R e k l a m n í f o r m á t y
Standardní reklamní formáty
Standardní reklamní formáty mají pevné místo a pevné maximální rozměry. V těchto formátech lze spouštět reklamní kampaně ve formátu obrázků, Flash videí nebo dynamické kampaně (více informací v nestandardních formátech). 1) Leaderboard (1000x100)
2) Full Banner (468x60)
3) Big Square (300x300)
4) Hypertext (300x160)
5) Skyscraper (120x800)
6) Big Leaderboard (998x300)
1) Leaderboard
Tato reklamní plocha má maximální rozměry šířka = 1000px; výška = 100px. Je umístěna na horní hraně webu. Po zobrazení této reklamy se stránka posune o výšku reklamy níže. Maximální datová velikost -­‐ 50kB (soubor SWF).
2) Full Banner
Tato reklamní plocha má maximální rozměry šířka = 468px; výška = 60px. Je umístěna po pravé straně loga serveru. Maximální datová velikost -­‐ 25kB (soubor SWF).
Ukázka Leaderboardu a Full Banneru
3) Big Square
Tato reklamní plocha má maximální rozměry šířka = 300px; výška = 300px. Je umístěna v horní části pravého menu hned pod vyhledávajícím/přihlašovacím boxem. Maximální datová velikost -­‐ 50kB (soubor SWF).
!
!
Stránka 1 z 6
R e k l a m n í f o r m á t y
Ukázka Big Square
4) Hypertext
Tato reklamní plocha má maximální rozměry šířka = 300px; výška = 160px. Je umístěna v pravém menu nad boxem Facebook. Maximální datová velikost -­‐ 25kB (soubor SWF). Maximální počet znaků -­‐ 100.
Ukázka Hypertextu
5) Skyscraper
Tato reklamní plocha má maximální rozměry šířka = 120px; výška = 800px. Je umístěna po pravé straně stránky (mimo textovou část). Maximální datová velikost -­‐ 50kB (soubor SWF).
Ukázka Skyscraperu
!
!
Stránka 2 z 6
R e k l a m n í f o r m á t y
6) Big Leaderboard
Tato reklamní plocha má maximální rozměry šířka = 998px; výška = 300px. Je umístěna ve spodní části stránky (mezi obsahem stránky a zápatím). Maximální datová velikost -­‐ 60kB (soubor SWF).
Ukázka Big Leaderboard
!
!
Stránka 3 z 6
R e k l a m n í f o r m á t y
Nestandardní reklamní formáty
1) L-­‐Branding
2) U-­‐Branding
3) VideoAd
4) Double Big Square
5) I-­‐layer square/leaderboard
6) Interstitial
1) L-­‐Branding Jedná se o dva bannery spojené dohromady -­‐ jeden skyscraper 120x800 a jeden leaderboard 1000x100. Jejich spojením dohromady se kolem webu vytvoří obrácené písmeno L. Maximální datová velikost -­‐ 70kB (soubor SWF).
Ukázka L-­‐Branding
!
!
Stránka 4 z 6
R e k l a m n í f o r m á t y
2) U-­‐Branding
Jedná se o tři bannery spojené dohromady – dva skyscrapery 120x800 a jeden leaderboard 1000x100. Jejich spojením dohromady se kolem webu vytvoří obrácené písmeno U. Maximální datová velikost -­‐ 80kB (soubor SWF).
Ukázka U-­‐Branding
3) VideoAd
VideoAd je možné umístit do jakéhokoli standardního reklamního formátu. Uživeteli
bude po najetí myši spuštěn 3s odpočet, po jehož uplynutí se zobrazí video ve
větším formátu a na středu stránky. Zbytek stránky je překryt poloprusvitným
sedým obrázkem. Maximální datová velikost -­‐ 50kB (soubor SWF), 0,9 MB soubor FL, maximální datový tok -­‐ 256 Kbps.
Funkčnost tohoto reklamního formátu je detailně popsána na webu:
http://www.grapemedia.cz/index.php?page=videoad.
4) Double Big Square
!
!
Stránka 5 z 6
R e k l a m n í f o r m á t y
Tento banner má stejné umístění jako Big Square, ale je zvětšen téměř o dvojnásobek a má tedy rozměry šířka = 300px; výška = 460px. Maximální datová velikost -­‐ 60kB (soubor SWF).
Ukázka Double Big Squaru
5) I-­‐layer (square / leaderboar) I-­‐layer tvoří dva flash bannery, které jsou v reklamním systému ovládány Java Scriptem. Oba musí být ve formátu *.swf. Standardnímu formátu, kterým je původní statický banner, říkáme “starter” a druhému, který se z něj vysouvá, nebo je starterem spouštěn říkáme “i-­‐layer”. I-­‐layer musí obsahovat tlačítko "zavřít". Maximální datová velikost -­‐ 60kB (soubor SWF), pro velikost max. 300x300 px.
6) Interstitial
Uživateli se zobrazí přes otevíranou stránku. Tento reklamní formát musí obsahovat tlačítko “zavřít” a každému uživateli se nesmí zobrazit vícekrát než jednou.
Rozměry: 800 x 600 px (ale může být i přes celou stránku). Maximální datová velikost -­‐ 80kB.
!
!
Stránka 6 z 6
Download

Reklamní formáty v pdf. ke stažení