EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Poslechněte
si
zákazníkovu
stížnost
Zavřete dvířka pračky. Přepněte do
servisního režimu tak, že zvolíte program
bavlna při vypnuté pračce (tlačítko On/Off
je v poloze Off). Pak zapněte pračku
stisknutím (On / Off) a zároveň držte
stisknuté tlačítko START / PAUSE. Přední
dvířka se uzamknou..
je na svorkách
odrušovacího filtru
napětí 220 VAC (mezi
svorkami 1-2 (hnědá-modrá)
Když zapnete
pračku, je displej
napájen?
Ne
Zkontrolujte napájecí kabel a
pojistky. Vyměňte kabel, pokud
je vadný.
Ne
Ano
Ano
Zkontrolujte, zda jde energie do
tlačítka on/off.
jsou přední dvířka zamčená?
Zkontrolujte je. Na displeji by
měla stabilně svítit ikona
zamčených dvířek pokud jsou
zamčená
Ne
Zkontrolujte kabel mezi
odrušovacím filtrem a
tlačítkem On/Off a
ujistěte se, že
konektory jsou řádně
upevněny.
Ano
vyměňte
modul
Ne
Podívejte se na chybový kód.
Svítí chybový kód E9 ?
Ne
Závoru nelze zamknout. Zkontrolujte
kabel mezi ovládacím panelem a
závorou
Vyměňte závoru.
Zkuste znovu
Přerušený obvod triaku
zámku dveří. Vyměňte
modul.
Ano
1) Proveďte testování
funkcí pračky v servisním
režimu
Ne
Ukazuje pračka nějaký
chybový kód
NEBO
jděte na stránku s chybovými kódy a
najděte chybu odpovídající
zakazníkově popisu
Starting up
Kód chyby je zobrazen jako (E.) na displeji. Lze
ho zjistit dvěma způsoby:
1) Chybový kód je zobrazen na displeji na začátku
testovaní funkcí dokud se podruhé nestiskne tlačítko
Start/Pause. I v případě, že se spustí nový program,
a tato chyba nebude odstraněna, bude tu vždy zobrazena.
Ano
Přejděte na příslušnou
stránku s chybou a
proveďte kontrolu
zobrazené chyby
Metoda čtení kódu chyby:
NEBO
3)Přepněte pračku zpátky do
uživatelského režimu a nechte ji
pracovat. Počkejte dokuď se neobjeví
zákazníkem popisovaná závada.
Zkuste vyčíst kód chyby během
pracího programu
2) Kód chyby lze zjistit po současném stisknutí
kláves YF3 a YF1 po dobu 3-5 sekund.
Když se spustí nový program, chyba se vymaže
a dále se po stisknutí tlačítek YF1-YF3 už více
nezobrazuje.
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Pravděpodobná
zákazníkova
stížnost
* Pračka špatně
pere
* Pračka neohřívá
vodu
* Neohřívá vodu
* Pračka uvařila
vodu jen jednou,
od té chvíle už
nehřeje
* Pračka vaří
vodu, vyndané
prádlo je horké.
* Program praní
trvá dlouho.
* Pračka vždy
napustí a vypustí
vodu
* Prací program
trvá dlouho.
* Pračka se netočí/
nepere
* Pračka
nevypouští.
* Dvířka jsou
zablokovaná
* Pračka se netočí/
neodstřeďuje
* Prací program
se neukončí
KÓD CHYBY
* Přerušení
NTC
Název
chyby
* Zkrat NTC
* Přerušený
obvod topení
* Neustále
aktivní
topení /
přehřívání
Důležitá poznámka:
Uvedené chybové kódy nemusí vždy znamenat, že chyba
je v komponentech.
Zástrčky, konektory a kabelové přípojky musí být
zkontrolovány jako první.
Ujistěte se, že problémy nejsou ve špatných kontaktech.
* Prací program trvá
dlouho.
* Pračka po
zapnutí pořád
vypouští.
* Prací program
se nespustí.
.
* Pračka nedokončí
program praní.
* Pračka nefunguje.
