VESELÉ TVÁŘE V OPEN GATE
Vážení rodiče, milí čtenáři a příznivci školního zpravodaje „klíčenka“,
BL
UE
první měsíc
tohoto školního roku utekl jako voda a školní
VA
N
FE
ST
IV
AL
práce spojená se všemi povinnostmi, ale i
radostmi je již v plném proudu. Standardní
provoz se plynule rozjel, všichni (děti i dospělí) si po prázdninách již přivykli na obvyklou
organizaci základní školy. Při přípravě tohoto
čísla „klíčenky“ jsme si s kolegy říkali, že je až
s podivem, kolik aktivit se za měsíc uskutečnilo. O mnohých aktivitách, o třídních projektech
a dalších zajímavostech se můžete dočíst prá-
vě v tomto čísle našeho zpravodaje. Nové číslo „klíčenky“ jsem pozorně procházel a je velmi potěšitelné, že autory velkého množství článků v tomto vydání jsou žáci školy. Nechte se i vy, milí čtenáři, pomyslně vtáhnout do života našich vašich dětí ze základní školy. Navíc v „klíčence“ naleznete další zajímavé a nosné informace. V tomto duchu vám také doporučuji pravidelné sledování našeho zpravodajského webu www.i-klicenka.cz. Zde jsou publikovány krátké zprávy ze života tříd, ale také další důležité informace včetně termínů. Věnujte jim, prosím, pozornost, aby se nestalo, že
vám některé zásadní zprávy uniknou.
Na počátku prvního říjnového týdne žáci již dostali své první měsíční hodnocení. Milí rodiče, projděte si je spolu s dětmi, pochvalte je, povzbuďte, podporujte je - naše děti to potřebují. Potřebují vědět, že nám jejich úspěchy, radosti, ale i
nezdary a těžkosti nejsou lhostejné, že jsme s nimi a že se mohou spolehnout na naši podporu, ochranu, na bezpečné
a přijímající prostředí, které jim svým přístupem budujeme. Nepodceňujme starosti jejich dětského světa, nemysleme
si, že naše práce je důležitější, naslouchejme jim, buďme s nimi. Tak bude panovat ve tvářích našich dětí úsměv a pohoda.
Veselé tváře jsme v Open Gate potkávali také při Blue Van Festivalu, ze kterého jsou fotografie na této straně
(článek najdete uvnitř čísla). Přejme si,
aby se nám celý školní rok vydařil v
duchu tohoto festivalu - pěkné počasí,
úžasná hudba, dobré jídlo, příjemná
setkávání - zkrátka veselé tváře v Open
Gate.
Milí rodiče, milé děti, kolegyně, kolegové, děkuji všem za pohodový rozjezd
tohoto školního roku. (jl)
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Looking Back at Summer
and friendly. A river flowed around the hotel and
every day there was a performance.
Michal M.
Class 4
One day this summer, anybody who wanted could
ride down a big hill on a scooter. Our friend’s mom
fell off the scooter and broke her arm bone. The
same day my dad fell and broke his collar-bone. It
was a very unlucky day. Markéta Class 4
At the beginning of the holidays we went to Austria.
We saw the highest waterfalls in Europe. We also
saw the highest top of Austria. And we tried to play
‘PitPat,’ a combination of billiards and mini-golf.
Martin M. Class 4
In July I was in the Cape Verde Islands. One day
we made a trip during which we wanted to see how
the local people live. We bought some food and visited a slum where we saw very poor kids and their
families. They live in such terrible conditions that
many people in the Czech Republic cannot imagine. For me it was a very valuable experience.
Sára, Class 4
This year we went to Tuscany. The house was big
and made of plain bricks. It had steep stairs. We
were three kids. That night we saw something big
and black within the pool. We were so scared that
Evelina’s friend started crying. We never found out
what it was. Tedy D. Class 4
In the summer, I was alone with my grandma for
two weeks in Hungary. My grandma has a dog
called Toby. I like to play with him. My cousin, Mercedes, and I took Toby for a walk. He liked it very
much. It was a beautiful summer. Sandra Class 4
One of my favourite things that I did during the summer holiday was that I went to a zoo. I saw lots of
animals like a panda, koalas, seals and a bunny.
Maria Class 4
I was in Turkey with my family. We were in the sea
and searching for shells. The hotel was very nice
I will write about the cottage. I have a dog friend
called Sisi. She lives in the other house, but comes
to visit every day. I played with a girl called Vendy.
