třeba na některém
z Oranžových hřišť. V celé republice
jich letos bude už na dvě stě. Některé
novinky jste možná objevili ve svém
regionu…
Například návštěvníky ZOO Dvůr Králové
čeká příjemné překvapení: nový pavilon
pro gorily nížinné. Ohrožení lidoopi se díky
většímu výběhu a vnitřní expozici cítí téměř
jako v přirozeném prostředí a návštěvníci
mají příležitost gorily nerušeně pozorovat.
Rekonstrukci pavilonu podpořila Nada­
ce ČEZ.
V Šilheřovicích nedaleko Opavy se zase po­
dařilo zachránit 150 let starou lipovou alej.
Stejnověké lípy srdčité poskytovaly domov
vzácnému brouku páchníku hnědému, po­
stupně však odumíraly a páchník přicházel
o životní prostor. Sedmdesát nových stromů
vytvořilo hmyzu, který se vyskytuje jen
v několika oblastech Evropy, ideální úkryt.
Šilheřovice se staly jednou ze 117 lokalit,
která získala nadační příspěvek v projektu
Stromy 2011.
Bezpečně si hrát i sportovat – letos již
na 200 Oranžových hřištích
Děti z obce Bílá u Frýdku-Místku se nenudí,
ani když musí zůstat několik prázdninových
dnů doma. Baví se totiž na novém oranžo­
vém sportovišti. Některé z nich se dokonce
těší na zimu, protože v mrazivých dnech se
hřiště promění v kluziště. Nadace ČEZ letos
oslaví otevření již dvoustého Oranžového
hřiště.
Ve Varech se roztáčely nejen filmové
kotouče
Na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech roztočily pedály Oran­
žového kola slavné osobnosti a stovky
filmových fanoušků. Společně vyšlapali
téměř půl milionu korun. Pozvání do sedla
přijal i prezident festivalu Jiří Bartoška,
který jízdu na Oranžovém kole označuje
za svůj největší sportovní výkon v letošním
roce. Slunce rozpálilo promenádu u Mlýn­
ské kolonády do skutečné výhně, a tak
daly rotopedy cyklistům pěkně zabrat.
Vyšlapané peníze si rozdělilo Centrum
Paraple, které pomáhá lidem po úrazu
míchy, a Jedličkův ústav, jenž poskytuje
školské a sociální služby mladým lidem
s tělesným postižením.
Celé léto putuje Oranžové kolo Nadace
ČEZ napříč Českou republikou a pomáhá
neziskovým organizacím. Na některých
kulturních akcích si charitativní jízdu možná
sami vyzkoušíte. Kolo přijede například na
Mezinárodní dudácký festival do Strakonic
(25. srpna), Barevnou planetu v Ústí nad
Labem (8. září) nebo na Ladronka Fest do
Prahy (15. září). Přijďte také! 
MALÉ I VELKÉ
SNY POTŘEBUJÍ
SPOUSTU ENERGIE
Na dráze, na hřišti i na základní lajně.
Podporujeme ty, kteří jdou za svým cílem.
Skupina ČEZ – generální partner
Českého olympijského týmu
www.cez.cz/londyn
JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
Download

ČEZINFO - Business