* Netočí se a nevypouští
* Pračka nepřetržitě
vypouští
* Chyba
hladinového
spínače
Error Codes
*Zkrat triaku
pumpy
* Zkrat triaku
ventilu nebo
* Vadný triak
nebo dioda
ventilu
* Zkrat triaku
čerpadla
* Zablokované
čerpadlo
* Vadný triak
nebo dioda
čerpadla
* Zablokované
otáčení vrtule
čerpadla
* Pračka špatně
pere.
* Praní skončí dříve
než vyprší čas praní
na displeji.
* Zaseknutá/
zablokovaná dvířka
* Program praní
zůstane
nekompletní.
* Prací program
zůstane
nekompletní
* Prací program
zůstane
nekompletní
* Buben se neotáčí
* Buben se neotáčí
* V pračce zůstane
voda.
* Na prádle zůstane
prací prášek.
* Přerušený
obvod triaku
zámku dveří
* Zkrat triaku
zámku dveří
* Přerušený obvod
fáze motoru
* Zkrat fáze motoru
* Přerušení Hallova
senzoru motoru
nebo
*Zkrat ochranného relé
fáze motoru
* Chyba
komunikace
modulu BLDC
motoru
* Rozdíl mezi kódy F11 a F13:
Pokud se objeví F11,není chyba mezi ovládacím modulem a modulem motoru
co se týče komunikace. Motor se nehýbe z důvodu jeho poruchy nebo poruchy
modulu motoru nebo kabely mezi nimi.
Kdežto F13 znamená že se motor netočí jelikož k tomu nedostává povely z
důvodu špatné komunikce
mezi ovládacím modulem a modulem motoru
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Důležitá poznámka:
Pračka pere za studena a ukončí
program dříve, než je aktivováno
topení (zkratované nebo přerušené
NTC a přerušené topení,tj. při
kódech F1, F2 a F3)
* Pračka špatně
pere
* Pračka neohřívá
vodu
Obrázek F1-1:Je KN2 zástrčka zapojena?
Ukazuje se chyba F1?
* Prací program
trvá dlouho
Ano
Ne
Připojte KN2
zástrčku. (Obrázek
F1-1)
Je KN2 zástrčka na modulu
připojena?
* Zkrat
NTC
Ano
* Přerušení
NTC
Vypojte KN2 zástrčku a
změřte odpor
mezi 1. (zelený) a 2. (zelený)
pinem zástrčky
(obrázek F1-2)
OBRÁZEK F1-2: Měření odporu NTC
po vypojení zástrčky z KN2 konektoru
Ano
Naměřená hodnota je odpor NTC.
Naměřilo to při teplotě pod 25 ° C
cca. 4700 Ohmů? (Obrázek F1-3) \
(Neměl by to být zkrat nebo
přerušený obvod)
OBRÁZEK F1-3: NTC zástrčka topení je
vypojena a je měřen odpor NTC
Otevřete zadní kryt pračky.
Po odpojení konektoru
NTC na topení, změřte
hodnotu NTC přímo na
NTC.
(Obrázek F1-3)
Ne
Vyměňte modul
Ano
Důležitá poznámka:
Naměřilo to při teplotě
pod 25 ° C cca. 4700
ohmů? (Neměl by to být
zkrat nebo přerušený
obvod)
Pračka pere za studena a ukončí program dříve, než je
aktivováno topení (zkratované nebo přerušené NTC a
přerušené topení,tj. při kódech F1, F2 a F3)
Jak se naměřená hodnota na
konekteru modulu liší od
hodnoty na NTC, je chybná
kabeláž. Zkontrolujte ji.
Němelo by tam být nic
uvolněného nebo vadného
INFORMACE:
odpor NTC klesá s rostoucí teplotou.
Příklad: udává odpor 9500 Ohmů při
teplotě pod 10 °C a 1700 Ohmů nad
50 °C. Tyto hodnoty nejsou chybné.
Ne
Vyměňte NTC.
Znovu zapojte
konektory na svá
místa
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* topení nehřeje.
* jednou uvařilo
vodu a od té doby
nehřeje vůbec
Důležitá poznámka:
Pračka pere za studena a ukončí
program dříve, než je aktivováno
topení (zkratované nebo přerušené
NTC a přerušené topení,tj. při
kódech F1, F2 a F3)
Obrázek F2-1: Konektor topení KN8
na modulu je odpojen.
Ukazuje se chyba F2?
Ano
Vyjměte panel pro
pohodlné měření.
Odpojte konektor topení
KN8 (Obrázek F2-1) a
konektor KN7
(Obrázek F2-2)
Obrázek F2-2: Konektor KN7
na modulu je odpojen.
* přerušený
obvod topení
Ne
Zkontrolujte jestli je zkrat mezi 1.
pinem konektoru KN8 a 3. pinem
konektoru KN7. (Obrázek F2-3)
Ano
Obrázek F2-3: Neměl by být zkrat mezi 1.
pinem konektoru KN8 a 3. pinem konektoru
KN7
Vyměňte
modul
Otevřete zadní kryt pračky.
Změřte odpor topení na svorkách po
odpojení alespoň jednoho z konektorů.
Je odpor 25 Ohmů? (Obrázek F2-4)
Ano
Ne
Můžete spustit prací
program.
Vyměňte topení
Funguje topení
ačkoliv tam není
žádná voda?
Obrázek F2-4: Měření odporu topení na
svorkách po odpojení levého kabelu.
Ano
Zkontrolujte hladinový spínač.
Změřte frekvenci mezi piny 1 a
3 když je pračka prázdná a
pod napětím. Mělo by to být
okolo 25560 Hertz. (Obrázek
F2-5)
Ne
Obrázek F2-5: Kontrola hladinového
spínače
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Pračka vaří
vodu, vyndané
prádlo je horké
Obrázek F3-1: Konektor topení KN8
na modulu je odpojen
Ukazuje se chyba F3?
* Neustále aktivní
topení / přehřívání
Obrázek F3-2: Odpojte konektor KN7 na
modulu
.
Vyjměte panel pro
pohodlné měření.
Odpojte konektor topení
KN8 (Obrázek F3-1) a
konektor KN7
(Obrázek F3-2)
Hřeje topení
i když tam není žádná
voda
Zkontrolujte jestli je zkrat mezi 1. pinem
konektoru KN8 a 3. pinem konektoru KN7.
(Obrázek F3-3)
Obrázek F3-3: Neměl by být zkrat mezi 1. pinem
konektoru KN8 a 3. pinem konektoru KN7
Ano
Ano
Zkontrolujte hladinový spínač.
Změřte frekvenci mezi piny 1 a
3 když je pračka prázdná a
pod napětím. Mělo by to být
okolo 25560 Hertz. (Obrázek
F3-5)
Vyměňte modul.
Obrázek F3-4: Měření odporu topení
Otevřete zadní
kryt pračky.
Změřte odpor topení na
svorkách po odpojení alespoň
jednoho z konektorů. Je
odpor 25 Ohmů? (Obrázek
F3-4)
Důležitá poznámka:
Pračka pere za studena a ukončí
program dříve, než je aktivováno topení
(zkratované nebo přerušené NTC a
přerušené topení,tj. při kódech F1, F2 a
F3)
Ne
Obrázek F3-5: Kontrola hladinového spínače
Vyměňte topení
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Pračka vždy
napustí a vypustí
vodu
* Pračka se netočí/
nepere
Ukazuje se chyba F4?
* Dvířka jsou
zablokovaná
* Prací program
se neukončí
Ano
Napouští pračka stále
vodu?
* Zkrat triaku
ventilu nebo
* Vadný triak
nebo dioda
ventilu
Ano
Odpojte pračku ze sítě a
zkontrolujte jestli i tak pračka
stále napouští vodu
Ano
Bere si pračka vodu i
když není napájena ze
sítě
Ne
Vyměňte modul
Ano
Vyměňte
napouštěcí ventil
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Prací program
trvá dlouho.
* Pračka
nevypouští.
Ukazuje se chyba F5?
* Pračka se netočí/
neodstřeďuje
Ano
* Zkrat triaku čerpadla
Zkontrolujte napájecí napětí.
Jestli je nízké napájecí
napětí, čerpadlo nebude
fungovat.
* Zablokované čerpadlo
* Vadný triak nebo
dioda čerpadla
* Zablokované otáčení
vrtule čerpadla
Spusťte pračku do programu vypouštění.
* Zkontrolujte a vyčistěte filtr čerpadla
* Zkontrolujte zda je vhodná šířka a délka
vypouštěcí hadice, kdyžtak opravte..
* Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá
nebo přeložená.
Napusťe vodu a znovu spusťte režim čerpadla
Ano
Běží motor čerpadla?
(Lze zjistit dotekem
na kryt filtru.)
Obrázek F5-1 Měření koncovek
pumpy v KN7 konektoru
Zkontrolujte napětí 220VAC mezi fialovým (6.
pin) a červeno-býlim (3. pin) pinem konektoru
KN7 bez odpojení modulu nebo nějakého
konektoru během běžícího programu vypouštění
(čerpadla). Obrázek F5-1
Je tam
napětí
220VAC
Obrázek F5-2: Odpor pumpy je měřen
přes její konektory
Ne
Ne
Dokáže pumpa vypouštět vodu?
(čerpadlo by mohlo mít vadu triaku
nebo diody.
Čerpadlo nemusí pumpovat i
když vibruje.)
Vyměňte
modul.
Ano
opravte kabely
a/nebo svorky
Vypněte pračku. Odstraňte přední kryt
pračky pro kontrolu odporu cívky čerpadla.
Mělo by to být cca 147 Ohms mezi dvěma
piny konektoru čerpadla. Obrázek F5-2.
Zkontrolujte zda tam není zkrat nebo
přerušení.
Ano
Sestavte a restartujte
pračku
Ne
Je odpor
čerpadla
správný?
Ne
Vyměňte čerpadlo.
Ano
Je někde nějaký špatný kontakt
nebo vadné či přerušené spojení
mezi modulem a čerpadlem, na
kabelech, konektorech nebo
svorkách?
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Pračka
po zapnutí
pořád
vypouští.
Ano
Ukazuje se chyba F7?
* Prací
program se
nespustí.
Ne
Má pračka funkci
aquastop?
Ano
Je voda okolo senzoru
aquastopu na spodní
desce pračky?
Ano
Ne
* Chyba
hladinového
spínače
Ano
Je polystyren senzoru
aquastopu ve správné
pozici?
Ne
Je konektor hladinového spínače
(Obrázek F7-1) a KN2 konektor
řídícího modulu připojen? (KN2
konektor- obrázek F7-2) a jsou
spojení pevná?
Ne
Ujistěte se, že senzor aquastopu
funguje správně a poté resetujte
pračku a restartujte program.
Zkontrolujte jestli je tam nějaká
závada.
Obrázek F7-1: Je konektor na
hladinovém spínači připojen?
Ano
Vyměňte hladinový spínač
Opravte konektory a kabely
Obrázek F7-2: Zapojení hladinového
spínače do KN2 konektoru na modulu
Zkuste spustit program znovu.
Důležitá poznámka:
V pračkách s funkcí aquastop (pokud ho daný model má)
je obvod aquastopu napojen na hladinový spínač. Jestliže
plovák aquastopu detekuje z jakéhokoliv důvodu hladinu
vody, pračka to bude vnímat jako chybu hladinového
spínače.
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Prací program trvá
dlouho.
* Pračka nedokončí
program praní.
* Pračka nefunguje.
* Netočí se a nevypouští
* Pračka nepřetržitě
vypouští
* Nenapouští vodu
Ukazuje se chyba F8?
INFORMACE:
Hlavní praní - pin 3 modrý,
Předpírka - pin 4 růžový,
Vyvářka - pin 5 červený
Ano
Ano
Napouští pračka vodu?
Obrázek F8-1: Jsou konektory
ventilu připojeny?
Ne
Pumpuje a vypouští
nepřetržitě pračka vodu
ačkoliv vodu nabírá?
* Odpojený přívod
vody nebo
Ano
* Přerušený obvod
triaku ventilu nebo
Zkontrolujte kohoutky a filtry a
zjistěte, zda jsou či nejsou
otevřené / zanešené. Je kohout
vypnutý nebo filtr zanešený?
* Pump triac short
circuit error
Ano
Obrázek F8-2: Je KN6 konektor
na modulu zapojen?
Ne
Vyměňte hlavní modul a
zkuste spustit program
znovu mimo odstřeďování
nebo čerpání a prověřte
vypouštecí hadici
(samovolné odtékání)
Otevřete
kohoutek /
vyčistěte filtr a
zkuste znovu
Obrázek F8-3: Na KN6 konektoru
modulu je napětí 220VAC
Ujistěte se že jsou konektory ventilu
(Obrázek F8-1) a modulu (Obrázek
F8-2) správně zapojeny. Jsou
konektory zapojeny?
Ne
Připojte
konektory a
zkuste znovu.
Ano
Ne
Vyměňte ventil a
zkuste znovu
Je napětí 220VAC mezi
konektory ventilu,
který má být v činnosti
Ano
Je napětí 220VAC mezi
1.pinem (bílý) KN6 konektoru a
pinem ventilu který je v činnosti?
(Obrázek F8-3)
Ano
Důležitá poznámka:
Ventily pro předpírku a hlavní
praní jsou aktivovány
současně ve fázi pro aviváž.
Takto je voda napouštěna do
nádržky pro aviváž
Opravte a zkontrolujte zapojení.
Zkuste znovu
Ano
Je někde chyba v zapojení
kabelů mezi modulem a
napouštěcími ventily
Ne
Vyměňte modul a
zkuste znovu
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Pračka špatně pere.
* Praní skončí dříve než
vyprší čas praní na displeji.
* Program praní zůstane
nekompletní.
* V pračce zůstane voda.
* Na prádle zůstane prací
prášek.
Ukazuje se chyba F9?
Ano
Vyměňte modul a zkuste znovu
* Přerušený obvod
triaku zámku dveří
* Zaseknutá/
zablokovaná
dvířka
Ukazuje se chyba F10?
Ano
Vyměňte modul a zkuste znovu.
*Zkrat triaku zámku
dveří
F9_or_F10
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Prací
program
zůstane
nekompletní
* Buben se
neotáčí
Obrázek F13-1: Je komunikační konektor
na ovládacím modulu zapojen?
Obrázek F13-2: Je komunikační KN6
konektor na modulu motoru zapojen?
Obrázek F13-3: kontrola napětí 5Vdc mezi
2.pinem a 3.pinem KN1 konektoru na hlavním
modulu
Obrázek F13-4: kontrola napětí 5Vdc mezi
1.pinem a 3.pinem KN1 konektoru na hlavním
modulu
Ukazuje se chyba F13?
* Chyba
komunikace modulu
BLDC motoru
Ano
Zapojte
konektory na
svá místa
Je komunikační
konektor KN1 na hlavním
modulu (Obrázek F13-1)
a kom. konektor KN6 na
modulu motoru (Obrázek
F13-2) zapojen?
Zkontrolujte kabely
a ostatní
komponenty.
(Koukněte na
stranu F13_2)
Ano
Zavřete
pračku, zapněte ji,
spusťte program odstřeďování, poté přepněte do
pauzy a ujistěte se že
dvířka jsou zamčená
Ne
Ne
Je napětí 220VAC na KN1
konektoru modulu motoru?
Ano
Je napětí 5Vdc mezi
2.pinem a 3.pinem KN1 konektoru
na hlavním modulu (Obrázek F13-3)
a mezi 1.pinem a 3.pinem KN1
konektoru na hlavním
modulu (Obrázek F13-4) ?
Ne
Zkontrolujte kabely a
ostatní komponenty.
(Koukněte na stranu
F13_2)
Ano
Vyjměte konektory modulu motoru
pro lehčí měření
Vyměňte hlavní
modul
Ano
Ano
Je napětí 5Vdc na KN4
konektoru na modulu motoru?
(ObrázekF13-5)
Ne
Vyměňte modul motoru
Je napětí 220VAC na KN1
konektoru modulu motoru?
Ne
Ano
Zkontrolujte kabely a
ostatní komponenty.