One day we went to the Aquapark. We enjoyed the
slides. Ema B. Class 4
Krásně zpívá. Má hnědé oči. Je moc hezká a štíhlá.
Má kudrnaté hnědé vlasy. A má nás ráda.
Míša, Kryštof a David 3.B
ŘÍJEN 2013
All summer writing by Class 5 is
displayed outside the classroom.
Feel free to read it!
www.i-klicenka.cz
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Moje cesta životem
Alej broskvová a cesta normální
kamenitá. Postupně se z ní stává
cesta z hlíny, posypaná jehličím.
Les je míšený. Ten je nejhezčí. A
všude kolem veverky a zajíčci a
laňky, jeleni a koloušci, jako
kdybych byla Sněhurka. Přicházím k potůčku. Kolem něj je tráva a v něm pestrobarevné rybičky. Pár dokonce duhových či čistě zlatých. Všechna zvířátka se napijí i já si trošku
dám. Voda je průzračná a čistá. Tak, jak má být.
Lepší jsem nepila. Je slunečný den, tak si omyji
obličej a poliji i nohy a ruce. I zvířátka osvěžím.
Vypadají spokojeně. Jdeme dál. V trávě se něco
zablesklo. Koukám a on to zlatý klíč. Je docela starý ale ne „opoužívaný“. Jakoby nový a krásný. Až
mi i zvířátkům oči přecházely. Vykládaný smaragdy
a diamanty. Zlatý a blýskavý. Přišel mi povědomý.
Jako od mé skříňky. Šla jsem domů, zkusit klíč do
své starobylé skříňky. Dám klíč do zámku a on to
klíč od skříňky. Hurá! Jdu zpátky do lesa a se zvířátky putuji dál. Les houstne a houstne až jsem si
uvědomila, že nevím, kde jsem. A teď co dělat?
Nevím cestu. Ale zvířátka jakoby vytušila, že bych
si přála najít cestu. Kývla, abych šla za nimi Jdeme, jdeme a najednou jsme zpátky v broskvové
aleji. Rozloučím se se zvířátky a vesele si rázuji
domů. To byl ale den! Plný dobrodružství! A teď
hurá do postele! Dobrou noc! Bára F. 5. třída
I regularly give class 4 a theme for the children to exercise their imaginations. For example ‘They
were sitting at a table in a restaurant, when all of a sudden a periscope came up in the middle of the
table.’ (mf)
Short Story
They were sitting at a table in the restaurant when all of a sudden, a periscope came up in
the middle of the table. Clara was afraid of the periscope but Clara said, ‘It’s not scary at
all, it’s interesting. Let’s look where the periscope has come from.’ So they looked under
the table and saw a very big hole. There were stairs from the periscope. When the stairs
finished, they saw a blue submarine with an open door. They went in. There were three
little boys. They said, ‘Sorry that we were watching you but we wanted to eat. So Jack and
Clara took them to each something. Max, Class 4
Výtvarné cestování časem
Druháci budou letos v rámci předmětu Umění a kultura cestovat časem. Jejich první cesta je zavedla
na návštěvu do prvohor. Dozvěděli se o trilobitech a
vytvořili si repliky jejich zkamenělin. Do pravěku se
podívají ještě jednou, i když postoupí v čase poněkud kupředu. Společně s pravěkým člověkem budou
malovat jeskynní malby. Později se ocitnou ve starověkém Egyptě i Římě, v období gotiky se seznámí
s malbami mistra Theodorika a vyzkouší si techniku
mozaiky…
Výtvarné práce inspirované dějinami
umění budete moci vídat vystavené na chodbě. (hv)
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Třídní kronika druháků
Chtěli byste vědět, co zajímavého se přihodilo ve druhé třídě nebo co děti nejvíc
zaujalo či bavilo? Pak nahlédněte do třídní
kroniky druháků. Kroniku jsme založili letos a rádi bychom přidali každý týden jeden zápis a obrázek či fotku. Doufáme, že
tuto čerstvou tradici udržíme až do páté
třídy. V zápisech se děti střídají. Každý
týden dělá kronikáře někdo jiný. Co do
kroniky zaznamená, je jen na něm. A děti
vzaly svou novou kronikářskou úlohu velmi vážně. Viki S.
s Johankou o svém zápisu nejprve diskutovaly a zapsaly ho, až když
se domluvily. Popřejme druhákům, aby ve škole zažili mnoho krásných zážitků, o kterých by pak mohli do kroniky psát. (hv)
Naší přírodou krok za krokem - celoroční projekt třetích tříd
Třetí třídy zahájily svůj celoroční projekt. V rámci předmětu člověk
a svět je letos čeká poznávání přírody krok za krokem. Obě třídy
vstoupily na svou badatelskou cestu inspirovány nalezeným dopisem. Skrze něj 3. A navázala kontakt s Ch. Darvinem a 3. B s B.
