Návod na instalaci CNC HopUp komory M4
Důležité upozornění: Návod popisuje instalaci s použitím dílů z plného balení komory s
veškerým příslušenstvím AirsoftPro. Pokud jste tedy zakoupili pouze samostatnou
komoru, použijte dostupné díly ze své původní HopUp komory.
Podobný video návod naleznete i na našem YouTub kanálu: http://www.youtube.com/user/AirsoftProCZ
Nasuňte Hop Up gumičku na konec hlavně. Dbejte správné
orientace. Gumička má na vnitřní straně dlouhý výstupek, který
musí sednout do drážky na hlavni. Gumičku nasazujte opatrně, aby
nedošlo k roztržení.
Nasuňte opatrně gumičku s hlavní
do komory. Pro snazší nasunutí
doporučujeme předem na povrch
gumičky nastříkat silikonový olej.
Důležitá je i orientace gumičky-viz
obrázek.
Zasunutou gumičku s hlavní zasuňte na doraz do komory a mírně
zatlačte. Ve stejnou chvíli zajistěte plastovým zámkem hlavně.
Ozve se cvaknutí. Tím je hlaveň zajištěna proti vysunutí. V žádném
případě neotáčejte hlavní v komoře. Poté nasuňte od konce hlavně
až ke komoře mosazný centrovací kroužek. Ten zasuňte až do
komory na doraz. Tím se hlaveň vycentruje v ose komory a utěsní.
Nasaďte kratší pružinku na plastové ramínko a zasuňte do dlouhé
drážky v komoře. Ramínko zajistěte kovovým čepem. Ujistěte se,
že ramínko po zatlačení pruží.
Lehce nadzdvihněte přítlačné ramínko a
položte do jeho výřezu, uprostřed kulatého
výřezu komory, přítlačný váleček.
Tvarovaný přítlačný váleček je v balení.
Pokud jej nemáte, použijte původní z vaší
komory.
Jistící kolíček můžete zajistit proti samovolnému vysunutí malým okroužkem. Nachází se pouze v kompletním balení airsoftpro.
Nasaďte na komoru všechny tři plastová ozubená kolečka. Tedy
excentrické, které prochází skrz komoru a ramínko, prostřední
převodové a velké regulační. Prostřední kolečko poté zajistěte
pružnou kovovou pojistkou (nutné nasazení silou) a regulační
kolečko zajistěte šroubkem z balení komory.
Pozor! Je nutné použít šroubek M2x4 s metrickým závitem z balení
AirsoftPro. Nelze použít vrut z vaší původní komory.
Pružnou kovovou pojistkou pochopitelně zajistěte i excentrické
kolečko.
Důležitou zásadou pro to nejlepší utěsnění a tedy i výkon, je přítlak
komory k převodovému mechanismu. Komora se musí co nejvíce
natlačit k mechaboxu a nepohybovat se. K tomu běžně slouží malá
pružinka. Tu na sestavovanou komoru nasaďte . Viz obrázek. V
kompletním balení AirsoftPro však naleznete i 4 kusy přítlačných
gumiček. Ty se nasunou na hlaveň a bezpečně přitlačí komoru.
Použijte jen tolik gumiček, aby šla zbraň sestavit a zajistit čepem.
Například u zbraní AimTop se gumička nepoužívá žádná, u SRC
jeden kus…atd.
Problémy a jejich řešení
I když mám HopUp nastaven na maximum, kuličky se
nezvedají: Vytáhněte sestavenou komu s hlavní ven ze zbraně a
podívejte se proti světlu dovnitř. Otočte regulačním šroubem na
maximum. Uvnitř hlavně by se měl dovnitř vtlačovat gumový
výstupek. Pokud tam není, nebo je nedostatečný, řešte to
následovně: Gumička může mít „ustřelený“ či obroušený výstupek.
Vyměňte gumičku. Přítlačný váleček v komoře je vymačkaný, nebo
malý. Nahraďte ho něčím větším, nebo podložte kouskem papíru.
Používejte správnou váhu střeliva vzhledem k použité pružině.
Přítlak na gumičku se
samovolně střelbou
povoluje: Šroubek lépe
utáhněte, nebo pod něj
dejte malou podložku.
Například gumový
kroužek.
Zbraň střílí dvě kuličky
najednou: V tomto
případě je s největší
pravděpodobnosti
nekompatibilní gumička.
Zkuste ji vyměnit za jiný
kus.
Komoru nelze zasunout do
zbraně: Ujistěte se, že máte dobře
zasazený zámek hlavně a
nevyčnívá ven. Ujistěte se, že se
nezpříčila přítlačná pružinka. U
zbraní AimTop je nutné použít
excentrické kolečko z původní
komory, protože je nižší.
Jan Chyba, AirsoftPro.cz
Bartoňova 925, 53012 Pardubice
[email protected] , www.airsoftpro.cz
Zbraň při střelbě vynechává kuličky,
nebo vůbec kuličky nevystřeluje:
Ideální délka trysky pro tuto komoru je
21,4mm, což je tryska pro
M4(M16).Jednotliví výrobci však mohou
mít odlišný pracovní chod trysky. Pokud
tedy zbraň nepodává kuličky a zásobník
je v pořádku, použijte kratší trysku, nebo
stávající lehce zkraťte. Například u SRC
je nutné trysku cca o 0,2mm zkrátit.
Download

Návod na instalaci CNC HopUp komory M4