(Koukněte na stranu
F13_2)
Ano
Obrázek F13-5: kontrola napětí 5Vdc na
KN4 konektoru modulu motoru
Je napětí 15V dc mezi
Vi a G koncovkami U3
regulátoru modulu motoru, a
napětí 5Vdc mezi G a V0
koncovkami (Obrázek
F13-6)
Ne
Obrázek F13-6: napětí 15Vdc mezi Vi a G
koncovkami U3 regulátoru modulu motoru, a
napětí 5Vdc mezi G a V0 koncovkami
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Obrázek F13-1: napětí 220VAC
na přívodu noise filtru (mezi L-N koncovkami)
Je napětí
220VAC v
zástrčce?
Ne
Zkontrolujte
pojistky
Ano
Je napětí 220VAC
na přívodu noise filtru
(mezi L-N koncovkami)?
( Obrázek F13-1)
Ne
Vyměňte
napájecí kabel.
Obrázek F13-2: napětí 220VAC na U
kocovkách výstupu noise filtru
Ano
Je napětí 220VAC na U
kocovkách výstupu noise
filtru? (Obrázek F13-2)
Ne
Vyměňte noise
filtr
Ano
Je napětí 220VAC
mezi On-Off vstupními
koncovkami?
(Obrázek F13-3)
Ne
Zkontrolujte
kabely
Obrázek F13-3: napětí 220VAC mezi
On-Off vstupními koncovkami
Ano
Je napětí 220VAC mezi
Ne
Vyměňte tlačítko
On-Off
On-Off koncovkami
výstupu, když je tlačítko
zmáčknuté
Obrázek F13-4)
Ano
Zavřete dvířka pračky.
Zvolte program
odstřeďování, Jsou dvířka
zamčená poté co spustíte
program a zmáčnete
pauzu?
Obrázek F13-4: napětí 220VAC mezi
koncovkami výstupu tlačítka On-Off, když je
tlačítko zapnuté
Vyměňte zámek dveří
Ne
Zkontrolujte kabely
Ano
Je napětí 220VAC
mezi KN1
koncovkami na
modulu motoru?
(Obrázek F13-5)
Ano
Ne
Je přerušený obvod na
vstupní impedanční
cívce?
(Obrázek F13-6)
Ano
Obrázek F13-5: napětí 220VAC mezi KN1
koncovkami na modulu motoru
Ne
Vyměňte vstupní
impedanční cívku
Pokračujte na straně
F13_1.
Obrázek F13-6: Přerušený obvod ovládání
vstupní impedanční cívky
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
* Prací program zůstane
nekompletní
Obrázek F11-1: Kontrola na přerušený
obvod / zkrat mezi fázemi motoru (kabely)
Ukazuje se chyba F11?
* Buben se neotáčí
Ano
Vyndejte konektor fází
motoru který je napojený do
KN8 konektoru modulu
motoru a zkontrolujte jestli
tam není nějaký zkrat nebo
přerušení mezi kabely fází
. (Obrázek F11-1)
* Přerušený obvod
fáze motoru
* Zkrat fáze motoru
* Přerušení Hallova
senzoru motoru
nebo
Ano
Vyměňte motor
Obrázek F11-2: Přerušený obvod na
termopojistce motoru
Ne
Ne
*Zkrat ochranného relé
fáze motoru
Má termopojistka
motoru přerušený obvod?
Pokud bliká na displeji ikona
zámku dveří můžou jít po
chvíli doknce otevřít dveře
pračky i když je uvnitř
voda
Termopojistka
může mít přerušený obvod. Počkejte 15 min na
vychladnutí motoru a
zkontrolujte jestli je na
termopojistce přerušený
obvod
(Obrázek F11-2)
Ano
Ne
Ne
Yes
Zrušte program a
zapněte odstřeďování
Zkontrolujte kabely Hallova
senzoru na motoru a
na modulu motoru
(Obrázek F11-3)
Ano
Obrázek F11-3: Kontrola kabelů Hallova
senzoru
Vyměňte motor
Motor se stále
nehýbe
Obrázek F11-4: napětí 5Vdc na KN4
konektoru na modulu motoru
motoru
Ano
Je napětí 5Vdc na KN4
konektoru na modulu
motoru?