Baušem. Vyzvány těmito osobnostmi se žáci účastní přírodovědného výzkumu. Své zkoumání započali studiem zemského povrchu
a čtením map, aby se v přírodě dokázali zorientovat. Postupně budou oběma vědcům pomáhat odkrývat tajemství živé i neživé přírody. Těšíme se, co nového se dozvíme. (hv)
Úkoly od přírodovědce a zakladatele evoluční teorie, Charlese
Darwina, vyženou děti často ze třídy do areálu školy. Při některých z nich jsme potřebovali pomoc personálu OG, už jsme ale
také sami pomáhali uklidit následky výbuchu v laboratoři. Využili jsme i baterky a výsuvné metry, které nám Darwin poslal
v prvním balíčku. Také jsme už ale poznali, jak chutná jeho rozčarování – jeden
z úkolů, který spočíval v práci s textem, jsme museli plnit znovu, protože náš průvodce nebyl s prací dětí napoprvé spokojen.
Součástí našeho projektu je také badatelský deník, do něhož pečlivě zaznamenáváme výsledky svého zkoumání. Úryvky z něj určitě naleznete v některé
z příštích klíčenek. (vm)
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
English Arts and Crafts
V rámci našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
je obor umění a kultura vyučován v českém i anglickém jazyce. Aby bylo
dosaženo smysluplnosti této dvojjazyčnosti, spolupracují oba učitelé a
asistenti na přípravě a realizaci hodin tohoto oboru odpovídajícímu výtvarné a hudební výchově. (jl)
Class 2 Art and Singing
Richard played the psaltery (based on a German
medieval instrument) while the children sang
‘The River is Flowing’, a traditional North American Indian song.
Rostislav J.
Evelina D.
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Zprávy ze čtvrté třídy
Dva týdny čtvrťáci pracovali na svých asamblážích, ve kterých
vzpomínali na uplynulé prázdniny. Třída modrého aquamarinu prokázala svou kreativitu, nápaditost, smysl pro humor a především
své zaujetí prací. Přijďte prázdninově zavzpomínat na chodby ZŠ,
kde budou práce
žáků
vystaveny.
Budou se Vám líbit!
(jh)
The children enjoyed the project,
which also promoted a variety
of English conversations. (mf)
Čtvrťáci mají tento rok velkého průvodce archeologa Vincenta Č. Chvojku. Nic
nenechali náhodě a o našem příteli si
něco zajímavého našli. (jh)
Byl archeolog světového významu. Narodil se roku
1850. Byl archeologem samoukem. Díky tvrdé práci
a velkému nadšení objevil unikátní starověkou civilizaci.
Archeolog je osoba provádějící archeologický výzkum. Pracuje na archeologických lokalitách. Při své
práci používá archeologické metody. Ty se skládají
z analýz dat a interpretací. Archeologové u nás pracují například v muzeích. Můžeme si ho představit
jako krtka nebo permoníka, který doluje. Taky je trochu popelářem, protože se neustále hrabe v dávno zapomenutých odpadcích. Nachází v nich krásné a vzácné poklady. Anita D. 4. třída
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Zprávy z páté třídy
Přišla k nám nafintěná blondýna
z cestovní kanceláře Pro Vyvolené a
řekla, že potřebuje pomoc vyrobit guidíka (=průvodce) o Praze, České země a Evropě. Rozdělili jsme se do pěti
týmů. Každý tým má svojí barvu – červenou, modrou, zelenou, černou a
žlutou. První den jsme losovali skupiny a dělali jsme obálku průvodce. Někdo nakreslil mořskou panu, jiní fotbalisty. Vymýšleli jsme jména. Naše jméno je Informátorky. Další dny jsme se
soustředili na Prahu. Každý přinesl
informace, knížky a obrázky. Někteří
použili počítače, někdo šel do knihovny a ostatní zůstali ve třídě a připravovali nadpisy na vlajky skupin.
