Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü" Başlıklı 24. Maddesine göre 2013 Yılında Ön Yeterlik
Alan İsteklilerden Firma ve İletişim Bilgileri Güncellenenler
Sayı
İsteklinin Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Eski İletişim Bilgileri
Adresi
Telefonu
Yeni İletişim Bilgileri
Faksı
Adresi
Telefonu
Faksı
1
Formist Yapı Sanayi ve Mühendislik İthalat İhracat Turizm Ticaret
Limited Şirketi
2
Gülsüm Tarım - G Tasarım
Seyranbağları Mah. İncesu Cad.
22/16 Çankaya ANKARA
0312 4324520 0312 4390426
3
Gyo İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ataşehir Bulvarı 39 Ada Sinema
Kompleksi Ataşehir İSTANBUL
0216 5808275 0216 5808275
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan
Cad. 99/6 Ataşehir İSTANBUL
0216 5765555 0216 5808275
4
Sinan Restorasyon Rehabilitasyon Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi
Serdar Cad.Vakıf Çarşı İşhanı
No:18/29 Melikgazi KAYSERİ
0352 2229505 0352 2229505
Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidi
Sok. Tegin Plaza Kat:9 No:12/63
Kocasinan KAYSERİ
0352 2229505 0352 2229505
Sayı
1
İsteklinin Eski
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
İsteklinin Yeni
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Esba Restorasyon Ticaret Limited Mina Restorasyon Ticaret
Şirketi
Limited Şirketi
Hilal Mahallesi 706.Sokak No: 5/10
0312 4384597 0312 4384594
Yıldız Çankaya ANKARA
Adresi
Eski İletişim Bilgileri
Telefonu
Faksı
Güzeltepe Mahallesi Ahmet Rasim
Sokak No: 6/3 Çankaya ANKARA
0312 4384594 0312 4384594
Seyranbağları Mah. İncesu Cad. 22 /
0312 4324520 0312 4324520
16 Çankaya ANKARA
Adresi
Yeni İletişim Bilgileri
Telefonu
Faksı
Merkez Mah. Has Bahçe Cad. No:26
Merkez Mah. Has Bahçe Cad. No:26
0212 2959765 0212 3218153
0212 2959765 0212 3218153
K:3 D:5/B Kağıthane İSTANBUL
K:3 D:5/B Kağıthane İSTANBUL
Download

(G\374ncellenen Firma ve \335leti\376im Bilgileri.22.01.2014.xls)