(Obrázek F11-4)
Ne
Vyměňte modul motoru
Yes
Ne
Je napětí 15Vdc mezi Vi a G
koncovkami U3 regulátoru
na modulu motoru?
a také 5Vdc mezi G a V0
koncovkami? (Obrázek
F11-5)
Yes
Zkontrolujte kabely a
ostatní komponenty.
(Koukněte na stranu
F13_2)
Obrázek F11-5: napětí 15Vdc mezi Vi a G
koncovkami U3 regulátoru na modulu
motoru
a 5Vdc mezi G a V0 koncovkami
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Jde navolit
program?
Obrázek PSA-1: Je KN2 konektor zapojen na
svém míste na modulu?
Ne
Přepínač volby programu
je nefunkční
Svítí ikona
aviváže na
displeji?
Žádný chybový kód
Ano
Ne
Ne
Obrázek PSA-1:
Je KN2 konektor
zapojen na svém
míste na modulu?
Obrázek PSA-2: Je konektor vedoucí z KN2
konektoru zapojen do přepínače programu?
Ano
Obrázek PSA-2:
Je konektor
vedoucí z KN2
konektoru zapojen
do přepínače
programu?
Ano
Obrázek PSA-1: Zapojte KN2
konektor do svého místa na
modulu a konektor na druhém
konci vedoucí z KN2 konektoru
do přepínače programu
Vyměňte ovladací modul
PSA Does Not Select
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Pračka napouští vodu skrze špatnou nádržku
Ventily:
KN6.1 -společný (bílý)
KN6.3 - Hlavní praní (modrý)
KN6.4 - Předpírka (růžový)
KN6.5 - Vyvářka (červený)
Ne
Opravte zapojení, zkontrolujte
skrze test funkcí
koncovky jsou připojeny?
Ano
Proveďte test funkcí pro kontrolu
napouštění správné přihrádky
násypky. Zkontrolujte jestli je
napětí 220 VAC na příslušném
ventilu během jednotlivých kroků
testu
Ano
Je napětí 220VAC na příslušném ventilu
během napouštění vody z každé přihrádky?
Ne
Vyměňte modul
Water from Wrong Compartment
Vyměňte ventil
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
Pračka neustále vyhazuje pojistky
a přitom se nezobrazuje žádný
chybový kód?
Ujistěte se, že se nedostává
voda na modul, motor, topení,
čerpadlo, zámek dveří nebo na
ventily pračky
Ano
Odpojte konektory topení a
zkontrolujte jestli v topení není
zkrat, zkontrolujte izolaci a
odpor
Ano
Vyměňte topení
Je zkrat na topení?
Ne
Opravte kabeláž
Ano
Zkontrolujte kabeláž
pračky. Je tam nějaký
zlomený, spálený
nebo roztavený kabel
Ne
Restartujte
pračku. Funguje
chvíli aniž by vyhodila pojistky?
Ano
Zkontrolujte skrze test funkcí, která
součástka vyhazuje pojistky.
Odpojte tuto součástku z konektoru
a proveďte kontrolu jestli je
zkratovaná.Jestli ano tak tento díl
vyměňte. Pokud ne, znovu zkontrolujte kabeláž t
Ne
Je na modulu
nějaká stopa po
spálení/vyhoření
Ne
Vyhazuje pračka i
nadále pojistky?
Ano
Ano
Vyměňte modul
the machine is blowing the fuse
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
KN8:
KONEKTOR
TOPENÍ
KN1:
KOMUNIKAČNÍ
KONEKTOR
KN7: Vypouštěcí
čerpadlo,
Sprchování
prádla,
Zámek dveří
KN6:
KONEKTOR
VENTILU
MainBoard_Picture
KN2: Hladinový
spínač, NTC,
Přepínač volby
programu
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
KN8:
KONEKTOR
FÁZE MOTORU
KN7
KONEKTOR
KN1: 220VAC
VSTUP
MotorCard_Picture
KN4:
KONEKTOR
HALLOVA
SENZORU
KN6 :
KOMUNIKAČNÍ
KONEKTOR
EROS15_Error_Flow_Diagrams_26022010_Rev01
(ROD
Circuit Scheme
Download

servisní manual WNF8407A.pdf