Na naší vlajce je I love Europe. Až jsme byli všichni dohromady, tak
jsme dělali to, co každého bavilo, lepili jsme, kreslili, psali. Doufám,
Katka R. 5. třída
že z toho bude pořádný průvodce! Katka R. 5.třída
Julie S. 5. třída
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Spolupráce páťáků s prvňáky
První školní den tohoto školního roku přivítali již tradičně naši nejstarší z páté třídy své nejmladší
spolužáky z třídy první. Tato spolupráce pokračuje i nadále a je tak praktickým naplněním naší vize
OG rodiny. Pro malé žáky nejsou ti starší strašáky, kterých je třeba se bát, ale jsou pro ně kamarády,
s kterými si můžeme klidně a bezstarostně hrát, povídat si s nimi. Není ojedinělé potkat o přestávkách či v družině při hře či při rozhovoru žáky z různých tříd. Máme z toho velkou radost. (jl)
Ve čtvrtek ráno nás čekalo příjemné překvapení. Do naší třídy přišla parta prvňáčků. Přečetli jsme si hezkou pohádku o včelích medvídcích. Kryštof D. 5. třída
Četli jsme příběh, který nesl název Strašidlová.
Každý z nás si pro prvňáčky připravil 6 otázek.
Tři ohledně textu a tři gramatické. Překvapilo
nás, kolik už toho vědí, a že jsou tak aktivní. Markéta H. 5. třída
Až jsme jí přečetli, tak jsme si o ní něco řekli. Nakonec jsme si vzali papír a nakreslili jsme si pučmelouda. Venca R., 5. třída
Koncem září strávili jednu ranní oázu společně prvňáci a páťáci. Pokračovalo tak jejich vzájemné přátelství.
Po přivítání prvňáků páťáky první den, přišla právě dnes společná ranní oáza. Bylo to báječné. Nejprve jsme
páťáky přivítali naší večerníčkovskou písničkou a přivítali je tak v naší pohádkové třídě. Po české úvodní písničce nám páťáci přečetli další příběh včelích medvídků, tentokrát pod názvem "strašidlová". Připravili si na
nás opravdu záludné otázky, jak z oblasti obsahové, tak mluvnické. Myslím, že jsme ale dobře obstáli. Poslední úkol byl však nejlegračnější. Měli jsme namalovat "člověčího Pučmelouda". Znáte to, u každého z nás určitě
doma také někdy řádí. Je to zloduch, kradač. Také se Vám doma někdy něco ztrácí? Třeba v pokojíčku, v aktovce nebo v lednici? No právě. Tak si prohlédněte na obrázku na této stránce, jak si naši prvňáci představuji
takového "člověčího Pučmelouda". :-) (jv)
Je to anglická učitelka, je stale velmi energická a vitální,
má modré oči a vlnité šedé vlasy. Často nosí černé sako.
Ondra 3.B
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
První měsíc v první třídě
Zažili jsme toho opravdu mnoho. Navázali jsme nová přátelství, především s našimi „ochránci“ páťáky, naučili jsme se číst slova a dokonce i první věty, začali jsme objevovat různá prostředí
v matematice a dokonce se u nás děly nevídané věci. Však si o tom přečtěte.
KOČKY V PRVNÍ TŘÍDĚ
A že jich tam teda je …. :-)
Při jedné ranní oáze tam ještě zavítaly další dvě „kočky“. Maruška nám přinesla ukázat dvě malá koťátka, která mají doma. Bylo to báječné dopoledne, dozvěděli jsme se mnohé zajímavé. Povídali jsme
si, co kočky rádi jedí, co pijí, co mají a nemají rády, jak se k nim máme chovat, jak si hrají, … Vše
jsme si také jako správní badatelé vyzkoušeli. Nakrmili jsme je,
pomazlili jsme se a pořádně si pohráli.
A věděli jste? …. Přesto, že je kočka savec a savcům by mělo
mléko dělat dobře, u koček to není tak úplně pravda. Mléko kočkám
velmi chutná, ale v jejich těle chybí enzymy, které zpracovávají laktózu obsaženou v mléce a působením žaludečních šťáv se tak mléko v
žaludku srazí a stane se nestravitelným. To způsobuje řídkou a silně
zapáchající stolici, některé
kočky mohou po požití mléka trpět i bolestmi bříška. ….
