Download

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice