Vážení a milí tanečníci, trenéři, choreografové a reprezentanti CDO,
Česká taneční organizace Czech dance organization (CDO) je exkluzívním národním
členem mezinárodní taneční organizace International Dance Organization (IDO). IDO je
vyhlašovatelem titulárních (kontinentálních i celosvětových) šampionátů a světových
i evropských pohárových soutěží. Exkluzivita členství pro CDO v praxi znamená, že za
Českou republiku je to pouze CDO, kdo může nominovat své zástupce na tyto vrcholné
mezinárodní taneční soutěže.
Soutěžní statistika roku 2014
V loňském roce 2014 se za CDO zúčastnilo 13 různých mezinárodních soutěží IDO 2354
českých reprezentantů ze 70 tanečních kolektivů v pěti věkových kategoriích a
desítkách disciplín. Oproti roku předcházejícímu se jedná o 10% nárůst počtu soutěžících,
kteří si celkem domů přivezli 39 zlatých, 37 stříbrných a 38 bronzových medailí a
mnoho dalších finálových umístění. Nejvíce českých reprezentantů se účastnilo domácí
soutěže v Ústí nad Labem (mistrovství světa Street dance show a světový pohár Disco
dance, 543 osob), nejvíce reprezentantů pak na mezinárodní soutěže v průběhu roku
vyslala taneční škola Akcent Ostrava (295 osob) a to na 5 různých soutěží.
Díky těm všem je Česká republika třetí nejsilnější členskou zemí IDO jak v počtu
soutěžících, tak v počtu soutěžních jednotek. A to v konkurenci 80 členských organizací!
Ze statistiky, kterou si zpracovalo IDO, se dá rovněž vyčíst, že v departmentu Street dance
se ČR v počtu soutěžních jednotek umístila na druhém místě (1. Rusko, 3. Slovensko), v
departmentu Performing arts na třetím místě (1. Rusko, 2. Polsko) a v departmentu Couple
dance také na druhém místě (1. Itálie, 3. Polsko). Mezinárodních soutěží IDO se v roce
2014 zúčastnilo celkem 21947 tanečníků. Pro srovnání – v roce 2012 to bylo 18045
tanečníků a v roce 2013 19521. Počty účastníků mezinárodncíh soutěží IDO mají tedy
vzestupnou tendenci a oproti roku 2013 došlo k navýšení počtu soutěžících o 2462
účastníků (nárůst 12%).
Domácí mezinárodní soutěže IDO v roce 2014
V roce 2014 získaly
pořadatelská práva na
mezinárodní mistrovské
soutěže IDO tři české
pořadatelky.
Jako první proběhlo mistrovství Evropy Disco dance v Chomutově – DANCE FEVER (19.-22.6.14), uspořádané taneční školou Beethoven DC. Soutěže se celkem zúčastnilo
téměř 1500 tanečníků ze 17 zemí Evropy, z toho 422 českých reprezentantů z 18
tanečních škol. Ačkoli se jednalo o pořadatele bez zkušeností na poli organizování
mezinárodních soutěží, byla tato soutěž hodnocena jako jedna z nejlepších akcí IDO v
posledních letech a to jak tanečníky, tak funkcionáři IDO.
Druhou soutěží bylo hned první týden v září mistrovství světa Show dance v Praze (2.6.9.14), uspořádané občanským sdružením Dance World – taneční svět. Tato soutěž se s
celkem 2400 soutěžícími z 25 zemí světa stala druhou největší soutěží IDO této sezóny.
Českých reprezentantů jsme tu mohli vidět 396 ze 14 tanečních škol.
Třetí domácí soutěží roku 2014 bylo mistrovství světa Street dance show a světový
pohár Disco dance v Ústí nad Labem – DANCE SHOCK - (18.-21.9.14). Soutěž pořádal
již třetím rokem zkušený pořadatel – TS Freedom – a bylo to znát. Této soutěže se
zúčastnilo celkem 2000 soutěžících ze 16 světových organizací, z toho 543 reprezentantů
CDO z 26 tanečních škol.
Domácí mezinárodní soutěže IDO v roce 2015
Jsme velice rády, že vám můžeme oznámit, že se dvěma českým pořadatelům podařilo
uspět ve výběrovém řízení a proto i v roce 2015 bude Česká republika hostit dvě
prestižní mezinárodní soutěže IDO. Konkrétně se jedná o:
- Mistrovství Evropy Tap dance a světový pohár Jazz dance a Modern dance v
Praze (1. – 5. 7. 15, pořadatel Dance World – taneční svět, o.s.) http://www.idodance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2015_895.html
- Mistrovství světa Street dance show a světový pohár Disco dance v Ostravě
(17. -20. 9. 15, pořadatel Dita Hejníková) http://www.idodance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2015_909.html
Věříme, že zvláště naši reprezentanti přivítají soutěže u nás doma, s minimálními náklady
na cestování a ubytování a předvedou na domácí půdě skvělé taneční výkony. Další
informace o těchto soutěžích budou zveřejňovány průběžně prostřednictvím mailů
a webových a facebookových stránkách CDO a příslušných soutěží.
IDO AGM 2014
Role CDO v IDO nespočívá jen v zajištění reprezentace ČR na
jednotlivé soutěže. Důležitou součástí je i mezinárodní politika.
Během roku dochází k mnoha formálním jednáním i neformálním
setkáním představitelů CDO s funkcionáři IDO i zástupci ostatním
členských federací.
Nejvyšším orgánem IDO je valná hromada, jejíž delegáti rozhodují o změnách v
legislativě i soutěžních pravidlech. Pro rok 2014 bylo pověřeno zajištěním této akce CDO.
Výroční valná hromadu jsme uspořádali v termínu 26. – 27. 6. 14 v Praze a přivítali na ní
48 delegátů ze 34 členských zemí IDO a 9 členů prezídia IDO. V letošním roce proběhla
volba prezidenta IDO, ve které zvítězil pan Michael Wendt z Německa. Mezi nejdůležitější
změny, které přijala valná hromada v roce 2014, patří navýšení startovného na všech
mezinárodních soutěžích IDO na 20 Euro za osobu, navýšení odměn funkcionářů IDO
a mezinárodních porotců a další změny ve finanční oblasti.
Věříme, že i v roce 2015 zachováte mezinárodním soutěžím svou přízeň a nadále budete
skvělými reprezentanty svého klubu, naší organizace i České republiky. Víme, že jste naše
”rodinné stříbro” a velice si vás vážíme.
Krásný a úspěšný rok 2015 vám přejí
Miluše Petrová
Prezidentka CDO
Kateřina Poslušná
mezinárodní úsek CDO
Důležité odkazy:
- www.ido-dance.com
- www.czechdance.org
- [email protected] (773 997 061)
- [email protected] (773 997 062)
- https://www.facebook.com/CZECHDANCEORGANIZATION?ref=ts&fref=ts
- https://www.facebook.com/IDO.International.Dance.Organization?fref=ts
Download

informace o mezinárodní sezóně 2014