JAK U NÁS V PRVNÍ TŘÍDĚ za zamčenými dveřmi řádil skřítek Mazálek
Po návratu z tělocviku jsme objevili ve třídě dopis. Jak se skřítek do třídy dostal, to je záhada. Dveře byly opravdu zamčené a dokonce i všechna okna byla zavřená. Klárce dokonce kousl do sušenky! Všem zamotal hlavy s doplněním vymazaných písmenek v různých slovech… Tento nelehký
úkol jsme ale zvládli. Jak ale předejít Mazálkovu řádění? Jak mu zabránit, aby se opět do třídy dostal? Nad tím si teď marně lámeme hlavu a čekáme, jestli nám Mazálek odepíše nebo zase něco vyvede...
Čtení s včelími medvídky
Celý měsíc září si čteme z knihy Příběhy včelích medvídků. Nejenom že jsme zažili spoustu legračních historek, ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavého. Třeba jak se správně zdraví, jak se vyvíjí motýl i čmelák, jak to
vypadá na mraveništi a jak se podle něj určují světové strany, ale také jak to vypadá, když má člověk prostě
„smůlu“. Jednu ranní oázu jsme strávili společně s páťáky. Pokračovalo tak naše vzájemné přátelství. Po přiví-
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
tání prvňáků páťáky první den, přišla společná ranní zvem "strašidlová". Připravili si na nás opravdu záoáza. Bylo to báječné. Nejprve jsme páťáky přivítali ludné otázky, jak z oblasti obsahové, tak mluvnické.
naší večerníčkovskou písničkou a přivítali je tak v Myslím, že jsme ale dobře obstáli. Poslední úkol byl
naší
pohádkové nejlegračnější. Měli jsme namalovat "člověčího Pu-
třídě.
Po
úvodní
české čmelouda". Znáte to, u každého z nás určitě doma
písničce také někdy řádí. Je to zloduch, kradač. Také se Vám
nám páťáci pře- doma někdy něco ztrácí? Třeba v pokojíčku, v aktovčetli další příběh ce nebo v lednici? No právě. Tak si prohlédněte, jak
včelích medvídků, si naši prvňáci představuji takového "člověčího Putentokrát pod ná- čmelouda". :-)
Na závěr z první třídy
První měsíc září končí a my se loučíme s včelími medvídky, tak malé ohlédnutí, co vše jsme se s nimi naučili.
A kdo nás bude provázet v měsíci říjnu, to už mnozí tuší a ostatní se to určitě dočtou v dalším čísle klíčenky…..
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
English After School Club
On Mondays and Thursdays, there is an English After School Club in the Družina for children in Classes
3 and above from 15.30 – 16.30. The number varies
from day to day, but usually we start with around six
and by the end there are just two. We have a number
of different activities and games.
countries named before, and add one more.
On Monday 23rd September, we played a new game
in which we told a story – again, each person had to
repeat what had been told before, and then add a
new bit. It went really well. I have written below the
story so far as we got before people had to leave. It
Usually, we start with a game called, ‘Zip, Zap, Bo- looks quite short, but it took over 20 minutes to tell.
ing!’, which involves people pointing at each other
We also do miming, which leads into short playlets
and saying one of the three words. If you make three
with conversation – I give the children a situation,
mistakes, you are ‘out’. Next, we may go round the such as, two friends see an old lady drop her purse –
circle saying, say, the name of a country – each suc- what do they say to each other and then, what do
cessive person has to remember and repeat all the they do? (rse)
Once upon a time there was a big
house made of cookies and Gummy Bears. Inside, lived a squirrel
and a bear, but they didn’t like each
other, so they each had their own
room.
The squirrel had a treasure box,
and the bear wanted to know what
was inside.
One stormy night, a dog came to the house. It wanted to know what they
were doing, so it knocked loudly on the door and the bear opened it.
Meanwhile, the squirrel
thought that the dog
wanted to steal her
treasure box, so she hid
it in the closet………….
By Julie S., Anna Š. and Maria N.
Je malá a štíhlá, často se směje, má hnědé oči a hnědé
vlnité polodlouhé vlasy. Má ráda legraci a nás děti.
Ríša 3.B
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Jak si žijeme v družině...
Pro letošní rok se s družinou vydáváme do vesmíru. Hned první den nás profesor Pulec požádal o pomoc.
