Dražice CUP
Soutěž v akrobatickém rock and rollu
Dražice CUP
Soutěž v akrobatickém rock and rollu
Soutěž vyhlašuje:
Český svaz akrobatického rock and rollu
Pořadatel:
KOLB Dance VSK FTVS Praha ve spolupráci
s DZ Dražice pod záštitou města Benátky nad Jizerou
Kategorie a druh soutěže:
Děti
Žáci
Junioři
C
B
A
Dívčí formace junior
Dívčí formace senior
Malé dívčí formace děti
Malé dívčí formace junior
Termín soutěže:
Sobota 22.3.2014
Místo soutěže:
Sportovní hala Benátky nad Jizerou
ul. 5. května, 294 71
Vedoucí soutěže:
Roman Kolb
Odborný dozor:
Jiří Hais
Časomíra:
Martin Slimák
Sčitatelé:
Radoslav Číry
Porota:
Nominuje ČSAR
Hudební doprovod:
V předkolech párů nahrávky pořadatele. Formace
a páry ve finále mohou použít vlastní skladbu
nahranou na CD jasně a čitelně označené. Skladby
musí splňovat Soutěžní řád ČSAR.
Prezence:
9:00 – 10:00 hod
Kategorie, ve kterých proběhnou pouze finálová kola
do 15:00 hod.
Lékařský dozor:
MUDr. Jana Mašková
1.
pohárová,
nominační
postupová, nominační
postupová
postupová, nominační
nominační, titulární
nominační
nominační
pohárová
pohárová
Martin Číry
Dražice CUP
Soutěž v akrobatickém rock and rollu
Startovné:
200,- Kč / osobu
Způsob provedení soutěže:
Soutěž bude provedena podle pravidel ČSAR.
Pozvání:
Soutěžní páry a formace ČSAR
Soutěžní páry i formace z Polska a Slovenska.
Termín přihlášek:
nejpozději do úterý 10.3.2014, jen písemně
Adresa přihlášek:
KOLB Dance VSK FTVS Praha
e-mail: [email protected]
tel: +420 608 828 216
do přihlášky uveďte jména trenérů pro volný vstup
Vstupné:
150,- Kč / osobu, děti do 10-ti let zdarma
Úhrada nákladů:
Funkcionářům dle platných předpisů
Webové stránky:
http://www.kolbdance.cz
Orientační časový
harmonogram:
9:00 – 10:00
10:15
10:30
16:00
(Může být upraven)
Sledujte webové stránky
19:00
21:30
Prezence párů a formací
Porada poroty
Začátek soutěže
MALÉ FINÁLE (Děti, C, Dívčí formace junior,
Malé dívčí formace děti, Malé dívčí formace
junior)
FINÁLE (Žáci, Junioři, A, B, Dívčí formace
senior)
Předpokládaný konec soutěže
Propozice schválil:
Za výbor ČSAR - Jiří Hais, předseda
Ubytování:
Pro zajištění ubytování kontaktujte pořadatele do 3.3.2014
V Praze dne:
17.2.2014
2.
Download

Propozice - Slovenský Zväz Akrobatického Rock and Rollu