Brno
B rn o B u s i n e s s & St y l e • 5/ 2 013
Slovo brownfields pochází
z angličtiny, znamená v doslovném
překladu hnědá pole a toto označení
vychází z barvy těchto území na
leteckých či satelitních snímcích.
V dnešní urbanistice je to užívaný
terminus technicus, který označuje
pozemky a nemovitosti uvnitř
urbanizovaného území, které ztratily
svoji funkci a využití, jsou opuštěné,
nevyužité a často mají ekologickou
zátěž a stojí na nich zdevastované
výrobní či jiné budovy.
Brownfields
Hnědá pole dostávají barvu
Areál Jihomoravské Plynárenské po přestavbě cd
Vaňkovka – stav po přestavbě c – původní stav a
Velmi často jsou to nefunkční průmyslové
areály, nepoužívané drážní pozemky, pozemky dříve využívané v odpadovém hospodářství,
bývalé vojenské prostory a území s rozpadávajícími se obytnými či dopravními stavbami. Za
brownfields jsou však považovány i vybydlené
městské čtvrti, ghetta či slumy bez větší ekologické zátěže, takzvané brownfields sociální.
Areál bývalých městských jatek před c a po přestavbě d
Rekonstrukce či revitalizace takových oblastí k novému efektivnímu využívání se
stala jedním z moderních urbanistických
trendů. Brno má s revitalizací brownfields
v posledních letech velmi dobré zkušenosti. Skvělým příkladem může být areál brněnské Vaňkovky, který se stal za pouhých
osm let svého nového fungování neodmyslitelným centrem obchodního a společenského života Brna.
Stejně úspěšně dopadla i rekonstrukce
areálu Jihomoravské plynárenské na stejnojmenné ulici mezi Špitálkou a Tkalcovskou ulicí a revitalizace areálu bývalých
městských jatek v oblasti Masné ulice.
A podobně úspěšně si vedlo Brno i při rekonstrukci sociálních brownfields v ulicích
mezi Cejlem a Francouzskou ulicí.
O všech těchto projektech a jejich realizacích jsme vás podrobně informovali v několika minulých číslech. Nyní vám chceme představit další úspěšné projekty, které zkrášlily
Brno v posledních měsících a na jejichž
výsledné podobě se stále ještě pracuje.
Mezi ty nejzajímavější patří Areál Slatina.
Tato bývalá slévárna v sousedství nynější
Černovické terasy prošla v 90. letech restrukturalizací výroby, spojenou nakonec
s jejím celkovým útlumem. Nově vzniklá
dceřiná společnost AREAL SLATINA, a.s.,
přeměnila celý prostor na centrum pro
lehkou výrobu, skladování, administrativu,
výzkum a vývoj. V komplexu se nyní nachází
12 hlavních nájemních budov a nedávno zahájila společnost výstavbu první desetipodlažní budovy pro rozšíření technologického
n
parku v zóně Černovické terasy.
Alena Štěpánková
Foto: Odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna
Archív města Brna (Městská elektrárna) před c
a po přestavbě d
1
Brno
AREAL SLATINA
PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REVITALIZACE
O různých podobách revitalizací v Brně jsme vás informovali v několika
minulých číslech. Nyní vám chceme představit současný úspěšný projekt,
který pomáhá rozvoji Brna v posledních měsících a na jehož výsledné
podobě se stále ještě pracuje. Je jím AREAL SLATINA o rozloze 186 000 m2,
který bude využíván pro administrativu, obchod, skladování, lehkou výrobu
a služby. Postupně vyrůstá v městské části Brno-Slatina a jeho investorem je
společnost AREAL SLATINA, a.s.
2
AREAL SLATINA, a.s. se zabývá pronájmem
budov a prostor pro firmy z oborů strojírenství, stavebnictví, vývoje a správy IT technologií, obchodu a služeb. Nájemci v areálu
jsou například společnosti IKEA, SCHENKER, GIENGER a další. V areálu se nyní
nachází 12 hlavních nájemních budov pro
lehkou výrobu, skladování, administrativu,
obchod a služby. Dále se v areálu nachází
zpevněné plochy při dálnici D1, parkoviště
s kapacitou 625 parkovacích míst, veřejná
čerpací stanice a soubor několika menších
objektů. Celkem je v současné době pronajato cca 13 000 m2 kanceláří, 21 500 m2
skladů, 26 500 m2 venkovních ploch.