Totiž, vesmírem se prohánějí vesmírní piráti, kteří pustoší planety a zbavují je všeho živého, i jejich obyvatel
– vesmírných zvířat. Nyní se všechny posádky chystají na start. Hodláme ty chudinky zachránit! Někteří z
nás už mají i vlastní vesmírné lodě a trénink byl tvrdý. Zkoušeli jsme pohyb ve skafandrech, trénovali jsme
spolupráci a posilovali důvěru, řešili konstrukční problémy a poznávali některá již známá vesmírná zvířata.
Za vyřešené úkoly dostáváme peníze – tzv. Mimáky, za které si kupujeme vybavení lodí a věci potřebné pro
život na cestách vesmírem.
Mimo přípravy na naši misi vytváříme model rakety, který je větší než největší z nás. Také si rádi zahrajeme
aktivity, divadelní improvizaci, postavíme živý obraz nebo píšeme příběhy. Ema N. (4.tř.), Sandra B. (4.tř.)
Anita D., (4.tř.) Julie S. (5.tř.)
Motivační příběh, který žáky uvedl do celoročního družinového projektu...
Sešlo se nás na prvním předstartovním školení asi sto. Většina z nás poletí poprvé, někteří tam už jednou byli. Všichni jsme byli oblečeni
v tréninkovém skafandru, abychom si v něm vyzkoušeli pohyb. Ve vesmíru to bude samozřejmě jiné, každý objekt má jinou gravitaci, a tak se bude
obtížnost pohybu lišit, přesto se musíme naučit, jak zapnout vysílačku, co dělat při případném problému a jak se pohybovat bezpečně. Trénink trval
celý den. I přes únavu po celodenním zkoušení seděli všichni ve velkém přednáškovém sále Společnosti pro ochranu mimozemských živočichů
(SpOMŽ) nehnutě a s velkým vzrušením. Zatím nikdo netušil, proč jsme byli povoláni tak narychlo. V sále se najednou setmělo. Všichni jsme
v očekávání, co se bude dít dál. Před řečnický pult přišel starší pán v dlouho nečištěném obleku, přes který měl bílý plášť. V náprsní kapsičce zastrkané tužky, propisky a pravítko. „Vážení kolegové,“ oslovil nás. „Kdo to je?“ ptal jsem se kamaráda vedle sebe. „Přeci šéf výzkumu mimozemské
fauny, profesor Pulec,“ sdělil mi s nechápavým tónem hlasu kolega po pravici. Jako kdyby měl každý profesora znát.
„Jsem potěšen, že jste se dostavili v tak hojném počtu, na následující misi bude potřeba každého muže i ženy.“ V hlasu profesora Pulce byla znát
nervozita a naléhavost. „Situace je vážná, přesně, jak jsme si mysleli. Možná ještě vážnější. Jak jistě víte, v naší galaxii Mléčné dráze se pohybují
cizí kosmické lodě. Většina těchto lodí patří Vesmírným pirátům, kteří loví a kradou a uvězňují živočichy obývající nejrůznější planety. Chceme-li,
aby všechna zvířata nevyhubili, musíme něco podniknout.“V sále to začalo hučet. Dvojice i větší hloučky se začaly dohadovat. „A co?“ zakřičel někdo ze zadní řady? „Kolik jich je?“„Není podstatné, kolik jich je. Daleko převyšují naše počty. Pouhá síla nám nepomůže, musíme zapojit mozky,“
pokračoval profesor. „Sestavili jsme několik kosmických lodí, raket, které vás odnesou do hlubin naší galaxie. Na tyto lodě budete sbírat živočichy,
abyste je ochránili před Piráty a po nějakém čase, až to bude bezpečné, je opět vypustíte do volné přírody na jejich nebo podobné planetě.“
„Nebude to jednoduchá cesta. Budete se muset vypořádat s mnoha problémy. Musíte doplňovat kyslík, pitnou vodu a zásoby jídla, stejně tak i další
potřebné přístroje a materiály. Také si budete moct vaši loď rozšiřovat dle potřeb. Vše potřebné seženete na kosmických stanicích.“ „Tak to nebude
velký problém,“ ozval se opět hlas zezadu. „Když máme vše k dispozici.“ „Ovšem nebezpečí číhá i v samotném vesmíru. Zbloudilé asteroidy mohou
vaši loď poškodit, černá díra zase přitáhnout, a pokud rychle neuletíte, roztrhá ji a zničí tak veškeré naděje na záchranu. Stejně tak se možná dostanete do střetu s Piráty. Proto je mise dobrovolná a nikoho nebudeme nutit, aby se ji účastnil. Jen vás žádáme.“
V sále bylo najednou ticho, že byste slyšeli kašlat mouchu. V očích ostatních kolegů jsem viděl jasné odhodlání, odvaha a chuť pomoct bezbranným
proti Pirátům byla větší než strach. „Základní informace tedy máte,“ navázal profesor Pulec na ticho. „Ti, jež se rozhodnou s námi zůstat, ať přijdou
zítra ve stejnou dobu sem do přednáškového sálu. Dozvíte se další podrobnosti. Ostatním přeji hodně úspěchů v tom, čemu se budou věnovat.“
Profesor se odmlčel. „Tak tedy zítra na viděnou,“ a za ticha odešel od řečnického pultu. Ještě chvilku bylo v sále ticho, ale pak se strhla bouřlivá
debata. Ne o tom, jestli ten a ten poletí, nebo raději zůstane doma, ale o tom, jakým způsobem bychom mohli zachránit co nejvíce mimozemských
zvířat.
Je to jasné. Zítra dorazím také!
ŘÍJEN 2013
Z družiny obrazem...
www.i-klicenka.cz
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Blue Van Festival
25. září, netradičně na podzim, proběhl v areálu Open Gate další ročník Blue Van Festivalu.
Počasí nám přálo, a tak jsme společně s žáky,
jejich rodiči, učiteli, vychovateli, kamarády strávili velmi příjemné odpoledne plné dobrého občerstvení, hudby a zábavy…
Vystoupení žáků Open Gate se prolínala s vystoupeními studentů gymnázia. Všechny moc
potěšila vystoupení našich klavíristů, kytaristů,
zpěváčků a tanečníků. Na závěr bloku ZŠ jsme
si písničkami zavzpomínali na letní tábor. Námořník svolal všechny členy své táborové posádky, kteří byli převlečení do námořnických triček. Jen taktak se vešli na podium, ale i tak zvládli zazpívat
táborovou hymnu a několik dalších písniček od ohně. Bylo to moc pěkné odpoledne a bylo příjemné se potkávat neformálně s rodiči našich žáků.
Děkujeme samozřejmě všem vystupujícím, všem učitelům, vychovatelům a dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této vydařené akci. Děkujeme také všem rodičům, kteří přišli a tuto akci s námi sdíleli. (jl)
Tak. A je tu náš oblíbený Blue Van
Festival. Rozhodli jsme se, že bude
Julča, Barča a Kačka moderovat.
Bylo to zajímavé. Líbilo se nám, jak
moderování pojali studenti gymnázia. Na Festivalu bylo občerstvení,
střelnice a krásně udělaný program!? Mohli jste si koupit tričko,
nechat si namalovat obrázek na
obličej či přispět dívce gymnázia
skládáním origami. Blue Van se mi
moc líbil a už se moc těším na další.
(Bára F. a Jolča 5. tř.)
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Thank you Barford School
During the summer, I met Jilly Baines, a teacher from Barford Primary School in Norfolk, UK. She gave
Open Gate a present. When the children in 3A opened it, they were surprised and delighted to find some
Mr Men books and some Thomas the Tank Engine books. The books are for everyone in the school. The children have written to Barford to say thank you. (vp)
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
English reading support for your child
A new parent has offered
to share her subscription
access to American based
on-line
reading
pro-
gramme www.raz-kids.com with other parents, so
that their children can benefit. The programme is interactive and has games and activities designed to
improve children’s reading and comprehension. The
programme is child-friendly and can be viewed on
PC, laptop and tablet. If you are interested, please
send your name and email address to Marcela.
Some parents have expressed interest in acquiring
an English dictionary for their children. Oxford University Press (OUP) offers (i) an all English dictionary
(+CD Rom) - the Oxford Essential Dictionary – and
the Oxford Studijní Slovník (+CD Rom), with some
Czech translation, which is a little cheaper. OUP
hopes to have a dictionary app available soon. If you
would like more information about OUP apps, please
see www.oup.com/elt/apps. (vp)
The children read ‘Kipper’s Party’. Only the toys wanted to come. So the children invited Kipper to their parties!
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Adopce na dálku...