Areál dlouhodobě úspěšně těží z umístění ve
vyhledávané lokalitě expandující průmyslové
zóny Černovické terasy, letiště, rychlé dopravní dostupnosti sjezdu 201 na dálnici D1, snadné dostupnosti MHD a železniční stanice Brno-Slatina. O optimální poloze areálu svědčí
i to, že k zastávce městské hromadné dopravy
je pouhých 25 metrů, centrum Brna je vzdáleno 6 km, letiště 2 km a obchodní centrum
Olympie je vzdáleno 7 km. Železniční stanice
Budova „O“
Pronajímatelná
plocha
Společné prostory
Sociální zázemí
Světlá výška
Minimální plocha
k pronájmu
1. NP
1 358 m2
191 m2
62 m2
3,6 m
330 m2
3
17 m2
2
Typické podlaží
1 536 m
1. NP–10. NP
15 182 m2
Parkování
500 venkovních stání
74 m
2
62 m
2
B rn o B u s i n e s s & St y l e • 5/ 2 013
Brno
a dálnice D1 s areálem sousedí. O správu, výstavbu, rekonstrukce a úpravy areálu se stará
tým pracovníků, který je připraven řešit každodenní požadavky nájemníků.
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Celková užitná plocha budov projektu
administrativně – technologického parku
Slatina je 120 000 m2 + 5 000 parkovacích
míst. Projekt obsahuje celkem 10 budov –
pět desetipodlažních, čtyři pětipodlažní
a jednu dvoupodlažní.
První etapa výstavby probíhá na ploše pozemku o výměře 13 400 m2. Zahájenou výstavbou bude rozšířen technologický park
brněnské průmyslové zóny na Černovické terase o nové administrativní a technologické
prostory vysoké kvality se zázemím služeb
a obchodu v rámci jednoho areálu. Cílem
výstavby je připravit moderní prostory pro
zájemce ze širokého okruhu oborů vývoje
a výroby IT technologií, softwaru, farmacie,
biotechnologie, projekce, call center, správy a služeb při výhodné ceně nájmu, služeb
a energií. Velký důraz je kladen na nízkou
energetickou náročnost, ekologii, dostatek
parkovacích míst, kvalitu služeb, včetně
stravování a volnočasových aktivit.
POPIS BUDOVY
V prvním nadzemním podlaží budovy se
nachází recepce, provoz drobných služeb
– bankomat, nápojový a cukrovinkový automat nepřetržitá hlídací služba, 5 výtahů/
15 osob/1,75 ms-1. Světlá výška interiéru je
3,6 m, nosnost podlahy 1 000 kg/m2. V podlaží jsou umístěny velké výkladce, skýtající
možnost samostatného odděleného vstupu.
Prostory jsou vhodné pro velkoprostorové
prezentace, školící a předváděcí prostory.
Druhé až desáté nadzemní podlaží má
světlou výšku interiéru 3 m, centrální
a stabilní hasicí zařízení. Nadstandardní
využití budovy umožňuje odběr až 1 600 A
na vertikální sběrnici a centrální záložní
zdroj elektrické energie.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VÝSTAVBY I. ETAPY
Výstavba byla zahájena v lednu 2013 a se zahájením pronájmu se počítá v prosinci 2014.
Budova bude mít celkem 10 podlaží, pronajímatelná výměra podlaží 1 536 m2, celková
pronajímatelná plocha 15 182 m2. Variabilní
uspořádání prostor umožňuje nejrůznější
možnosti využití podlaží dle představ nájemce. Minimální výměra kancelářské jednotky
je 17 m2, modulace jednotky je 2,7×6,3 m.
Na jednom podlaží lze umístit až 200 osob,
to znamená cca 1 osoba/8 m2 podlaží. Pro
parkování, bude připraveno 500 venkovních
stání a na 30 m2 pronajaté plochy připadá
1 parkovací místo.
jádro s výtahy, schodištěm a zdvojeným
sociální zázemím. Na každém podlaží se
nachází čtyři kuchyňské kouty a otvíratelná okna s výškou parapetu 0,95 m.
Příjemné pracovní prostředí zajistí energeticky úsporná a ekologická klimatizace pomocí chladících trámů s ventilací
filtrovaného, zvlhčeného, předehřátého
a rekuperovaného vzduchu. Zdvojené
podlahy s podlahovými krabicemi 1/10 m2
na zátěž 300 kg/m2.
Standardním vybavením budovy je datová
a telekomunikační síť včetně páteřních
optických rozvodů, elektronický přístupový systém, bezpečnostní kamerový systém, elektronické zabezpečení objektu
Investor projektu, který sídlí přímo v areálu, garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb a zajišťuje správu budovy,
údržbu, úklid společných i venkovních
ploch. Klade velký důraz na kvalitu provedení interiérových prvků, vybavení sociálního zázemí a kvalitu výtahů. Areál je
vybaven venkovním mobiliářem a poskytuje i možnost pronájmu vnitřních a venkovních skladových ploch. Návštěvníci areálu
zaparkují na venkovním monitorovaném
parkovišti. Zaměstnanci firem i jejich
hosté mohou využít stravovacích služeb
v samostatné jídelně s bufetem, která je
n
rovněž součástí areálu.
Pronájmy prostor:
AREAL SLATINA, a.s.
Tuřanka 115, 627 32 Brno
Tel.: +420 532 121 101
[email protected]
www.arealslatina.cz
Download

Brno Business & Style