Již třetím rokem na naší škole úspěšně probíhá projekt na podporu vzdělávání dětí zemí „třetího světa“ Adopce na dálku. Chlapec, kterého si vybrali naši žáci, pochází z Indie a jmenuje se Goutham. Další dopis, který
nám zaslal spolu s ročním hodnocením a novou (usměvavou) fotografií,
svědčí o tom, že je Goutham vynikající student, kterému naše podpora
snad změní život k lepšímu. Naši žáci ho pravidelně informují v anglickém jazyce o tom, co je nového v naší
škole. V tomto čtvrtletí ho pozdraví obrázkem i naši noví prvňáčci. Letos se opět pokusíme vybrat částku
4 900,- Kč na jeho další studium. Návrhy, jakým způsobem bychom to mohli zvládnout v tomto školním roce,
můžete sdělit svým učitelům. Těšíme se na Vaše nápady….. (ad)
‘My dear parents,
This is your loving child Goutam writes for the second time. How are you?
I am fine over here and I hope you are too. Let me write something aobut my
school progress through this letter.
I have finished my annual exams. I go A+ in Kannada [Goutham’s native language]
Mathematics and the Environment. Compared with last year, I got a good score for
this year. I am happy about it.
The social centre [where Goutham lives] has organised Sunday classes and I have
learnt to draw some animals, birds, fruit and people. I am not very good yet but I am
trying.
During the Christmas celebrations I participates in games and I won first prize. Now I
am enjoying the two month summer vacation with friends. We had summer camp for
two days on how to spend our holidays and craft on how to make flower garlands.
Before I finish this letter, I want to thank you for things like fees, exercise books,
umbrella. Thank you again.
Your loving son, Goutham.
Sister Maria Goretti, who runs the Sneha Lyothi Social Centre, writes the Centre is dedicated to providing education for Goutham. She writes that the exams are over and the children can get back to fun activities! ‘Asthank you for spreading happiness in your child and
among the family members. As your child is in the new academic year, please do keep him
in your prayers.’
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Goutham
Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.
Johan Wolfgang von Goethe
Krátce...
Další klíčenka vyjde v první polovině listopadu. *** První týden v říjnu měli možnost rodiče navštívit
naší jídelnu a vyzkoušet nabízenou stravu. V případě nápadů, nejasností, návrhů, doporučení pište
na mail [email protected] *** Na i-klíčence v odkazu ke stažení naleznete nové brožury
školy. *** Studenti našeho gymnázia se v pondělí 9. 9. 2013 připojili k již jedenáctému ročníku
celonárodní charitativní sbírky V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ. *** V pátek 13.9. proběhl první Filmový
klub. *** 20.9. se uskutečnil Splash Day - volné plavání rodičů s dětmi. *** V září byli na dvou
turnajích opět úspěšní naši ragbisté. Více na www.i-klicenka.cz *** 26. září proběhlo za účasti téměř
dvou desítek studentů našeho gymnázia v prostorách barokního refektáře Emauzského kláštera
letošní slavnostní předávání bronzových a stříbrných certifikátů Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu. *** 21.9. se v areálu školy odehrál již popáté debatní turnaj Open Gate, letos bude
navíc doprovázený školeními rozhodčích a začínajících debatérů. *** 2. a 3. října se na Gymnáziu
Open Gate konaly Studentské předčasné parlamentní volby 2013. *** V pátek 11. října bude
oznámen nositel Nobelovy ceny míru za rok 2013. Moc držíme palce siru Nicholasi Wintonovi, který
byl nominován i na základě iniciativy studentů gymnázia Open Gate.
Kalendárium - říjen 2013
Čt 3. říj 2013
8:30
13:00 – 15:00
Út 8. říj 2013
St 9. říj 2013
16:00 – 17:00
Út 15. říj 2013
09:30 – 11:30
St 16. říj 2013
Pá 18. říj 2013
So 19. říj 2013
Pá 25. říj 2013
Po 28. říj 2013
Út 29. říj 2013
St 30. říj 2013
Čt 31. říj 2013
Pá 1. lis 2013
15:00 – 17:00
Morning Oasis Assembly
Biojarmark v Landii - 1. třída
Muzeum hlavního města Prahy 2., 4. třída
Schůzka rodičů 5. třídy - k přijímacímu řízení
Návštěva dětí z MŠ Nemo
Den otevřených dveří pro zájemce o studium
Filmový klub
Klíče k branám Kutné Hory
Oslava Halloweenu
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Vydává ZŠ Open Gate: [email protected]
(eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děžinská, (mf) Michael Franklin,
(jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk)
Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rse) Richard Seccombe,
(bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv)
Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open
Gate
ŘÍJEN 2013
www.i-klicenka.cz
Download

říjen 2013 - Open Gate